Негізгі орта білім беру деңгейінің «Математика және информатика» білім саласы пәндерінің


Оқу пәнінің 7-сыныптағы базалық білім мазмұныжүктеу 1.55 Mb.
бет4/6
Дата29.06.2016
өлшемі1.55 Mb.
1   2   3   4   5   6

2. Оқу пәнінің 7-сыныптағы базалық білім мазмұны


 1. Геометрияның алғашқы ұғымдары (13 сағат):

 1. геометрияның негізгі ұғымдары;

 2. геометриялық фигура ұғымы;

 3. нүкте, түзу, сәуле (жартытүзу), кесінді, жазықтық және олардың өзара орналасуы;

 4. геометриялық фигураларға мысалдар:

көпбұрыштар, көпжақтар (куб, тікбұрышты параллелепипед, пирамида);

 1. фигуралардың теңдігі;

 2. кесінділерді өлшеу;

 3. бұрыш, бұрыштың градустық өлшемі және оның қасиеттері;

 4. геометрияның аксиомалары;

 5. бұрыштың биссектрисасы;

 6. теорема және теореманы дәлелдеу;

 7. сыбайлас және вертикаль бұрыштар және олардың қасиеттері.

 1. Үшбұрыштар (19 сағат):

 1. үшбұрыш және оның түрлері;

 2. бізді қоршаған әлемдегі үшбұрыштар;

 3. үшбұрыштың медианалары, биссектрисалары және биіктіктері;

 4. үшбұрыштың сыртқы бұрышы;

 5. үшбұрыштардың теңдігі, үшбұрыштар теңдігінің белгілері;

 6. теңбүйірлі үшбұрыштың қасиеттері мен белгілері;

 7. перпендикуляр түзулер;

 8. перпендикуляр және көлбеу;

 9. нүктеден түзуге дейінгі қашықтық;

 10. тікбұрышты үшбұрыш, тікбұрышты үшбұрыштар теңдігінің белгілері;

 11. сүйір бұрышы 30º және 45º болатын тікбұрышты үшбұрыштардың қасиеттері;

 12. үшбұрыштың қабырғалары мен бұрыштарының арасындағы қатыстар;

 13. үшбұрыштың теңсіздігі.

 1. Түзулердің өзара орналасуы (12 сағат):

 1. қиылысқан түзулер;

 2. параллель түзулер, түзулердің параллельдік белгілері;

 3. бізді қоршаған әлемдегі параллель түзулер;

 4. үшбұрыштың бұрыштарының қосындысы;

 5. параллель түзулердің қасиеттері;

 6. параллель түзулердің арақашықтығы.

 1. «Шеңбер. Геометриялық салулар (18 сағат)»:

 1. шеңбер және оның элементтері (хорда, диаметр, радиус, доға);

 2. диаметр мен хорданың перпендикулярлығы туралы теоремалар;

 3. шеңберге жанама және оның қасиеттері;

 4. түзу мен шеңбердің өзара орналасуы;

 5. екі шеңбердің өзара орналасуы;

 6. центрлік бұрыштар, доғаның градустық өлшемі;

 7. жазықтықтағы нүктелердің геометриялық орны: орта перпендикуляр және бұрыштың биссектрисасы;

 8. үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер;

 9. үшбұрышқа іштей сызылған шеңбер;

 10. салу есептері, салу есептерін шешу кезеңдері.

 1. «Қайталау. Есептер шығару (6 сағат)».3. Оқу пәнінің 8-сыныптағы базалық білім мазмұны


 1. 7-сынып геометрия курсын қайталау (4 сағат):

  1. нүкте, түзу, сәуле (жартытүзу), кесінді, жазықтық және олардың өзара орналасуы;

  2. фигуралардың теңдігі;

  3. геометрия аксиомалары;

  4. теорема және теореманы дәлелдеу;

  5. сыбайлас және вертикаль бұрыштар және олардың қасиеттері;

  6. үшбұрыштар теңдігінің белгілері;

  7. теңбүйірлі үшбұрыш;

  8. тікбұрышты үшбұрыштар теңдігінің белгілері мен қасиеттері;

  9. үшбұрыштың қабырғалары мен бұрыштарының арасындағы қатыстар;

  10. параллель түзулердің белгілері мен қасиеттері;

  11. үшбұрыштың бұрыштарының қосындысы;

  12. шеңбер;

  13. түзу мен шеңбердің, екі шеңбердің өзара орналасуы;

  14. центрлік бұрыш, доғаның градустық өлшемі;

  15. салу есептері.

 1. Төртбұрыштар (18 сағат):

 1. төртбұрыштың анықтамасы, дөңес төртбұрыштар, төртбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы;

 2. параллелограмм және оның қасиеттері;

 3. параллелограммның белгілері;

 4. тіктөртбұрыш, ромб, квадрат және олардың қасиеттері мен белгілері;

 5. Фалес теоремасы, пропорционал кесінділер;

 6. трапеция;

 7. бізді қоршаған әлемдегі төртбұрыштар (параллелограммдар, тіктөртбұрыштар, ромбтар, квадраттар, трапециялар);

 8. үшбұрыштың орта сызығы, трапецияның орта сызығы;

 9. үшбұрыштың тамаша нүктелері.

 1. Тікбұрышты үшбұрыштың қабырғалары мен бұрыштары арасындағы қатыстар (15 сағат):

 1. тікбұрышты үшбұрыштың сүйір бұрышының синусы, косинусы, тангенсі және котангенсі;

 2. Пифагор теоремасы;

 3. негізгі тригонометриялық тепе-теңдік және оның салдары;

 4. 30º, 45º, 60º бұрыштардың синус, косинус, тангенс және котангенс тригонометриялық функцияларының мәндері;

 5. тікбұрышты үшбұрыштарды шешу;

 6. тікбұрышты үшбұрыштарды салу.

 1. Жазықтықтағы тікбұрышты координаталар жүйесі (10 сағат):

 1. жазықтықтағы нүктенің координаталары, кесінді ортасының координаталары, екі нүктенің арақашықтығы;

 2. шеңбердің теңдеуі, түзудің теңдеуі;

 3. есептерді шешуде координаталарды қолдану.

 1. Аудан (14 сағат):

 1. фигураның ауданы туралы түсінік;

 2. фигуралардың теңшамалылығы және теңқұралғандығы;

 3. тіктөртбұрыштың, параллелограммның, үшбұрыштың және трапецияның аудандары.

 1. «Қайталау. Есептер шығару (7 сағат)».4. Оқу пәнінің 9-сыныптағы базалық білім мазмұны


 1. 8-сынып геометрия курсын қайталау (4 сағат):

  1. төртбұрыш, дөңес төртбұрыштар;

  2. параллелограмм, тіктөртбұрыш, ромб, квадрат, трапеция және олардың қасиеттері мен белгілері;

  3. пропорционал кесінділер туралы теоремалар;

  4. үшбұрыштың тамаша нүктелері;

  5. Пифагор теоремасы;

  6. сүйір және доғал бұрыштардың тригонометриялық функциялары;

  7. жазықтықтағы координаталар әдісі;

  8. үшбұрыштың және кейбір төртбұрыштардың аудандары.

 1. Векторлар (16 сағат):

 1. вектор ұғымы;

 2. коллинеар векторлар;

 3. вектордың ұзындығы (модулі) және бағыты;

 4. векторлардың теңдігі, векторларды қосу және оның қасиеттері, векторларды азайту, векторды санға көбейту;

 5. векторлардың коллинеарлық критерийі;

 6. векторды санға көбейтудің қасиеттері;

 7. жазықтықтағы векторды екі коллинеар емес векторлар бойынша жіктеу;

 8. тікбұрышты координаталар жүйесіндегі векторлар, вектордың координаталары;

 9. векторлардың арасындағы бұрыш;

 10. вектордың координаталық осьтердегі проекциялары;

 11. векторлардың скалярлық көбейтіндісі;

 12. тікбұрышты координаталар жүйесінде түзудің берілуінің әртүрлі тәсілдері (екі нүктемен, нүкте және бұрыштық коэффициентімен берілген түзудің теңдеулері);

 13. есептерді шешуде векторларды қолдану.

 1. Жазықтықтағы түрлендірулер (10 сағат):

 1. жазықтықты түрлендіру, қозғалыс және оның қасиеттері;

 2. фигуралардың теңдігі және оның қасиеттері;

 3. жазықтықтағы қозғалыстар – осьтік және центрлік симметриялар, параллель көшіру, бұру;

 4. гомотетия, ұқсастық түрлендіру және оның қасиеттері;

 5. ұқсас фигуралар;

 6. үшбұрыштар ұқсастығының белгілері, тікбұрышты үшбұрыштардың ұқсастығы.

 1. Көпбұрыштар (13 сағат):

 1. сынық сызық;

 2. дөңес көпбұрыштар, дөңес көпбұрыштың бұрыштарының қосындысы;

 3. шеңберге іштей сызылған бұрыштар және олардың қасиеттері;

 4. шеңбердің хордалары мен қиюшы кесінділерінің пропорционалдығы туралы теорема;

 5. шеңберге іштей және сырттай сызылған төртбұрыштар;

 6. дұрыс көпбұрыштар;

 7. іштей және сырттай сызылған шеңберлердің радиустарын, қабырғаларды, периметрді және ауданды байланыстыратын формулалар;

 8. дұрыс көпбұрыштарды салу;

 9. бізді қоршаған әлемдегі көпбұрыштар.

 1. Үшбұрыштарды шешу (7 сағат):

 1. синустар және косинустар теоремалары;

 2. үшбұрыштарды шешу;

 3. геометриялық есептерді және практикалық мазмұнды есептерді шешуде тригонометрияны қолдану.

 1. Шеңбердің ұзындығы және дөңгелектің ауданы (6 сағат):

 1. шеңбердің ұзындығы, π саны;

 2. шеңбердің доғасының ұзындығы;

 3. бұрыштың радиандық өлшемі;

 4. дөңгелектің және оның бөліктерінің (сегменттің және сектордың) ауданы.

 1. Стереометрия элементтері (6 сағат):

 1. стереометрия аксиомалары және олардың қарапайым салдарлары;

 2. кеңістіктегі екі түзудің, түзу мен жазықтықтың, екі жазықтықтың өзара орналасуы;

 3. түзу мен жазықтықтың арасындағы бұрыш;

 4. түзулердің, түзу мен жазықтықтың перпендикулярлығы;

 5. параллелепипед, тік және көлбеу призмалар, пирамида, олардың қырларының өзара орналасуы, биіктік;

 6. цилиндр, конус, шар және олардың кескіндері;

 7. бізді қоршаған әлемдегі кеңістіктік геометриялық фигуралар.

 1. «Қайталау. Есептер шығару (6 сағат)».5. Оқушылардың дайындық деңгейiне қойылатын талаптар

 1. Оқушылардың дайындық деңгейі пәндік, тұлғалық, жүйелі-әрекеттік нәтижелері бойынша бағаланады.

 2. Пәндік нәтижелер «білуі тиіс» және «меңгеруі тиіс» аспектілерімен көрсетілген.

 3. 7-сынып геометрия курсын оқу нәтижесінде, оқушылар білуі тиіс:

 1. геометрия нені оқытатынын;

 2. геометрия аксиомаларын;

 3. кесіндінің анықтамасын;

 4. сәуленің (жартытүзудің) анықтамасын;

 5. бұрыштың анықтамасын;

 6. кесінділердің теңдігінің анықтамасын;

 7. бұрыштардың теңдігінің анықтамасын;

 8. фигуралардың теңдігінің анықтамасын;

 9. бұрыштың биссектрисасының және кесіндінің ортасының анықтамаларын;

 10. кесінділерді және бұрыштарды салыстыруды;

 11. теореманы, теореманың шарты мен қорытындысын, теореманы дәлелдеуді, теоремалардың түрлерін;

 12. сыбайлас бұрыштардың анықтамасын;

 13. сыбайлас бұрыштардың қасиеттерін;

 14. вертикаль бұрыштардың анықтамасын;

 15. вертикаль бұрыштардың қасиеттерін;

 16. үшбұрыштың анықтамасын, үшбұрыштардың түрлерін;

 17. үшбұрыштың медианасының, биссектрисасының және биіктігінің анықтамаларын;

 18. үшбұрыштың сыртқы бұрышы туралы теореманы;

 19. үшбұрыштар теңдігінің белгілерін;

 20. теңбүйірлі үшбұрыштың қасиеттері мен белгілерін;

 21. перпендикуляр түзулердің анықтамасын;

 22. берілген түзуге перпендикуляр мен көлбеудің анықтамасын;

 23. перпендикуляр түзулердің қасиеттерін;

 24. тікбұрышты үшбұрыштың анықтамасын;

 25. тікбұрышты үшбұрыштар теңдігінің белгілерін;

 26. үшбұрыштың қабырғалары мен бұрыштарының арасындағы қатыстарды;

 27. үшбұрыштың теңсіздігін;

 28. сүйір бұрышы 30º және 45º болатын тікбұрышты үшбұрыштардың қасиеттерін;

 29. параллель түзулердің анықтамасын;

 30. параллельдік аксиомасын;

 31. екі түзуді үшінші түзу қиғанда пайда болған бұрыштардың анықтамаларын;

 32. түзулердің параллельдік белгілерін;

 33. параллель түзулердің қасиеттерін;

 34. үшбұрыш бұрыштарының қосындысы туралы теореманы;

 35. шеңбердің анықтамасын;

 36. радиустың, диаметрдің, доғаның және хорданың анықтамаларын;

 37. шеңберге жүргізілген жанаманың анықтамасын;

 38. диаметр мен хорданың перпендикулярлығы туралы теореманы және оған кері теореманы;

 39. шеңберді қиюшының анықтамасын;

 40. шеңберге одан тыс жатқан нүктеден жүргізілген жанамалардың қасиетін;

 41. центрлік бұрыш пен доғаның градустық өлшемінің анықтамасын;

 42. екі шеңбердің өзара орналасуын;

 43. үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің анықтамасын;

 44. үшбұрышқа іштей сызылған шеңбердің анықтамасын;

 45. нүктелердің геометриялық орны ұғымын;

 46. кесінділердің ұштарынан және бұрыштың қабырғаларынан бірдей қашықтықта жатқан нүктелердің жиынын;

 47. «геометриялық салу» ұғымының мәнін;

 48. салу есептерін шешу кезеңдерін;

 49. салудағы талдаудың мәнін;

 50. салу есептерін шешудегі дәлелдеуді және зерттеуді;

 51. сызбаларды орындаудың қарапайым ережелерін.

 1. 7-сынып геометрия курсын оқу нәтижесінде, оқушылар келесі біліктерді меңгеруі тиіс:

 1. сызу құралдарымен жұмыс істеу;

 2. фигуралардың белгілеулерін дұрыс оқи білу және жаза білу;

 3. геометриялық фигураларды кескіндеу;

 4. есептің шарты бойынша сызбаларды орындау;

 5. сызбалардан геометриялық фигураларды танып білу және олардың өзара орналасуын ажырата білу;

 6. қоршаған әлемдегі геометриялық фигураларды танып білу;

 7. фигуралардың оқып игерілген қасиеттеріне және олардың арасындағы қатынастарға сүйеніп және қосымша салуларды қолдана отырып, геометриялық есептерді шешу;

 8. суретте нүктелерді, кесінділерді және түзулерді белгілеу, кесінділерді және транспортирдің көмегімен бұрыштарды салыстыру, бұрыштың биссектрисасын жүргізу;

 9. нүктелердің, кесінділердің және түзулердің өзара орналасуын анықтау және сипаттау;

 10. суретте аталған фигураларды өзара орналасуы бойынша кескіндеу;

 11. кесінділерге амалдар орындау;

 12. сүйір, тік, доғал және жазыңқы бұрыштарды ажырата білу;

 13. сүйір, тік, доғал және жазыңқы бұрыштарды кескіндеу;

 14. суреттен вертикаль және сыбайлас бұрыштарды табу;

 15. берілген бұрышпен вертикаль немесе сыбайлас болатын бұрышты салу;

 16. вертикаль немесе сыбайлас бұрыштардың біреуінің белгілі градустық өлшемі бойынша екіншісінің градустық өлшемін табу;

 17. суреттен берілген үшбұрыштарды және олардың қабырғаларын, төбелері мен бұрыштарын табу;

 18. үшбұрыштарды кескіндеу және олардың периметрін табу;

 19. үшбұрыштың биссектрисасын, биіктігін және медианасын салу;

 20. сүйірбұрышты, тікбұрышты және доғалбұрышты үшбұрыштарды ажырата білу және оларды суреттерде кескіндеу;

 21. қабырғалары әртүрлі, теңбүйірлі және теңқабырғалы үшбұрыштарды ажырата білу және оларды суреттерде кескіндеу;

 22. есептерді шешуде теңбүйірлі және теңқабырғалы үшбұрыштардың қасиеттерін пайдалану;

 23. екі тең үшбұрыштардың сәйкес элементтерін табу;

 24. есептерді шешуде үшбұрыштар теңдігінің белгілерін пайдалану;

 25. берілген нүкте арқылы берілген түзуге перпендикуляр түзуді жүргізу;

 26. перпендикуляр түзулердің қасиеттерін қолдануға есептер шешу;

 27. ұзындығы берілген нүктеден берілген түзуге дейінгі қашықтыққа тең болатын кесіндіні анықтау;

 28. есептерді шешуде тікбұрышты үшбұрыштардың белгілерін қолдану;

 29. параллель екі түзуді үшінші түзу қиғанда пайда болған бұрыштардың теңдігін орнату;

 30. суреттен айқыш, сәйкес және тұстас бұрыштардың жұптарын көрсету;

 31. түзулердің параллельдігіне арналған есептерді шешу;

 32. үшбұрыштың екі бұрышының белгілі шамалары бойынша үшінші бұрышының шамасын табу;

 33. үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысын табу;

 34. шеңберге жанама жүргізу;

 35. үшбұрышқа іштей және сырттай сызылған шеңберлердің центрлерінің, радиустарының және жанасу нүктелерінің орналасуын көрсету;

 36. есептерді шешуде жанаманың қасиеттерін пайдалану;

 37. суретте үшбұрышқа іштей және сырттай сызылған шеңберлерді кескіндеу;

 38. үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің центрін табу;

 39. үшбұрышқа іштей сызылған шеңбердің центрін табу;

 40. кесінділердің ұзындықтарын және бұрыштардың шамасын өлшеуге, сыбайлас және вертикаль бұрыштардың қасиеттерін қолдануға, салуға арналған есептерді шешу;

 41. сызу құралдарының көмегімен кесіндіні және бұрышты тең екі бөлікке бөлу;

 42. бұрыштың биссектрисасын салу;

 43. кесіндінің орта перпендикулярын жүргізу;

 44. берілген түзуге перпендикуляр түзуді салу;

 45. белгілі элементтері бойынша тікбұрышты үшбұрышты, үшбұрышты салу;

 46. кесіндіні берілген қатынаста бөлу;

 47. төртінші пропорционал кесіндіні салу.

 1. 8-сынып геометрия курсын оқу нәтижесінде, оқушылар білуі тиіс:

 1. төртбұрыштың, дөңес төртбұрыштың анықтамаларын;

 2. төртбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы туралы теореманы;

 3. параллелограмның анықтамасын және оның элементтерін;

 4. параллелограмның қасиеттері мен белгілерін;

 5. тіктөртбұрыштың, ромбтың және квадраттың анықтамаларын, белгілерін және қасиеттерін;

 6. Фалес теоремасын;

 7. пропорционал кесінділер туралы теореманы;

 8. трапецияның, теңбүйірлі және тікбұрышты трапециялардың анықтамаларын және олардың элементтерін;

 9. үшбұрыштың орта сызығының анықтамасын және оның қасиеттерін;

 10. трапецияның орта сызығының анықтамасын және оның қасиеттерін;

 11. үшбұрыштың төрт тамаша нүктелерінің атауларын;

 12. үшбұрыштың медианаларының, биіктіктерінің, биссектрисаларының және қабырғаларына жүргізілген орта перпендикулярлардың қасиеттерін;

 13. тікбұрышты үшбұрыштағы сүйір бұрыштың синусы, косинусы, тангенсі және котангенсінің анықтамаларын;

 14. Пифагор теоремасын және оған кері теореманы;

 15. негізгі тригонометриялық тепе-теңдікті және кейбір басқадай тепе-теңдіктерді;

 16. 30º, 45º, 60º бұрыштардың тригонометриялық функцияларының мәндерін;

 17. тікбұрышты үшбұрыштарды шешудің негізгі әдістерін;

 18. кесінді ортасының координаталарының формуласын;

 19. тікбұрышты координаталар жүйесіндегі екі нүктенің арақашықтығының формуласын;

 20. түзу мен шеңбердің теңдеулерін;

 21. теңшамалы және теңқұралған фигуралардың анықтамаларын;

 22. аудандарды өлшеу аксиомаларын, аудандардың өлшем бірліктерін;

 23. тіктөртбұрыш, квадрат, үшбұрыш, параллелограмм және трапецияның аудандарын табу формулаларын.

 1. 8-сынып геометрия курсын оқу нәтижесінде, оқушылар келесі біліктерді меңгеруі тиіс:

 1. қоршаған әлемдегі заттарды суреттеуде геометриялық тілді пайдалану;

 2. талдау жүргізу, салыстыру, жалпылау, нақтылау, аналогияны қолдану, ой қорыта білу;

 3. сызу құралдарымен жұмыс істеу;

 4. есептің шарты бойынша сызбаларды орындау;

 5. қоршаған әлемдегі геометриялық фигураларды танып білу;

 6. геометриялық шамалардың (ұзындықтар, бұрыштар, аудандар) мәндерін есептеу;

 7. 0-ден 90-қа дейінгі бұрыштардағы тригонометриялық функциялардың мәндерін анықтау, белгілі бір мәні бойынша тригонометриялық функциялардың мәндерін табу;

 8. үшбұрыштардың, төртбұрыштардың қабырғаларын, бұрыштарын және аудандарын табу;

 9. фигуралардың оқып игерілген қасиеттеріне және олардың арасындағы қатынастарға сүйеніп, қосымша салуларды, алгебралық және тригонометриялық аппаратты қолдана отырып, геометриялық есептерді шешу;

 10. параллелограмды, тіктөртбұрышты, квадратты, ромбты және трапецияны сипаттауды және ажырата білу;

 11. суреттен төртбұрыштарды және олардың қабырғаларын, төбелері мен бұрыштарын табу;

 12. суретте төртбұрышты, оның диагональдары мен биіктіктерін кескіндеу;

 13. параллелограмның элементтерінің арасындағы қатыстарды бейнелейтін есептерді шешу;

 14. циркуль мен сызғыштың көмегімен кесіндіні тең n бөлікке бөлу;

 15. пропорционал кесінділерді салу;

 16. берілген екі кесіндінің қатынасындай етіп кесіндіні қатынасқа бөлу;

 17. трапецияның белгісіз элементтерін табуға арналған есептерді шешу;

 18. үшбұрыш пен трапецияның орта сызықтарының қасиеттерін қолдануға арналған есептерді шешу;

 19. үшбұрыштың тамаша нүктелерін пайдаланып есептерді шешу;

 20. сүйір бұрыштың синусы, косинусы, тангенсі және котангенсінің мәндерін табуға арналған есептерді шешу;

 21. тікбұрышты үшбұрыштың элементтерін табу үшін сүйір бұрыштың тригонометриялық функцияларын қолдану;

 22. тікбұрышты үшбұрыштың қабырғаларын табу үшін Пифагор теоремасын қолдану;

 23. қабырғалары бойынша үшбұрыштың тікбұрышты болатынын тексеру;

 24. геометриялық есептерді шешуде негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктерді қолдану;

 25. sinα, cosα, tgα және ctgα мәндерінің біреуінің белгілі мәні бойынша қалғандарының мәндерін табу;

 26. үшбұрыш элементтерінің жуық сандық мәндерін табуға арналған есептерді шешу;

 27. синус, косинус, тангенс және котангенстің белгілі мәндері бойынша бұрышты салу;

 28. кесінді ортасының координаталарын оның ұштарының координаталары бойынша табу;

 29. нүктелердің арақашықтығын (кесіндінің ұзындығын) осы нүктелердің координаталары бойынша табу;

 30. тікбұрышты координаталар жүйесіндегі екі нүктенің арақашықтығын табу формуласын пайдаланып есептер шешу;

 31. центрінің координаталары мен радиусы бойынша шеңбердің теңдеуін жазу;

 32. берілген теңдеуі бойынша шеңбердің центрінің координаталары мен радиусын табу;

 33. екі нүкте арқылы өтетін немесе координаталық осьтердің біреуіне параллель болатын түзудің теңдеуін табу;

 34. түзулердің, түзу мен шеңбердің, екі шеңбердің қиылысу нүктесін табу;

 35. берілген элементтері бойынша квадраттың, тіктөртбұрыштың, параллелограммның, үшбұрыштың және трапецияның аудандарын есептеу;

 36. тіктөртбұрыштың, квадраттың, үшбұрыштың, параллелограммның және трапецияның аудандарын табу формулаларын қолдану.

 1. 9-сынып геометрия курсын оқу нәтижесінде, оқушылар білуі тиіс:

 1. бағытталған кесіндінің және вектордың анықтамасын;

 2. вектордың ұзындығының, нөлдік вектордың анықтамасын;

 3. бірдей және қарама-қарсы бағытталған векторларды, бағытталған кесінділердің және векторлардың теңдігін;

 4. нүктеден векторды салу туралы теореманы;

 5. векторларды қосу мен азайту амалдарының анықтамаларын;

 6. екі векторды қосудың үшбұрыш және параллелограмм ережелерін;

 7. үшбұрыш, параллелограмм және көпбұрыш ережелерін қолдану аймағын;

 8. векторлардың айырымын салудың әртүрлі тәсілдерін;

 9. векторларды қосу амалының қасиеттерін;

 10. векторды санға көбейтудің анықтамасын;

 11. векторлардың коллинеарлық критерийін;

 12. векторды санға көбейтудің қасиеттерін;

 13. векторды екі коллинеар емес векторлар бойынша жіктеу туралы теореманы;

 14. вектордың координаталарының анықтамасын;

 15. вектордың координаталарын оның ұштарының координаталары бойынша табу ережесін;

 16. координаталары берілген векторлардың теңдігін;

 17. координаталары берілген векторларға амалдар қолдану туралы теореманы;

 18. коллинеар векторлардың координаталары арасындағы байланысты;

 19. вектордың ұзындығын есептеу формуласын;

 20. екі вектордың арасындағы бұрыштың анықтамасын;

 21. вектордың координаталарын оның ұзындығы және осы вектормен Ох осі арасындағы бұрышы арқылы өрнектелуін;

 22. векторлардың скалярлық көбейтіндісінің анықтамасын және қасиеттерін;

 23. координаталары берілген векторлардың скалярлық көбейтіндісін;

 24. векторлардың арасындағы бұрыштың косинусының формуласын;

 25. векторлардың перпендикулярлық шартын;

 26. тікбұрышты координаталар жүйесінде түзудің әртүрлі берілу тәсілдерін;

 27. түзудің бұрыштық коэффициентінің анықтамасын;

 28. түзудің бұрыштық коэффициентінің геометриялық мағынасын;

 29. түзулердің параллельдік және перпендикулярлық шарттарын;

 30. екі нүктемен, нүкте және бұрыштық коэффициентімен берілген түзудің теңдеулерін;

 31. жазықтықтағы қозғалыстың және оның дербес түрлерінің параллель (көшіру, осьтік және центрлік симметриялар, бұру) анықтамаларын;

 32. фигуралардың теңдігі туралы теореманың тұжырымдамасын;

 33. гомотетияның анықтамасын және оның қасиеттерін;

 34. ұқсастық түрлендірудің және ұқсас фигуралардың анықтамасын;

 35. ұқсас фигуралардың қасиеттерін;

 36. ұқсастық түрлендірудің қасиеттерінің тұжырымдамасын;

 37. үшбұрыштар ұқсастығының белгілерін;

 38. ұқсас фигуралардың аудандарының арасындағы байланысты;

 39. дөңес көпбұрыштың анықтамасын;

 40. дөңес n-бұрыштың бұрыштарының қосындысы туралы теореманы;

 41. іштей сызылған бұрыштың өлшемі туралы теореманы;

 42. шеңберге іштей және сырттай сызылған төртбұрыштардың қасиеттерін және белгілерін;

 43. дұрыс көпбұрыштың анықтамасын;

 44. дұрыс көпбұрыштардың қасиеттерін;

 45. дұрыс көпбұрышқа іштей және сырттай сызылған шеңберлердің бар болуы туралы теореманы;

 46. іштей және сырттай сызылған шеңберлердің радиустарын дұрыс көпбұрыштың қабырғасы арқылы өрнектейтін формулаларды;

 47. дұрыс көпбұрыштың ауданын оның периметрі мен оған іштей сызылған шеңбердің радиусы арқылы өрнектейтін формуланы;

 48. дұрыс көпбұрыштың ауданын оған сырттай сызылған шеңбердің радиусы арқылы өрнектейтін формуланы;

 49. кейбір дұрыс көпбұрыштарды салуды;

 50. косинустар теоремасын;

 51. синустар теоремасын;

 52. үшбұрыштың бұрыштарының косинустарын оның қабырғалары арқылы өрнектейтін формуланы;

 53. бұрыштың (доғаның) градустық және радиандық өлшемдерінің арасындағы байланысты;

 54. доға ұзындығының оның градустық және радиандық өлшемдері арқылы өрнектелуін;

 55. π санының үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен алынған жуық мәнін;

 56. шеңбердің ұзындығын оның радиусы және диаметрі арқылы өрнектейтін формулаларды;

 57. доға ұзындығының формуласын;

 58. бұрыштың градустық өлшемін радианға көшіру ережесін;

 59. бұрыштың радиандық өлшемін градусқа көшіру ережесін;

 60. дөңгелектің және сектордың аудандарының формулаларын;

 61. сегменттің ауданын есептеу ережесін;

 62. стереометрия аксиомаларын және олардың қарапайым салдарларын;

 63. түзулердің, түзу мен жазықтықтың, екі жазықтықтың өзара орналасуының түрлерін;

 64. кеңістіктегі параллель түзулердің қасиеттерін;

 65. параллель жазықтықтардың анықтамасын;

 66. түзу мен жазықтықтың параллельдігінің анықтамасын;

 67. түзу мен жазықтықтың арасындағы бұрыштың анықтамасын;

 68. түзулердің, түзу мен жазықтықтың перпендикулярлығының анықтамасын.

 1. 9-сынып геометрия курсын оқу нәтижесінде, оқушылар келесі біліктерді меңгеруі тиіс:

 1. қоршаған әлемдегі заттарды суреттеуде геометриялық тілді пайдалану;

 2. талдау жүргізу, салыстыру, жалпылау, нақтылау, аналогияны қолдану, ой қорыта білу;

 3. сызу құралдарымен жұмыс істеу;

 4. жазық және кеңістіктік геометриялық фигураларды кескіндеу;

 5. есептің шарты бойынша сызбаларды орындау;

 6. фигураларды түрлендіру;

 7. сызбалардан геометриялық фигураларды танып білу, олардың өзара орналасуын ажырата білу;

 8. қоршаған әлемдегі геометриялық фигураларды танып білу;

 9. дөңес және дөңес емес көпбұрыштарды ажырата білу;

 10. векторларға амалдар қолдану, вектордың ұзындығын және координаталарын, векторлардың арасындағы бұрышты есептеу;

 11. геометриялық шамалардың (ұзындықтар, бұрыштар, аудандар) мәндерін есептеу;

 12. фигуралардың оқып игерілген қасиеттеріне және олардың арасындағы қатынастарға сүйеніп және қосымша салуларды, алгебралық және тригонометриялық аппаратты, симметрия түсінігін қолдана отырып, геометриялық есептерді шешу;

 13. жазық және кеңістіктік фигураларды ажырата білу;

 14. векторларды суретте кескіндеу және белгілеу немесе жазылудан вектордың басы мен ұшын ажырата білу;

 15. жазықтықтағы екі және бірнеше векторлардың қосындысын табу;

 16. суретте екі вектордың қосындысы мен айырымын геометриялық түрде кескіндей білу;

 17. векторлардың қосындысын табу үшін үшбұрыш, параллелограм және көпбұрыштар ережелерін қолдану;

 18. вектордың санға көбейтіндісін табу;

 19. коллинеар векторларды ажырата білу;

 20. векторды екі коллинеар емес векторлар бойынша жіктеу;

 21. векторлардың жіктелуін суретте кескіндеу;

 22. векторды екі коллинеар емес векторлар бойынша жіктеуге арналған есептерді шешу;

 23. вектордың координаталарын оның басы мен ұшының координаталары бойынша табу;

 24. бірнеше векторлардың қосындысының (айырымының) және вектордың санға көбейтіндісінің координаталарын табу;

 25. есептерді шешуде координаталары берілген векторлардың теңдігі мен коллинеарлық шарттарын пайдалану;

 26. координаталары бойынша вектордың ұзындығын табу;

 27. векторлардың скалярлық көбейтіндісін табу;

 28. координаталары берілген векторлардың скалярлық көбейтіндісін табу;

 29. векторлардың арасындағы бұрыштың косинусын табу;

 30. есептеуге және дәлелдеуге арналған есептерді шешуде векторлардың скалярлық көбейтіндісін пайдалану;

 31. екі нүктемен, нүкте және бұрыштық коэффициентімен берілген түзудің теңдеулерін табу;

 32. түзудің бұрыштық коэффициентін табу;

 33. геометриялық есептерді шешуде түзулердің параллельдік және перпендикулярлық шарттарын пайдалану;

 34. осьтік және центрлік симметриялар, параллель көшіру, бұру кезіндегі фигуралардың бейнелерін салу;

 35. гомотетия кезіндегі әртүрлі фигуралардың бейнелерін салу;

 36. ұқсас үшбұрыштардың сәйкес элементтерін табу;

 37. үшбұрыштардың ұқсастық коэффициентін табу;

 38. есептерді шешуде үшбұрыштар ұқсастығының белгілерін пайдалану;

 39. ұқсас фигуралардың аудандарының арасындағы қатынасты қолдану;

 40. дұрыс көпбұрыштың төбесіндегі бұрыштарды табу;

 41. дөңес n-бұрыштың бұрыштарының қосындысын және дұрыс n-бұрыштың бұрыштарын, бұрыштарының қосындысы бойынша дұрыс көпбұрыштың қабырғаларының санын табу;

 42. центрлік және іштей сызылған бұрыштарды суретте кескіндей және таба білу;

 43. есептерді шешуде центрлік және іштей сызылған бұрыштардың қасиеттерін қолдану;

 44. дұрыс көпбұрыштың қабырғасын және ауданын оған іштей және сырттай сызылған шеңберлердің радиустары арқылы өрнектеу;

 45. үшбұрыштың элементтерін табу үшін синустар және косинустар теоремаларын қолдану;

 46. геометриялық есептерді шешуде тригонометрияны қолдану;

 47. шеңбердің ұзындығын және доғаның ұзындығын табу;

 48. доғаның және бұрыштың градустық өлшемін радианға және керісінше көшіруді орындау;

 49. дөңгелектің ауданын радиусы және диаметрі бойынша табу;

 50. центрлік бұрышы градуспен немесе радианмен өлшенген сектордың ауданын, сегменттің ауданын табу;

 51. негізгі кеңістіктік фигураларды кескіндеу;

 52. түзулердің және жазықтықтардың өзара орналасуын сызбаларда көрнекі түрде бейнелеу;

 53. призманың, пирмиданың, цилиндрдің, конустың, шардың кескіндерін салу.

 1. Тұлғалық нәтижелер:

 1. мемлекеттік тілді және өз ана тілін білуі, қазақ халқының және Қазақстанда өмір сүріп жатқан басқа да ұлыстардың тарихына, мәдениетіне, салт-дәстүріне және басқа құндылықтарына құрметпен қарауы тиіс;

 2. адамдармен қарым-қатынаста жоғары мәдениеттілік танытуы, этикалық нормаларды сақтай білуі тиіс;

 3. өздігінен білім алу, өзін-өзі дамыту және өз мүмкіндігін жүзеге асыру қабілеттілігі болуы тиіс;

 4. оқу және танып білу ынтасының қалыптасуы тиіс;

 5. математикалық оқу қызметінің үдерісіне және нәтижесіне бақылау жасай білуі тиіс;

 6. білім беру, қоғамдық пайдалы, оқу-зерттеушілік, шығармашылық және басқа да қызмет түрлерінде құрдастарымен, үлкен және кіші жастағылармен қарым-қатынас жасау мен ынтымақтастықта болуда коммуникативтік дағдыларды меңгеруі тиіс.

 1. Жүйелі-әрекеттік нәтижелер:

 1. индукциялық және дедукциялық ойлау тәсілдерін қолдануы, геометриялық есептерді шешудің әртүрлі жолдарын көре білуі тиіс;

 2. геометриялық шамаларды табуға байланысты (қажеттілігіне қарай анықтамалықтарды және техникалық құралдарды пайдаланып) практикалық есептерді құрастыра және шығара білуі тиіс;

 3. жазық геометриялық фигуралардың қасиеттері туралы ғылыми ақпараттарды жинақтай, талдай, өңдей және пайдалана білуі тиіс;

 4. компьютерлік программалардың көмегімен жазық және кеңістіктік фигуралардың қасиеттерін зерттеуде тәжірибе жинақтауы тиіс.1   2   3   4   5   6


©tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет