«Білім беру қызметіне лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Білім беру қызметіне лицензия беру»


Жоғары оқу орнынан кейінгі медициналық білімнің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын (резидентура) білім беру ұйымдары мен ғылыми ұйымдардың қызметі үшінжүктеу 0.88 Mb.
бет4/4
Дата02.07.2016
өлшемі0.88 Mb.
1   2   3   4

8.2 Жоғары оқу орнынан кейінгі медициналық білімнің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын (резидентура) білім беру ұйымдары мен ғылыми ұйымдардың қызметі үшін:

Для деятельности организаций образования и научных организаций, реализующих профессиональные учебные программы послевузовского медицинского образования (резидентуры):


1.

Мемлекеттік жалпыға міндетті жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру стандартына және үлгілік оқу жоспарына сәйкес әзірленген оқу жұмыс жоспарының және білім беру бағдарламаларының болуы

Білім беру ұйымының басшысы бекіткен үлгілік оқу жоспарларына сәйкес әзірленген оқу жұмыс жоспарларының көшірмелері
2.

Кемінде үш жыл ғылыми-педагогикалық, кемінде 5 жыл клиникалық жұмыс өтілі бар, даярлық бейіні бойынша отандық және шетелдік басылымдарда, халықаралық конференциялардың еңбектерінде ғылыми жарияланымдары, оқу құралдарының авторы болып табылатын даярлық бейіні бойынша штатта кемінде ғылыми дәрежелі екі маманның немесе ғылыми дәрежелі бір маман және жоғары дәрігерлік санаты бар бір маманның болуы

Тиісті мамандықтар бойынша жұмыс өтілі, ғылыми жарияланымдары мен оқу құралдары көрсетілген ғылыми жетекшілер туралы ақпараттарды қамтитын ғылыми жетекшілікті жүзеге асыру туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 15-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)
3.

Тиісті ғылыми мамандықтарды даярлау бойынша мамандандырылған ғылыми-әдістемелік, клиникалық, материалдық-техникалық базаларының болуы

Сұратылып отырған мамандықтың бейініне сәйкес ғылыми-зерттеу институтының, клиникалық базасының, ғылыми зертханасының, техникалық паркінің, бизнес –инкубаторының болуы туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 16-қосымшаға сәйкес нысаны бойынша)
4.

Қажетті құрал-жабдықтармен, зертханалармен, кітапханалармен қамтамасыз ету

Компьютерлік сыныптардың, оқу зертханаларының, оқу пәндері кабинеттерінің болуы туралы ақпараттар қамтылған, оқу процесін материалдық-техникалық қамтамасыз ету туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 6-қосым-шаға сәйкес нысан бойынша)
5.

Тыңдаушының бір жылғы оқуына жұмсалатын ең төменгі шығыстардың Қазақстан Республикасы Үкіметінің тиісті оқу жылына арналған жоғары оқу орнынан кейінгі білімді мамандар даярлауға арналған мемлекеттік тапсырысты бекіту жөніндегі қаулысында көзделген шығыстар деңгейіне сәйкестігі

Ағымдағы оқу жылына сұратылып отырған мамандық немесе біліктілік бойынша бір маманға кететін ең төменгі шығыс көлемі туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)
6.

Практика базасы ретінде айқындалған ұйымдармен (ғылыми ұйымдарды қоспағанда) шарттың болуы

Практика базасы ретінде айқындалған ұйымдармен жасалған шарттардың көшірмелері
7.

Білім алушыларға медициналық қызмет

көрсетудің болуыМедициналық пункттің болуы және медициналық қызметке лицензияның нөмірі туралы ақпаратты қамтитын медициналық қызмет көрсетудің болуы туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)

Лицензиялардың мәртебесі

«Е-лицензиялау» МДҚ АЖ-ны пайдалана отырып тексеріледі8.


Білім алушыларға арналған тамақтандыру объектісінің болуы

Санитариялық қағидалар мен нормаларға сәйкес келетін тамақтандыру объектісінің болуы туралы ақпаратты қамтитын мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)
9.


Меншікті не шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығындағы білім беру қызметінің сапасын қамтамасыз ететін материалдық және материалдық емес активтердің болуы

Пайдалы оқу алаңы, материалдық- техникалық базасы мен техникалық оқу құралдарының болуы туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)

Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқығы және оның техникалық сипаттамасы туралы ақпарат деректерді «Жылжымайтын мүлік тіркелімі» МДҚ АЖ-дан алуға болған жағдайда ұсынылмайды.


Ғимараттарға шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығын растайтын құжаттардың көшірмелері

8,3. Философия докторы (PhD) және бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежесін бере отырып, бағдарламалар бойынша жоғары білікті ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау бойынша кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын Қорғаныс, Ішкі істер министрліктеріне, Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер агенттігіне ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдарының қызметі үшін:


1.

Мемлекеттік жалпыға міндетті жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру стандартына және үлгілік оқу жоспарына сәйкес әзірленген оқу жұмыс жоспары және білім беру бағдарламаларының болуы


Білім беру ұйымының басшысы бекіткен Мемлекеттік жалпыға міндетті жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру стандартына және үлгілік оқу жоспарына сәйкес әзірленген оқу жұмыс жоспарларының көшірмесі
2.

Ғылыми дәрежелері немесе ғылыми атақтары бар, немесе әскери (арнайы) атағы полковниктен төмен емес оқытушылардың үлесі - кемінде 100%

Педагог және оқытушы кадрлармен жасақталуы туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)
3.

Кемінде үш жыл ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі бар, даярлық бейіні бойынша отандық және шетелдік басылымдарда, халықаралық конференциялардағы еңбектерінде ғылыми жарияланымдардың, оқу құралдарының авторы болып табылатын әрбір ғылыми даярлау мамандығы бойынша кемінде бір штаттық ғылым докторының болуы

Тиісті мамандықтар бойынша жұмыс өтілі, ғылыми жарияланымдары мен оқу құралдары көрсетілген ғылыми жетекшілер туралы ақпараттарды қамтитын ғылыми жетекшілікті жүзеге асыру туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 15-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)
4.

Тиісті мамандық бойынша ғылыми алмасу мәселелерін регламенттейтін ведомствоаралық келісімдердің болуы

Ғылыми алмасу мәселелерін регламенттейтін келісімдердің көшірмелеріШетел тілінде жасалған келісімдер

ұсынылған, жағдайда,

олардың мемлекеттік немесе орыс тіліне аударылып, нотариалды расталған аудармасын қоса беру талап етіледі


5.

Тиісті ғылыми мамандықтарды даярлау бойынша мамандандырылған ғылыми-техникалық, ғылыми-әдістемелік, эксперименталдық және материалдық-техникалық базалардың болуы

Сұратылған мамандықтың бейініне сәйкес ғылыми-зерттеу институтының, қлиникалық базасының, ғылыми зертханасының, техникалық паркінің, бизнес-инкубатордың болуы туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)
6.

Қажетті жабдықтармен, зертханалармен, кітапханамен қамтамасыз ету

Компьютерлік сыныптардың, оқу зертханаларының, оқу пәндері кабинеттерінің болуы туралы ақпараттар қамтылған, оқу процесін материалдық-техникалық қамтамасыз ету туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына

6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)


7.

Тыңдаушының бір жылғы оқуына жұмсалатын ең төменгі шығыстардың, тиісті оқу жылына арналған жоғары оқу орнынан кейінгі білімді мамандар даярлауға мемлекеттік тапсырысты бекіту жөніндегі тиісті нормативтік актілерде қарастырылған шығыстар деңгейіне сәйкестігі

Ағымдағы оқу жылына сұратылып отырған мамандық немесе біліктілік бойынша бір маманға кететін ең төменгі шығыс көлемі туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына

7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)


8.

Практика базасы ретінде айқындалған ұйымдарымен келісім-шарттың болуы

Сұратылып отырған мамандыққа сәйкес практика базасы ретінде айқындалған

ұйымдармен шарттардың көшірмелері


9.

Білім алушыларға медициналық қызмет

көрсетудің болуыМедициналық пункттің болуы және медициналық қызметке лицензияның нөмірі туралы ақпаратты қамтитын медициналық қызметтің болуы туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)

Лицензиялардың мәртебесі

«Е-лицензиялау» МДҚ АЖ-ны пайдаланап отырып тексеріледі10.


Білім алушыларға арналған тамақтандыру объектілерінің болуы


Санитариялық қағидалар мен нормаларға сәйкес келетін тамақтандыру объектісінің болуы туралы ақпаратты қамтитын мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)
11.


Білім беру қызметінің сапасын қамтамасыз ететін меншік (ауыртпалықсыз) не шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығында тиесілі білім материалдық және материалдық емес активтердің болуы

Пайдалы оқу алаңы, материалдық-техникалық базасы мен техникалық оқу құралдарының болуы туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)

Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқығы және оның техникалық сипаттамасы туралы ақпарат деректерді «Жылжымайтын мүлік тіркелімі» МДҚ АЖ-дан алуға болған жағдайда ұсынылмайды.


Ғимараттарға шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығын растайтын құжаттардың көшірмелері

8.4.(10.) Философия докторы (PhD) және бейіні бойынша

доктор ғылыми дәрежесін бере отырып, докторантура бағдарламалары бойынша жоғары білікті ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау жөніндегі білім беру ұйымдарының және ғылыми ұйымдардың
қызметі үшін:


1.

Мемлекеттік жалпыға міндетті жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру стандартына және үлгілік оқу жоспарына сәйкес әзірленген оқу жұмыс жоспары және білім беру бағдарламаларының болуы


Білім беру ұйымының басшысы бекіткен мемлекеттік жалпыға міндетті жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру стандартына және үлгілік оқу жоспарына сәйкес әзірленген

оқу жұмыс жоспарларының көшірмесі


2.

Оқытушылар санындағы ғылыми дәрежелері және атақтары бар оқытушылардың үлесі – кемінде

100 %;


«Өнер» мамандықтарының тобы үшін, оның ішінде құрметті атақтары және Қазақстан Республикасының мемлекеттiк наградалары бар оқытушылыр үлесі – кемінде 100 %

Педагог және оқытушы кадрлармен жасақталуы туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)
3.

PhD докторлар даярлауды жүзеге асыратын бір жылдан кем емес академиялық мерзімге шақырылған PhD докторы дәрежелі шетелдік ғалымдардың оқытушылардың жалпы санына шаққандағы үлесі:

-ұлттық зерттеу университеттері үшін – кемінде 15%;

- ұлттық жоғары оқу орындары үшін - кемінде 5%.


Шақырылған шетелдік ғалымдар туралы туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 18-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)


4.

Тиісті даярлық бағыттары бойынша шетелдік ғалымдармен келісімдердің болуы

Шетелдік ғалымдармен келісімдердің көшірмелері

Шетел тілінде жасалған келісімдер

ұсынылған жағдайда,

олардың мемлекеттік немесе орыс тіліне аударылып, нотариалды расталған аудармасын қоса беру талап етіледі


5.

Сұратылып отырған мамандыққа және жіктеуішке сәйкес бакалавриаттың және магистратураның кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыру


Бакалавриат және магистратура мамандықтары бойынша лицензиялардың болуы туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)

Лицензиялардың мәртебесі

«Е-лицензиялау» МДҚ АЖ-ны пайдалана отырып тексеріледі
6.

Білім беру ұйымының ұйымдармен және кәсіпорындармен шарттардың негізінде қаржыландырылатын ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды орындауы

Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік- конструкторлық жұмыстар жүргізуге ұйымдармен және кәсіпорындармен үлгілік шарт нысанына сәйкес шарттардың көшірмелері осы біліктілік талаптарына 17-қосымшаға сәйкес
7.

Докторантура бағдарламаларын іске асыратын аккредиттелген шетелдік жоғары оқу орындарымен және (немесе) ғылыми ұйымдармен ғылыми алмасу туралы шарттардың болуы

Аккредиттелген шетелдік жоғары оқу орындарымен ғылыми алмасу туралы шарттардың көшірмелері

Шетел тілінде жасалған шарттар

ұсынылған жағдайда,олардың мемлекеттік немесе орыс тіліне аударылып, нотариалды расталған аудармасын қоса беру талап етіледіШетелдік жоғары оқу орнының тиісті бағдарламаларын аккредиттеу туралы куәліктің көшірмелері

8.

Тиісті ғылыми мамандықтар даярлығы бойынша мамандандырылған ғылыми-техникалық, ғылыми-әдістемелік, клиникалық, эксперименталдық және материалдық-техникалық базалардың болуы

Сұратылып отырған мамандық бейініне сәйкес ғылыми-зерттеу институтының, клиникалық базасының, ғылыми зертханасының, техникалық паркінің, бизнес-инкубатордың болуы туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)
9.

Докторантура мамандықтары бойынша білім беру бағдарламаларын іске асыру үшін қажетті ақпараттық желілерге қолжетімді компьютерлік сыныптармен, тиісті мамандық бойынша электрондық дерек қоры бар кітапханалық қормен жарақтандыры-луы, ғылыми зертханалардың және мультимедиалық оқу материалдарының болуы

Компьютерлік сыныптардың, оқу зертханаларының, оқу пәндері кабинеттерінің болуы туралы ақпараттар қамтылған оқу процесін материалдық-техникалық қамтамасыз ету туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)
10.

Практика базалары ретінде айқындалған ұйымдармен, оның ішінде шетелдік ғылыми тағылымдамадан өту шарттарының болуы

Сұратылып отырған мамандыққа сәйкес практика базалары ретінде айқындалған, оның ішінде шетелдік ғылыми тағылымдамадан өтетін ұйымдармен шарттардың көшірмелері

Шетел тілінде жасалған шарттар

ұсынылған жағдайда, олардың мемлекеттік немесе орыс тіліне аударылып, нотариалды расталған аудармасын қоса беру талап етіледі11.

Білім алушыларға медициналық қызмет

көрсетудің болуыМедициналық пункттің болуы және медициналық қызметке лицензияның нөмірі туралы ақпаратты қамтитын медициналық қызмет көрсетудің болуы туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)

Лицензиялардың

мәртебесі

«Е-лицензиялау» МДҚ АЖ-ны пайдалана отырып тексеріледі


12.


Білім алушыларға арналған тамақтандыру объектісінің болуы

Санитариялық қағидалар мен нормаларға сәйкес келетін тамақтандыру объектісінің болуы туралы ақпаратты қамтитын мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)
13.


Білім беру қызметінің сапасын қамтамасыз ететін меншікті не шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығында тиесілі материалдық және материалдық емес активтердің болуы

Пайдалы оқу алаңы, материалдық -техникалық базасы мен техникалық оқу құралдары туралы мәліметтер нысаны (осы біліктілік талаптарына 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)

Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқығы және оның техникалық сипаттамасы туралы ақпарат деректерді «Жылжымайтын мүлік тіркелімі» МДҚ АЖ-дан алуға болған жағдайда ұсынылмайды.


Ғимараттарға шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығын растайтын құжаттардың көшірмелеріБілім беру қызметін лицензиялау кезінде қойылатын осы біліктілік талаптарында және оларға сәйкестікті растайтын құжаттар тізбесінде қолданылатын қысқартулар мен белгілер:


  1. мәліметтер нысаны – электрондық цифрлық қолтаңбамен расталатын мемлекеттік қызмет көрсету кезінде қойылатын талаптарға сәйкестігі туралы ақпаратты қамтитын, электрондық немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген электрондық немесе өзге де нысандағы құжат;

  2. «Е-лицензиялау» МДҚ АЖ – берілген, уақытша тоқтатылған, қайта ресімделген, қызметін тоқтатқан және қайта күшіне енген лицензиаттардың лицензиялары туралы мәліметтер бар, лицензиар беретін лицензиялардың орталықтандырылған сәйкестендіру нөмірін қалыптастыратын, ақпараттық жүйе;

  3. «Жылжымайтын мүлік тіркелімі» МДҚ АЖ – жылжымайтын мүлікке құқықты мемлекеттік тіркеу және есепке алу саласындағы мәліметтерді автоматты түрде жинауға (енгізуге), өңдеуге, өзектілендіруге, сақтауға және талдауға арналған ақпараттық жүйе.

______________________________________________

Білім беру қызметін лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарына және оларға сәйкестікті растайтын

құжаттардың тізбесіне

1-қосымша
Педагог және оқытушы кадрлармен жасақталуы туралы мәліметтер нысаны

_______________________________________________________________

(білім беру ұйымының атауы )

(______________ жағдай бойынша)Педа

гог /оқы тушы

ның Т.А.Ә


Туған жылы мен жері


Тұрғылықты

ме кен жайы

Базалық білімі, маман

дығы, бітірген жылы

Негізгі жұмыс орны (ұйым ның мекен жайы)

Қосымша жұмыс орны

(қоса атқару)

Санаты, берілген күні, санат берілгені туралы бұйрықтың нөмірі*

Ғылыми дәрежесі, мамандығы, берілген жылыҒылыми атағы (бейіні бойынша),

мамандығы,

берілген жылы

Оқытатын пәні


Ғылым кандидаты

Ғылым докторы

Доктор PhD)

Доцент

Профессор
 

   Білім беру ұйымының басшысы        ___________________________

(Т.А.Ә.)

Ескертпе* бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдары үшін

___________________________Білім беру қызметін лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарына және оларға сәйкестікті растайтын

құжаттардың тізбесіне

2-қосымша
Оқу және ғылыми әдебиеттер қорының болуы туралы мәліметтер нысаны

_______________________________________________________________

(білім беру ұйымының атауы)

( ______________ жағдай бойынша)
Р/с
Кәсіп, мамандық бойынша оқу пәні, қызмет түрі, оқыту және тәрбиелеу бағдарламасының бөлімі

Пәнді оқитын білім алушылардың саны

(болжамды жинақталуы)

Оқу әдебиеті (атауы, басылып шыққан жылы, авторлары)Оқу-әдістемелік, ғылыми әдебиеттер

(атауы, басылып шыққан жылы, авторлары) *
Данасының саны
    Барлығы:                                                        

 

Білім беру ұйымының басшысы        ______________________________________________________

(Т.А.Ә.)
Ескертпе *техникалық және кәсіптік, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары үшін толтырылады

______________________Білім беру қызметін лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарына және оларға сәйкестікті растайтын

құжаттардың тізбесіне

3-қосымшаМедициналық қызмет көрсетудің болуы туралы мәліметтер нысаны
______________________________________________________________

(білім беру ұйымының атауы)

(______________ жағдай бойынша)Білім беру процесі жүргізілетін құрылыстың нақты мекенжайы

Медициналық пункттің алаңы (ш.м.)

Медициналық қызметке лицензия туралы мәлімет (нөмірі)

Ескертпе

 
Білім беру ұйымының басшысы        __________________________

(Т.А.Ә.)


______________________________Білім беру қызметін лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарына және оларға сәйкестікті растайтын

құжаттардың тізбесіне

4-қосымша
Тамақтану объектісінің болуы туралы мәліметтер нысаны
_________________________________________________________

(білім беру ұйымының атауы)

(_____________ жағдай бойынша)


Білім беру процесі жүргізілетін құрылыстың нақты мекенжайы

Тамақтану объектісінің атауы (асхана, буфет, дәмхана)

Өткізу қабілеті

(отыратын орындар саны)Тамақтану объектісінің санитариялық қағидалар мен нормаларға сәйкестігі туралы санитариялық- эпидемиологиялық қорытындының болуы (күні және нөмірі)

Ескертпе (тамақтану объектісін жалға берген жағдайда жалға алушылар туралы мәліметтерді көрсету)
 

Білім беру ұйымының басшысы        ___________________________________________

(Т.А.Ә.)

______________________________________Білім беру қызметін лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарына және оларға сәйкестікті растайтын

құжаттардың тізбесіне

5-қосымша


Пайдалы оқу алаңы, материалдық-техникалық базасының және техникалық оқу құралдарының болуы туралы мәліметтер нысаны
__________________________________________

(білім беру ұйымының атауы)

(______________ жағдай бойынша)


Құрылыстың үлгісі ( үлгі жоба, ыңғайластырылған, өзге) білім беру процесі жүргізілетін құрылыстың нақты мекенжайы

Материалдық қаржы активтерінің болуы (меншік, шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығында тиесілі)


Жалпы алаңы барлығы (ш.м.),

пайдалы алаңы

(ш.м.),

оқу алаңы (ш.м.)
Үй-жайлардың түрі (кабинеттер, дәрісхана аудиториялары, практикалық сабақтарға арналған кабинеттер, нақты мамандықтар, кәсіптер бойынша зертханалар мен шеберханалар, мәжіліс және дене шынықтыру залдары), әлеуметтік-тұрмыстық және өзге мақсаттағы, олардың саны

 

Білім беру ұйымының басшысы        ______________________________________________

(Т.А.Ә.)
________________________________Білім беру қызметін лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарына және оларға сәйкестікті растайтын

құжаттардың тізбесіне

6-қосымша
Білім беру процесін материалдық-техникалық қамтамасыз ету туралы мәліметтер нысаны


Ауданы көрсетілген ғимараттың (құрылыстың) нақты

мекенжайы
Атауы мен ауданы*көрсетілген

пәндер кабинетіОқу-өндірістік шеберханалар, оқу-тәжірибелік учаскелер, оқу шаруашылыктары, оқу полигондары*

(ш.м.)


Оқу зертханала ры*

(ш.м.)Түрі, саны, шығарылым күні көрсетілген

оқу-зертхана жабдықтарының тізбесіМәжіліс залы,

спорт залы

(ш.м.)


Компьютерлердің жалпы саны көрсетілген компьютерлік сыныптар

(ш.м.),


мультимедиалық техникалармен жарақталуын көрсету

Кітапхана
Білім беру ұйымының басшысы        ______________________________________________________

(Т.А.Ә.)
Ескертпе * техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары үшін сұралып отырған мамандық немесе біліктілік бөлінісінде беріледі

____________________________________Білім беру қызметін лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарына және оларға сәйкестікті растайтын

құжаттардың тізбесіне

7-қосымша


Бір маманға ең төменгі шығыстардың сәйкестігі туралы мәліметтер нысаны*Мамандықтың атауы

Шығыстар көлемі *
4 айға

8 айға


Білім беру ұйымының басшысы        _______________________________________

(Т.А.Ә.)

Ескертпе * магистратура мамандықтары бойынша лицензия алған кезде ғылыми-педагогикалық магистратура үшін бөлек, бейіндік магистратура үшін бөлек шығыстардың сомасы жеке көрсетілуі қажет


_________________________________Білім беру қызметін лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарына және оларға сәйкестікті растайтын

құжаттардың тізбесіне

8-қосымша

Цифрлық жеткізгіштердегі оқу және ғылыми әдебиеттердің болуы туралы мәліметтер нысаны
___________________________________________________________

(білім беру ұйымының атауы)

(______________ жағдай бойынша)


Р/с

Кәсіп, мамандық бойынша оқу пәні

Атауы, жасалған жылыАвторлары


Мегабайттағы көлемі
   Барлығы:                                                       

 

Білім беру ұйымының басшысы        _______________________________________________________

(Т.А.Ә.)

      


_________________________________________Білім беру қызметін лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарына және оларға сәйкестікті растайтын

құжаттардың тізбесіне

9-қосымша

Бакалавриат және магистратура мамандықтары бойынша лицензияның болуы туралы мәліметтер нысаны*Р/ сБакалавриат мамандығының атауы

Лицензияның нөмірі, берілген күні

Магистратура мамандығының атауы*

Лицензияның нөмірі, берілген күні
Білім беру ұйымының басшысы        _____________________________________________

(Т.А.Ә.)

Ескертпе *докторантура мамандықтары бойынша лицензия алу кезінде толтырылады

_________________________________Білім беру қызметін лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарына және оларға сәйкестікті растайтын

құжаттардың тізбесіне

10-қосымша
Білім беру ұйымының ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызметтері туралы мәліметтер нысаны


Р/сЖОО-да ғылыми-зерттеу зертха

налар


дың, ғылы ми орталықтардың саны

Орындауға ЖОО қатысатын (профессорлық-оқытушылар құрамының 100 адамына) ғылыми бағдарламалар және/немесе жобалардың атаулары

Ғылыми-зерттеу жұмыстарын толық

қаржыландыру көлемі,

барлығы:


Бір штаттағы профессорлық-оқытушылар құрамының ғылыми- зерттеу жұмыстарын қаржыландыру көлемі

Жұмыс (жоба) атаулары көрсетілген (штаттағы профессорлық-оқытушылар құрамының100 адамына есептегенде) бір жылдағы алынған нәтижелердің саны

Оқу жылында басып шығарылған оқулықтар, оқу құралдары, монографиялар, жинақтардың көлемі,

барлығы:
ЖОО бас ұйым болып табыла

тын


Халықаралық жобалар, гранттар мен бағдарламалар бойын

ша орындалатынҚР Білім және ғылым министр

лігі және басқа министр

ліктер үйлестіретін


мемлекеттік бюджеттен

басқа қаржыландыру көздерінен
Өнер табыстары, патент алдындағы, патенттері, лицензиялары

Халықаралық және мемлекеттік сыйлықтары, гранттары

Шетелдік басы

лым дарда ғылыми жария

ланымдары


Оның ішінде мемле

кеттік тілдеШетел-де басып шығарылған

Білім беру ұйымының басшысы        ____________________________________

(Т.А.Ә.)

__________________________________Білім беру қызметін лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарына және оларға сәйкестікті растайтын

құжаттардың тізбесіне

11-қосымша


Кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау туралы мәліметтер нысаны*

Оқытушының Т.А.Ә.

Тақырыптың атауы

Оқыған орны мен кезеңі

Оқыған ұйымның атауы

Сағаттар саны

Аяқталу нысаны


Білім беру ұйымының басшысы        _________________________________________________________

(Т.А.Ә.)

Ескертпе * оқытушылар құрамы бойынша ақпарат сұратылып отырған мамандық бөлінісінде ұсынылады


___________________________________________Білім беру қызметін лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарына және оларға сәйкестікті растайтын

құжаттардың тізбесіне

12-қосымша
Бір оқытушыға есептегендегі студенттер контингентінің сәйкестігі туралы мәліметтер нысаны*Мамандықтың атауы

Сұралып отырған мамандық бойынша болжамды студенттер (адам) контингенті

Сұралып отырған мамандық бойынша профессор-оқытушылар құрамы туралы мәліметтер (адам)

Мемлекеттік тілде

Орыс тілінде

Мемлекеттік тілде

Орыс тілінде


Білім беру ұйымының басшысы        _______________________________________________________

(Т.А.Ә.)

_______________________________________Білім беру қызметін лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарына және оларға сәйкестікті растайтын

құжаттардың тізбесіне

13-қосымша


Қазіргі заманғы педагогикалық оқыту технологиялары саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстары туралы мәліметтер нысаны
Ғылыми-зерттеу жұмыстары тақырыбының атауы

Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығында тіркелгені туралы мәліметтер

Қаржыландыру көздері

Қаржыландыру көлемі

Іске асырылу мерзімі

Қоса орындаушылар

(болған жағдайда)Ескертпе

Білім беру ұйымының басшысы        _____________________________________________________

(Т.А.Ә.)

____________________________________Білім беру қызметін лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарына және оларға сәйкестікті растайтын

құжаттардың тізбесіне

14-қосымшаБілім беру ұйымының ғылыми-зерттеу жұмыс туралы мәліметтер нысаны
Ғылыми-зерттеу жұмыстары тақырыбының атауы

Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығында тіркелгені туралы мәліметтер

Қаржыландыру көздері

Қаржыландыру көлемі

Іске асырылу мерзімі

Қоса орындаушылар

(болған жағдайда)Тапсырыс берушілер

(болған жағдайда)Ескертпе
Білім беру ұйымының басшысы        _____________________________________________

(Т.А.Ә.)

____________________________________Білім беру қызметін лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарына және оларға сәйкестікті растайтын

құжаттардың тізбесіне

15-қосымша


Ғылыми жетекшілікті жүзеге асыру туралы мәліметтер нысаны


Р/с №

Ғылыми жетекшінің

Т.А.Ә.


Ғылыми дәрежесі

(ғылыми дәреже беру туралы мәліметтер, резидентураны бітіргені туралы мәліметтер)Жұмыс өтілі

(ғылыми-педагогикалық, клиникалық)Жарияланымдар тізбесі

Оқу құралдарының тізбесі

Отандық мерзімді басылымдарда

Шетелдік мерзімді басылымдарда

халықаралық конференция еңбектерінде
Білім беру ұйымының басшысы        _____________________________________________________

(Т.А.Ә.)

Ескертпе* резидентура, магистратура мамандықтары үшін толтырылады


_______________________________Білім беру қызметін лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарына және оларға сәйкестікті растайтын

құжаттардың тізбесіне

16-қосымша

Мамандандырылған ғылыми-техникалық, ғылыми-әдістемелік, клиникалық, эксперименталдық базалардың болуы туралы мәліметтер нысаны*


Ғылыми-зерттеу институтының, клиникалық базасының, ғылыми зертханасының, техникалық паркінің, бизнес-инкубаторының болуы (қажеттісін таңдау)

Орналасқан мекенжайы

Меншік құқығында немесе шарт негізінде

Ескертпе (базаның қызметі туралы қысқаша ақпарат)
Білім беру ұйымының басшысы        ____________________________________________

(Т.А.Ә.)
Ескертпе * ақпараттар сұратылып отырған мамандық немесе біліктілік бөлісінде беріледі

________________________________________

Білім беру қызметін лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарына және оларға сәйкестікті растайтын

құжаттардың тізбесіне

18-қосымша
Шетелдік ғалымдармен қамтамасыз етілуі туралы мәліметтер нысаны

_______________________________________________________________

(Білім беру ұйымының атауы)

(__________ жағдай бойынша)Педагог/ оқытушының

Т.А.Ә.Туылған жері және жылы


Азаматтығы

Базалық білімі, мамандығы, оқуды аяқтаған жылы

Негізгі жұмыс орны

(мекеменің мекен-жайы)
Қосымша жұмыс орны

(қоса атқарушы)
Ғылыми дәрежесі, мамандығы,

берілген жылы

Жүргізетін сабағы, пәні


Ғылым кандидаты

Ғылым докторы

(PhD) докторы


 

Білім беру ұйымының басшысы        ____________________________________________

(Т.А.Ә.)

Ескертпе * ақпараттар сұратылып отырған мамандыққа қатысты беріледі

Білім беру қызметін лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарына және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесіне

17-қосымша

Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық

жұмыстарды орындауға арналған үлгі шарт
№ _____ 20__ ж. « __ » __________
__________қаласы
Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Ереженің (Жарғының) негізінде әрекет ететін ________________________________________________ атынан ________________________________________________________________ бір тараптан және бұдан әрі Орындаушы деп аталатын, Жарғының әрекет ететін ___________________________________________________________

атынан _______________________________________________ екінші тараптан, төмендегілер туралы осы шартты жасады:

1. Шарттың нысанасы
1. _______________________________________________________________________________________________бағыты _______________________________ _______________________________ тақырыбы бойынша ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды Тапсырыс беруші тапсырады, ал Орындаушы өзіне қабылдайды.

2. Негізгі кезеңдердің мазмұны мен орындалу мерзімі күнтізбелік жоспарда айқындалады.

3. Төменде тізбеленген құжаттар мен онда айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады:

1) Осы Шарт;

2) Жұмыстардың күнтізбелік жоспары;

3) Техникалық ерекшелік.


2. Біліктілік белгілері бойынша ғылыми-техникалық

өнімнің сипаттамасы және экономикалық көрсеткіштер


1. Жұмыстың бағыты:_________________________________________________

2. Қолданылу саласы:__________________________________________________

3. Түпкі нақты нәтиже:_________________________________________________

4. Патент қабілеттілігі:_________________________________________________

5. Ғылыми-техникалық деңгейі (жаңалық): _______________________________

6. Ғылыми-техникалық өнімді пайдалануды Тапсырыс беруші немесе Орындаушы жүзеге асырады:___________________________________________

7. Ғылыми-техникалық өнімді пайдалану түрі:_____________________________

3. Шарттың жалпы сомасы мен төлеу шарттары


1. Шарттың жалпы сомасы барлық салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді ескере отырып, қызметтерді орындауға байланысты барлық шығындар құнын қоса алғанда, ____________ (жазумен) теңгені құрайды.

2. Орындаушының жұмыстарына ақыны Тапсырыс беруші мынадай тәртіппен төлейді: ____________________________________________________________

3. Қаржыландыру көзі: ________________________________________________

4. Жұмыстарды тапсыру және қабылдау тәртібі


1. Шартты орындаудың жекелеген кезеңдерінде және ол аяқталған соң Орындаушының ресімдеуіне және тапсыруына жататын ғылыми, техникалық және басқа да құжаттаманың тізбесі Қазақстан Республикасының ғылыми-технологиялық саладағы қолданыстағы нормативтік құжаттарында айқындалған.

2. Шарттың жекелеген кезеңдері бойынша белгіленген тәртіппен ресімделген құжаттаманы беру _______________ сайынғы орындалған жұмыстар актісімен және Орындаушының аннотацияланған есебімен жүзеге асырылады.

3. Орындаушы Тапсырыс берушіге жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстары туралы жылдық есепті «___»_____________20__ кешіктірмей ұсынуға міндеттенеді.

4. Жұмыстар мерзімінен бұрын орындалған жағдайда, Тапсырыс беруші жұмысты мерзімінен бұрын қабылдап, оған ақы төлеуге құқылы.

5. Егер жұмысты орындау процесінде теріс нәтиже алуға мәжбүр болатындығы немесе жұмысты одан әрі жүргізудің орынсыздығы анықталса, Орындаушы оны тоқтата тұруға, жұмыс тоқтатыла тұрған күннен кейін 5 (бес) күн мерзімде Тапсырыс берушіні хабардар етуге міндетті.

Бұл жағдайда тараптар жұмысты жалғастырудың орындылығы және бағыттары туралы мәселені қарастыруға міндетті.


5. Тараптардың жауапкершілігі
1. Шартта көзделген міндеттемелер орындалмаған кезде тараптар қолданыстағы заңнамада белгіленген шарттарда және тәртіппен жауапты болады.

2. Жұмыстар көрсетілген мерзімде орындалмаған жағдайда, Орындаушы ____________________________________________________________________

3 Орындаушы жұмыстарды тиісінше орындамаған жағдайда ____________________________________________________________________
6. Өзге талаптар

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Шарт қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және тараптар үшін міндетті болып табылады және 20__ жылғы «__» ________ дейін қолданылады.

Тараптардың қалауы бойынша басқа талаптар:

1) жұмыс күнтізбелік жоспарға сәйкес орындалады;

2) ғылыми-зерттеу жұмысы «Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығы» АҚ-да міндетті түрде мемлекеттік тіркеуден өтуі тиіс;

3) үшінші тараптардың барлық шағым-талаптары бойынша Орындаушы жауапты болады.
Тараптардың заңды мекенжайлары
Орындаушы:                                           Тапсырыс беруші:

__________________________                               _________________________

__________________________                               _________________________

  (қолы)                                                                       (қолы)

М.О.                                                                                М.О.

________________________________Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік- конструкторлық жұмыстарды орындауға арналған үлгі шартқа

1-қосымша

Жұмыстардың күнтізбелік жоспары
№ _____ шарт бойынша 20__ жылғы « __ » __________
__________________________________________________________________

(Орындаушының атауы)


Тақырыбы: __________________________________________________________Тапсырма кезең, шифры

Шарт бойынша жұмыстардың атауы және оның орындалуының негізгі кезеңдері

Орындалу мерзімі

Күтілетін нәтиже

басталуы

аяқталуыТараптардың заңды мекенжайлары
Орындаушы:                                           Тапсырыс беруші:

__________________________                               _________________________

__________________________                               _________________________

  (қолы)                                                                       (қолы)

М.О.                                                                                М.О.

___________________________________Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік- конструкторлық жұмыстарды орындауға арналған үлгі шартқа

2-қосымша

Техникалық ерекшелік

№ _____ шарт бойынша 20__ жылғы « __ » __________


__________________________________________________________________

(Орындаушының атауы)

Жоба тақырыбының атауы

20 ___ жылға арналған міндеттер

Күтілетін нәтиже

Тараптардың заңды мекенжайлары
Орындаушы:                                           Тапсырыс беруші:

__________________________                               _________________________

__________________________                               _________________________

  (қолы)                                                                       (қолы)

М.О.                                                                                М.О.
__________________________
«Білім беру қызметіне лицензия және/немесе лицензияға қосымша беру, қайта ресімдеу, лицензияның және/немесе оған қосымшаның телнұсқасын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына

3-қосымша


Заңды тұлғаның

лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны
қайта ресімдеуге арналған өтiнiші


____________________________________________________________________
(лицензиардың толық атауы)

____________________________________________________________________


(заңды тұлғаның толық атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(қызметтiң түрi және (немесе) қызметтің кіші түрі (-лері)
көрсетiлсiн)
себебі _______________________________________________________

(қайта ресімдеудің себептері көрсетiлсiн)


____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________ жүзеге асыруға лицензия және (немесе)
лицензияға қосымшаны _______________________________________________
қайта ресімдеуді сұраймын

Заңды тұлғаның мекенжайы ______________________________________


(почталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы,
үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі))

Электрондық почта ___________________________________________________


Телефондары ________________________________________________________


Факс ________________________________________________________________


Банк шоты __________________________________________________________


(шот нөмірі, банктiң атауы және орналасқан жерi)

Қызметті жүзеге асыру мекенжайы (лары) ______________________________


(почталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы,
үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі) ___ парақта қоса беріліп отыр.

Осы арқылы көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы және оларға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мәселелері бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы; өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен және (немесе) кіші түрімен айналысуға сот тыйым салмағандығы; қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сәйкес келетіні және жарамды болып табылатындығы расталады.

Басшы _________ _______________________________________________
(қолы) (тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

Толтыру мерзімі: 20__ жылғы «___» ____________________

______________________________________________«Білім беру қызметіне лицензия және/немесе лицензияға қосымша беру, қайта ресімдеу, лицензияның және/немесе оған қосымшаның телнұсқасын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымша

Заңды тұлғаның

лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның
телнұсқасын алуға арналған өтiнiші


____________________________________________________________________
(лицензиардың толық атауы)

____________________________________________________________________


(заңды тұлғаның толық атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі)

____________________________________________________________________


____________________________________________________________________
(қызметтiң түрi және (немесе) қызметтің кіші түрі (-лері) көрсетiлсiн)

себебі _______________________________________________________

(телнұсқаны алу себептері көрсетiлсiн)

____________________________________________________________________


____________________________________________________________________
_______________________________ жүзеге асыруға лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның ________________________________
телнұсқасын беруіңізді сұраймын

Заңды тұлғаның мекенжайы ____________________________________________

(почталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)

Электрондық почта ___________________________________________________


Телефондары ________________________________________________________


Факс ________________________________________________________________


Банк шоты __________________________________________________________


(шот нөмірі, банктiң атауы және орналасқан жерi)

Қызметті жүзеге асыру мекенжайы (лары) ______________________________


(почталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі) ___ парақта қоса беріліп отыр

Осы арқылы көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы және оларға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мәселелері бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы; өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен және (немесе) кіші түрімен айналысуға сот тыйым салмағандығы; қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сәйкес келетіні және жарамды болып табылатындығы расталады.

Басшы _________ _______________________________________________
(қолы) (тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

Толтыру мерзімі: 20__ жылғы «___» ________________________________________________________________
Результаты согласования
09.10.2014: Нюсупов С. Н. (Нюсупов С. Н.) - - cогласовано без замечаний

: upload -> files -> Proekty standartov
Proekty standartov -> Есэдо го (версия 13. 2) Копия электронного документа
Proekty standartov -> «Жалпы білім беретін мектептердегі білім алушылар мен тәрбиеленушілердің жекелеген санаттарына тегін тамақтандыруды ұсыну» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
Proekty standartov -> «Уылдырық шашу кезеңінде балық аулауға тыйым салынған, сондай-ақ балық аулауға тыйым салынған су айдындарында және (немесе) учаскелерінде су көлігі қозғалысының режимін келісу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
Proekty standartov -> «Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау»
Proekty standartov -> «Бала туғанда берілетін және бала күтімі жөніндегі жәрдемақыларды тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
Proekty standartov -> «Саны реттелуге жататын жануарлар түрлерін алып қоюға рұқсат» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Саны реттелуге жататын жануарлар түрлерін алып қоюға рұқсат»
Proekty standartov -> «Үлескерлердің ақшасын тарту есебінен тұрғын жайлар құрылысын ұйымдастыру жөніндегі қызметке лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
Proekty standartov -> Арнайы жалпы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша оқыту үшін мүмкіндіктері шектеулі балалардың құжаттарын
Proekty standartov -> «Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау және оқуға қабылдау»
Proekty standartov -> «Кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға, өндіруге келісімшарттар жасасу, оларды тіркеу және сақтау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты


1   2   3   4


©tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет