Негізгі орта білім беру деңгейінің ОҚу пәндері бойынша үлгілік тақырыптық жоспарларыжүктеу 3.4 Mb.
бет11/25
Дата20.06.2016
өлшемі3.4 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   25ГЕОМЕТРИЯ

8-сынып

(барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ)


Оқу материалының мазмұны

Сағат саны

1. 7-сынып геометрия курсын қайталау

4

2. Төртбұрыштар

18

1

Төртбұрыштың анықтамасы. Дөңес төртбұрыштар. Төртбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы.

1

2

Параллелограмм және оның қасиеттері. Параллелограммның белгілері.

3

3

Тіктөртбұрыш, ромб, квадрат және олардың қасиеттері мен белгілері.

3

4

1-бақылау жұмысы

1

5

Фалес теоремасы. Пропорционал кесінділер.

2

6

Трапеция

1

7

Бізді қоршаған әлемдегі төртбұрыштар (параллелограммдар, тіктөртбұрыштар, ромбтар, квадраттар, трапециялар).

1

8

Үшбұрыштың және трапецияның орта сызықтары.

2

9

Үшбұрыштың тамаша нүктелері.

3

10

2-бақылау жұмысы.

1

3. Тікбұрышты үшбұрыштың қабырғалары мен бұрыштары арасындағы қатыстар

15

1

Тікбұрышты үшбұрыштың сүйір бұрышының синусы, косинусы, тангенсі және котангенсі.

2

2

Пифагор теоремасы.

3

3

Негізгі тригонометриялық тепе-теңдік және оның салдары.

2

4

3-бақылау жұмысы

1

5

30º, 45º, 60º бұрыштардың синус, косинус, тангенс және котангенс тригонометриялық функцияларының мәндері.

2

6

Тікбұрышты үшбұрыштарды шешу.

3

7

Тікбұрышты үшбұрыштарды салу.

1

8

4-бақылау жұмысы

1

4. Жазықтықтағы тікбұрышты координаталар жүйесі

10

1

Жазықтықтағы нүктенің координаталары. Кесіндінің ортасының координаталары.

1

2

Екі нүктенің арақашықтығы.

1

3

Шеңбердің теңдеуі.

2

4

Түзудің теңдеуі.

2

5

Есептерді шешуде координаталарды қолдану.

3

6

5-бақылау жұмысы

1

5. Аудан

14

1

Фигураның ауданы туралы түсінік. Фигуралардың теңшамалылығы және теңқұралғандығы.

1

2

Тіктөртбұрыштың ауданы.

2

3

Параллелограммның ауданы.

2

4

Үшбұрыштың ауданы.

3

5

Трапецияның ауданы.

1

6

Үшбұрыштар мен төртбұрыштардың аудандарын табуға арналған есептерді шешу

4

7

6-бақылау жұмысы

1

6. Қайталау. Есептер шығару

5
Қорытынды бақылау жұмысы.

2ГЕОМЕТРИЯ

9-сынып

(барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ)


Оқу материалының мазмұны

Сағат саны

1. 8-сынып геометрия курсын қайталау

4

2. Жазықтықтағы векторлар

16

1

Вектор ұғымы. Коллинеар векторлар. Вектордың ұзындығы (модулі) және бағыты. Векторлардың теңдігі.

1

2

Векторларды қосу және оның қасиеттері. Векторларды азайту.

2

3

Векторды санға көбейту. Векторлардың коллинеарлық критерийі. Векторды санға көбейтудің қасиеттері.

2

4

Жазықтықтағы векторды екі коллинеар емес векторлар бойынша жіктеу.

1

5

Тікбұрышты координаталар жүйесіндегі векторлар. Вектордың координаталары.

2

6

Векторлардың арасындағы бұрыш. Вектордың координаталық осьтердегі проекциялары.

1

7

Векторлардың скалярлық көбейтіндісі.

2

8

Тікбұрышты координаталар жүйесінде түзудің әртүрлі берілу тәсілдері.

2

9

Есептерді шешуде векторларды қолдану.

2

10

1-бақылау жұмысы.

1

3. Жазықтықтағы түрлендірулер

10

1

Жазықтықты түрлендіру. Қозғалыс және оның қасиеттері. Фигуралардың теңдігі және оның қасиеттері.

1

2

Жазықтықтағы қозғалыстар – осьтік және центрлік симметриялар, параллель көшіру, бұру.

2

3

Гомотетия.

1

4

Ұқсастық түрлендіру және оның қасиеттері. Ұқсас фигуралар.

1

5

Үшбұрыштар ұқсастығының белгілері.

3

6

Тікбұрышты үшбұрыштардың ұқсастығы.

1

7

2-бақылау жұмысы.

1

4. Көпбұрыштар

13

1

Сынық сызық. Дөңес көпбұрыштар. Дөңес көпбұрыштың бұрыштарының қосындысы.

1

2

Шеңберге іштей сызылған бұрыштар және олардың қасиеттері.

2

3

Шеңбердің хордалары мен қиюшы кесінділерінің пропорционалдығы туралы теорема.

2

4

Шеңберге іштей және сырттай сызылған төртбұрыштар.

2

5

Дұрыс көпбұрыштар. Іштей және сырттай сызылған шеңберлердің радиустарын, қабырғаларды, периметрді және ауданды байланыстыратын формулалар.

3

6

Дұрыс көпбұрыштарды салу.

1

7

Бізді қоршаған әлемдегі көпбұрыштар.

1

8

3-бақылау жұмысы.

1

5. Үшбұрыштарды шешу

7

1

Синустар және косинустар теоремалары.

2

2

Үшбұрыштарды шешу.

2

3

Геометриялық және практикалық мазмұнды есептерді шешуде тригонометрияны қолдану.

2

4

4-бақылау жұмысы.

1

6. Шеңбердің ұзындығы және дөңгелектің ауданы

6

1

Шеңбердің ұзындығы. π саны. Шеңбердің доғасының ұзындығы. Бұрыштың радиандық өлшемі.

2

2

Дөңгелектің және оның бөліктерінің (сегменттің және сектордың) ауданы.

3

3

5-бақылау жұмысы.

1

7. Стереометрия элементтері

6

1

Стереометрия аксиомалары және олардың қарапайым салдарлары.

1

2

Кеңістіктегі екі түзудің, түзу мен жазықтықтың, екі жазықтықтың өзара орналасуы.

1

3

Түзу мен жазықтықтың арасындағы бұрыш. Түзулердің, түзу мен жазықтықтың перпендикулярлығы.

1

4

Параллелепипед, тік және көлбеу призмалар, пирамида, олардың қырларының өзара орналасуы, биіктік.

1

5

Цилиндр, конус, шар және олардың кескіндері.

1

6

Бізді қоршаған әлемдегі кеңістіктік геометриялық фигуралар.

1

8. Қайталау. Есептер шығару

4
Қорытынды бақылау жұмысы.

2ИНФОРМАТИКА

5-сынып

(барлығы 34 сағ, аптасына 1 сағ)


Тақырыптар атауы

Сағат саны

1

Кіріспе. Техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру.

1

Ақпарат және ақпараттық үдерістер (3 сағат)

2

Информатика. Ақпарат.

1

3

Ақпараттардың алуан түрлілігі және оларды өңдеудің тәсілдері. Ақпарат саны, ақпарат өлшем бірлігі

1

4

Практикалық жұмыс

1

Компьютер-ақпаратты өңдеу құралы (9 сағат)

5

Компьютер. Компьютердің негізгі құрылғыларының міндеттері және мүмкіндіктері

1

6

Пернетақта. Пернелер тобы.

1

7

Программалық қамтамасыз етудің жалпы сипаттамасы және жіктелуі

1

8

Операциялық жүйе ұғымы

1

9

Операциялық жүйені басқарудың негізгі тәсілдері және объектілері.

1

10

Файлдар, бумалар және белгішелер. Бумалар мен белгішелерді құру. Атын өзгерту

1

11

Объектілерді іздеу. Объектілерді көшірмелеу, орнын ауыстыру және жою. Алмасу буфері. Практикалық жұмыс

1

12

Ақпаратты жазу және санау. Ақпаратты тасымалдаушылар.

1

13

Практикалық жұмыс

1

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (17 сағат)

14

Қарапайым графикалық редакторы. Суретті ашу, сақтау.

1

15

Графикалық редактордың сурет салу құралдары.

1

16

Суреттің үзінділерін ерекшелеу. Суреттің үзінділерімен жұмыс.

1

17

Графиктік ақпаратты өңдеу (бейнелерді масштабтау, трансформациялау), баспаға дайындау. Баспадан шығару.

2

18

Практикалық жұмыс

1

19

Қарапайым мәтіндік редакторы. Редактор интерфейсі.

1

20

Мәтінді теру ережесі. Мәтін бойымен жылжыту.

1

21

Мәтіннің үзіндісін ерекшелеу. Қаріп. Абзацты пішімдеу.

1

22

Мәтінді редакциялау және пішімдеу

1

23

Мәтін үзінділерімен жұмыс.

1

24

Практикалық жұмыс

1

25

Графиктік және мәтіндік ақпараттарды өңдеу.

1

26

Практикалық жұмыс. Аралас құжаттарды құру.

1

27

Сандық ақпаратты өңдеу. Калькулятор.

1

28

Дыбыстық ақпаратты өңдеу. Фонограф. Ойнатқыш.

1

29

Практикалық жұмыс

1

30

Резерв

1

31-34

Жобалық іс-әрекет

4

: files -> loader
loader -> Сабақтың тақырыбы: Жартылай көшпелі және отырықшы мәдениеттердің өзара әсері Сабақтың мақсаты
loader -> 9- сыныптарға арналған Дүние тарихынан емтихан сұрақтары
loader -> 1. Адамзат тарихының дамуының алғашқы кезеңі
loader -> 9- сыныптарға арналған Қазақстан тарихынан емтихан сұрақтары
loader -> Бастауыш сынып және орта буын арасындағы сабақтастық
loader -> 2-тоқсан 1-нұсқа 11 сынып Негізгі зат есімдерді көрсет
loader -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ұлттық тестілеу орталығы оқу жетістіктерін сырттай бағалау
loader -> Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы
loader -> Физика 7-класс


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   25


©tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет