Бюллетень №3 Астана-2015 Алғы сөзбет1/12
Дата07.07.2016
өлшемі356.14 Kb.
түріБюллетень
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

Қазақ Гуманитарлық Заң Университеті

Жаңа түскен түсімдер

Заңтану.Саясаттану.

Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдары

Ақпараттық бюллетень №3

Астана-2015

Алғы сөз

Ғылыми әдебиеттер және мерзімді басылымдар залы «Жаңа түсімдер» атты ақпаратты бюллетенінің қазақ тілінде 2015 жылы №3 шығарылып отыр. Заңтану. Саясатттану. Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдары. Бұл ақпаратты бюллетеннің мақсаты ғылыми әдебиеттер және мерзімді басылымдар залына келіп түскен отандық, шетел әдебиеттерін заңтану, саясаттану, экономика сонымен қатар, әлеуметтік және гуманитарлық, тақырыптағы мақалаларды оқырмандарға жеткізу.

Бюллетень ғылыми қызметкерлерге, оқытушыларға, магистранттарға және жоғары курс студенттеріне сонымен қатар жалпы оқырмандарға арналған. Бұл бюллетенге келесі басылымдар түрлері енгізілген: диссертациялар, мақалалар жинағы,бөлек мақалалар және рецензиялар, газет, журналдар т.б., мерзімді басылымдар. Мағлұматтар жүйелігі бұқаралық кітапханаға арналған кітапхана-библиографиялық классификация таблицасы бойынша жіктелген. Негізгі мағлұматтар құрылымы салалық принципке сүйенген. Ішкі бөлімдерде мағлұматтар аты және авторлар алфавит бойынша орналасқан.

Әдебиет «Құжатты библиографиялық сипаттау» 7.1-84 ГОСТ-на сәйкес сипатталған.

Сіздердің ұсыныстарыңыз, пікірлеріңіз болса кітапханаға хабарласыңыз.

Құрастырған: Шангараева М.Ғ.Құрметті оқырман!

Электрондық ресурстар және электрондық ресурстарды пайдалану туралы ақпаратты кітапхананың Ақпараттық-бибилиографиялық бөлімінен алуға болады.

ҚазҰЭК ақпараттық ресурстары тұтынушылар үшінkazneb

бірнеше бағытта ашық.

 • Кез келген Интернет пайдаланушысы

 • Авторландырылған портал пайдаланушысы

 • Жобаға қатысушы-кітапханаларға тіркелген оқырман

Электронды қызметті қажет етсеңіз, ҚазҰЭК-на тұрақты оқырман билетіңіздің нөмірін активтендіруіңіз керек. Мұны Ұлттық академиялық кітапхананың тіркеу бөліміне өзіңіз келіп немесе келесі мекен-жайға сұраныс жасау арқылы жасай аласыз kazneb@nabrk.kz.

banner_rmeb

Республикалық жоғары оқу орындарына арналған электронды кітапхананы  құрудағы басты мақсат – еліміздегі барлық жоғары оқу орындарының электронды  оқыту ресурстарын бір ақпараттық жүйеге енгізу арқылы ондағы профессор, оқытушылар мен студенттерді кең әрі озық ақпарат қорымен қамту (http://www.rmeb.kz)

 • Бұл электронды кітапхана – жоғары оқу орындарының электронды  кітапханаларын біріктіру арқылы құрылған біртұтас деректер қоры.

 • Нәтижесінде кез келген студент немесе оқытушы тек өзі оқып жатқан университеттің ғана емес, басқа да оқу орындарының кітапхана қорын пайдалануға мүмкіндік алады.

 • Яғни университеттер арасындағы өзара байланыс нығайып, ақпарат алмасу күшейеді

 • Кітапхана қорына республикалық білім беру стандартына сай қолданылатын оқулықтар, оқу құралдары, оқу-әдістемелік құралдар, үздік монографиялар, ғылыми мақалалар мен талдамалар, ғылыми зерттеулер топтастырылуда.

Виртуальная научная библиотека (ВНБ) обеспечивает эффективный способ поиска и доступа к миллионам полнотекстовых научных статей. Сайт доступен для преподавателей, студентов, учёных, сотрудников лабораторий, новаторов в сфере науки и технологий, работающих в исследовательских институтах и университетах.vsl

(http://www.kazakhstanvsl.org)

 • SpringerLink является одним из ведущих провайдеров информационных услуг, журналов и книг по науке, технике и медицине. springer

 • SpringerLink это ценный информационный ресурс для исследователей, ученых преподавателей, магистрантов, студентов.

 • SpringerLink объединяет в себе электронные и печатные издания Springer, крупнейшего издательства, работающего на рынке научной литературы свыше 150 лет. На сайте доступен как упрощенный, так и расширенный (профессиональный) поиск. Кроме того, возможен поиск по различным предметным рубрикам. (http://www.springerlink.com) • Elsevier – крупнейшее в мире издательство, предлагающее продукты и инновационные решения в области науки, образования и медицины.elsevier-logo

 • Работая в партнерстве с сотнями мировых научных и медицинских сообществ и ассоциаций, Elsevier издает более 2500 журналов, включая такие всемирно известные как The Lancet и Cell, а также около 20000 книг и справочных изданий от таких издателей как Mosby и Saunders, входящих в состав Elsevier.

 • Только одной полнотекстовой базой данных SciVerse ScienceDirect пользуются более 30 млн. ученых, студентов и врачей по всему миру, а к базе клинических знаний MD Consult имеют доступ 98% всех госпиталей и медицинских школ США.

 • Для России и стран СНГ Elsevier предлагает не только глобальные, но и локальные продукты и решения, с которыми можно ознакомиться на дочерних русскоязычных сайтах: Science & Technology и Health Sciences.

(http://www.sciencedirect.com)

polpred

«ПОЛПРЕД» - әлемнің алдыңғы қатарлы ақпарат агенттіктері мен ресми баспасөздің миллион үздік сюжеттерінің толық мәтінді баспасөз шолулары.

(http://polpred.com)

Мазмұны бет

1.Әлеуметтану _____________________________________________________________3

2. Тарих ғылымдары_______________________________________________________6

3. Экономика ___________________________________________________________25

4. Саясат.Саясаттану______________________________________________________36

5. Мемлекет және құқық теориясы _________________________________________51

6. Құқық тарихы _________________________________________________________53

7. Конституциялық құқық ________________________________________________54

8. Әкімшілік құқық ______________________________________________________58

9. Қаржы құқығы.Салық құқығы _________________________________________63

10.Азаматтық құқық _____________________________________________________65

11.Еңбек және әлеуметтік__________________________________________________74

12. Экологиялық құқық ___________________________________________________76

13. Қылмыстық құқық ____________________________________________________78

14. Қылмыстық атқару құқығы ____________________________________________84

15. Азаматтық іс-жүргізу құқығы ___________________________________________85

16.Қылмыстық іс-жүргізу құқығы __________________________________________88

17.Халықаралық құқық __________________________________________________91

18. Заңтануға жататын білімдер салалары __________________________________92

19. Қылмыстану _________________________________________________________93

20. Криминалистика ______________________________________________________94

21. Әділет органдары _____________________________________________________95

22.Әскери ісі______________________________________________________________98

23. Мәдениет. Ғылым ағарту ісі_____________________________________________99

24 Білім. Педагогика ғылымдары________________________________________ 100

25.Филология ғылымдары __________________________________107

26.Дінтану___ ___________________________________________________________119

27.Философия___________________________________________________________122

28.Психология___________________________________________________________123

60.5 - Әлеуметтану


Еңсеева В.

Діннің әлеуметтік мәні. Э.Дюркгейм "діни өмірдің қарапайым формалары / В. Еңсеева, А. Игенбай // Хабаршы Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті.Психология және социология сериясы. - 2014. - №2(49). - С. 160-166. - Библиогр. в конце ст.Кыдырова Ж.Ш.

Оңтүстік Қазақстан облысы әлеуметтік-экономикалық дамуын мемлекеттік реттеу саясатының тиімділігі / Ж. Ш. Кыдырова // Тұран университетінің Хабаршысы. - 2015. - №1(65). - С. 92-96. - Библиогр. в конце ст.Магзумова Г.И.

Еңбек ұжымының әлеуметтік психологиялық климаты / Г. И. Магзумова // Қазақстан Республикасының егемендігі ұлттық заңнаманың дамуының негізі желтоқсан оқиғасының 20- жылдығына және Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 15- жылдығына арналған [Текст] : ҒТК материалдары (25 қараша 2006 жыл) = Суверенитет РК как основа развития национального законодательства, посвященной 20-летию декабрьских событий и 15-летию независимости РК : Материалы МНТК. - Астана : КазГЮУ, 2006. - 104 б. - ISBN 9965-562-20-2 : б/ж. - С. 197-199. - Библиогр. в конце ст.
Қарағызұлы Б.

Ібілістің бірінші көмекшісі космополитттер : (эзтерикалық ілімнен) / Б. Қарағызұлы // Ақиқат. - 2014. - №4. - С. 58-62.Әлиев Ө.(Уткур Алиев)

Қазақстанның демографиялық өзгеру динамикасы (XXғасырдың соңы) / Ө.(Уткур Алиев) Әлиев // Қазақ тарихы. - 2015. - №1(132). - С. 4-5. - Библиогр. в конце ст.


Базарбекова А.

Егеменді қазақстандағы іскер әйелдердің психологиялық бейнесі / А. Базарбекова // Қазақстан Республикасының егемендігі ұлттық заңнаманың дамуының негізі желтоқсан оқиғасының 20- жылдығына және Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 15- жылдығына арналған [Текст] : ҒТК материалдары (25 қараша 2006 жыл) = Суверенитет РК как основа развития национального законодательства, посвященной 20-летию декабрьских событий и 15-летию независимости РК : Материалы МНТК. - Астана : КазГЮУ, 2006. - 104 б. - ISBN 9965-562-20-2 : б/ж. - С. 146-147. - Библиогр. в концеМекебаева М.А.

Қазақстандық жастардың мәселелері және оларды шешу жолдары / М. А. Мекебаева, А. А. Кенесов // Хабаршы Әл -Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті Философия сериясы. Мәдениеттану сериясы. Саясаттану сериясы. - 2014. - №2(47). - С. 206-213. - Библиогр. в конце ст.Исаева Г.

Қоғамдағы әйелдердің орны мен рөлі / Г. Исаева // Қазақ тарихы. - 2014. - №7(130). - С. 28-29. - Библиогр. в конце ст.
Шадинова Г.А.

Қазіргі қазақ қоғамына бәсекеге қабілетті әйел дәрежесінің деңгейлік мәселесі / Г. А. Шадинова, С. Ш. Юсупова // Хабаршы Әл -Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті Философия сериясы. Мәдениеттану сериясы. Саясаттану сериясы. - 2014. - №3(48). - С. 44-50. - Библиогр. в конце ст.Мақсұтов Д.

Гендерлік теңдік / Д. Мақсұтов // Заңгер. - 2014. - №3(152). - С. 19-20. - Библиогр. в конце ст.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> ОҚУ Әдістемелік кешен пәН «Қазақ Әдебиетін жаңа технология бойынша оқыту әдістемесі» мамандық
2016 -> Педагогика 1-вариант Педагогика ғылымының зерттеу объектісі
2016 -> Ертеңгілік «Алтынсың ғой анашым» Тәрбиеші: Шуканаева Р. С. Бадамша ауылы 2013ж 8 Наурыз мерекесіне арналған ертеңгілік
2016 -> Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Ақтай-сай ауылы Самал Жумина Орынбасарқызы
2016 -> Решение на прошедшей неделе было принято Советом Ассоциации
2016 -> Төмендегі мәтінді қазақ тіліне аударыңыз
2016 -> «Педагогика тарихы» пәнінен дәрістер тезисі №1 Дәріс тақырыбы: Педагогика тарихы пәні мен міндеттері. 2 сағат Дәріс тақырыбының мақсаты
2016 -> "Т. Аубакиров атындағы жалпы орта мектебі" Сайыс тақырыбы: “1916 жылғы ұлт – азаттық көтеріліске 100 жыл”
2016 -> Қазақстан республикасының отбасы-неке қатынастарын реттеу заңЫ


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет