Физика 7-сыныпжүктеу 1.29 Mb.
бет3/7
Дата06.07.2016
өлшемі1.29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7


Уақыт қоры: 4 сағат.

* бұл материалдарды білім алушылардың жобалық іс-әрекеті ретінде қарастыруға болады.

Практикалық жұмыс -6

Лабораториялық жұмыс-11

Бақылау жұмысы-4


ФИЗИКА

9-сынып

(барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ)
п/п

Бөлімдердің, тақырыптардың атаулары

Сағат саны

Барлығы, сағ

Мерзімі

теория

практ.

Кинематика негіздері

6

4

10
1.

Қозғалыс – материяның ажырамас қасиеті. Материалдық нүкте. Санақ жүйесі. Салыстырмалы механикалық қозғалыс.

1
1
2.

Векторлар және оларға амалдар қолдану. Вектордың координаталар осьтеріндегі проекциялары.


1
1
3.

Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс. Үдеу.

1
1
4.

Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс кезіндегі жылдамдық және орын ауыстыру. Жылдамдықтың графигі. Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс кезіндегі дененiң бастапқы жылдамдықсыз орын ауыстыруы.

1
1
5.

Еркiн түсу үдеуi. Дененiң еркiн түсуi. Аспан денелерi және тағы басқалардың жерге еркiн түсу үдеуi.

1
1
6.

Қисықсызықты қозғалыс. Материялық нүктенiң шеңбер бойымен бiрқалыпты қозғалысы. Сызықтық және бұрыштық жылдамдықтар. Центрге тартқыш үдеу. Қатты дененің ілгерлемелi және айналмалы қозғалысы.

1
1
7.

көрсетілімдер:

түзу сызықты және қисық сызықты қозғалыс;

орын ауыстыруларды қосу;

стробоскоп;.

дененің ауада және ауасы сиретілген кеңістікте түсуі;

еркін түсу кезіндегі үдеуді өлшеу;

үдеумен көтерілген және түскен кездегі дененің салмағы;

салмақсыздық;

спидометр, шеңбер бойымен қозғалыс кезіндегі жылдамдықтың бағыты.

айналмалы қозғалыстың берілу түрлері;

центрден тепкіш тахометр;

ұшу қашықтығының лақтыру бұрышына тәуелділігі;
1

1
8.

1 лабораториялық жұмыс. Бірқалыпты қозғалыс кезiндегi дененiң үдеуiн анықтау.
1

1
9.

Практикалық жұмыс: Денелердің қозғалысын сипаттау тәсілдері
1

1
10.

Бақылау жұмысы №1 Кинематика негіздері
1

1
Динамика негіздері

5

5

10
1.

Ньютонның бiрiншi заңы. Инерциялық санақ жүйелерi.

1
1
2.

Күш. Ньютонның екiншi заңы. Масса.

1
1
3.

Ньютонның үшінші заңы. Салыстырмалылық принципi.


1
1
4.

Механикадағы күштер. Бүкiләлемдiк тартылыс күші. Бүкiләлемдiк тартылыс заңы.

1
1
5.

Денелердiң ауырлық күшiнiң әрекетiнен қозғалуы. Тiреумен қозғалатын дененің салмағы. Салмақсыздық. Жердің жасанды серiктерінің қозғалысы.

1
1
6.

көрсетілімдер:

инерцияның айқындалуы;

денелердің массаларын салыстыру;

Ньютонның екінші заңы;

күштерді өлшеу;

өзара бұрыш жасай әрекет ететін күштерді қосу;

Ньютонның үшінші заңы;
1

1
7.

Практикалық жұмыс: Күшті өлшеудің практикалық тәсілдері;

1

1
8.

2 лабораториялық жұмыс. Горизонталь лақтырылған дененің қозғалысын зерделеу.
1

1
9.

Практикалық жұмыс: Жердің ауырлық өрісіндегі дене қозғалысының параметрлерін есептеу.
1

1
10.

Бақылау жұмысы №2. Динамика негіздері
1

1
Сақталу заңдары

2

2

4
1.

Дене импульсі. Материялық нүктеде импульстiң өзгеруі. Денелер жүйесі. Импульстің сақталу заңы. Реактивтi қозғалыс. (К.Э.Циолковскийдің ғылыми еңбектерінің маңызы. Зымыран. Ғарыш саласының қазіргі жетістігі).

1
1
2.

Энергия. Энергияның сақталу және бiр түрден екiншi түрге айналу заңы. Ғылым мен техникада практикалық есептерді шығаруда сақталу заңдарын қолдану.


1
1
3.

көрсетілімдер:

импульстің сақталу заңы;

реактивті қозғалыс;

ракетаның моделі;

дене энергиясының жұмыс орындалған кезде өзгеруі;

потенциалдық энергияның кинетикалық энергияға және керісінше, кинетикалық энергияның потенциалдық энергияға түрленуі;

1

1
4.

Практикалық жұмыс: Дененің кинетикалық энергиясының өзгеруіне қатысты күштің жұмысын салыстыру.
1

1
Тербелістер және толқындар

7

5

12
1.

Тербелмелі қозғалыс. Тербелмелі қозғалысты сипаттайтын негiзгi шамалар (тербеліс амплитудасы, периоды, жиілігі, фазасы). Тербелмелі қозғалыстың теңдеуі.

1
1
2.

Еркін және еріксіз тербелістер. Өшетін тербелістер. Тербеліс кезіндегі энергияның түрленуі. Резонанс.

1
1
3.

Математикалық және серіппелі маятниктердің тербелістері. Математикалық және серіппелі маятниктердің периоды.

1
1
4.

Электромагниттік тербелістер. Еркін электромагнитік тербелістер. (Тербелмелі контур). Томсон формуласы. Еріксіз электромагниттік тербелістер. (Раманың магнит өрісіндегі айналуы).


1
1
5.

3 лабораториялық жұмыс. Математикалық маятниктің көмегімен еркін түсу үдеуін анықтау.

1

1
6.

Практикалық жұмыс: Әр түрлі маятниктер тербелісінің перодын есептеу.

1

1
7.

Тербелiстердiң серпімді ортада таралуы. Толқындық қозғалыс. Көлденең және қума толқындар. Толқынның ұзындығы. Толқынның таралу жылдамдығы. Механикалық толқынның қасиеті.


1
1
8.

4 лабораториялық жұмыс. Беттік толқындардың таралу жылдамдығын анықтау.
1

1
9.

Дыбыс. Дыбыстың сипаттамалары. Акустикалық резонанс. Дыбыстың таралуы Жаңғырық. Ультрадыбыс

1
1
10.

Электромагниттік толқындар. Электромагниттік толқынның қасиеті. Электромагниттік толқындар шкаласы..

1
1
11

көрсетілімдер:

жіпке және серіппеге ілінген жүктердің еркін тербелістері;

тербелмелі қозғалысты жазу;

жүктің тербеліс периодының серіппенің қатаңдығы мен жүктің массасына тәуелділігі;

жіпке ілінген жүктің тербеліс периодының жіптің ұзындығына тәуелділігі;

еріксіз тербелістер;

маятниктер тербелісінің резонансы;

маятниктердің сағатта қолданылуы;

көлденең және қума толқындардың түзілуі мен таралуы;

толқын ұзындығының тербеліс жиілігіне тәуелділігі;

тербеліп тұрған дене дыбыс көзі ретінде;

дыбыс қаттылығының тербеліс амплитудасына тәуелділігі;

тонның жоғарылығының тербеліс жиілігіне тәуелділігі;

акустикалық резонанс;

ультрадыбыстың қолданылуы;
1

1
12.

Бақылау жұмысы №3. Тербелістер және толқындар.
1

1
Астрономия негіздері

5

1

6
37.

Жұлдызды аспан. Әлемнің құрылымы және масштабтары

1
1
38.

Аспан сферасы. Аспан координаталарының жүйесі.

1
1
39.

Әртүрлі географиялық ендіктегі аспан сферасының қозғалысы. Жергілікті, белдеулік және бүкіләлемдік уақыт. Күнтізбе.

1
1
40.

Кеплер заңдары. Күн жүйесі денесіне дейінгі ара қашықтықты анықтау.

1
1
41.

Коперник әлемiнiң гелиоцентрлік жүйесi, оның әлем және дүниетанымдық маңызы. Ғаламшарлардың көрінетiн қозғалысы.1
1
42.

Бақылау жұмысы №4. «Астрономия негіздері»
1

1
Атом құрылысы. Атомдық құбылыстар

6

1

7
43

Жылулық сәулелену. (Абсолют қара дене. Стефан – Больцман заңы.) Денелердің сәуле шығару құбылысын түсіндірудегі қиындықтары.

1
1
44

Жарық кванттары туралы Планк гипотезасы. Планк формуласы.


1
1
45

Фотоэффект құбылысы. Эйнштейн формуласы. Фотоэффект құбылысын техникада пайдалану.

1
1
46

Рентген сәулелері.

1
1
47

Радиактивтілік.

1
1
48

Резерфорд тәжірибесі. Атомның құрамы. Атомның моделі.

1
1
49

Бақылау жұмысы №5. Атом құрылысы. Атомдық құбылыстар
1

1
Атом ядросы.

4

2

6
50.

Атом ядросының құрамы. Ядролық өзара әрекеттесу. Ядролық күштер. Физикалық шамалардың ядролық физикада қолданылатын өлшем бірліктері.

1
1
51

Массалар ақауы. Ядроның байланыс энергиясы. Радиактивті сәулеленудің табиғаты. Радиактивті ыдырау заңы.

1
1
52.

Ауыр ядролардың бөлінуі. Тізбекті реакция. Ядролық реактордың жұмыс принципі. Атом электр станциялары.

1
1
53.

Термоядролық реакциялар. (Күн мен жұлдыздардың энергиясы. Радиактивтi изотоптар. Радиактивтi изотоптарды қолдану)*

Радиактивті сәулелерден қорғану.1
1
54

Практикалық жұмыс: Жартылай ыдырау периодын есептеу
1

1
55.

Бақылау жұмысы №6. Атом ядросы
1

1
Жалпылау сабақтары

2
2
56.

Физика және астрономияның дүниетанымдық маңызы. Элементар бөлшектер және ғаламның дамуы туралы мағлұматтар

1
1
57.

Ғылыми-техникалық өркениет және ноосфера. Экологиялық мәдениет.

1
1Лабораториялық практикум
8

8
58

Лабораториялық практикум№1
1

1
59

Лабораториялық практикум№2
1

1
60


Лабораториялық практикум№3
1

1
61

Лабораториялық практикум№4
1

1
62

Лабораториялық практикум№5
1

1
63

Лабораториялық практикум№6
1

1
64

Лабораториялық практикум№7
1

1
65

Лабораториялық практикум№8
1

1Уақыт қоры – 3 сағат

3

3
66

Тест жұмысы №1

1

1
67

Тест жұмысы №2
1

1
68

Тест жұмысы №3
1

1
Барлығы:

37

31

68
: files -> loader
loader -> Негізгі орта білім беру деңгейінің ОҚу пәндері бойынша үлгілік тақырыптық жоспарлары
loader -> Сабақтың тақырыбы: Жартылай көшпелі және отырықшы мәдениеттердің өзара әсері Сабақтың мақсаты
loader -> 9- сыныптарға арналған Дүние тарихынан емтихан сұрақтары
loader -> 1. Адамзат тарихының дамуының алғашқы кезеңі
loader -> 9- сыныптарға арналған Қазақстан тарихынан емтихан сұрақтары
loader -> Бастауыш сынып және орта буын арасындағы сабақтастық
loader -> 2-тоқсан 1-нұсқа 11 сынып Негізгі зат есімдерді көрсет
loader -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ұлттық тестілеу орталығы оқу жетістіктерін сырттай бағалау
loader -> Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы


1   2   3   4   5   6   7


©tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет