1. Дауыстылар ерін мен езудіњ қатысына қарай қанша т‰рге бµлінетінін белгілеңіз



жүктеу 0.56 Mb.
бет3/5
Дата29.06.2016
өлшемі0.56 Mb.
1   2   3   4   5


ХИМИЯ



1. Берілген теңдеудің ( ... Fe +…Cl2  … Fe Cl3) коэффициенттері:

A) 1, 2, 3

B) 2, 3, 1

C) 2, 2, 2

D) 2, 3, 2

E) 1, 1, 1



2. Ковалентті полюссіз байлансы бар зат

A) H2O

B) Cl2

C) NH3

D) NaF

E) CH4



3. Бейэлектролит заттарѓа жатпайды:

A) металдар

B) оттек

C) азот


D) қышқылдар

E) қант


4. Негіздік оксидтіњ формуласы

A) Cl2O7

B) N2O

C) SO3

D) CaO

E) V2O5



5. Пропенніњ молекуласы т±рады:

A) 3 атом кµміртегінен және 8 атом сутегінен

B) 3 атом кµміртегінен және 6 атом сутегінен

C) 4 атом кµміртегінен және 8 атом сутегінен

D) 3 атом сутегінен және 6 атом кµміртегінен

E) 2 атом кµміртегінен және 4 атом сутегінен



6. Қос тұзға жататын зат.

A) Na3PO4.

B) MgClBr.

C) NH4NO3.

D) Ca(HCO3)2.

E) NaAl(SO4)2.



7. Азоттың тотығу дәрежесі:

A) + 7.


B) – 1.

C) – 3.


D) – 2.

E) + 6.


8. Тек қосымша топша металдары орналасқан қатар

A) Lі, Na, K, Pb, Cs, Fr

B) B, Al, Ga, Jn, Tl

C) Mn, Tc, Re, Rh

D) Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra

E) F, Cl, Br, J, At



9. С=С арасындағы байланыс ұзындығы:

A) 0,134 нм.

B) 0,154 нм.

C) 0,105 нм.

D) 0,120 нм.

E) 0,140 нм.



10. Толуолға сәйкес формула:

A) С6H12.

B) С6H5 - С2H5.

C) С6H5 - СH3.

D) С6H5 - С3H7.

E) С6H6.



11. Альдегидтің құрамында болатын функционалдық топ

A) карбоксил

B) карбонил

C) нитротоп

D) гидроксил

E) аминотоп



12. Күрделі эфир қолданылмайтын сала

A) қопарғыш заттар алу

B) кондитер өнімдерін алу

C) пластмассалар алу

D) өрт сөндіргіш заттар алу

E) органикалық еріткіштер алу



13. Аминқышқылдарына тән қасиет:

A) Негіздік.

B) Тотықсыздандырғыш.

C) Қышқылдық.

D) Тотықтырғыш.

E) Амфотерлік.



14. Ақуыздардың құрылысы мен қасиеттерін зерттеген ғалым.

A) Берцелиус.

B) Кекуле.

C) Бутлеров.

D) Жерар.

E) Данилевский.



15.

екі үрдісте де тепе-теңдікті солға ығыстыратын жағдай

A) температураның кемуі

B) қысымды төмендету

C) N2 концентрациясының артуы

D) N2 концентрациясының кемуі

E) қысымды жоғарылату


16. Хлорлылау қышқылының формуласы HClO3, ал лантан оксидінің формуласы La2O3. Лантан хлоратының формуласы:

A) La2(ClO3)2.

B) La(ClO3)3.

C) LaClO3.

D) La(ClO3)2.

E) La2ClO3.



17. Күкірт (ІV) және (VІ) оксидтерімен әрекеттескенде ақ тұнба түзетін зат

A) Ba(OH)2

B) Fe(OH)2

C) Cu(OH)2

D) NaOH

E) KOH


18. 96 г күйені жандырғанда түзілген көміртегі (ІV) оксидінің (қ.ж.) көлемі (л)

A) 175.


B) 179,2.

C) 178.


D) 176.

E) 177.


19. 20 кг алюминий оксидінен 10 кг алюминий алынды. Реакция өнімі шығымының массалық үлесін анықтаңыз.

A) 84%


B) 88%

C) 94%


D) 80%

E) 75%


20. 1 молекула бром 1,3-бутадиенмен әрекеттескенде түзілетін өнім:

A) 1,4-дибромбутен-2.

B) үшбромбутен.

C) 2,3-дибромбутен-1.

D) 1,2,3,4-тетрабромбутан.

E) бромбутен.



21. 2-этилпентанол-1-дің жану теңдеуіндегі өнімдерінің формулалары алдындағы коэффициенттер қосындысы

A) 30


B) 20

C) 50


D) 40

E) 10


22. Сахарозаның көп атомды спирт екенін көрсететін реакциядағы әрекеттесуші зат

A) натрий хлориді

B) күміс нитраты

C) мырыш гидроксиді

D) кальций гидроксиді

E) мыс (ІІ) гидроксиді



23. Фенолформальдегид смоласын алу үшін қолданылатын реакция

A) поликонденсациялану

B) гидратациялану

C) эфирлену

D) гидролиздеу

E) полимерлену



24.

қышқылының атауы

A) 2,4 диметилпентан қышқылы

B) 2 - метилпропан қышқылы

C) 2 - метилмай қышқылы

D) 2,3 - диметилкапрон қышқылы

E) 3 - метилбутан қышқылы



25. Конфигурациялары ... 2s2 2p2 және ... 3s1 болатын элементтердің жоғары оксидтерінің өзара әрекеттесуінен түзілетін қосылыстың молекулалық массасы

A) 96


B) 84

C) 100


D) 82

E) 106


26. 4,48 л күкіртті газ бен 22,4 г калий гидроксиді әрекеттескенде алынатын тұздың молярлық массасы

A) 67 г/моль

B) 158

C) 158 г/моль



D) 100

E) 100 г/моль



27. Массасы 200 г 20%-тік натрий гидроксидінің ерітіндісін және 0,2 моль алюминий хлориді бар ерітіндіні бір-біріне қосқанда түзілетін заттар:

A) AlOHCl2 және NaCl, NaOH-тың артық мөлшері

B) AlOHCl2 және NaCl, Al(OH)3 -тің артық мөлшері

C) Al(OH)2Cl және NaCl, NaOH-тың артық мөлшері

D) Al(OH)3 және NaCl, NaOH-тың артық мөлшері

E) Al(OH)2Cl және NaCl, Al(OH)3 -тің артық мөлшері



28. Калий бромиді ерітіндісінің электролизінің жиынтық теңдеуіндегі барлық коэффициенттер қосындысы

A) 6


B) 4

C) 8


D) 10

E) 12


29. Егер теория жүзіндегіге қарағандағы шығымы 90 болып, 15,75 г циклопентан алынса, онда дегидрленген пентанның массасы

A) 30 г


B) 32 г

C) 24 г


D) 26 г

E) 18 г


30. 32 г кальций карбиді суда толық ерітілді. Бөлініп шыққан ацетиленнің көлемі (қ.ж.) және түзілген негіздің массасы:

A) 7,4 г Ca(OH)2 және 2,24 л C2H2

B) 148 г Ca(OH)2 және 44,8 л C2H2

C) 3,7 г Ca(OH)2 және 1,12 л C2H2

D) 37 г Ca(OH)2 және 11,2 л C2H2

E) 74 г Ca(OH)2 және 22,4 л C2H2



ХИМИЯ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ


БИОЛОГИЯ



1. Өсімдіктерге түс беретін органоид:

A) Митохондрия.

B) Қабықша.

C) Ядро.


D) Пластид.

E) Цитоплазма.



2. Сабақ жуандап өседі:

A) Камбай жасушаларының бөлінуінен.

B) Қабықтың қалындауынан.

C) Өзек жасушаның бөлінуінен.

D) Ағаш бүршіктеріне байланысты.

E) Сүрек жасушаларының бөлінуінен.



3. Бунақденелілер қоректенеді:

A) Аналық жыныс жасушасымен.

B) Аналық түйінімен.

C) Гүл шірнесімен.

D) Гүл күлтесімен.

E) Бүршікпен.



4. Шөлге төзімді, суды көп қажет етпейтін өсімдік:

A) Жүгері.

B) Кактус.

C) Мыңжапырақ.

D) Күріш.

E) Қияр.



5. Сілекей безін және қарындаѓы астыњ қорытылуын зерттеген ѓалым -

A) К.А.Тимирязев.

B) И.М.Сеченов.

C) И.И.Мечников.

D) С.П.Боткин.

E) И.П.Павлов.



6. Саңырауқұлақ жасушасында болмайды:

A) Ядро шырыны.

B) Цитоплазма.

C) Хлорофилл.

D) Ядро.

E) Ядрошық.



7. Хитинді жабынның атқаратын қызметі:

A) Сыртқы ортамен байланыс.

B) Тыныс алу.

C) Қорғаныш.

D) Қанайналым.

E) Сезім мүшесі.



8. Сүтқоректілердің мойын омыртқаларының саны:

A) 8


B) 5

C) 6


D) 4

E) 7


9. Жасушаны қоректік заттармен қамтамасыз ететін:

A) Зәр шығару.

B) Тыныс алу.

C) Сезім мүшелері.

D) Жүйке жүйесі.

E) Қан, лимфа.



10. Мидың қантамырлары тарылса-

A) Құлағы шулайды.

B) Бас айналады.

C) Тамырдың соғуы бәсеңдейді.

D) Температура төмендейді.

E) Есінен танады.



11. Ми сауытына жатпайтын сүйек:

A) самай


B) жақ

C) төбе


D) маңдай

E) шүйде


12. Ата-ана белгілер жиынтығының ұрпақтан-ұрпаққа берілу қасиеті:

A) даму


B) тітіркенгіш

C) тұқымқуалау

D) көбею

E) өзгергіштік



13. Питекантроптардың қаңқа қалдықтары алғаш табылған жер -

A) Африка.

B) Жапония.

C) Қытай.

D) Ява аралы.

E) Австралия.



14. Өсімдіктің азот жинақтаушы-түйнек бактериялары орналасқан орны:

A) Сабақта.

B) Жемісте.

C) Тұқымда.

D) Тамырда.

E) Жапырақта.



15. Қарақат жемісі-

A) Қауашақ.

B) Жаңғақша.

C) Жидек.

D) Сүйекті жеміс.

E) Жаңғақ.



16. Гидра тыныс алады:

A) Өкпе қапшығымен.

B) Бүкіл денесімен.

C) Желбезекпен.

D) Өкпемен.

E) Демтүтікпен.



17. Тек теңіздерде тіршілік ететін құрттар:

A) жалпақ құрттар

B) сирекқылтанды құрттар

C) таспа құрттар

D) көпқылтанды құрттар

E) жұмыр құрттар



18. Теріні түзетін ұлпа:

A) Дәнекер.

B) Жүйке.

C) Бұлшықет.

D) Шел.

E) Эпителий.



19. Аталық жасуша.

A) Зигота.

B) Ұрық.

C) Зәр.


D) Қан.

E) Сперматозоид.



20. Жоғары дәрежелі нерв қызметінің негізін қалаушы ғалым:

A) И.П.Павлов

B) Л.Пастер

C) П.К.Анохин

D) И.М.Сеченов

E) И.И.Мечников



21. Нуклеин қышқылдарының түзілетін орны-

A) Цитоплазма.

B) Ядро.

C) Эндоплазмалық тор.

D) Рибосома.

E) Клетка орталығы.



22. Қарапайым көмірсулардың аталуы:

A) дисахарид

B) моносахарид

C) полисахарид

D) трисахарид

E) ди және полисахарид



23. Түйнек бактериялар мен бұршақ тұқымдас өсімдіктердің бірігіп тіршілік етуі:

A) Паразиттік.

B) Бәсекелестік.

C) Жыртқыштық.

D) Селбесу (симбиоз).

E) Арамтамақтық.



24. Қоректік тізбектің бірінші буындағылары:

A) Өсімдіктер.

B) Шіріту бактериялары.

C) Жыртқыштар.

D) Шөп қоректі жануарлар.

E) Саңырауқұлақтар.



25. Йод алынатын өсімдік.

A) Балдыр

B) Саңырауқұлақ.

C) Плаун.

D) Бактерия.

E) Шаңжапырақ (қырықжапырақ).



26. Безгекпен ауырған адамның денесі бір ысып, бір салқындауының себебі:

A) Безгек паразитінің қанда көбейіп улы зат бөлуінен.

B) Дене температурасының 400С дейін көтерілуінен

C) Безгек паразитінің денеге өтуінен.

D) Паразиттің бір қан түйіршегінен екіншісіне өтуінен.

E) Безгек масасының шағуынан.



27. Ауру адамға физиологиялық ерітінді жіберіп жетіспейтін заттарды толықтыру үшін қажеті:

A) лимфа


B) эритроциттер

C) плазма

D) лейкоциттер

E) қан пластинкалары



28. Көз алмасының қасаң қабықшасы

A) зақымданудан қорғайды.

B) қанмен қамтамасыз етеді.

C) көз ішіне сәуленің түсуін реттейді.

D) бояғыш заттың (пигмент) мөлшері мен таралуын анықтайды.

E) жарық сәулесін еркін өткізеді.



29. Мейоздық кезеңде хромосомалар жиынтығы:

A) кездейсоқ өзгеріске ұшырайды

B) өзгеріссіз қалады

C) екі есе көбейеді

D) екі есе азаяды

E) бір жұбы артып кетеді



30. Түрленбей дамитын омыртқасыз жануарларға жататындар-

A) Өрмекшілер.

B) Ішекқуыстылар.

C) Құрттар.

D) Шаянтектестер.

E) Жәндіктер.



БИОЛОГИЯ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ


ГЕОГРАФИЯ



1. Пландағы өн бойында абсолют биіктік өзгермейтін шартты сызық :

A) изотерма

B) изобара

C) горизонталь

D) изосызық

E) бергштрих



2. Адамның негізгі нәсілдері

A) 6


B) 2

C) 5


D) 3

E) 4


3. Климаттық белдеулердің ең суығы :

A) экваторлық

B) субарктикалық

C) тропиктік

D) қоңыржай

E) арктикалық



4. Шоқан Уәлихановтың досы :

A) Г.Н. Потанин

B) П.К. Козлов

C) И.В. Мушкетов

D) Н.А. Северцов

E) А.И. Бутаков



5. Қазақстанның негізгі табиғи газ қоры шоғырланған жер :

A) Павлодар

B) Маңғыстау түбегі

C) Шымкент

D) Ақтөбе

E) Қарағанды



6. Дүниежүзілік мұхит бөліктері:

A) жер асты сулары, бұғаздар

B) өзендер, көлдер, батпақтар

C) көлдер, бөгендер, түбектер

D) батпақтар, мұздықтар, теңіздер

E) теңіздер, шығанақтар, бұғаздар



7. Австралияның байырғы халқы:

A) Папуастар.

B) Австралиялық-ағылшын.

C) Аборигендер.

D) Австралиялық-француз.

E) Негрлер.



8. Топырақтың су және жел әрекетінен бұзылуы:

A) Эррозия.

B) Денудация.

C) Кептіру.

D) Мелиорация.

E) Құнарлығы.



9. Дала мен шөл аралығындағы зона.

A) Экваторлық ормандар.

B) Шөлейт.

C) Орман.

D) Саванна.

E) Мәңгі жасыл ормандар.



10. Қазақстанның маңызды рекреациялық аудандары:

A) Атырау, Көкшетау, Ақтау.

B) Алтай, Қостанай, Арқалық.

C) Қарағанды, Іле, Жоңғар Алатауы.

D) Көкшетау, Ұлытау, Семей.

E) Көкшетау, Іле, Жоңғар Алатауы, Алтай.



11. Республиканың қай аймағында халық басым қоныстанған:

A) Солтүстігінде, Шығысында.

B) Шығысында, Батысында.

C) Солтүстік-батысында.

D) Оңтүстігінде және Солтүстігінде.

E) Орталығында.



12. Күнделікті тұрмысқа қажетті техника, теледидар, т.б. өнімдер шығарылады:

A) Алматыда.

B) Петропавлда.

C) Аягөзде.

D) Семейде.

E) Астанада.



13. Күнбағыс майын өндіретін ірі зауыт орналасқан қала:

A) Түркістан.

B) Петропавл.

C) Талдықорған.

D) Кентау.

E) Өскемен, Алматы.



14. Жапониядағы халықаралық мамандану саласы:

A) Түсті металлургия.

B) Өзен кемелерін жасау.

C) Уран өнеркәсібі.

D) Автомобиль жасау, кеме жасау.

E) Тау-кен.



15. Күн жылуының мөлшері мен ылғалдың әркелкілігіне байланысты табиғат зоналарының ауысу заңдылығы -

A) биіктік зоналылық.

B) ендік зоналылық.

C) полярлық белдеу.

D) азоналылық.

E) мұхиттық белдеу.



16. Құрғақшылық қандай ауа массасына байланысты:

A) Арктикалық.

B) Тропиктiк континенттi.

C) Қоңыржай континенттi.

D) Тропиктiк теңiздiк.

E) Қоңыржай теңiздiк.



17. Тұрақты жылдық ағыны сақталатын Қазақстан өзендері.

A) Сарысу, Жем.

B) Аягөз, Жайық.

C) Ырғыз, Іле.

D) Есіл, Ертіс.

E) Шу, Тобыл.



18. Көмір өнеркәсібі дами бастаған уақыт:

A) 1928 ж.

B) 1931 ж.

C) 1925 ж.

D) 1940 ж.

E) 1920 ж.



19. Негізгі қызылша егілетін облыстар:

A) Батыс Қазақстан, Жамбыл.

B) Ақмола, Қызылорда.

C) Жамбыл, Алматы.

D) Маңғыстау, Павлодар.

E) Алматы, Атырау.



20. Шығыс Қазақстандағы жеңіл өнеркәсіптің басты орталығы:

A) Зырян.

B) Өскемен.

C) Семей.

D) Аягөз.

E) Лениногор.



21. «Қоныс аударушылар капитализмі» елдері.

A) ОАР, Жаңа Зеландия, Израиль.

B) Үндістан, Қытай, Сингапур.

C) Канада, Мексика, Франция.

D) Австралия, Польша, Нидерланды.

E) Египет, Пәкістан, Мьянма.



22. Дүние жүзілік мұхиттағы мұнайлы аудандар:

A) Бискай шығанағы, Жапон, Охот теңіздері.

B) Қызыл, Аравия теңізі, Мозамбик бұғазы.

C) Парсы, Мексика, шығанақтары, Солтүстік теңіз.

D) Каспий, Арал теңізі, Тасман теңізі.

E) Кариб, Арал теңіздері, Гвинея шығанағы.



23. Шетелдік Еуропадағы табиғатты қорғауға бағытталған партиялар.:

A) Қоғамдық ұйымдар.

B) Ұлттық парктр.

C) Қорықтар.

D) Жасылдар партиясы.

E) Қызыл крест ұйымы.



24. Австралияның сыртқы экономикалық қатынастарын ... транспорты атқарады.

A) темір жол

B) өзен су жолы

C) автомобиль жолы

D) әуе жолы

E) теңіз су жолы



25. Төменгі атмосфералық қысым:

A) Циклон.

B) Антициклон.

C) Пассаттар.

D) Атмосфералық фронт.

E) Штиль (Тымық).



26. Адамдардың жаңа жерге қоныстанудың нәтижесінде ... дамыды.

A) егіншілік пен мал шаруашылығы

B) қала санының өсуі

C) пайдалы қазбаларды игеру

D) селекциялық жұмыстар

E) теңіз транспорты



27. Ақсу-Жабағылы қорығы ұйымдастырылған жыл.

A) 1927 жыл.

B) 1928 жыл.

C) 1925 жыл.

D) 1926 жыл.

E) 1924 жыл.



28. Минерал тыңайтқыштар өндіретін орталықтар-

A) Ақтөбе, Алматы, Орал.

B) Тараз, Павлодар, Ақтөбе.

C) Қостанай, Теміртау, Ақтау.

D) Қарағанды, Шымкент, Теміртау.

E) Тараз, Шымкент, Ақтөбе.



29. Балалардың үлес салмағы ең төмен елдер.

A) Франция, Аргентина.

B) Чили, Жапония.

C) Германия, Италия.

D) Қазақстан, Ресей.

E) Үндістан, Дания.



30. Жапонияның "Сейкан" су асты тоннелі ... аралдарын жалғастырады.

A) Сикоку және Хонсю

B) Хонсю және Хоккайдо

C) Кюсю және Сикоку

D) Кюсю және Хонсю

E) Хоккайдо және Кюсю



ГЕОГРАФИЯ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ

: ld
ld -> Сабақ тақырыбы, мақсаты Сабақ үрдісінде қолданылатын модульдер, әдіс-тәсілдер Сабақтың нәтижесі
ld -> Сабақтың мақсаты: Білімділік: оқушыларға қарсы мәндес сын есімдердің жасалу
ld -> Сын есімнің сөйлемдегі қызметі
ld -> Сабақтың тақырыбы: Әбділда Тәжібаев.
ld -> Қазақ мемлекеттік қыздар
ld -> 1. Отбасын таныстыру. Қай істеде өнер қолдан өнерлі адам жеңер болған
ld -> Мұқағали Мақатаев поэзиясының көркемдік жүйесі Опечатка
ld -> Сабақтың тақырыбы: Ана өмір гүлі


1   2   3   4   5


©tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет