1 Қолданылу саласы «Атмосфераны қорғау және қаланың (елдің мекеннің) шекті жол берілетін шығарындылары (шжбш) және оның макеті»


-кесте – 20___ жылғы деректер бойынша қала атмосферасына шығарылатын заттар тізбесіжүктеу 2.09 Mb.
бет7/10
Дата08.07.2016
өлшемі2.09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
5.9-кесте – 20___ жылғы деректер бойынша қала атмосферасына шығарылатын заттар тізбесі

Ластаушы заттар

ШЖБШуе.б.

Қауіптілік сыныбы

Зат шыға-рындысы,

т/жыл


Қала бойынша есептеулер жүргізілді

коды

атауы

таралу-лар

тәуе-келдер

Өнеркәсіптік кәсіпорындар

0337

Көміртегі тотығы

5

4

7376,2225

+

+

2909

Органикалық емес шаң: SiO2

20%-дан аз0,5

3

5737,03035

+

+

0301

Азот IV) тотығы (Азот қостотығы)

0,085

2

3502,36265

+

+

2908

Органикалық емес шаң: SiO2 70-20%

0,3

3

2981,7531

+

+

0330

Күкірт қостотығы

0,5

3

1392,64992

+

+

2902

Өлшемді заттар

0,5

3

92,68514

+

+
……..
0703

Бенз(а)пирен

0,000001

1

0,00036

+

+

1715

Метантиол (Метилмеркаптан)

0,0001

4

0,00001

-

-

Жиыны:

22339,997АСҚД  

0128

Кальций тотығы

0,3

 

308,25968

-

-

0228

Үш валентті хром қосылыстары

0,01

 

277,89932

+

-

2930

Абразивтік шаң

0,04

 

6,31949

+

+

0415

Шекті С1-С5 көмірсутектер қоспасы

50

 

151,17624

-

-

2936

Ағаш шаңы

0,1

 

111,70775

+

+

2752

Уайт-спирит

1

 

8,69005

-

-

0331

Элементтік күкірт

0,07

 

8,431

-

-

0311

Трифторид боры (Фторлы бор)

0,005

 

0,00004

-

-

Жиыны:

1187,976Өнеркәсіптік кәсіпорындардан ЖИЫНЫ

23527,971Автокөлік

0337

Көміртегі тотығы

5

4

1155,290513

+

+

0301

Азот (IV) тотығы (Азот қостотығы)

0,085

2

902,512271

+

+

2732

Керосин

1,2

 

342,526305

-

-

0304

Азот (II) тотығы (Азот тотығы)

0,4

3

146,658243

-

-

0330

Күкірт қостотығы

0,5

3

132,542912

+

+

0328

Қара көміртегі (Күйе)

0,15

3

79,485594

+

-

1325

Формальдегид

0,035

2

11,519134

+

-

0703

Бенз(а)пирен

0,000001

1

0,001119

-

+

Автокөліктен ЖИЫНЫ

2770,536Қала бойынша БАРЛЫҒЫ

26298,507
5.5 Атмосфераның ластану деңгейлерін есептеу мен талдау

Бөлімде ластаушы заттар шоғырлануларының өрістерін қазіргі жағдайда есептеулер мен оларды талдау нәтижелерін көрсететін деректер келтіріледі. Бөлімнің мазмұны өзіне мыналарды қосуы тиіс:

олар бойынша есептеу жүргізілетін заттардың саны және олардың тізбесі (5.10-кесте);

есептеулер үшін қабылданған бастапқы деректерді қысқаша талдау (бағдарламалық құралдарды пайдалана отырып алынған кестелер түрінде ұсынылған бастапқы деректер ШЖБШ жиынтық томының екінші бөлігіне қосылады);

өнеркәсіптік кәсіпорындар мен автокөліктің зиянды шығарындыларымен атмосфераның ластануын есептеу оның көмегімен жүргізілген қолданылатын автоматтандырылған есептеу бағдарламасының атауы;

есептеу режимі және берілген сипаттамалар: рельеф коэффициенті, қоспаның шөгу коэффициенті, есептік тікбұрыш шамасы, тордың есептік қадамы, реңдік ластану шамасы;

қаланың типтік схема картасына (5.1-сурет) салынған ластаушы заттардың жерге жақын шоғырлану өрістерін есептеулерді талдау нәтижелері, одан келесі туындалуы тиіс:

қазіргі жағдайда атмосфералық ауаның жалпы қала бойынша ластану деңгейінің жалпы сипаттамасы;5.10-кесте – Олар бойынша ластану өрістерін есептеу орындалатын ластаушы заттар (сомалану топтары) тізбесі

Коды

...…..……Заттың.атауы….………

Шекті жол берілген шоғырлану (ШЖБШу)

Экологиялық ахуал коэффициенті

Реңдік шоғырлану

типі

есептеулерде пайдаланылатын

ШЖБШу.о/т

ШЖБШу.е/б

АСҚД

есеп

интерпо-ляция

143

Марганец және оның қосылыстары (марганец (IV) тотығына қайта есептегенде)

ШЖБШу е/б

0,01

0,001

0,01

-

1

Жоқ

Жоқ

184

Қорғасын және оның органикалық емес қосылыстары (қорғасынға қайта есептегенде)

ШЖБШу е/б

0,001

0,0003

0,001

-

1

Жоқ

Жоқ

192

Тетраэтилқорғасын

ШЖБШу е/б

0,0001

0,00004

0,0001

-

1

Жоқ

Жоқ

203

Хром (Алты валентті хром) (Хром (VI) тотығына қайта есептегенде)

ШЖБШуо/т*10

0,015

0,0015

-

-

1

Жоқ

Жоқ

228

Хромның үш валентті қосылыстары (Cr3+ қайта есептегенде)

АСҚД

0,01

-

-

0,01

1

Жоқ

Жоқ

301

Азот қостотығы (Азот (IV) тотығы)

ШЖБШу е/б

0,085

0,04

0,085

-

1

Иә

Иә

328

Көміртегі (Күйе)

ШЖБШу е/б

0,15

0,05

0,15

-

1

Жоқ

Жоқ

330

Күкірт қостотығы (Күкіртті ангидрид)

ШЖБШу е/б

0,5

0,05

0,5

-

1

Иә

Иә

333

Күкіртсутегі

ШЖБШу е/б

0,008

0,008

0,008

-

1

Иә

Иә

337

Көміртегі тотығы

ШЖБШу е/б

5

3

5

-

1

Иә

Иә

703

Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

ШЖБШуо/т*10

0,00001

0,000001

-

-

1

Жоқ

Жоқ

1325

Формальдегид

ШЖБШу е/б

0,035

0,003

0,035

-

1

Иә

Иә

2704

Бензин (мұнайлы, аз күкіртті)

ШЖБШу е/б

5

1,5

5

-

1

Жоқ

Жоқ

2732

Керосин

АСҚД

1,2

-

-

1,2

1

Жоқ

Жоқ

2902

Өлшемді заттар

ШЖБШу е/б

0,5

0,15

0,5

-

1

Иә

Иә

2907

Органикалық емес шаң >70% SiO2

ШЖБШу е/б

0,15

0,05

0,15

-

1

Жоқ

Жоқ

6009

Азот қостотығы, күкірт қостотығы

Топ

-

-

-

-

1

Иә

Жоқ

6010

Азот қостотығы, күкірт қостотығы, көміртегі тотығы, фенол

Топ

-

-

-

-

1

Жоқ

Жоқ

6053

Өлшемді заттар сомасы

Топ

-

-

-

-

0,5

Жоқ

Жоқ

қаланың неғұрлым ластанған аймақтарының сипаттамасы және қандай кәсіпорындар мен шығарындылар көздері қала атмосферасының жоғары ластану деңгейін қалыптастыруда алдынғы рөл ойнайтыны туралы тұжырымдар.

Атмосферада ластаушы заттардың таралуын есептеулер нәтижелері бойынша қалада шығарындыларды қысқарту жөніндегі іс-шараларды бірінші кезекте олар бойынша әзірлеу және енгізу қажет көздер тізбесі жасалады. Тізбе 5.11-кесте түрінде ұсынылуы мүмкін.

Орындалған есептеулер нәтижелері (таралу кестелері мен схема карталары) ШЖБШ жиынтық томының екінші бөлігінде толық көлемде ұсынылулары тиіс.

Осы бөлімнің материалдары келесі кіші бөлімдер түрінде егжей-тегжейлі ұсынылулары мүмкін:

1 Атмосфералық ауа сапасының критерийлері;

2 Есептеулерді ұйымдастыру;

3 Атмосфераның қазіргі жағдайдағы ластануын есептеу;

4 Атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларын қысқарту жөніндегі
іс-шаралар.
5.6 Шығарындылардың талап етілетін төмендеуін ескере отырып, атмосфераның перспективаға ластануын есептеулер нәтижелері

Осы бөлімде шығарындылардың талап етілетін төмендеуін ескере отырып, ластаушы заттардың ең көп жерге жақын шоғырлануларын перспективаға орындалған есептеулердің нәтижелерін талдау орындалады. Талдау, қағидалы түрде, осы Әдістеменің алдыңғы бөлімінде сипатталған.

Өнеркәсіп және автокөлік шығарындыларымен шартталған ең көп жерге жақын шоғырлану өрістерін есептеулер бөлек жүргізіледі.

Практика көрсеткендей, бірінші кезекте бірлескен есептеулерді жүргізу атмосфераның ластануына нақты көздердің үлесін дұрыс бағалауға және, ең бастысы, өнеркәсіп және автокөлік шығарындыларын талап етілетін төмендету жөніндегі іс-шаралар кешенін әзірлеуге мүмкіндік бермейді. Өнеркәсіп және автокөлік шығарындыларымен ауаның ластануын бірлескен есептеулерді ауаның реңдік ластануының деңгейін анықтау мақсатында қазіргі жағдайды бағалаудың, сондай-ақ өнеркәсіп және автокөлік шығарындыларын қысқарту жөніндегі ұсынылатын іс-шаралардың жеткіліктігін анықтау мақсаттары үшін перспективадағы жағдайды бағалаудың соңғы кезеңдерінде жүргізу орынды.

Орындалған есептеулер нәтижелері ШЖБШ жиынтық томының екінші бөлігіне жеке ластаушы заттар мен заттардың сомалану топтарының таралу кестелері мен схема карталары түрінде толық көлемде қосылулары тиіс:

- өнеркәсіптік кәсіпорындардың стационарлық көздері шығаратын ластаушы заттардың таралу кестелері мен схема карталары;

- автокөлік негізгі магистральдерде шығаратын ластаушы заттардың таралу кестелері мен схема карталары

- ластаушы заттар таралуының жиынтық кестелері мен схема карталары (өнеркәсіптік кәсіпорындар мен автомагистральдер).


5.11-кесте – Тұрғынүй аймағында ШЖБШу асатын заттардың шоғырлануына ең үлкен үлес беретін көздер тізбесі

Ластаушы заттар

ШЖБШу, мг/м3

Шоғырлану, мг/м3

Ең көп шоғырлануға ең үлкен үлесі бар көздің нөмірі (% - жақшада)

Көздің тиесілігі

коды

атауы

1

2

3

4

5

6

0192

Тетраэтилқорғасын

0,0001

0,000361

6773(100)

«Халықаралық әуежай» АҚ

0228

Хромның үш валентті қосылыстары

0,01

0,0366

202(4.95) 221(6.68) 233(5.66) 235(5.68) 236(9.43) 238(5.86) 267(16.55) 282(6.23) 283(6.21)

«Хром қосылыстары зауыты» АҚ

0301

Азот қостотығы (Азот (IV) тотығы)

0,085

0,1275

174(18.79) 175(13.19) 187(2.54) 6203(4.19)

Қалалық ЖЭО


0,12325

6556(14.18)

«Көктас-Нан » нан зауыты» АҚ


0,12325

669(6.52) 670(27.21)

«Жиһаз фабрикасы» ЖШС


0,14365

756(1.80) 763(53.54) 767(3.97) 6735(0.14)

«АА № 406 авиажөндеу зауыты» АҚ


0,14195

873(32.56)

«ҚазЦКБ Нитрохим» ЖШС

0333

Күкіртсутегі

0,008

0,01176

309(65.50) 310(6.57) 312(2.56) 316(1.41) 6238(0.03)

«Хром қосылыстары зауыты» АҚ

2936

Ағаш шаңы

0,1

0,329

415(99.58)

«Трансэнерго» АҚ


0,147

628(96.78)

«Темірбетон» АҚ


0,345

671(48.12) 672(48.80)

«Жиһаз фабрикасы» ЖШС


1,614

784(30.47) 786(33.95) 787(35.58)

«АА № 406 авиажөндеу зауыты» АҚ


: wp-content -> uploads
uploads -> ОҚУ Әдістемелік кешен пәН «Қазақ Әдебиетін жаңа технология бойынша оқыту әдістемесі» мамандық
uploads -> Тесты по казахской литературе для подготовки к ент 2013
uploads -> Ф-об-001/033 мазм ұ н ы кіріспе
uploads -> Диплом жұмысы тақырыбы: Бастауыш сынып қазақ тілі сабағында инновациялық технологияларды қолданудың тиімділігі
uploads -> Педагогика 1-вариант Педагогика ғылымының зерттеу объектісі
uploads -> Бастауыш сыныпта сын есімді оқыту. Жұмыстың жалпы сипаты 1-3 І. Кіріспе ІІ. Негізгі бөлім
uploads -> Сабақтың мақсаты : Білімділігі: Сөз таптары туралы білімдерін еске түсіру, қайталау, бір жүйеге келтіру
uploads -> Диплом жұмысы тақырыбы: Бастауыш мектепте жазба жұмыстары арқылы сауаттылыққа үйрету Шымкент-2008 мазмұНЫ
uploads -> Ертеңгілік «Алтынсың ғой анашым» Тәрбиеші: Шуканаева Р. С. Бадамша ауылы 2013ж 8 Наурыз мерекесіне арналған ертеңгілік
uploads -> Сынып жетекшісі : Беркимбаева А. З тақырыбы : «Ана – гүл, ана – жыр, ана – өмір шуағы». Мақсаты


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет