«Білім беру қызметіне лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Білім беру қызметіне лицензия беру»жүктеу 0.88 Mb.
бет3/4
Дата02.07.2016
өлшемі0.88 Mb.
1   2   3   4

9.

Білім беру қызметтерінің сапасын қамтамасыз ететін, меншікті не шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығында тиесілі материалдық және материалдық емес активтердің болуы

Пайдалы оқу алаңы, материалдық-техникалық базасы мен техникалық оқу құралдарының болуы туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)

Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқығы және оның техникалық сипаттамасы туралы ақпарат деректерді «Жылжымайтын мүлік тіркелімі» МДҚ АЖ-дан алуға болған жағдайда ұсынылмайды.

Біліктілік талаптары Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі қылмыстық-атқару жүйесінің түзеу мекемелерінің жанында орналасқан білім беру ұйымдарына қолданылмайдыҒимараттарға шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығын растайтын құжаттардың көшірмелері

6. Діни білім беру бағдарламалары:

1.

Білім беру ұйымының басшылығы бекіткен даярлық бейіні бойынша оқу жоспарларының және білім беру бағдарламаларының болуы

Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес әзірленген және білім беру ұйымының басшысы бекіткен білім беру бағдарламаларының және оқу жоспарларының көшірмелері
2.


Негізгі жұмыс орнында бейінді пәндер бойынша жоғары рухани білімі және жалпы білім беретін пәндер бойынша жоғары білімі бар оқытушылардың болуы

Педагог және оқытушы кадрлармен жасақталуы туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)
3.

Білім алушылар контингентіне шаққанда бір білім алушыға толық оқу цикліне дінтану сараптамасынан өткен, саны кемінде 50 бірлік басылымнан келетін оқу әдебиеті қорының, оның ішінде цифрлық жеткізгіштерде – оқу жоспарының кемінде 20 % болуы

Оқу жоспарына сәйкес және дінтану сараптамасынан өткен оқу әдебиетінің тізбесін қамтитын оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттер қорының болуы туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)
Оқу жоспарына сәйкес және дінтану сараптамасынан өткен оқу әдебиетінің тізбесін қамтитын цифрлық жеткізгіштердегі оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттер қорының болуы туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің оқу әдебиеті қорына берілген дінтану сараптамасының оң қорытындысының көшірмесі

4.


Меншікті не шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығына тиесілі материалдық және материалдық емес активтердің болуы

Пайдалы оқу алаңы, материалдық-техникалық базасы мен техникалық оқу құралдарының болуы туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)

Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқығы және оның техникалық сипаттамасы туралы ақпарат деректерді «Жылжымайтын мүлік тіркелімі» МДҚ АЖ-дан алуға болған жағдайда ұсынылмайды.


Ғимараттарға шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығын растайтын құжаттардың көшірмелері

5.

Интернет желісіне қосылған компьютерлік сыныптармен жарақталуы


Компьютерлік сынып-тардың, оқу зертханала-рының, оқу пәндері кабинеттерінің болуы туралы ақпарат қамтылған, оқу үдерісін материалдық-техникалық қамтамасыз ету туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)6.

Білім алушыларға медициналық қызмет

көрсетудің болуыМедициналық пункттің болуы және медициналық қызметке лицензияның нөмірі туралы ақпаратты қамтитын медициналық қызмет көрсетудің болуы туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)

Лицензияның мәртебесі

«Е-лицензиялау» МДҚ АЖ-ны пайдалана отырып тексеріледі7.


Білім алушыларға арналған тамақтандыру объектісінің болуы

Санитариялық қағидалар мен нормаларға сәйкес келетін тамақтандыру объектісінің болуы туралы ақпаратты қамтитын мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына

4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)


8.

Осы діни білім беру мекемесінің жұмыс істеу орындылығының негіздемесі бар республикалық діни бірлестік және өңірлік діни бірлестік қолдаухатының және Қазақстан Республикасының аумағында діни бірлестікті тіркеу туралы мәліметтердің болуы

Республикалық діни бірлестік қолдаухатының көшірмесі

Лицензиар діни бірлестіктің тіркелгені туралы мәліметті «Заңды тұлға» МДҚ АЖ –дан сұратады

Өңірлік діни бірлестік қолдаухатының көшірмесі

9.

Мәлімделген діни білім беру бағдарламаларына Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігінің сараптама қорытындысының болуы

Мәлімделген діни білім беру бағдарламаларына Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігінің қорытынды хатының көшірмесі
7. Жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламалары:

1.

Сұрап отырған мамандық бойынша Білім саласындағы уәкілетті орган бекіткен тиісті мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті жоғары білім беру стандартына және үлгілік оқу бағдарламаларына сәйкес әзірленген оқу жұмыс жоспарлары мен білім беру бағдарламаларының болуы.

Мемлекеттік жалпыға міндетті жоғары білім беру стандартына және үлгілік оқу бағдарламаларына сәйкес әзірленген мамандыққа сәйкес оқу жұмыс жоспары мен білім беру бағдарламаларының көшірмелері.
2.

Оқытушылардың бес жылда бір реттен кем емес біліктілік арттырудан өтуі

Оқытатын пәндер бейініне сәйкес соңғы бес жылда өткен курстары, пәндері, орны мен уақыты көрсетіле отырып, біліктілігін арттыру туралы ақпаратты қамтитын кадрлардың біліктілігін арттыруы және қайта даярлануы туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)
3.

Бір оқытушыға есептегендегі студенттер контингентінің сәйкестігі: білім беру тапсырыстары бойынша бағдарламаларды іске асыратын мемлекеттік жоғары оқу орындары үшін:– 8:1 көп емес;

медициналық жоғары оқу орындары үшін – 6:1 көп емес (Қорғаныс, Ішкі істер министрлігіне, Ұлттық қауіпсіздік комитетіне, Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіне бағынысты білім беру ұйымдарынан басқа)Сұратылып отырған мамандыққа алдын ала контингент туралы ақпаратты қамтитын мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 12-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)
4.

Штаттағы оқытушылардың олардың жалпы санындағы үлесі, оның ішінде білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартының базалық

циклдері мен бейінді пәндері бойынша:

ұлттық зерттеу университеттері, зерттеу университеттері, ұлттық жоғары оқу орындары, университеттер, академиялар үшін кемінде 80%;

институттар үшін (консерваториялар, жоғары мектептер,

жоғары училищелер) - кемінде 70%; педагогикалық мамандықтар үшін білім беру ұйымының түріне қарамастан кемінде 80%


Педагог және оқытушы кадрлармен жасақталуы туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)
5.

Штаттағы оқытушылар қатарындағы ғылыми дәрежелері және атақтары бар, оның ішінде мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарттарының базалық және бейінді пәндер циклі бойынша оқытушылардың үлесі:

ұлттық зерттеу университеттері, зерттеу университеттері үшін - кемінде 70%;

ұлттық жоғары оқу орындары үшін – кемінде 55%; университеттер, академиялар

үшін – кемінде 50%;

институттар

(жоғары мектептер, жоғары училищелер) үшін – кемінде 45%; педагогикалық институттар

үшін – кемінде 50%;

«магистр» академиялық дәрежелі оқытушылардың үлесі қытушылардың жалпы санының, оның ішінде мемлекеттік жалпыға міндетті білім

стандарттарының базалық және бейінді пәндер циклі бойынша - кемінде 20 %.

«Өнер» мамандықтарының тобы үшін

ғылыми дәрежелері, сондай-ақ құрметті атақ иелері және Қазақстан Республикасының мемлекеттiк наградалары бар оқытушылар – кемінде 35%;

денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина) мамандықтарының тобы бойынша

ұлттық жоғары оқу орындары үшін – кемінде 55%, университеттер, академиялар үшін – кемінде 50%,

соның ішінде-кемінде 10% жоғарғы және бірінші дәрігерлік санаты бар, резидентураны бітірген оқытушылар;

Қорғаныс, Ішкі істер министрлігіне, Ұлттық қауіпсіздік комитетіне, Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіне бағынысты білім беру ұйымдары үшін ғылыми дәрежесі немесе ғылыми атағы бар, немесе әскери (арнайы) атағы полковниктен төмен болмағанда, «спорт шебері» және одан жоғары атағы болған жағдайдағы оқытушылар үлесі – кемінде 40%;

«Ұшатын аппараттар мен қозғалтқыштарды ұшуға пайдалану» және «Авиациалық техника және технологиялар» мамандықтары үшін - кемінде 45%.Педагог және оқытушы кадрлармен жасақталуы туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)
6.


Оқу жұмыс жоспарына және білім беру бағдарламасына сәйкес толық оқу циклін қамтитын және цифрлық жеткізгіштердегі (Қорғаныс, Ішкі істер министрлігіне, Ұлттық қауіпсіздік комитетіне, Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіне бағынысты білім беру ұйымдарынан басқа) 40% оқу және ғылыми әдебиет қорының болуы.

Бұл ретте қазақ және орыс тілдеріндегі басылымдар оқыту тілдері бойынша білім алушылар контингентіне барабар болуы тиіс.

Кітапхана қоры әлеуметтік-гуманитарлық бейіндегі пәндер бойынша

соңғы 5 жылда; жаратылыстану, техникалық, ауыл шаруашылығы пәндері бойынша соңғы 10 жылда басылып шығарылған негізгі оқу әдебиетін қамтуы тиіс.

мамандықтың оқу жоспарындағы базалық және бейіндік пәндерінің цифрлық жеткізгіштегі оқу әдебиеттерімен қамтамасыз етілуі 40%. («Әскери іс және қауіпсіздік» мамандықтарының тобынан басқа).

Басқа кітапханалар және ғылыми қорларымен, оның ішінде республикалық жоғары оқу орындары аралық электрондық кітапханамен шарттарының болуыҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі ұсынған оқу жоспарына және оқу әдебиеті тізбесіне сәйкес оқу әдебиетінің тізбесін қамтитын оқу және ғылыми әдебиеттер қорының болуы туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі ұсынған оқу жоспарына және оқу әдебиеті тізбесіне сәйкес оқу әдебиетінің тізбесін қамтитын цифрлық жеткізгіштердегі оқу және ғылыми әдебиеттер қорының болуы туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)

Басқа кітапханалар және ғылыми қорларымен, оның ішінде республикалық жоғары оқу орындары аралық электрондық кітапханамен шарттардың көшірмелері

7.

Кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыру үшін қажетті компьютерлік сыныптармен, материалдық-техникалық және оқу-зертхана базасымен, жабдықтарымен жарақтандырылуы

Компьютерлік сыныптардың, оқу-зертхана базаларының, оқу пәндері кабинеттерінің болуы туралы ақпараттар қамтылған, оқу үдерісін материалдық-техникалық қамтамасыз ету туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)
8.


Студенттің бір жылғы оқуына жұмсалатын ең төменгі шығыстардың Қазақстан Республи-касы Үкіметінің тиісті оқу жылына жоғары білімді мамандар даярлауға арналған мемлекеттік тапсырысты бекіту жөніндегі қаулысында көзделген шығыстар деңгейіне сәйкестігі

Ағымдағы жылға сұратылып отырған мамандық немесе біліктілік бойынша бір маманға кететін ең төменгі шығыс туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)
9.

Практика базалары ретінде айқындалған ұйымдармен жасалған шарттардың болуы;

педагогикалық мамандықтар үшін педагогикалық практика базалары бойынша мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі және жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарымен тікелей шарттардың болуыСұратылып отырған мамандыққа сәйкес практика базалары ретінде айқындалған ұйымдармен жасалған шарттардың көшірмелері
10.

Қорғаныс, Ішкі істер министрлігіне, Ұлттық қауіпсіздік комитетіне, Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіне бағынысты білім беру ұйымдарынан басқа, білім беру ұйымдарымен және кәсіпорындарымен шарттардың негізінде қаржыландырылатын ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды орындауы

Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік- конструкторлық жұмыстар жүргізуге ұйымдармен және кәсіпорындармен Үлгілік шарт нысанына сәйкес шарттардың көшірмелері осы біліктілік талаптарына 17-қосымшаға сәйкес
11.

Білім алушыларға медициналық қызмет көрсетудің болуы

Медициналық пункттің болуы және медициналық қызметке лицензияның нөмірі туралы ақпаратты қамтитын медициналық қызмет көрсетудің болуы туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)

Лицензиялардың мәртебесі

«Е-лицензиялау» МДҚ АЖ-ны пайдалана отырып тексеріледі12.

Әр оқу корпусында білім алушыларға арналған тамақтандыру объектісінің болуы

Санитариялық қағидалар мен нормаларға сәйкес келетін тамақтандыру объектісінің болуы туралы ақпаратты қамтитын мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)
13.

Білім беру қызметінің сапасын қамтамасыз ететін меншікті не шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығында тиесілі материалдық және материалдық емес активтердің болуы

Пайдалы оқу алаңы, материалдық- техникалық базасы мен техникалық оқу құралдары туралы

мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқығы және оның техникалық сипаттамасы туралы ақпарат деректерді «Жылжымайтын мүлік тіркелімі» МДҚ АЖ-дан алуға болған жағдайда ұсынылмайды.


Ғимараттарға шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығын растайтын құжаттардың көшірмелері

8. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламалары:

8.1.: «Магистр» академиялық дәрежесін бере отырып, жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары мен ғылыми ұйымдардың қызметі үшін:

1.

Сұрап отырған мамандық бойынша Білім саласындағы уәкілетті орган бекіткен тиісті мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті жоғары білім беру стандартына және үлгілік оқу бағдарламаларына сәйкес әзірленген оқу жұмыс жоспарлары мен білім беру бағдарламаларының болуы.

Мемлекеттік жалпыға міндетті жоғары білім беру стандартына және үлгілік оқу бағдарламаларына сәйкес әзірленген мамандыққа сәйкес оқу жұмыс жоспары мен білім беру бағдарламаларының көшірмелері.2.

Сұратылып отырған мамандыққа және жіктеуішке сәйкес жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыру

Бакалавриат мамандығы бойынша лицензияның бар болуы туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)

Лицензиялардың

мәртебесі

«Е-лицензиялау» МДҚ АЖ-ны пайдалана отырып тексеріледі


3.

Магистратура мамандығының білім беру ұйымының ғылыми зерттеу бақыттарына сәйкестігі

Ұлттық ғылыми-техникалық ақпараттар орталығында тіркелген, жоғары оқу орнының негізгі және қосалқы тақырыптары бойынша ақпарат қамтылған, білім беру ұйымының ғылыми-зерттеу жұмысы туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 14-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)
4.

Тиісті даярлау бағыттары бойынша ғылыми, ғылыми-білім беру, өндірістік және ғылыми-өндірістік орталықтармен ынтымақтастық туралы келісімдердің болуы

Ғылыми, ғылыми-білім беру, өндірістік және ғылыми-өндірістік орталықтармен ынтымақтастық туралы келісімдердің көшірмелері

Шетел тілінде жасалған келісімдер және/немесе шарттар ұсынылған жағдайда, олардың мемлекеттік немесе орыс тіліне аударылып, нотариалды расталған нұсқасының қоса берілуі талап етіледі

5.

Тиісті мамандық бойынша штатта бір ғылым докторының немесе екі ғылым кандидатының немесе екі философия (PhD) докторының болуы; «Әскери іс және қауіпсіздік» мамандықтарының тобы үшін – бір ғылым докторының немесе бір ғылым кандидатының немесе философия (PhD) докторының болуы

Педагог және оқытушы кадрлармен жасақталуы туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)

.

6.

Негізгі жұмыс орнындағы ғылыми дәрежелері және атақтары бар штаттағы оқытушылар үлесі оқытушылар санының кемінде 70%;

«Өнер» мамандықтарының тобы үшін ғылыми дәрежелері, сондай-ақ құрметті атақтары және Қазақстан Республикасының мемлекеттiк наградалары бар оқытушылардың үлесі – кемінде 60 %;

Қорғаныс, Ішкі істер министрліктеріне, Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіне ведомстволық бағыныстағы білім беру ұйымдары үшін ғылыми дәрежелері немесе ғылыми атақтары бар, немесе әскери (арнайы) атағы полковниктен төмен емес оқытушылардың үлесі – кемінде 60%


Педагог және оқытушы кадрлармен жасақталуы туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)
7.

Тиісті бейіндегі ғылыми дәрежесі, кемінде үш жыл ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі бар, отандық және шетелдік басылымдарда ғылыми жарияланымдардың,магистрлік даярлық мамандығы бойынша оқу құралдарының авторы болып табылатын жетекші мамандардың, штаттағы оқытушылардың магистранттарға ғылыми жетекшілікті жүзеге асыруы

Тиісті мамандықтар бойынша жұмыс өтілі, ғылыми жарияланымдары мен оқу құралдары, көрсетілген ғылыми жетекшілер туралы ақпараттарды қамтитын ғылыми жетекшілікті жүзеге асыру туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 15-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)

8.

Магистрлер даярлауды жүзеге асыратын бір жылдан кем емес академиялық мерзімге шақырылған PhD докторы дәрежесі бар шетелдік ғалымдардың оқытушылардың жалпы санына шаққандағы үлесі:

-ұлттық зерттеу университеттері үшін – кемінде 15%;- ұлттық жоғары оқу орындары үшін - кемінде 5%.

Шақырылған шетелдік ғалымдар туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 18 - қосымшаға сәйкес нысан бойынша)
9.

Білім беру ұйымының Қорғаныс, Ішкі істер министрліктеріне, Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіне ведомстволық бағыныстағы білім беру ұйымдарынан басқа, ұйымдарымен және кәсіпорындармен шарттарына сәйкес қаржыландырылатын ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды орындауы

Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік- конструкторлық жұмыстар жүргізуге ұйымдармен және кәсіпорындармен осы біліктілік талаптарына 17-қосымшаға сәйкес Үлгілік шарт нысанына сәйкес шарттардың және оның орындалғаны бойынша есептердің көшірмелері
10.

Тиісті ғылыми мамандықтарды даярлау бойынша мамандандырылған ғылыми-техникалық, ғылыми-әдістемелік, клиникалық, эксперименттік базаның болуы

Сұратылып отырған мамандықтың бейініне сәйкес ғылыми-зерттеу институтының, клиникалық базасының ғылыми зертханасының, техникалық паркінің, бизнес-инкубатордың болуы туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)
11.

Білім беру қызметінің сапасын қамтамасыз ететін меншікті (ауыртпалықсыз) не шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығында тиесілі материалдық және материалдық емес активтердің болуы

Пайдалы оқу алаңы, материалдық -техникалық базасы мен техникалық оқу құралдары туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)

Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқығы және оның техникалық сипаттамасы туралы ақпарат деректерді «Жылжымайтын мүлік тіркелімі» МДҚ АЖ-дан алуға болған жағдайда ұсынылмайды.


Ғимараттарға шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығын растайтын құжаттардың көшірмелері

12.

Магистранттың бір жылғы оқуына арналған ең төменгі шығыстардың Қазақстан Республикасы Үкіметінің тиісті оқу жылына арналған жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлауға арналған мемлекеттік тапсырысты бекіту жөніндегі қаулысында көзделген шығыстар деңгейіне сәйкестігі

Ағымдағы оқу жылына сұратылып отырған мамандық немесе біліктілік бойынша бір маманға кететін ең төменгі шығыс көлемі туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)
13.

Білім беру бағдарламаларын іске асыру үшін қажетті және қазіргі заманғы талаптарға сай келетін оқу-зертхана жабдықтарымен жарақтандырылуы


Компьютерлік сыныптардың, оқу зертханаларының, оқу пәндері кабинеттерінің болуы туралы ақпараттар қамтылған, оқу процесін материалдық-техникалық қамтамасыз ету туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)
14.

Практика базалары ретінде айқындалған ұйымдармен, оның ішінде шетелдік ғылыми тағылымдамадан өтуге жасалған шарттардың (Қорғаныс, Ішкі істер министрліктеріне, Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіне ведомстволық бағыныстағы білім беру ұйымдарынан басқа) болуы

Практика базалары ретінде айқындалған, оның ішінде ғылыми тағылымдамадан өтетін ұйымдармен шарттар-дың көшірмелері

Шетел тілінде жасалған шарттар ұсынылған жағдайда, олардың мемлекеттік немесе орыс тіліне аударылып, нотариалды расталған аудармасын қоса беру талап етіледі

15.


Білім алушыларға медициналық қызмет

көрсетудің болуыМедициналық пункттің болуы және медициналық қызметке лицензияның нөмірі туралы ақпаратты қамтитын медициналық қызметтің болуы туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)

Лицензиялардың мәртебесі

«Е-лицензиялау» МДҚ АЖ-ны пайдалана отырып тексеріледі
16.


Білім алушыларға арналған тамақтандыру объектісінің болуы


Санитариялық қағидалар мен нормаларға сәйкес келетін тамақтандыру объектісінің болуы туралы ақпаратты қамтитын мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)
: upload -> files -> Proekty standartov
Proekty standartov -> Есэдо го (версия 13. 2) Копия электронного документа
Proekty standartov -> «Жалпы білім беретін мектептердегі білім алушылар мен тәрбиеленушілердің жекелеген санаттарына тегін тамақтандыруды ұсыну» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
Proekty standartov -> «Уылдырық шашу кезеңінде балық аулауға тыйым салынған, сондай-ақ балық аулауға тыйым салынған су айдындарында және (немесе) учаскелерінде су көлігі қозғалысының режимін келісу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
Proekty standartov -> «Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау»
Proekty standartov -> «Бала туғанда берілетін және бала күтімі жөніндегі жәрдемақыларды тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
Proekty standartov -> «Саны реттелуге жататын жануарлар түрлерін алып қоюға рұқсат» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Саны реттелуге жататын жануарлар түрлерін алып қоюға рұқсат»
Proekty standartov -> «Үлескерлердің ақшасын тарту есебінен тұрғын жайлар құрылысын ұйымдастыру жөніндегі қызметке лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
Proekty standartov -> Арнайы жалпы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша оқыту үшін мүмкіндіктері шектеулі балалардың құжаттарын
Proekty standartov -> «Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау және оқуға қабылдау»
Proekty standartov -> «Кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға, өндіруге келісімшарттар жасасу, оларды тіркеу және сақтау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты


1   2   3   4


©tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет