Баға ұсыныстарын сұрау әдісімен сатып алу туралы хабарландыру жариялау мәтініжүктеу 62.47 Kb.
Дата04.07.2016
өлшемі62.47 Kb.
 Бекітемін

«Қазпочта» АҚ Қостанай ОФ

м.а. Директоры

___________ М.Ш. Естенова

«23» қараша 2012ж.

Баға ұсыныстарын сұрау әдісімен сатып алу туралы

хабарландыру жариялау мәтіні

«Казпочта» АҚ (010000, Астана қаласы, Әүезова к., 13 ү.) Қостанай қаласы, Әл-Фараби д., 69 ү., мекенжайда орналысқан «Қазпочта» АҚ Қостанай облыстық филиалының м.а. директоры М.Ш. Естенова, тұлғасында баға ұсынысын сұрату тәсілімен қалақұрылысы топографиялық қызмет көрсету сатып алу өткізілетіні туралы хабарлайды.

Қызметтің толық тізімі ,көлемі және мағлұматтары үлгі шартта көрсетілген.

Сатып алуға бөлінген сомасы: 100 000 теңге ҚҚС қоспағанда.

Тауарлар, жұмыстар және қызметтердiң аты

Тауарлар, жұмыстар және қызметтердiң тиiстi мiнездемесi

Өлшем бiрлiгi

Сан

Бірлік бағасы

Жалпы құн (теңге)

ҚҚС-есепке алмай

1

қалақұрылысы топографиялық қызмет көрсету

топографиялық қызмет көрсету, ғимаратты суретке түсіру

шт

1

100 000

100 000
ИТОГО:

100 000

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы көрсетуін жеткізіп беруге кеткен барлық шығындарды, сонымен бірге бюджетке салық және басқа да міндетті төлемдерді төлеуге, және де қызмет көрсету шартының міндеттерін орындауға кететін шығындарды ҚҚС-сыз қосуы тиіс.

Әлеуетті өнім берушілер хатқалталарға салынған баға ұсыныстарын 2012 жылы «26» қарашада сағат 10:00-де «Қазпочта» АҚ 110000, Қостанай қ., Әл-Фараби даң., мекен-жайы бойынша №305 кабинетіне бере алады.

Баға ұсыныстарын қабылдаудың соңғы мерзімі: 2012 жыл «30» карашада сағат 10:00-ге дейін.

Хатқалталар 2012 жылы «30» карашада сағат 11:00-де «Қазпочта» АҚ 110000, Қостанай қ., Әл- Фараби даң., мекен-жайы бойынша №303 кабинетте ашылады.

Аталған баға ұсынысын сұрату тәсілімен өтетін сатып алуға қатысқысы келетін әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын, әлеуетті өнім берушінің қолы мен мөрі (өзінің қатысуымен), және де келесі мәліметтер мен құжаттар болуы тиіс:


  • әлеуетті өнім берушінің атауы мен тұрғылықты мекен-жайы;

  • көрсетілетін қызметтің атауы, мінездемесі мен көлемі;

  • көрсетілетін қызметтің мерзімі мен орны;

  • көрсетілетін қызметтің тауар/орындалуын жұмыс/қызмет көрсетуін жеткізілуіне байланысты шығындарымен бірге, толық және жеке бағасын ҚҚС қоспағанда;

  • әлеуетті өнім берушінің мемлекеттік тіркелу (қайта тіркелу) туралы куәліктің көшірмесі.

  • Лицензияның көшірмесі (сатып алу шартына сәйкес көрсетілетін қызмет, міндетті лицензиялауға жататын болса)

Әлеуетті өнім беруші тек 1 (бір) ғана баға ұсынысын ұсына алады, оған өзгертулер мен толықтырулар енгізілуге рұқсат етілмейді. Баға ұсынысы жабық хатқалталарда ұсынылады және алдынғы бетіне келесі мәліметтер көрсетілуі тиіс:

  • әлеуетті өнім берушінің толық атауы мен почталық мекен-жайы;

  • ұйымдастырушының толық атауы мен почталық мекен-жайы, және ол хабарламадағы көрсетілген мәліметтерге сәйкес келуі тиіс;

  • сатып алудың атауы, қатысу үшін сол әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысымен жіберіліп отырған;

Тапсырыс берушімен қол қойылған сатып алу туралы шарттың жобасы, әлеуетті өнім берушіге берілген күннен бастап бес күнтізбелік күн ішінде қол қоюлуы тиіс.

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды төмендегі телефондар арқылы ала аласыздар: 8 (7142)54-23-52 іш. 131
СЖҚЖЖС бас маманы М. Шаймердинов

Текст объявления о закупках

способом запроса ценовых предложений

АО «Казпочта» (010000, г. Астана, ул. М. Ауэзова, д. 13) в лице и.о. директора Костанайского областного филиала Естенова М.Ш. находящееся по адресу: 110000, г. Костанай, пр. Аль - Фараби, 69, объявляет о проведении закупок услуг для Градостроительные услуги способом запроса ценовых предложений.

Полный перечень закупаемых услуг его количество и подробная спецификация указана в типовом договоре.

Сумма, выделенная для закупки: 100 000 тенге без учета НДС.

Наименование

товаров, работ

и услуг

Требуемая хар-ка товаров, работ и услуг

Ед- ца измерения

Кол-во

Цена за

единицу

Общая сумма

без НДС
1

2

3

4

5

6

1

Градостроительные услуги

Топографические услуги, Фото здания

шт

1

100 000

100 000
ИТОГО:

100 000

Ценовое предложение потенциального поставщика должно включать все расходы, связанные с оказанием товаров, в том числе расходы на уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также иные расходы, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по договору оказания услуг, без НДС.

Ценовые предложения на участие в закупках способом запроса ценовых предложений, запечатанные в конверты, представляются потенциальными поставщиками с 10.00 часов «26» ноября 2012 года по адресу: 110000, г. Костанай, пр. Аль - Фараби, 69, кабинет № 305.

Окончательный срок представления ценовых предложений: до 10.00 час. «30» ноября 2012г.

Конверты с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков будут вскрываться в 11:00 час. «30» ноября 2012 года по адресу: г. Костанай, пр. Аль - Фараби, 69, кабинет 303.

Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в названных закупках способом запроса ценовых предложений должен представить ценовое предложение, скрепленное подписью и печатью (при ее наличии) потенциального поставщика, которое должно содержать следующие сведения и документы:

- наименование, фактический адрес потенциального поставщика;

- наименование, характеристики и объем оказываемых услуг;

- место и сроки оказания услуг;

- цену за единицу и общую цену оказываемых услуг, без учета НДС, с включенными в неё расходами, связанными с поставкой товара/выполнения работ/оказание услуг;

- копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) потенциального поставщика.

- копию лицензии (в случае если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию);

Потенциальный поставщик вправе представить только 1 (одно) ценовое предложение, внесение изменений и (или) дополнений в которое не допускается. Ценовое предложение представляется в запечатанном конверте, на лицевой стороне которого потенциальный поставщик должен указать следующее:

- полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;

- наименование и почтовый адрес организатора закупок, которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в объявлении;

- наименование закупок для участия, в которых представляется ценовое предложение потенциального поставщика.

Проект договора о закупках должен быть подписан потенциальным поставщиком, в течение пяти календарных дней со дня представления ему Заказчиком подписанного проекта договора о закупках.Дополнительную информацию и справки можно получить по телефонам: 8-7142-54-23-52 вн. 131

  Гл. специлист СПОиЗ М. Шаймердинов
: files -> cenovye predlojeniya -> obiyavleniya
files -> Бағдарламасы Қазақ бөлімі «Тіл теориясы»
files -> М. П. Ешимов ф.ғ. к., доцент, Р. С. Нұртілеуова аға оқытушы
files -> Н. Д. ОҢдасынов ? Арабша-қазақша түсіндірме сөздік
files -> А. Б. Салқынбай ҚазҰУ профессоры, филология ғылымдарының докторы Алматы, Қазақстан Сәкен өлеңіндегі сырбаз
files -> Қазақ әдебиетінен тапсырмалар. Құрастырған: ф.ғ. к.,проф. Б.Қ.Қапасова
files -> «№ `мектеп-лицей» мемлекеттік мекемесі Күнтізбелік- тақырыптық жоспар
files -> «№мектеп-лицей» мемлекеттік мекемесі Күнтізбелік- тақырыптық жоспар
files -> Тест. 9-сынып. Сын есім қандай сұраққа жауап береді?
obiyavleniya -> Баға ұсыныстарын сұрау әдісімен сатып алу туралы хабарландыру жариялау мәтіні
©tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет