1. Дауыстылар ерін мен езудіњ қатысына қарай қанша т‰рге бµлінетінін белгілеңізжүктеу 0.56 Mb.
бет2/5
Дата29.06.2016
өлшемі0.56 Mb.
1   2   3   4   5


МАТЕМАТИКА1. Амалды орындаңыз: 2,8:0,7-0,63

A) 40


B) -0,23

C) 4,63


D) 3,37

E) 4


2. 56 санының 25% тап.

A) 25


B) 22,04

C) 28


D) 14

E) 20


3. Көп мүше түрінде жазыңыз: (а-в)3

A) а33

B) а33

C) а3 + 3а2в+3ав23

D) а3+3а2в-3ав23

E) а3-3а2в+3ав234. Өрнектің мәнін тап: мұнда х=97

A) 94


B) 94,18

C) 940


D) 100

E) 10


5. Үшбұрыштың бұрыштары 7:5:6 сандарына пропорционал. Үшбұрыштың ең кіші бұрышын анықта.

A) 70°


B) 40°

C) 100°


D) 60°

E) 50°


6. -3x2 + 6x + 9 > 0 теңсіздігінің ең үлкен бүтін шешімін табыңыз.

A) 1.


B) 0.

C) 2.


D) 4.

E) 3.


7. Теңдеуді шешіңіз: cos2x - sіn2x = .

A) ± + 2pn, n Î Z.

B) + pn, n Î Z.

C) ± + pn, n Î Z.

D) ± + 2pn, n Î Z.

E) ± + pn, n Î Z.8. Теңдеуді шешіңіз: log2(3 - x) = 0.

A) x = 3.

B) x = 3,5.

C) x = 2.

D) x = 1.

E) x = 2,5.9. Квадрат формалы қаңылтырдың бетінен ені 3 см болатын жолақ кесіліп алынды. Сонда қаңылтырдың бетінің қалған бөлігінің ауданы 10 см2 тең болып шықты. Қаңылтыр бетінің әуелдегі өлшемін табыңыз.

A) 4 см.


B) 6 см.

C) 5 см.


D) 8 см.

E) 7 см.10. Теңсіздіктің дұрыс шешімін анықтаңыз: log(4-2x) 2.

A)

B)

C)

D)

E)11. Есептеңіз: cos15.

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .12. Геометриялық прогрессияның алғашқы алты мүшесінің қосындысын табыңыз, оның b1 = 81; q = белгілі болса.

A) 364.


B) 60.

C) 30.

D) 121.

E) 150.13. Бөлшекті қысқартыңыз: .

A) 5(x-5).

B) .

C) .

D) .

E) - .14. Функцияның туындысын табыңыз: у(х) = 5.

A) -5ln5.

B) ln5.

C) 5-xln5.

D) 5xln5.

E) -5-xln5.15. Теңсіздікті шешіңіз: < 1.

A) (-1; 1).

B) (-; -1)  (1; +).

C) (1; +).

D) (0; 1).

E) (-; -1).16. Теңдеулер жүйесін шеш:

A) (

B) (1;4)

C) (2;1)


D) (0;2)

E) (2;)17. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз: .

A) (2; 3).

B) (-2; 1).

C) (4; 3).

D) (1; 2).

E) (-2; 5).18. Теңдеуді шешіңіз:

A) 2.


B) -1.

C) -2; 1.

D) 1.

E) 2; -1.19. Графиктеріне байланысты функцияның қайсысы тақ?

A) 2, 4 және 5.

B) 4 және 6.

C) 1, 5 және 6.

D) 1 және 6.

E) 1 және 5.20. Абциссасы x = 3 болатын нүктеде f(x) = (1 - x)3 қисығына жүргізілген жанаманың Ox осімен жасайтын бұрышы қандай болады?

A) Тік.


B) Доғал.

C) 0.


D) Сүйір.

E) 30.


21. АВСD ромбысының ВК биіктігі 6 см-ге, ал АВС бұрышы 120 тең болса, онда ромбының ауданын табыңыз.

A) 24 см2.

B) 16 см2.

C) 12 см2.

D) 18 см2.

E) 72 см2.22. АВСД параллелограмның АВ қабырғасына перпендикуляр ВД диагоналі 6-ға тең. АС диагоналі 2 ге тең. АД қабырғасын табу керек.

A) 8,5.


B) 8.

C) 6.


D) 7,5.

E) 7.


23. 4 см-ге тең BD кесіндісі ауданы 12 см2, АС қабырғасы 8 см болатын АВС үшбұрышының жазықтығына перпендикуляр. D нүктесінен AC түзуіне дейінгі ара қашықтықты табыңыз.

A) 5 см


B) 4 см

C) 2 см


D) 6 см

E) 3 см


24. Төбелері A(1; 1; 1), B(2; 3; 4), C(0; 4; 4), D(-1; 2; 1) болатын төртбұрыштың түрін анықтаңыз:

A) параллелограмм

B) квадрат

C) ромбы


D) трапеция

E) тік төртбұрыш25. x-ті табыңыз: .

A) -5.


B) 5.

C) 38,8.


D) 15.

E) -38,8.26. Теңдеуді шешіңіз: = 2.

A) 2.


B) 2,5.

C) 1,5.


D) 0,25; 4.

E) 0,025.27. y = және y = функцияларына х0 нүктесінде жүргізілген жанамалар параллель болатын болса, онда х0 нүктесін табыңыз.

A) .

B) 2.

C) 1.


D) .

E) 4.


28. f(x)=cos3x-sin3x функциясы үшін алғашқы функцияның жалпы түрін тап:

A) sin6x+C

B) 6cos6x+C

C) sin6x+C

D) -cos6x+C

E) 6sin6x+C29. Егер олардың арасындағы бұрыш 135 болса, онда осы векторлардың скаляр көбейтіндісін есептеңіз.

A) 2.

B) -3.

C) 4.

D) 2.

E) 4.30. Дұрыс тетраэдрдің биіктігі h-қа тең. Оның толық бетін табыңыз.

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .МАТЕМАТИКА

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ


ФИЗИКА1. Қозғалғаннан кейінгі автомобильдің үдеуі 0,5м/с2. Осындай үдеумен қозғалған автомобильдің 4 секундта жүрген жолы.

A) 2 м.


B) 8 м.

C) 0,5 м.

D) 4 м.

E) 10 м.2. Тең әсерлі күш

A) Денеге түсірілген барлық күштердің геометриялық қосындысына тең

B) Дененің ұзаруына пропорционал және дене бөлшектерінің деформация кезінде орын ауыстыру бағытына қарама-қарсы бағытталған

C) Денелердің массаларының көбейтіндісіне тура пропорционал, ал ара қашықтығының квадратына кері пропорционал

D) Дененің массасы мен оған сол күш беретін үдеудің көбейтіндісіне тең

E) Модулі жағынан бір денеге оның екініші бір денемен жанасу бетіне параллель түсірілген күшке тең, бағыты жағынан оған қарама-қарсы3. Дененің белгілі бір биіктіктегі потенциалдық энергиясы 200 Дж, ал кинетикалық энергиясы 300 Дж болса, оның толық механикалық энергиясы

A) 500 Дж

B) 250 Дж

C) 100 Дж

D) 300 Дж

E) 200 Дж4. Кедергінің халықаралық бірліктер жүйесіндегі өлшем бірлігі

A) Ом


B) Джоуль

C) Вольт


D) Ампер

E) Генри


5. Қыздыру шамы баллонындағы 220 В; 100 Вт деп жазылған. Жұмыс режиміне сәйкес кедергісі

A) 584 Ом

B) 784 Ом

C) 884 Ом

D) 484 Ом

E) 684 Ом6. 60 км/мин жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы 100 кг зымыранның кинетикалық энергиясы:

A) 108 Дж.

B) 50 Дж.

C) 5·107 Дж.

D) 1,8·104 Дж.

E) 6·103 Дж.7. 450 моль көмірқышқыл газының кг-мен алынған массасы

(MCO2= 4410-3 кг/моль)

A) 18,5кг.

B) 18,7кг.

C) 19,1кг.

D) 19,8кг.

E) 19,4кг.


8. Штрихталған ауданмен көрсетілген графиктердің ішінен газдың ұлғаюының изотермиялық процесіне сәйкес келетінін табыңыз

A) 4.

B) 2.


C) 3.

D) 2 және 4.

E) 1.


9. Идеал газ 8 Дж жұмыс жасап, 5 Дж жылу мөлшерін алады. Газдың ішкі энергиясының өзгерісі

A) 3 Дж-ға артады.

B) 3 Дж-ға кемиді.

C) Өзгермейді.

D) 13 Дж-ға артады.

E) 13 Дж-ға кемиді.10. Электр өрісін тудырушы зарядтың мәнін 2 есе арттырсақ, электр өрісінің кернеулігі

A) 2 есе артады.

B) 2 есе азаяды.

C) Өзгермейді.

D) 4 есе артады.

E) 4 есе азаяды.11. Конденсаторда С = 1 мкФ, U = 2 кВ деген жазу бар. Конденсатордың энергиясын анықтаңыз.

A) 6 Дж.


B) 2 Дж.

C) 3 Дж.


D) 5 Дж.

E) 4 Дж.12. Катушкаға тұрақты магнит таяқшасын енгізгенде, онда электр тогы пайда болады. Бұл құбылыс

A) Электростатикалық индукция.

B) Магниттік индукция.

C) Өздік индукция.

D) Индуктивтілік.

E) Электромагниттік индукция.13. Көзілдіріктің оптикалық күші –2,5 дптр болса, көзілдірік шынысының фокустық аралығын анықтаңыз.

A) –0,4 м.

B) –4 м.

C) +0,4 м.

D) –0,05 м.

E) +4 м.14. Атомның ядролық моделін ұсынған ғалым:

A) Н.Бор.

B) A.Беккерель.

C) B.Гейзенберг.

D) Э.Резерфорд.

E) Д.Томсон.15. Пойыз уақыттың жартысын 1 = 70 км/сағ, ал екінші жартысын

2 = 30 км/сағ жылдамдықтармен жүріп өтті. Пойыздың орташа жылдамдығы

A) 60 км/сағ.

B) 40 км/сағ.

C) 42 км/сағ.

D) 50 км/сағ.

E) 45 км/сағ.


16. Массасы m дене  жылдамдықпен қозғалып келе жатып, серіппені созады. Егер дененің массасын 4 есе азайтып, ал жылдамдығын 4 есе көбейтетін болсақ, онда ол серіппенің деформациясы

A) өзгермейді.

B) 4 есе көбейеді.

C) 2 есе көбейеді.

D) 2 есе азаяды.

E) 4 есе азаяды.17. Азот молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы 830 м/с. Температурасын анықтаңыз. (Азоттың мольдік массасы 28 г/моль)

A) 778 К.

B) 774 К.

C) 574 К.

D) 674 К.

E) 792 К.18. Екі өткізгіш тізбектегі қосқанда 27 Ом, ал параллель қосқанда 6 Ом кедергі береді. Әрқайсысының кедергісі.

A) 38; 16.

B) 18; 9.

C) 36; 18.

D) 9; 6.

E) 19; 8.19. Материалдық нүктенің гармониялық тербелісінің теңдеуі м. Нүктенің максимал жылдамдығын анықтаңыз.

A) 410-2 .

B) 19,710-2 .

C) 6,2810-2 .

D) 210-2 .

E) .20. Гармониялық электромагниттік тербелістер кезіндегі кернеудің амплитудасы:

A) Um = ImR.

B) Im = w0qm.

C) .

D) .

E) .21. Жарық сәулелері скипидардан шыныға (флинт) өткенде, түсу бұрышы 45 болады, ал сыну бұрышы 33. Скипидардың сыну көрсеткішін анықтаңыз.(nшыны=1,8, sin33=0,545).

A) 1,45.


B) 1,3.

C) 1,4.


D) 1,5.

E) 1,33.22. Сәуле шығаруда толқын ұзындығы 1 нм сәйкес болу үшін, рентген түтікшесіне түсетін кернеу (h=6,6310-34 Джс; e=1,610-19 Кл; c=3108 м/с)

A)  124 кВ.

B)  12,4 кВ.

C)  0,24 кВ.

D)  0,124 кВ.

E)  1,24 кВ.23. Электрондардың металдан шығу жұмысы А = 3,310-19 Дж. Фотоэффектінің қызыл шекарасы min (h = 6,6210-34 Джс)

A) 51014 Гц.

B) 21019 Гц.

C) 510-14 Гц.

D) 21014 Гц.

E) 210-19 Гц.24. Ядролық сәулелерді тіркеуге арналған приборлардың қайсысында шапшаң қозғалатын зарядталған бөлшектер газда электр тогының импульсін туғызады?

A) Көпіршікті камера.

B) Күкіртті цинкпен қапталған экран.

C) Вильсон камерасы.

D) Қалың қабатты фотоэмульсия.

E) Гейгердің газ разрядты санағышы.25. Тарту күші 80 кН және жылдамдығы 36 км/сағ электровоздың қуаты:

A) 2880 кВт.

B) 800 кВт.

C) 80 кВт.

D) 8000 Вт.

E) 2880 Вт.26. Массасы 60 кг цирк әртісі 4 м биіктіктен серпімді торға құлайды. Тор 1 м-ге созылса, әртіске әсер ететін күш

A) Н.

B) Н.

C) 4,8103 Н.

D) 610-3 Н.

E) 0.


27. Қуаты 10 кВт және ПӘК-і 75% жонғыш станоктың кесу жылдамдығы

0,75 м/с. Осы станоктың кесу кезіндегі кедергі күші:

A) 10 Н.

B) 10 кН.

C) 5 кН.

D) 50 Н.


E) 100 Н.

28. ЭҚК-і 1,1 В элементке қосылған кедергісі 2 Ом өткізгіште 0,5А ток жүріп тұр. Элементті қысқаша тұйықтаған кездегі ток күші:

A) 26,6 А.

B) 4,4 А.

C) 2,2 А.

D) 3,2 А.

E) 5,5 А.29. Хлордың атомдық массасы 35,453 г/моль, валенттілігі 1-ге тең. Хлордың электрохимиялық эквиваленті: (е=1,610-19 Кл, NА=6,021023 моль-1)

A) 0,36710-7 кг/Кл.

B) 0,3310-6 кг/Кл.

C) 1,0410-8 кг/Кл.

D) 3,310-6 кг/Кл.

E) 3,6710-7 кг/Кл.30. Тереңдігі 150 м теңіз түбіне жіберілген жиілігі 60 кГц ультрадыбыс шағылып, 0,2 с-тан кейін қайтып келеді. Ультрадыбыстың толқын ұзындығы:

A) 15 м.


B) 25 м.

C) 0,025 м.

D) 12,5 м.

E) 0,0125 м.ФИЗИКА

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ

: ld
ld -> Сабақ тақырыбы, мақсаты Сабақ үрдісінде қолданылатын модульдер, әдіс-тәсілдер Сабақтың нәтижесі
ld -> Сабақтың мақсаты: Білімділік: оқушыларға қарсы мәндес сын есімдердің жасалу
ld -> Сын есімнің сөйлемдегі қызметі
ld -> Сабақтың тақырыбы: Әбділда Тәжібаев.
ld -> Қазақ мемлекеттік қыздар
ld -> 1. Отбасын таныстыру. Қай істеде өнер қолдан өнерлі адам жеңер болған
ld -> Мұқағали Мақатаев поэзиясының көркемдік жүйесі Опечатка
ld -> Сабақтың тақырыбы: Ана өмір гүлі


1   2   3   4   5


©tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет