Кажиахметов Салауат Абайевич Ихласова Жанар Максотовна Тест для студентов следующих специальностейжүктеу 0.53 Mb.
бет1/6
Дата06.07.2016
өлшемі0.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Тест

Ґмір ќауіпсіздік негіздері

Theacher


Кажиахметов Салауат Абайевич

Ихласова Жанар Максотовна
Тест для студентов следующих специальностей:

1. Барлыќ мамандыќтар їшін (I курс)
Вопросы:
Вопрос №1
Cел неніѕ јсерінін пайда болады:

ќардыѕ, мўздыѕ жылдам еруінен

ўзаќ нґсердіѕ салдарынан, ќардыѕ, мўздыѕ жылдам еруінен, жер сілкінісінен

ќардыѕ, мўздыѕ еруінен, мўзды ґзендердіѕ бўзылуынан
ќардыѕ, мўздыѕ жылдам еруінен, адамныѕ шаруашылыќ ќызметі натижесінде
Тема вопроса: Ќауіп-ќатер тїсінігі,азаматтыќ ќорєаныс жїйесі

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №2
Табиєи ґрттердіѕ негізгі тїрлері:

орман, орманды дала ґрті

орман, дала (егіс) ґрті

орман, дала (егіс), орманды дала ґрті
орман, шымтезек ґрті, далалыќ ґрт
Тема вопроса: Ќауіп-ќатер тїсінігі,азаматтыќ ќорєаныс жїйесі

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №3
Дауыл кезіндегі кґшедегі табиєи ќорєан:


ор (сай)

їлкен аєаштар

шґптердіѕ арасы

їлкен тастар
Тема вопроса: Ќауіп-ќатер тїсінігі,азаматтыќ ќорєаныс жїйесі

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №4
Жер сілкінген кезде не істеу керек:


балконєа шыєу керек

тоќты сґндіріп, мекемеден шыєып, мекеме мен ток линиясынан алшаќ жерден орын алу керек

терезе жаќтауына тўру ќажет

терезені сындырып тез мекемеден шыєып їйден кету керек
Тема вопроса: Ќауіп-ќатер тїсінігі,азаматтыќ ќорєаныс жїйесі

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №5
Ультракїлгін сјулелерді сіѕіру:

атмосфера

литосфера
гидросфера

озон ќабаты
Тема вопроса: Ќауіп-ќатер тїсінігі,азаматтыќ ќорєаныс жїйесі

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №6
Кїкірт пен азот ќосындысынан ќандай жаѕбыр пайда болады?


ќышќылдыќ

сілтілік

тўзды

негізді
Тема вопроса: Ќауіп-ќатер тїсінігі,азаматтыќ ќорєаныс жїйесі

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №7
Жер сілкінісі, ґрт, су тасќыны, сел ќандай жаєдайєа жатады?


транспорттыќ

техногенді

ґндірістік

табиєи
Тема вопроса: Ќауіп-ќатер тїсінігі,азаматтыќ ќорєаныс жїйесі

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №8
12 -балдыќ Рихтер шкаласы нені ґлшейді?


жер сілкінісін

жердіѕ жарылуы
жер сілкінісініѕ кїштігі мен жылдамдыєын

жер сілкінісініѕ ќирауын
Тема вопроса: Ќауіп-ќатер тїсінігі,азаматтыќ ќорєаныс жїйесі

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №9
Ќўбылыстарды жіктеумен жјне жїйелермен айналысатын єылым

таксономия

биология

экология

физиология
Тема вопроса: Ќауіп-ќатер тїсінігі,азаматтыќ ќорєаныс жїйесі

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №10
Мутагендер

генетикалыќ кодты бўзатын заттар

генетикалыќ код

генетикалыќ байланыстар
генетикалыќ кодты ќалыптастыру
Тема вопроса: Ќауіп-ќатер тїсінігі,азаматтыќ ќорєаныс жїйесі

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №11
Канцерогенді заттардыѕ тудыратын аурулары:

аллергиялыќ аурулар

рак аурулары

ґмір бойы саќталатын аурулар

жўќпалы аурулар

Тема вопроса: Ќауіп-ќатер тїсінігі,азаматтыќ ќорєаныс жїйесі

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №12
Табиєи апатќа ќайсы жатады:
ґндірістік авариялар
тектоникалыќ апаттар

ќўрылыстаєы авария
ќарулы шабу
Тема вопроса: Ќауіп-ќатер тїсінігі,азаматтыќ ќорєаныс жїйесі

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №13
Ўзаќ нґсердіѕ салдарынан,ќардыѕ,мўздыѕ еруінен,жер сілкінісінен пайда болатын табиєи апат

ќар кґшкіні
сел

дауыл

су тасќыны
Тема вопроса: Ќауіп-ќатер тїсінігі,азаматтыќ ќорєаныс жїйесі

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №14
Жанжалды сипаттаєы тґтенше жаєдайєа ќайсысы жатады:
гидрологиялыќ

ќарулы шабуыл

метеорологиялыќ

табиєи ґрттер


Тема вопроса: Ќауіп-ќатер тїсінігі,азаматтыќ ќорєаныс жїйесі

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №15
Жер ќыртысы жјне мантияныѕ їстіѕгі бґлігінде жарылыс немесе ќозєалыс нјтижесінде пайда болатын жер асты дїмпуі - бўл:
ќар кґшкіні

сел

сырєыма (опырылма)

жер сілкінісі
Тема вопроса: Ќауіп-ќатер тїсінігі,азаматтыќ ќорєаныс жїйесі

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №16
Радиоактивті заттардан ќорєанудыѕ тјсілдері:

биологиялыќ,хииялыќ

биологиялыќ,физикалыќ

физикалыќ,химиялыќ,биологиялыќ

физикалыќ,химиялыќ
Тема вопроса: Заќымдану ошаќтары

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №17
Ґндірістік авария жјне катастрофалар тґтенше жаєдайдыѕ ќайсысына жатады:


гидросфералыќ

табиєи

атмосфералыќ

техногендік
Тема вопроса: Заќымдану ошаќтары

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №18
Техногендік сипаттаєы тґтенше жаєдай тґртке бґлінеді. Ќатесі ќайсысы:


глобальдыќ

региональдыќ

обьектік

транспорттыќ
Тема вопроса: Заќымдану ошаќтары

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №19
Сіз їйде жїрсіз.Бір кезде ґндірістік гудоктыѕ дабылын естідіѕіз. Сіздіѕ јрекетіѕіз:


ешќандай јрекет жасамаймыз

тез арада теледидар, радиоќабылдаєышты ќосамыз

тез арада есік терезені жауып отырамыз

тез арада їйден шыєып, панаханаєа тїсесіз
Тема вопроса: Заќымдану ошаќтары

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №20
Ауа толќыныныѕ соќќысы

жарылыстантарайтын тґменгі ќысымдаєы ауа соќќысы

жарылыстан жан-жаќќа ґте шапшаѕдыќпен тарайтын,жоєары ќысымдаєы ауа соќќысы

жарылыстан кейін таралатын ауа соќќысы

жарылыстан бўрын соєатын ауа толќыны

Тема вопроса: Заќымдану ошаќтары

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №21
Противогаз тїрлері:
сїзуші жјне айырушы

аэрозольді жјне катализаторлы

адсорбция жјне сїзгіш

ќорєаушы жјне саќтаушы
Тема вопроса: Ўжым жјне ќорєаныс ќўралдары,медиц.білім негіз.

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №22
Жеке химиялыќ улануєа ќарсы ќолданылатын пакетті ќалай атайды:


ИПП-8

АИ-2

ГП-7

ИП-4
Тема вопроса: Ўжым жјне ќорєаныс ќўралдары,медиц.білім негіз.

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №23
Јмбебап аптечкаєа:

дјрігер келгенге дейінгі кґмек кґрсетуге арналєан препараттар жатады

«ґткір» жјне созылмалы аурулар болєанда ќолданылатын препараттар жатады

асќазан ауруы кезінде ќолданылатын препараттар жатады

жїрек ауруына ќолданылатын препараттар жатады

Тема вопроса: Ўжым жјне ќорєаныс ќўралдары,медиц.білім негіз.

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №24
Жара инфекциясыныѕ тїрлері:

коллапс, сіреспе

абсцесс, флегмона, газды гангрена, сіреспе, тілме

тілме, асфиксия, газды гангрена

асфиксия, флегмона, гангрена, тілме, коллапс
Тема вопроса: Ўжым жјне ќорєаныс ќўралдары,медиц.білім негіз.

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №25
Мўрынєа салатын таѕєыштыѕ тїрі:

милыќтап тану

таќия тјрізді
бидай масаєы тјрізді

саќпан тјрізді
Тема вопроса: Ўжым жјне ќорєаныс ќўралдары,медиц.білім негіз.

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №26
Бас жараќаты кезінде салынатын таѕєыштыѕ тїрі:

милыќтап таѕу

саќпан тјрізді таѕу

бидай масаєы тјрізді таѕу

иректеп таѕу
Тема вопроса: Ўжым жјне ќорєаныс ќўралдары,медиц.білім негіз.

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №27
Таѕєыштар мен оларды салу јдістері туралы єылым саласын ќалай атайды:

десмургия

ингаляция

реанимация

медициналыќ манипуляция

: dmdocuments
dmdocuments -> 2. Пән бойынша оқыту бағдарламасы – syllabus оқытушы (оқытушылар) туралы мәлімет
dmdocuments -> «Бекітемін» Педагогикалық институтының директоры Ботагариев Т. А
dmdocuments -> Педагогика факультетінің деканы
dmdocuments -> Кдр (IV курс) Вопросы: Вопрос №1
dmdocuments -> Педагогика факультетінің деканы
dmdocuments -> Педагогикалық факультет
dmdocuments -> Семинар сабағы 15 сағат Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) 45 сағат
dmdocuments -> Сабақ кестесі: Оқу тоқсаны 15 оқу аптасынан және 2 сынақ аптасынан тұрады. Аптасына 2 кредит-сағат жоспарланады, оның әрбір кредит-сағат саны бір байланыс сағатынан (дәріс,практика) және оқытушының басқарумен жүретін студенттердің өзіндік жұмысынан


  1   2   3   4   5   6


©tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет