1. Қалыпта жағдайда оттектің көлеміжүктеу 0.93 Mb.
бет1/6
Дата04.07.2016
өлшемі0.93 Mb.
  1   2   3   4   5   6
@@@ Химияның негізгі түсініктері мен заңдары. Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары.

1. Қалыпта жағдайда оттектің көлемі:

А. 5,6л

В. 11,2л

С. 22,4л

D. 224л


Е. 44,8л

2. Қ.Ж. 3,4г H2S қандай көлем алады?

А. 0,224л

В. 2,24л

С. 22,4л

D. 44,8л

Е. 11,2л

3. Қай элемент оксиді амфотерлі:

А. V

B. Ca


C.Se

D. Co


E. Zn

4. 2 моль ас тұзы күкірт қышқылымен әрекеттескенде неше л

HCl қ.ж. түзіледі:

А. 22,4л

В. 44,8л

С. 11,2л

D. 4,48л

Е. 1,12л


5. Темір (ІІ) гидроксиді эквиваленттік массасы, г/моль:

А. 56


В.45

С.34


D.90

Е.32


6. 2л азотта неше молекула бар, қ.ж.:

А. 6,02*1023

В. 3,01*1023

С. 6,2*1022

D. 2,7*1023

Е. 5,37*1022

7. 23,9г қорғасын (ІҮ) оксиді тұз қышқылымен әрекеттескенде

бөлінген газ көлемі (л):

А. 11,2л хлор

В. 2,24л сутегі

С. 22,4л оттегі

D. 2,24л хлор

Е. 22,4л сутегі

8. 9г бериллий сумен әрекеттескенде бөлінетін сутегі көлемі

(л):

А.44,8


В.11,2

С.22,4


D.33,6

Е.2,24


9. 9г бериллий сілті ерітіндісімен әрекеттескенде бөлінетін

сутегі мөлшері (моль):

А.1/3

В. 2


С.1/2

D.1


Е.әрекеттеспейді

10. Мына металдардың нитраттарын қыздырғанда бос металға,

aзот (ІҮ) оксидіне және оттегіге айрылады:

А. сынап пен күмістің

В. S- элементтердің

С. кальций мен алюминийдің

D. магний мен мыстың

Е. d- элементтердің

11. 40 кг литий гидридінен қанша сутегі қ.ж. бөлінеді:

А. 11,2л

В. 22,4л

С. 112м3

D. 224м3

Е.23,5л


12. Көміртегі (ІҮ) оксиді мына қасиеттерді көрсетеді:

А. тотықтырғыш, қышқылдық

В. тотықтырғыш және тотықсыздандырғыш

С. амфотерлі

D. тотықсыздандырғыш, қышқылдық

Е. тотықтырғыш, негіздік

13. Кез келген газдың 1л қ.ж. молекула саны:

А. 2,68*1022

В.3,34*1022

С.2,84*1023

D. 6,02*1023

Е. 4,35*1024

14. Қай гидридтің құрамы стехиометриялық емес:

А.NaH


B.HF

C.NH3

D. Ni H2

E. NaOH


15. 76 г фторда неше эквиваленттік молярлы массасы болады?

А. 4


В.8

С.6


D.2

Е.5


16. Қай заттың массасы Авагадро санына сәйкес келеді?

А. 4,4г CO2

B.17 г аммиак

С. 36г Н2О

D. 49г H2SO4

E.2,4г O2

17. Мына гидроксидтердің қайсысы суда ериді?

А. AgOH, CuOH

B.Zn(OH)2, Cr(OH)2

C. CsOH, NaOH

D. AgOH , Cr(OH)3

E.Mn(OH)2, Ca(OH)2

18. Барий гидроксидінің эквивалент массасы:

А.342


В.171

С.85,6


D.47,8

Е. 23,4


19. Мына оксидтердің қайсысы сумен әрекеттескенде қышқыл

түзеді: SiO2, CO, P2O5, SO2:

А. SiO2, P2O5

B.CO, SiO2

C. P2O5, CO

D. P2O5, SO2

E.SO2,CO

20. Қай гидроксид: AgOH, Ca(OH)2, Cr(OH)3 сілтіде ериді және

oсы гидроксидтің 50г –нан неше моль металл алынады:

А. 375


В.0,875

С.0,485


D.0,585

Е.0,385
  1. 164г күкіртті қышқыл термиялық ыдырағанда неше литр қ.ж.

күкіртті ангидрид бөлінеді?

А. 224


В.11,2

С.65,7


D.44,8

Е.22,4


22. СО2- нің бір молекуласының массасы (г):

А. 6,02*10-23

В.7,31*10-23

С.3,01*10-23

D.73,1*10-23

Е.0,73*10-23

23. Темір (ІІ) хлоридінде темірдің массалық үлесі (%):

А. 4,4


В.22,6

С.44


D.54

Е.34


24. Азот оксиді құрамына 25,93 % азот және 74,07% оттегі

кіреді. Азоттын эквивалент массасын анықтау керек:

А.3

В.2


С.2,6

D.5,6


Е.1

25. Егер 5,26л газдың қ.ж. массасы 8г болса, оның қ.ж.

тығыздығы (г/дм3):

А. 2,16


В.3,24

С.1,76


D.1,52

Е.5,65


26. 4 моль темір (ІІІ) оксидін тотықсыздандыру үшін қанша көлем

(қ.ж.) сутегі қажет (л):

А. 22,4

В.44,8


С.67,8

D. 11,2


Е.268,8

27. Реакциялар классификациясына байланысты мына реакция:

AlCl3 + K3PO4 = AlPO4 + 3KCl

А. алмасу

В. айрылу

С. қосылу

D. орынбасу

Е. тотығу-тотықсыздану

28. Теңдеу H+ + OH- = H2O мына реакцияның негізін көрсетеді:

А. қосылу

В. айрылу

С. ион алмасу

D. орынбасу

Е. тотығу-тотықсыздану

29. Оттегі бойынша газдың тығыздығы 2 болса, оның көміртегі

(ІҮ) оксиді бойынша тығыздығы:

А. 2

В.4


С.1,45

D.2,5


Е.5

30. Мына алмасу реакциясында

KCr (SO4)2 + 3KOH = Cr(OH)3 + 3K2SO4

Тұздың эквивалент массасы:

А. 108

В.94


С.160

D.282


Е.11

31. 1,2*1024 молекула көміртегі (ІҮ) оксидінің неше грамында:

А. 56

В.44


С.88

D.62


Е.53

32. Жер қыртысында натрий мен калийдің мөлшері жақын. Қай

элементтің атомдарының саны жер қыртысында көп?

А. натрийдің

В. калийдің

С. бірдей

D. дұрыс жауабы жоқ

Е. 4,5*105

33. Авагадро санының өлшем бірлігі:

А. Па. с /( к . моль)

В. м3/к. моль

С. моль-1

D. моль/л

Е. г/моль

34. Газдардың молярлық көлеміне (қ.ж.) әсер етпейді:

А. газ табиғаты

В. температура

С. қысым


D. осы көрсетілген факторлардың бәрі

Е. дұрыс жауабы жоқ

35. Массасы 9,80г газ көлемі 5,00 л (қ.ж.) болса, оның

салыстырмалы молярлы массасы:

А. 28

В. 17


С. 44

D. 64


Е. 16

36. Массасы 0,4864 г металл 0,8062 г металл оксидін түзген, оның

эквивалент массасы (г/моль):

А. 24,48


В. 12,16

С. 36


D. 18,48

Е. 11,46

37. Егер радонның салыстырмалы атомдық массасы 222 болса,

оның атомының массасы (г) :

А. 1,661*10-24

В. 3,687*10-22

С. 1,66*10-23

D. 2,67*10-24

Е. 3,3*10-30

38. Қалыпты жағдайда 67,2 л аммиак массасы (г):

А. 51

В. 17


С. 34

D. 45


Е. 63

39. Егер метанның құрамында 25% сутегі және 75% көміртегі бар

болса, көміртегінің эквивалент массасы (г/моль):

А. 6


В.3

С. 4


D. 12

Е. 43


40. 6,02*1022 мырыш атомдары сұйытылған күкірт қышқылымен

әрекеттескенде, қанша грамм сутегі бөлінеді:

А. 20

В. 10


С. 0,2

D. 0,5


Е. 1,0

41. CuSO47H2O кристаллогидратының молярлы массасын

анықта:

А. 286


В. 200

С. 120


D. 96

Е. 240


42. HNO3 + KOH = KNO3 + H2O реакциясының типін анықта:

А. тотығу-тотықсыздану

В. нейтралдау

С. комплекс түзу

D. диссоциаия

Е. гидролиз

43. K2O + H2O = реакция нәтижесінде қай зат түзіледі:

А. K2O + H2

B. 2KOH

C. KOH + H2

D. K + H2

E. KOH + H2O

44. Қышқылмен де, негізбен де әрекетесетін оксид былай

аталады:


А. негіздік

В. қышқылдық

С. амфотерлік

D. тұз түзбейтін

Е. тұздар

45. Мына оксидтердің СО2, SiO2, MnO2, CuO, Al2O3 қайсысы

сумен әрекеттеседі:

А. SiO2

B. Al2O3

C. CO2

D. MnO2

E. CuO


46. 2 моль азот (ІІ) оксидінде неше молекула бар:

А. 6,02*1023

В. 1,204*1024

С. 12,04*1028

D. 6,02*1021

Е. 6,02*1025

47. 17г натрий нитратында неше молекула бар:

А. 1,2*1023

В.6,02*1023

С. 12,02*1029

D. 6,02*1025

Е. 3,01*1023

48. 56г азоттың (N2) көлемі (қ.ж.) қанша?

А. 1л


В. 22,4л

С. 44,8л


D. 4,48л

Е.2,24л


50. 12,5г газдың (қ.ж.) көлемі 10л болса, оның молекулалық

массасы:


А. 28

В.15


С.10

D.14


Е.52

51. Қышқылдық оксид сумен әрекеттескенде түзілетін зат:

А. негіз

В. қышқыл

С.тұз

D.оксид


Е.су

52. 656г кальций нитратының моль саны:

А.4

В.5


С.7

D.3


Е.2

53.Кальций гидриді сумен әрекеттескенде түзілетін заттар:

А. Ca(OH)2

B. Ca(OH)2 +2H2

C. Ca(OH)2+H2O

D. CaO + H2O

E. Ca(OH)2+2H2O

54. K2O + HNO3 = әрекеттескенде қандай заттар түзіледі?

А. KOH

B.KNO3

C. 2KNO3+H2O

D. KOH+H2O

E. NO2+H2O+KOH

55. Негіздік тұзды AlOHCl2 орта тұзға айналдыратын зат:

А. NaOH

B.Ca(OH)2

C. Al(OH)3

D. HCl


E. NaCl

56. Қышқылдық тұзды NaHCO3 орта тұзға айналдыратын зат:

А. NaOH

B. KCl


C. CO

D. CO2

E. CaCl2

57.152г фторда неше эквиваленттік молярлы массасы болады:

А.8

В.8


С.6

D.2


Е.5

58.Қай қышқылды шыны ыдыста сақтауға болмайды:

А.HCl

B.H2SO4C.HF

D.H3PO4

E.HCN


: ebook
ebook -> Оқу-әдістемелік материал Кіші мектеп жасындағы тіл дамыту әдістемесі
ebook -> 5В 050121- Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына арналған
ebook -> «Тілді жоғары мектепте оқыту әдістемесі»
ebook -> 6М 011700- «Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы» Магистранттарға арналған
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
ebook -> ОҚУ-Әдістемелік кешені (Барлық мамандықтарға арналған)
ebook -> Тарих кафедрасы
ebook -> «Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы»
ebook -> Ағылшын тілі пәні бойынша 1-курс студенттеріне арналған


  1   2   3   4   5   6


©tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет