Физика 7-сыныпжүктеу 1.29 Mb.
бет7/7
Дата06.07.2016
өлшемі1.29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7


Уақыт қоры – 3 сағат


Практикалық жұмыс-0

Лабораториялық жұмыс-6

Бақылау жұмысы-2

Физикалық практикум-0


ФИЗИКА

жаратылыстану-математика бағыты11 сынып


п/п

Бөлімдердің, тақырыптардың атаулары

Сағат саны

Барлы-ғы, сағ

Мезгілі

теория

практ.

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

10

10

20
Тербелмелi қозғалыс

6

7

13
1

Механикалық және электромагниттік қозғалыс. Механикалық және электромагниттi тербелiстердiң арасындағы ұқсастық.

1
1
2

Тербелмелі қозғалысты математикалық сипаттау. Гармониялық тербелiстердiң графигі.

1
1
3

«Механикалық және электромагниттiк тербелiстер» тақырыбы бойынша есептер шығару.
1

1
4

Автотербелістер. Транзистордағы генератор.

1
1
5

Айнымалы ток еріксіз электромагниттік толқындар ретінде.

1
1
6

Электр желiсiндегi кернеу резонансы. Желідегі айнымалы токтың қуаты.

1
1
7

Трансформатор. Айнымалы ток генераторы. Қазақстанда электр энергиясын жеткiзу және пайдалану

1
1
8

Көрсетілімдер:

еркін механикалық және электромагниттік тербелістердің түрлері;

тербелмелі контурдағы төменгі жиіліктегі еркін электромагниттік тербелістер;

өшетін механикалық және электр тербелістері;

еріксіз тербелістер;

электр тербелістерінің резонансы;

электрокардиограммаларды көрсету;

айнымалы токтың осциллограммалары;

айнымалы ток тізбегіндегі кернеу резонансы;

трансформатор;

айнымалы ток генераторының құрылысы мен жұмыс iстеу принципi
1

1
9

Лабораториялық жұмыстар№1 Трансформатор орамдарының санын анықтау.
1

1
10

Практикалық жұмыс Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.
1

1
11

Практикалық жұмыс Тербелмелі контурдың әр түрлі параметрлері үшін электрлік тербелістер кезіндегі кернеудің және ток күшінің уақытқа тәуелділігін компьютерлік модельдеу.
1

1
12

Практикалық жұмыс Тербелмелі контурдың әр түрлі параметрлері үшін электрлік тербелістер кезіндегі электр және магнит энергиясының уақытқа тәуелділігін компьютерлік модельдеу

1

1
13

Бақылау жұмысы№1:"Тербелмелi қозғалыс "
1

1Электромагниттiк толқындар және радиотехниканың физикалық негіздері

4

3

7
14

Электромагниттiк өріс. Құйынды электр өрісі. Электромагниттiк толқындар. Электромагниттiк толқындарды шығару. Герц тәжiрибелерi.

1
1
15

Электромагниттiк толқындар энергиясы. Электромагниттiк толқындардың қасиеттерi.

1
1
16

Радиотелефон және теледидар байланыс принципі. Қазақстанда жаңа байланыс құралдарының дамуы. Сандық технология. Оптикалық-талшықтық коммуникациялық тораптар. Ұялы технологиялар және Интернет.

1
1
17

Электромагниттiк толқындар шкаласы. Жоғары жиiлiктi электрмагниттiк толқындардың биологиялық әсерлері және олардан қорғану.

1
1
18

Көрсетілімдер:

электромагниттiк толқындарды шығару және қабылдау;

электромагниттiк толқындардың шағылуы мен сынуы;

электромагниттiк толқындардың интерференциясы және дифракциясы;

электромагниттiк толқындардың полярлануы;

радиобайланыс (жоғары жиіліктегі электромагниттiк толқындарды модуляциялау және детектрлеу);

детекторлы радиоқабылдағыш
1

1
19

Практикалық жұмыс Эксперименттік есептер шығару.
1

1
20

Практикалық жұмыс Электромагниттiк толқындарды компьютерлік модельдеу және олардың қасиеттерін зерделеу
1

1
ЖАРЫҚ ТОЛҚЫНДАРЫ ЖӘНЕ ОПТИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАР

5

7

12
21

Жарық табиғаты. Ферма принципі. Жарықтың сыну заңдары: Жазық және сфералық айналар, олардағы сәулелердің жүрісі.

1
1
22

Жарықтың шағылу заңдары. Толық ішкі шағылу. Жазық параллель пластинадағы, призмадағы сәуле жолдары.

1
1
23

Линза. Жұқа линза формуласы. Линзадағы сәуле жолдары. Линзада кескін алу.

1
1
24

Жарықтың интерференциясы, дифракциясы, дисперциясы және полярлануы. Дифракциялық торлар, саңылаулар және поляроидтар.

1
1
25

Оптикалық құралдар. Спектрлік аппараттар.

1
1
26

Көрсетілімдер:

жарықтың интерференциясы;

жарықтың дифракциясы;

жарықтың дисперсиясы;

жарықтың сынуы және шағылуы;

толық жарықтың шағылысуының құбылысы;

жарықтың полярлануы;

линза;

лупа;

фотоаппараттың, телескоптың жұмыс iстеу принципi;

айналар: жазық және сфералық айналардағы кескіндер;

спектроскоптың көмегімен бақылау
1

1
27

Лабораториялық жұмыс № 2:

шынының сыну көрсеткiшiн анықтау а.


1

1
28

Лабораториялық жұмыс 3: Жарықтың интерференциясы мен дифракциясын бақылау.
1

1
29

Лабораториялық жұмыс № 4: Дифракциялық тор көмегiмен жарық толқындарының ұзындығын өлшеу.
1

1
30

Практикалық жұмыс Эксперименталдық және мазмұндық есептерді шығару.
1

1
31

Практикалық жұмыс

Компьютерлік модельдеу (жарықтың интерференциясы мен дифракциясы).1

1
32

Бақылау жұмысы№2 «Жарық толқындары және оптикалық құралдар».
1

1
САЛЫСТЫРМАЛЫЛЫҚТЫҢ АРНАЙЫ ТЕОРИЯСЫНЫҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІ

2

2

4
33

Механикадағы салыстырмалылық принципi. Жарық жылдамдығының шектiлiгi. Майкельсон мен Морли тәжiрибесi. Салыстырмалылық теориясының постулаттары..

1
1
34

Жылдамдықтарды қосудың релятивтік заңы. Масса мен энергияның өзара байланыс заңы. Классикалық механика мен салыстырмалылықтың арнайы теориясының арасындағы байланыс.

1
1
35

Практикалық жұмыс Эксперименталдық және мазмұндық есептерді шығару.
1

1
36

Практикалық жұмыс№11Компьютерлік модельдеу .
1

1
КВАНТТЫҚ ФИЗИКА

19

11

30
Жарық кванттары

4

3

7
37

Жылулық сәулелену. Абсолют қара дененің сәуле шығаруы. Планк формуласы.

1
1
38

Фотоэффект. Фотоэффектінi қолданылу. Фотон. Жарықтың қысымы.

1
1
39

Рентгендік сәуле шығару. Компьютерлік томография.

1
1
40

Жарықтың кванттық табиғатын растайтын тәжірибелер. Жарықтың табиғатының корпускулалық-толқындық бiрлiгі.

1
1
41

көрсетілімдер:

фотоэффект;

фотоэлементтердің құрылысы мен жұмысы;

ультракүлгiн сәулелену кезiндегi әр түрлi заттардың люминесценциясы;
1

1
42

Практикалық жұмыс№10 Эксперименттік есептер шығару.
1

1
43

Практикалық жұмыс№11Компьютерлік модельдеу (люминесценция, фотоэффект).
1

1Атом физикасы

6

2

8
44

Сызықтық спектрлер

1
1
45

Альфа-бөлшектердің шашырауы бойынша Резерфорд тәжiрибесi. Бор постулаттары.

1
1
46

Сутегіге ұқсас атомдарға Бор теориясы.

1
1
47

Бор моделi және сәйкестiк қағидасы.

1
1
48

Франк-Герц тәжiрибесi.

1
1
49

Лазерлер. Голография. Сызықтық емес оптика туралы ұғым.

1
1
50

Көрсетілімдер:

тұтас және сызықтық спектрлерді бақылау;

лазер, лазерлiк сәулеленудiң когеренттiк қасиеттерi;
1

1
51

Лабораториялық жұмыс№5: Сәуле шығарудың тұтас және сызықтық спектрлерін бақылау.
1

1Атом ядросының физикасы

6

3

9
52

Атом ядросы. Ядроның нуклондық моделi. Ядродағы нуклондардың байланыс энергиясы.

1
1
53

«Ядродағы нуклондардың байланыс энергиясы» тақырыбы бойынша есептер шығару.
1

1
54

Табиғи радиоактивтiк. Радиоактивтiк ыдырау заңы.

1
1
55

Ядролық реакциялар. Жасанды радиоактивтiк.

1
1
56

Ауыр ядролардың бөлiнуi. Тiзбектi ядролық реакциялар. Критическая масса.

1
1
57

Ядролық реактор. Ядролық энергетика. Термоядролық реакциялар.

1
1
58

Радиоактивтi сәулелердiң биологиялық әсерi. Радиациядан қорғану.

1
1
59

көрсетілімдер:

Гейгер-Мюллер санауыштары;

Вильсон камерасы;

көпіршікті камера;

дозиметр;
1

1
60

Лабораториялық жұмыс№6:

Дайын фотосуреттер бойынша бөлшектердiң өзара әрекеттесуiн зерттеу


1

1Элементар бөлшектер

3

3

6
61

Ғарыштық сәулелер. Ядролық күштер.

1
1
62

Элементар бөлшектер.

1
1
63

Микродүниедегі сақталу заңдары.

1
1
64

Практикалық жұмыс№16 Радиоактивті ыдырауды компьютерлік модельдеу
1

1
65

Практикалық жұмыс№17 Ядролық реация моделі.
1

1
66

Бақылау жұмысы №3" Кванттық физика "
1

1
ӘЛЕМ

8

4

12
67

Жұлдызды аспан және жұлдыздарға қарап бағдар алудың негiзгi принциптерi.

1
1
68

Жұлдыздар әлемi. Жұлдыздарға дейінгі қашықтық.. Айнымалы жұлдыздар.

1
1
69

Күн – Жер байланысы. Планета жүйелерiнің жұлдыздары.

1
1
70

Жер тобының планеталары. Алып-планеталар. Күн жүйесiнiң кiшi денелерi.

1
1
71

Бiздiң Галактика. Басқа Галактикалардың ашылуы. Квазарлар.

1
1
72

Үлкен жарылыс. Әлем эволюциясының негiзгi кезеңдерi. Әлемнiң кеңеюі.

1
1
73

Әлемнiң модельдерi. Әлемдегi тiршiлiк және сана. .

1
1
74

Ғарышты игеру және адамзаттың оны игеру болашағы.

1
1
75

Көрсетілімдер:

карталар мен атластарда жұлдызды аспанды бейнелеу;

модельдер мен жұлдыздық карталардағы күннiң жылдық қозғалысы;

динамикалық модельдердегi, жұлдыздық карталар мен кестелердегi планеталардың көзге көрiнерлiк және нақты қозғалыстары;

жердегi және ғарыштық бақылаулар бойынша алынған планеталардың, кометалардың, планеталар сақиналары мен серiктерiнiң суреттерi;

жұлдыздық жиындар, газ-тозаңдық тұмандықтар;

әлем құрылымының және оның айналуының сұлбалары;
1

1
76

Бақылаулар:

телескопппен байқалатын жұлдыздық объектілерді бақылау


1

1
77

Практикалық жұмыс№20 Аспан денелерінің қозғалысын компьютерлік модельдеу.
1

1
78

Бақылау жұмысы№4: " Әлем "
1

1
Қорытынды

2

0

2
79

Әлемнiң қазiргi заманғы физикалық бейнесi. Астрономияда ашылған соңғы жаңалықтар.

1
1
80

Физика және ғылыми-техникалық прогресс.

1
1Физикалық практикум
10

10
81

Физикалық практикум№1
1

1
82

Физикалық практикум№2
1

1
83

Физикалық практикум№3
1

1
84

Физикалық практикум№4
1

1
85

Физикалық практикум№5
1

1
86

Физикалық практикум№6
1

1
87

Физикалық практикум№7
1

1
88

Физикалық практикум№8
1

1
89

Физикалық практикум№9
1

1
90

Физикалық практикум№10
1

1Қорытынды қайталау
10

10
91

Тест жұмысы№1
1

1
92

Тест жұмысы№2
1

1
93

Тест жұмысы№3
1

1
94

Тест жұмысы№4
1

1
95

Тест жұмысы№5
1

1
96

Тест жұмысы№6
1

1
97

Тест жұмысы№7
1

1
98

Тест жұмысы№8
1

1
99

Тест жұмысы№9
1

1
100

Тест жұмысы№10
1

1Уақыт қоры (2 сағат)

2

2
101

IV тоқсанды қайталау
1

1
102

Жылдық қайталау
1

1
Итого:
46

56

102
Лабораториялық жұмыстардың тақырыбын бағдарламаға сәйкес мұғалім таңдап алады.

Практикалық жұмыс-14

Лабораториялық жұмыс-6

Бақылау жұмысы-4

Физикалық практикум-10
: files -> loader
loader -> Негізгі орта білім беру деңгейінің ОҚу пәндері бойынша үлгілік тақырыптық жоспарлары
loader -> Сабақтың тақырыбы: Жартылай көшпелі және отырықшы мәдениеттердің өзара әсері Сабақтың мақсаты
loader -> 9- сыныптарға арналған Дүние тарихынан емтихан сұрақтары
loader -> 1. Адамзат тарихының дамуының алғашқы кезеңі
loader -> 9- сыныптарға арналған Қазақстан тарихынан емтихан сұрақтары
loader -> Бастауыш сынып және орта буын арасындағы сабақтастық
loader -> 2-тоқсан 1-нұсқа 11 сынып Негізгі зат есімдерді көрсет
loader -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ұлттық тестілеу орталығы оқу жетістіктерін сырттай бағалау
loader -> Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы


1   2   3   4   5   6   7


©tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет