Оқытушы туралы мәлімет Аға оқытушы: т.ғ. к Болатова Қ. Б шмидта көшесі, №3 ғимарат, №30 кабинет Пән пререквизитіжүктеу 353.66 Kb.
Дата02.07.2016
өлшемі353.66 Kb.
Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

Гуманитарлық факультет

Әлеуметтік гуманитарлық ғылымдар кафедрасы

«Бекітемін»

Кафедра меңгерушісі

Түйебаев М.М. ________

«____»___________2015 ж

Силлабус

Пән атауы: Ежелгі және ортағасырлардағы Қазақстан тарихы

Курс: 1

Мамандық: 5В020300, «Тарих»Құрастырушы: т.ғ.к Болатова Қ.Б

Кредит саны: 3

Эмтихан+, семестр 2

Семей қаласы

2015 ж

Пән бойынша силлабус оқу жұмыс бағдарлама негізінде құрастырылды.Т.ғ.к Болатова Қаламқас Болатқызы

(Құрастырушылардың аты-жөні, ғылыми атағы, дәрежесі)

Әлеуметтік гуманитарлық ғылымдар кафедрасының мәжілісінде талқыланып бекітілді

Хаттама № __«____» _____________ 20 ж

Кафедра меңгерушісі М.М.Түйебаев


 1. Оқытушы туралы мәлімет

Аға оқытушы: т.ғ.к Болатова Қ.Б

Шмидта көшесі, №3 ғимарат, № 30 кабинет


2.Пән пререквизиті

Археология, Ежелгі Қазақстан тарихы3.Пән постреквизиті:

Қазақстанның жаңа заман тарихы, Қазіргі кездегі Қазақстан тарихы.


4. Пәннің қысқаша сипаттамасы:

Курс мазмұны: Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігін алу объективті тарих жасау қажеттілігі туралы мәселені аса өзекті етіп отыр. Бұл жалпы ұлттық бірліктің қалыптасуын, мемлекеттік құрылымның нығаюының, тәуелсіздігіміздің орнығуының, азаматтықты және патриотизмді дұрыс түсінудің факторларының бірі болып табылады. Қазақстан тарихын дүниежүзілік тарихи процесстер бастауында, ал қазақ этносын адамзат өркениетін дамытуға қайталанбас ерекше үлес қосушы деп қарауда анықтаушы бағытқа айналуда. Ал бұл болашақ мамандардың Отан тарихынан жан-жақты білімге ие болуын қажет етеді.

Тарих мамандығын алатын студенттер Қазақстан тарихының барлық кезеңдерін оқитыны белгілі. Тас кезеңінен бастап Қазақстан территориясын жайлаған тайпалар мен қағанаттардың тарихы мен сол кезеңнің айтулы оқиғаларын оқып білуге аталған курс мүмкіндік береді. Курс барысында төмендегі оқиғалардың тарихи заңдылықтарын, Ежелгі Қазақстан тарихының ерекшеліктерін, содай-ақ басқа кезңдерден өзгешелігі мен ұқсастықтарын салыстырмалы танып білуге жол ашады.

«Ежелгі және ортағасырлардағы Қазақстан тарихы» курсы – Қазақстан және Орта Азия жеріндегі алғашқы көшпелі мемлекеттердің пайда болуын, қалыптасуын, ежелгі мәдениеттердің пайда болуын, дамуын, дүниежүзілік тарихтағы орнын және тарихи оқиғаларды объективті түрде нақты деректер негізінде қарастырады.

Ежелгі Қазақстан тарихы, тас дәуірі, қола дәуірі, V-Х-ғасырлардығы Қазақстан территориясын жайлаған тайпалар мен қағанаттардың тарихы мен ХІІІ-ХҮІІ ғ кезеңнің айтулы оқиғаларын оқып білуге аталған курс мүмкіндік береді. Курс барысында төмендегі оқиғалардың тарихи заңдылықтарын, Ежелгі және ортағасырлардағы Қазақстан тарихының ерекшеліктерін, содай-ақ басқа кезңдерден өзгешелігі мен ұқсастықтарын салыстырмалы танып білуге жол ашады.Курстың мақсаты Қазақстан территориясында ежелгі дәуірдің негізгі кезеңдері және ерекшеліктері туралы толық түсініктер беру. Тиянақты түрде және санқырлы негізде қазақ халқының шығу тегі мәселесін ашу, қазақ мемлекеттілігінің шығуының және оның дамуының, этникалық территориясының қалыптасуының және ұлттық мәдениетінің қайталанбас ерекшелігін ашып көрсету.

Осыған байланысты ынандай міндеттер қойылады:

- Қазақстанның ежелгі дәуірдегі және ортағасырлардағы тарихи, этномәдени процестердің негізгі кезеңдерін және өзіндік сипатын анықтау;

- Қазақ халқының этногенезінде маңызды рль атқарған ерте темір дәуіріндегі тайпалық одақтардың этникалық және саяси тарихын көрсету;

- Кейінгі орта ғасырлар кезеңіндегі (ХІІІ ғ. Басы-ХҮІІІ ғ. алғашқы ширегі) Қазақстандағы этносаяси дамудың бұрынғы түркілік кезеңмен (ҮІ-ХІІ ғғ.) бөлінбес байланыстығын көрсету;


 • Қазақ халқының қалыптасуының жалпы заңдылықтарын және өзіндік ерекшеліктерін ашу;

 • Қазақстан медивистикасындағы моңғол басқыншылығының салдарлары мәселелері бойынша, Ақ Орда және Көк Орда туралы тарихи копцепциялар, қазақ халқының этногенезі мәселесі бойынша, көшпелі халықтар мемлекеттілігінің сипаты туралы және т.б жөніндегі негізгі айтыстардан хабардар ету;

 • Қазақтардың ұлттық мәдениетінің қалыптасуының өзіндік ерекшеліктерін көрсету және студенттерді қазақтардың бай материалдық, рухани мәдениетімен, сондай-ақ ауыз әдебиетімен таныстыру;

Курсты оқып-үйрену студенттерге қажетті білімді, дағдыны және білгірлікті беруі тиіс.

Студенттер мынаны білулері керек:

 • Тарихи деректерді талдаулары тиіс;

 • Тарихи карталар бойынша жақсы бағдарлай алулары және оны ауызша жауап беруде пайдалана берулері керек.

 • Деректанулық және тарихнамалық талдау дағдыларын игерулері керек;

 • Ғылыми-анықтаушы аппараттары жасау дағдыларын білулері тиіс;

 • Әртүрлі жазбаша жұмыстарды: рефераттарды, баяндамаларды, аннотацияларды және тұжырымдарды жазу дағдыларын игерулері керек.

 • Семинар сабақтары барысында студент ауызша айта білуге дағдылануы тиіс.

 • Нақты тақырып бойынша библиографиялық тізімдер жасау дағдыларын меңгерулері керек.

 • тарихи фактлермен тарихи құбылыстардың өзара байланысын ашып, тарихи оқиғаларды салыстыру арқылы тарихи түсініктердің мәнін ашу және оған талдау жасау;

 • әртүрлі деректерден нақты ақпаратттарды ала білу;

 • анықтамалық және ғылыми әдебиеттермен, тарихи құжаттармен және монографиялармен жұмыс істеу;

 • алған теориялық білімдерін іс жүзінде жүзеге асыра алу;


4.1 Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу
Тақырыптардың атаулары

Сағат саны

Дәріс сағат саны

Тәжірибе сағат саны

ОЖСӨЖ

СӨЖҚазақстан тарихының тарихқа дейінгі кезеңі

Қазақстан территориясындағы тас ғасыры.
1

1


Қазақстан жеріндегі қола ғасыры (б.з.б. ІІ-Імың ж.).

1

1

Қазақстанның ежелгі тарихы (б.з.б.ҮІІ-ІҮ ғғ.)

Сақ-сармат дәуіріндегі Қазақстан

Қазақстанның ежелгі тарихы (б.з.б.ҮІІ-ІҮ ғғ.). Одақтық тайпалар


1

1


Қазақстан территориясындағы Ғұн, Ұйсін, Қаңлы ерте мемлекеттік құрылымдары (б.з.б. ІІІ-б.з. ІІ ғғ.)


1
Қазақстан ертеортағасырлар дәуірінде. Қазақстан Түркі мемлекеттері құрамында.(ҮІ-ІХ ғғ.)

Қазақстандағы VІ-ХІІІ ғ басындағы мемлекеттер2

1


Қазақстан территориясындағы ІХ-ХІІ ғғ. мемлекеттер

1
Қазақстан моңғол империясы және Шыңғыс ұрпақтарының ұлыстары құрамында

Моңғол жаулаушылығы қарсаңындағы Қазақстан.1
Моңғолдардың Қазақстан мен Орта Азияны жаулауы

1

1

Қазақстан Алтын Орда құрамында

1

1

ХІІІ-ХҮ ғғ. Қазақстанның рухани мәдениеті.

Діни сенімдер. ХІҮ-ХҮ ғғ. Ислам діні.2

1
Қазақстан моңғолдық дәуірден кейінгі кездегі саяси құрылымдар дәуірінде (ХІҮ-ХҮғғ.)

Ақ Орда-жергілікті этникалық негізде құрылған алғашқы мемлекеттік құрылым.1

1


Батыс Қазақстан Ноғай Ордасының құрамында

1
1428-1468 ж Шығыс Дешті Қыпшақтағы мемлекет-Әбілқайыр хандығы.


1

1

Оңтүстік-Шығыс Қазақстан Моғолстан құрамында

1
ХҮ-ХҮІІІ ғ. алғашқы үштігіндегі Қазақ хандығы.

Қазақ хандығының деректері мен тарихнамасының мәселелері.1
Қазақ хандығының құрылуы мен нығайуы. (ХҮ ғ ІІ жартысы)

2

1

Қазақ халқының қалыптасуының аяқталуы.

1

1

Қазақ хандығының күшеюі (ХҮІ ғ. бірінші ширегі)

1

1

Қазақ хандығының уақытша әлсіреу кезеңі

1
ХҮІ ғ. ІІ жартысындағы Қазақ хандығы.

1
ХҮІІ-ХҮІІІ ғғ. басындағы Қазақ хандығы

1

1

ХҮІІ-ХҮІІІ ғ ғ бірінші ширегіндегі қазақ-жоңғар қатынасы

1

1

ХҮІ-ХҮІІІ ғғ қазақ-орыс қатынастары.

1
ХҮ-ХҮІІІ ғ үштігіндегі дәстүрлі Қазақ қоғамы.


1

1

Қоғамның саяси құрылымы.


1
Қазақстан тас дәуірі кезінде. Антропогенез немесе адамның қалыптасуы3


Ерте темір дәуіріндегі тайпалық одақтар: Сақтар. Сарматтар. Үйсіндер, Ғұндар Қаңлылар туралы қытай деректері2


Қазақстан территориясындағыортағасырлық мемлекеттер.2


«Отырар апаты» және Хорезм мемлекетіне қарсы жорықтар

1


Алтын Орда мемлекеттерінің территориясы, халқы, шекарасы.
2


Қазақстан моңғолдық дәуірден кейінгі кездегі саяси құрылымдар дәуірінде (ХІҮ-ХҮғғ.)2


«Қазақ» этнонимінің этимологиясы2


Қасым хан тұсындағы қазақ хандығының нығаюы.2


Тахир Бұйдаш хандар тұсындағы Қазақ хандығы.2


Хақназар хан, Шығай хан, Тәуекел хандар тұсындағы қазақ хандығы, ішкі, сыртқы саясаты.2


Есім хан, Жәңгір, Тәуке хандар тұсындағы қазақ хандығы.2,5


Қазақстан жеріндегі тас дәуірі археологиясы, зерттелу тарихы.


7Андронов мәдениеті. Беғазы-Дәндібай мәдениеті.


7Бесшатыр қорғандарының зерттелуі.


7Есік қорғаны «Алтын адам» ескерткішінің зерттелу тарихы


7Шыңғыс ханның Қазақ тарихында алтын орны


7ХІІІ-ХҮ ғғ. Қазақстанның материалдық және рухани мәдениеті. Дін. Өнер.6Қазақстан моңғолдық дәуірден кейінгі кездегі саяси құрылымдар дәуірінде (ХІҮ-ХҮғғ.)7Қазақстан ХҮғ.-ХҮІІІ ғғ. Бірінші үштігінде.6ХҮІІ-ХҮІІІ ғ ғ бірінші ширегіндегі қазақ орыс, қазақ-жоңғар қатынастары.


7ХҮ-ХҮІІІ ғ.үштігіндегі дәстүрлі Қазақ қоғамы.


6,5
Барлығы:

30

15

22,5

67,5


Тақырыптың мазмұны

 1. Қазақстан тарихының тарихқа дейінгі кезеңі. Қазақстан территориясындағы тас ғасыры. 1 сағат.

 1. Тарихқа дейінгі адамның мәдениеті.

 2. Ерте палеолит кезеңіндегі өнер мен діни танымның қалыптаса бастауы

 3. Мезолит, неолит, энеолит дәуіріндегі тіл, таным, діни түсініктің дамуы.

 4. Қазақстан территориясындағы палеолит, мезолит кезеңіндегі археоллогиялық ескерткіштер.

 5. Қазақстан жеріндегі неолит және энеолит дәуіріндегі археологиялық мәдениеттер.

 1. Қазақстан жеріндегі қола ғасыры (б.з.б. ІІ-Імың ж.). 1 сағат.

 1. Егіншілік. Мал шаруашылығы. Аңшылық.

 2. Көшу тәсілдері мен көлік түрлері.Мал табындарының құрамы.

 3. Материалдық мәдениет.

 4. Қоныстар мен тұрғын үйлер.

 5. Андрондық мәдениет және Андрон мәдени бірлігі

 6. Орталық Қазақстанның Беғазы-Дәндібай мәдениеті

 1. Қазақстанның ежелгі тарихы (б.з.б.ҮІІ-ІҮ ғғ.). Сақ-сармат дәуіріндегі Қазақстан. 1 сағат.

 1. Сақ, сарматтардың саяси тарихы.

 2. Сақтар мен сарматтардың шаруашылығы мен қоғамы.

 3. Сақтар мен сарматтар туралы жазба деректер және археологиялық зерттеулер.

 4. Ежелгі грек және парсы деректері

 1. Қазақстан территориясындағы Ғұн, Ұйсін, Қаңлы ерте мемлекеттік құрылымдары (б.з.б. ІІІ-б.з. ІІ ғғ.). 1 сағат.

 1. Ғұндар туралы жазба деректер.

 2. Ғұн империясының саяси тарихы, «ұлы қоныс аудару».

 3. Үйсін, қаңлы тайпалары туралы қытай жазба деректері

 4. Үйсін, қаңлы тайпаларының шығу тегі және этникалық тарихы.

 5. Ғұн, үйсін, қаңлылардың шаруашылығы, тұрмысы, қоғамдық құрылысы.

 6. Ғұн, үйсін, қаңлылардың мәдениеті.

 1. Қазақстан ертеортағасырлар дәуірінде. Қазақстан Түркі мемлекеттері құрамында.(ҮІ-ІХ ғғ.). 2 сағат .

 1. Түрік және Батыс түрік қағанаты.

 2. Түркештер мен Қарлұқтар қағанатының орналасуы мен тайпалық құрамы

 3. Түркеш, Қарлұқтардың туралы жазба деректер

 4. Түркеш, Қарлұқтардың саяси тарихы.

 1. Қазақстан территориясындағы ІХ-ХІІ ғғ. Мемлекеттер. 1 сағат.

 1. Қазақстан территориясындағы Оғыз мемлекеті.

 2. Қазақстан Қарахан мемлекеті құрамында

 3. Орталық жәнешығыс қазақстандағы Қимақ қағанаты.

 4. Ортағасырлық қазақстан тарихындағы Қыпшақтар.

 5. Найман, керей, жалайыр тайпалары

 6. ҮІ-ХІІ ғғ.Ортағасырлық мемлекеттер мәдениеті.

 1. Қазақстан моңғол империясы және Шыңғыс ұрпақтарының ұлыстары құрамында. Моңғол жаулаушылығы қарсаңындағы Қазақстан. 1 сағат.

 1. ХІІ ғ. соңы – ХІІІ ғ. басындағы наймандар, кереиттер мен меркіттер

 2. Шыңғысхан мемлекетінің құрылуы

 3. Жаулап алу жорықтарының басталуы.

 4. «Отырар апаты» және Хорезм мемлекетіне қарсы жорықтар

 5. Шыңғыс ханның «Ұлы Жасақ» заңы

 1. Моңғолдардың Қазақстан мен Орта Азияны жаулауы. 1 сағат.

1.Қазақстан моңғол ұлыстарының құрамында

2. Моңғолдардың Қазақстан мен Орта Азияға жорықтарының себептері, барысы, қорытындысы.

3. Моңғол ұлыстарының құрылуы. Ұлыстардың территориясы.4. Қазақ жерлері моңғол ұлыстарының құрамында.

9. Қазақстан Алтын Орда құрамында. 1 сағат.

 1. Алтын Орданың құрылуы.

 2. Алтын Орданың деректері мен тарихнамасы.

 3. Алтын Орданың территориясы, халқы, шекарасы.

 1. ХІІІ-ХҮ ғғ. Қазақстанның рухани мәдениеті. Діни сенімдер. ХІҮ-ХҮ ғғ. Ислам діні. 2 сағат.

 1. Дешті қыпшақ тұрғындарының рухани мәдениеті

 2. «Ер Сайын» эпосы. Тарихи – батырлық сипаттағы Ноғайлық жырлар.

 3. Дешті қыпшақтың рухани өміріндегі ауыз әдебиеті: Кетбұға ақын (ХІІІ ғ), Қотан ақын жоктауы (ХІҮ ғ), Сыпыра жыраудың толғаулары (ХІҮ-ХҮ ғғ), Асан қайғы, Қазтуған Сүйіншіұлының жыр толғаулары.

 4. Діни сенімдер. ХІҮ-ХҮ ғғ. Ислам діні.

 1. Қазақстан моңғолдық дәуірден кейінгі кездегі саяси құрылымдар дәуірінде (ХІҮ-ХҮғғ.). Ақ Орда-жергілікті этникалық негізде құрылған алғашқы мемлекеттік құрылым. 1 сағат.

 1. Ақ Орда мен Көк орда туралы тарихи концепциялар

 2. Ақ орда тарихының деректері және тарихнамасы.

 3. ХІҮ-ХҮ ғ. І ширегіндегі Ақ Орданың саяси тарихы

 1. Батыс Қазақстан Ноғай Ордасының құрамында. 1 сағат.

 1. «Ноғай» терминінің этимологиясы .

 2. Ноғай ордасының құрылуы.

 3. Ноғай ордасының территориясы және этникалық құрлымы.

 4. Қазақстан тарихындағы Ноғай Ордасының алатын орны.

 1. 1428-1468 ж Шығыс Дешті Қыпшақтағы мемлекет-Әбілқайыр хандығы. 1 сағат.

 1. Әбілқайыр хандығының деректері мен тарихнамасы.

 2. ХҮ ғ. 20 жылдарындағы Шығыс Дешті қыпшақтағы саяси бытыраңқылық.

 3. Әбілқайыр ханның билікке келуі.

 4. «Көшпелі өзбектер» мемлекетінің этникалық құрамы.

 1. Оңтүстік-Шығыс Қазақстан Моғолстан құрамында. 1 сағат.

 1. Моғолстан мемлекетінің құрылуы

 2. Территорясы, халқы.

 3. Моғолстанның ішкі және сыртқы саясаты.

 1. ХҮ-ХҮІІІ ғ. алғашқы үштігіндегі Қазақ хандығы. Қазақ хандығының деректері мен тарихнамасының мәселелері. 1 сағат.

 1. Қазақ хандығының жазба деректері.

 2. Ауыз әдебиеті деректері және олардың деректері.

 3. ХІХ ғ. ортасынан қазіргі күнге дейінгі тарихи әдебиеттерде Қазақ хандығының құрылуы жөніндегі негізгі тұжырымдар

 1. Қазақ хандығының құрылуы мен нығайуы. (ХҮ ғ ІІ жартысы). 2 сағат.

 1. Қазақ хандығының құрылуының этникалық, саяси, мәдени-тарихи алғышарттары.

 2. Қазақ хандығының құрылуы.

 3. Тарихи әдебиеттерде Қазақ хандығының шығу тегі мәселесі.

 1. Қазақ халқының қалыптасуының аяқталуы. 1 сағат.

 1. Қазақ этносының қалыптасу процесі жөніндегі негізгі тұжырымдар.

 2. «Қазақ» сөзінің мәні. «Қазақ» халқықтың өзіндік атауы.

 3. «Қазақ» этнонимінің этимологиясы.

18. Тақырып.Қазақ хандығының күшеюі (ХҮІ ғ. бірінші ширегі). 2 сағат.

 1. ХҮІ ғ. басындағы Қазақ хандығының ішкі саяси жағдайы.

 2. Қасым ханның Қазақ хандығына билікке келуі (1510, 1511-1523, 1524)

 3. Қасым хан тұсындағы қазақ хандығы жерлерінің кеңеюі.

19. Тақырып.Қазақ хандығының уақытша әлсіреу кезеңі. 1 сағат.

 1. Қазақ хандығының әлсіреуі

 2. Мамаш және Тахир хандар тұсындағы қазақ хандығының бытыраңқылығы

 3. ХҮІ ғ. 20-40 жж. Қазақ хандығындағы ішкі қиындықтар

20. Тақырып.ХҮІ ғ. ІІ жартысындағы Қазақ хандығы. 1 сағат.

 1. Хақназар ханның қазақ жерлерін біріктіру саясаты.

 2. Қазақ-орыс қатынастарының басталуы.

 3. Шығай хан тұсындағы Қазақ хандығының сыртқы саяси жағдайы.

 4. ХҮІ ғ. аяғындағы Тәуекел ханның Орта Азияға жорығы және оның маңызы.

21. Тақырып.ХҮІІ-ХҮІІІ ғғ. басындағы Қазақ хандығы. 1 сағат.

 1. Қазақ хандығында Есім ханның билікке келуі.

 2. Жәңгір ханның жоңғарлармен күресі.

 3. Тәуке ханның мемлекетті басқаруда жүргізген реформалары.

 4. «Жеті жарғы»-тарихи талдау.

 5. Тәуке ханнан кейін саяси бытыраңқылықтың күшеюі. Үш жүзге бөлінуі.

22. Тақырып.ХҮІІ-ХҮІІІ ғ ғ бірінші ширегіндегі қазақ-жоңғар қатынасы. 1 сағат.

 1. Жоңғар мемлекетінің құрылуы

 2. ХҮІІІ ғ басындағы қазақ-жоңғар қақтығыстарының нәтижелері.

 3. Қазақ хандығы тарихындағы «Ақтабан шұбырынды және Алқакөл сұлама» жылдары.

 4. «Қалмақ қырылған» шайқасының тарихи маңызы.

 5. Аңырақай шайқасы және оның тарихи маңызы

23. Тақырып.ХҮІ-ХҮІІІ ғғ қазақ-орыс қатынастары. 1 сағат.

 1. ХҮІ ғ. аяғындағы орыс қазақ елшілік байланыстарының орнауы.

 2. ХҮІІ ғғ. Орыс-қазақ қатынастардағы шекаралық мәселелер

 3. Қазақстанның Ресейге қосыла бастауы. Абылайхан саясаты.

 1. Тақырып. ХҮ-ХҮІІІ ғ үштігіндегі дәстүрлі Қазақ қоғамы. 1 сағат.

 1. Көшпелі мал шаруашылығы.

 2. Қазақ қоғамындағы әлеуметтік-экономикалық қатынастары

 3. Қазақ қоғамының әлеуметтік құрылымы

 4. Қазақ қоғамының территориялыққауымдық құрылымы. Жүздер.

 5. Қазақтардың рухани және заттай мәдениеті.

 1. Қоғамның саяси құрылымы. 1 сағат.

 1. Хандық билік институты.

 2. Хан сайлаудағы генеалогиялық дәстүрлер.

 3. Хандық билікті мұралану жолдары.

 4. Хан билігінің функциясы


Семинар тақырыптары:

1.Ежелгі Қазақстан тарихы. 1 сағат.

 1. Ерте палеолит кезеңіндегі өнер мен діни танымның қалыптаса бастауы

 2. Мезолит, неолит, энеолит дәуіріндегі тіл, таным, діни түсініктің дамуы.

 3. Қазақстан территориясындағы палеолит, мезолит кезеңіндегі археологиялық ескерткіштер.

 4. Қазақстан жеріндегі неолит және энеолит дәуіріндегі археологиялық мәдениеттер.

2. Қазақстан жеріндегі қола ғасыры (б.з.б. ІІ-Імың ж.). 1 сағат.

 1. Егіншілік. Мал шаруашылығы. Аңшылық.

 2. Материалдық мәдениет.

 3. Қоныстар мен тұрғын үйлер.

 4. Андрондық мәдениет және Андрон мәдени бірлігі

 5. Орталық Қазақстанның Беғазы-Дәндібай мәдениеті

3.Қазақстанның ежелгі тарихы (б.з.б.ҮІІ-ІҮ ғғ.). Одақтық тайпалар. 1 сағат.

 1. Сақ, сарматтардың саяси тарихы.

 2. Сақтар мен сарматтар туралы жазба деректер және археологиялық зерттеулер.

 3. Ғұн империясының саяси тарихы, «ұлы қоныс аудару».

 4. Үйсін, қаңлы тайпалары туралы қытай жазба деректері

 5. Ғұн, үйсін, қаңлылардың шаруашылығы, тұрмысы, қоғамдық құрылысы.

4.Қазақстандағы V-ХІІІ ғ басындағы мемлекеттер. 1 сағат.

1.Түрік қағанаты. Батыс түрік қағанаты

2.Түргештер.

3. Қарлұқ мемлекеті пайда болуы, саяси бірлестігі.

4. Оғыздар мемлекеті.

5.Қимақ мемлекетінің пайда болуы және дамуы.

8.Қараханидтер мемлекетінің пайда болуы, даму тарихы.

9.ҮІ-ХІІ ғғ.Ортағасырлық мемлекеттер мәдениеті.5.Моңғол жаулаушылығы қарсаңындағы Қазақстан. 1 сағат.

 1. ХІІ ғ. соңы – ХІІІ ғ. басындағы наймандар, кереиттер мен меркіттер

 2. Жетісудағы наймандар және Қарақытай мемлекетінің соңы

 3. «Отырар апаты» және Хорезм мемлекетіне қарсы жорықтар

 4. Сырдария қалаларын алу. Отырар қорғанысы, Қыпшақ даласын бағындыру, Шыңғыс хан жорықтарының тарихта бағалануы

6.Қазақстан Алтын Орда мемлекеттерінің құрамында. 1 сағат.

 1. Алтын Орданың құрылуы.

 2. Алтын Орданың деректері мен тарихнамасы.

 3. Алтын Орда мемлекеттерінің территориясы, халқы, шекарасы.

 4. Әкімшілік –саяси құрылымы.

 5. Алтын Орда мемлекеті тарихның негізгі кезеңдері.

7.ХІІІ-ХҮ ғғ. Қазақстанның рухани мәдениеті. Діни сенімдер. ХІҮ-ХҮ ғғ. Ислам діні. 1 сағат.

 1. Дешті Қыпшақ территориясындағы түркі, моңғол және ислам мәдениеті.

 2. «Ер Сайын» эпосы. Тарихи – батырлық сипаттағы Ноғайлық жырлар.

 3. Дешті қыпшақтың рухани өміріндегі ауыз әдебиеті: Кетбұға ақын (ХІІІ ғ), Қотан ақын жоктауы (ХІҮ ғ), Сыпыра жыраудың толғаулары (ХІҮ-ХҮ ғғ), Асан қайғы, Қазтуған Сүйіншіұлының жыр толғаулары.

 4. Діни сенімдер. ХІҮ-ХҮ ғғ. Ислам діні

 5. Берке хан тұсындағы (1255-1266 ) Дешті қыпшақ көшпелілердің ислам дінін қабылаудағы дискретті сипаты.

 6. Өзбек хан тұсындағы (1312-1340) ислам дінін қабылауға жаңа сипаты.

 7. ХІІІ-ХҮ ғғ Оңтүстік Қазақстан мен Жетісудың қалалық мәдениетіндегі архитектура мен өнер.

8.Қазақстан моңғолдық дәуірден кейінгі кездегі саяси құрылымдар дәуірінде (ХІҮ-ХҮғғ.). 1 сағат.

 1. Ақ Орда-жергілікті этникалық негізде құрылған алғашқы мемлекеттік құрылым.

 2. «Ақ Орда» және «Көк Орда» терминдері туралы

 3. Батыс Қазақстан Ноғай Ордасының құрамында

 4. Оңтүстік-Шығыс Қазақстан Моғолстан құрамында

9 .1428 ж-1468 ж Шығыс Дешті қыпшақтағы мемлекет-Әбілқайыр хандығы. 1 сағат.

 1. Әбілқайыр хандығының деректері мен тарихнамасы.

 2. Әбілқайыр ханның билікке келуі.

 3. «Көшпелі өзбектер» мемлекетінің этникалық құрамы.

 4. 1428-1468 жж Әбәлқайр ханның ішкі және сыртқы саясаты.

 5. Әбілқайр ханның Моғолстанға жорығы.

 6. «Көшпелі өзбектер» мемлекетінің күйреуі.

10.Қазақ хандығының құрылуы мен нығайуы. (ХҮ ғ ІІ жартысы). 1 сағат.

 1. Қазақ хандығының құрылуының этникалық, саяси, мәдени-тарихи алғышарттары.

 2. Керей мен Жәнібектің Өзбек ұлысынан бөлінуі және Қазақ хандығының құрылуының басталуы.

 3. Тарихи әдебиеттерде Қазақ хандығының шығу тегі мәселесі.

 4. Жетісу Қазақ хандары билігінің орнығуы

11.Қазақ халқының қалыптасуының аяқталуы. 1 сағат.

 1. Тарихи әдебиеттерде қазақ халқының қалыптасуының мәселесі.

 2. Қазақ этносының қалыптасу процесі жөніндегі негізгі тұжырымдар.

 3. Қазақстан территориясындағы этникалық процестер кезеңдері және оларға сипаттама

 4. «Қазақ» сөзінің мәні. «Қазақ» халқықтың өзіндік атауы.

 5. «Қазақ» этнонимінің этимологиясы.

12. ХҮІ ғ Қазақ хандығы. 1 сағат.

 1. ХҮІ ғ. басындағы Қазақ хандығының ішкі саяси жағдайы.

 2. Қасым ханның Қазақ хандығына билікке келуі (1510, 1511-1523, 1524)

 3. Қасым хан тұсындағы қазақ хандығы жерлерінің кеңеюі.

 4. Хақназар ханның қа қазақ жерлерін біріктіру саясаты.

 5. Шығай хан тұсындағы Қазақ хандығының сыртқы саяси жағдайы.

 6. ХҮІ ғ. аяғындағы Тәуекел ханның Орта Азияға жорығы және оның маңызы.

13.ХҮІІ-ХҮІІІ ғғ. басындағы Қазақ хандығы. 1 сағат.

 1. Қазақ хандығында Есім ханның билікке келуі.

 2. Жәңгір ханның жоңғарлармен күресі.

 3. Тәуке ханның мемлекетті басқаруда жүргізген реформалары.

 4. «Жеті жарғы»-тарихи талдау.

 5. Тәуке ханнан кейін саяси бытыраңқылықтың күшеюі. Үш жүзге бөлінуі.

14.ХҮІІ-ХҮІІІ ғ ғ бірінші ширегіндегі қазақ орыс, қазақ-жоңғар қатынастары. 1 сағат.

 1. Жоңғар мемлекетінің құрылуы және ХҮІІ ғ. ІІ жартысында Қазақстанға қарсы жоңғар экспансиясының күшеюі

 2. ХҮІІІ ғ басындағы қазақ-жоңғар қақтығыстарының нәтижелері.

 3. ХҮІ-ХҮІІІ ғғ қазақ-орыс қатынастары.

 4. ХҮІ ғ. аяғындағы орыс қазақ елшілік байланыстарының орнауы.

 5. ХҮІІ ғғ. Орыс-қазақ қатынастардағы шекаралық мәселелер

15. ХҮ-ХҮІІІ ғ.үштігіндегі дәстүрлі Қазақ қоғамы. Шаруашылығы. Мәдениеті. 1 сағат.

 1. Қазақтардың дәстүрлі шаруашылығы.

 2. Қазақ қоғамындағы әлеуметтік-экономикалық қатынастар.

 3. Қазақтардың рухани және заттай мәдениеті.

 4. Қоғамның саяси құрылымы. Хандық билік институты.


Пәні бойынша ОЖСӨЖ тапсырмаларды орындау және тапсыру кесетесі
Тапсырма тақыры

тапсырма

Әдебиеттер

Бақылау түрі

Орынд мерзімі

Мак баллҚазақстан тас дәуірі кезінде. Антропогенез немесе адамның қалыптасуы.

Палеолит, мезолит, неолит энолит тұрақтарына сараптама жасау. Тарих-археология лық ескерткіштердің зерттелу тарихына талдау жасау.

Қазақстан тари хы, 5-томдық. А.1996.Жумаганбетов Т.С.Практикум по древней и средневековой истории Казахстана. А,2000

Реферат

3-апта

7Ерте темір дәуіріндегі тайпалық одақтар

Сақ тайпаларының қоныстануы туралы антикалық жазба деректер мен көне парсы сына жазбала рындағы мәліметтер ді білу. Ежелгі грек және парсы деректеріне талдау.Исседондар.Ариммаспылар. Агрипей лер, Сэ тайпалары ның орналасуы кар тасын толтыру Үйсіндер, қаңлы лар, ғұндар туралы қытай деректеріне талдау. Үйсіндердің,қаңлылылар, ғұндар мәдениеті мен шаруашылығы туралы тарихи- көр кем әдебиеттерменжұмыс. с/Этнос, этногенез туралы ғылыми теорияларға шолу

Жайнақов Е.Ұлы даламемлекеттері. Алматы 2006. Қазақстан тарихы( көне заманнан бүгінге дейін ).Бес томдық.-Алматы,1998-1994.Артыкбаев Ж. Қазақстан тарихы. Алм.,-2010.

Пікір талас

5-апта

7Қазақстан территориясындағы ортағасырлық мемлекеттер.

Түрік қағанаты. Батыс түрік қағанаты, Түргештер, Қарлұқ мемлекеті, Оғыздар, Қимақ мемлекетінің пайда болуы және дамуы, Қарақытайлар мемлекеті, Найман мен Керейттер ұлысы, Қараханидтер мемлекетінің пайда болуы, даму тарихы мен ҮІ-ХІІ ғғ.Ортағасырлық мемлекеттер мәдениеті жайлы жан-жақты талдау жасау.


Гумелев Л. Древние тюрки М., 1998

Аманжолов К., Рахметов Қ. Түркі халықтарының тарихы А., 1994Реферат


6-апта

7«Отырар апаты» және Хорезм мемлекетіне қарсы жорықтарМоңғолдардың Қазақстанды жаулауы, Сырдария қалаларын алу, Отырар қорғанысы, Қыпшақ даласын бағындыру, Шыңғыс хан жорықтарының тарихта бағалануы жайлы талдау жасау.

Қазақстан тарихы(көне заманнан бүгінге дейін).Бес томдық.-Алматы,1998

Әмірханов М.Б., Сандықбаева Ө.Д. Ежелгі және орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы. Оқу құралы- Алматы, 2008Аннотация

7-апта

7Алтын Орда мемлекеттерінің территориясы, халқы, шекарасы.


Алтын Орданың деректері мен тарихнамасы, әкімшілік –саяси құрылымы жайлы талдау жасау.


Сокровенное сказание монгольская хроника 1240 г. С.А.Козина. Жалғаспайұлы С. Ежелгі және ортағасырдағы Қазақстан. А., 1995.

Баяндама

8-апта

7Қазақстан моңғолдық дәуірден кейінгі кездегі саяси құрылымдар дәуірінде (ХІҮ-ХҮғғ.)

Ақ Орда-жергілікті этникалық негізде құрылған алғашқы мемлекеттік құрылым және Ноғай Ордасы, Әбілқайыр хандығы, Моғолстан мемлекеттері жайлы талдау жасау

Сокровенное сказание монгольская хроника 1240 г. С.А.Козина. Жалғаспайұлы С. Ежелгі және ортағасырдағы Қазақстан. А., 1995.

Реферат


9-апта

7«Қазақ» этнонимінің этимологиясы

Қазақ халқының қалыптасуының аяқталуына жүйелі түрде талдау жасау.

Бромлей Ю.В Очереки теории этноса. М., 1983

Гумелев Л. Этносфера истории людей истории приподы.Пікір талас

10-апта

7Қасым хан тұсындағы қазақ хандығының нығаюы.

Қазақ хандығының күшеюі мен қазақ хандарына талдау жасау.(ХҮІ ғ. бірінші ширегі)

Сұлтанов Т.И. Казахстан летопись з-х тысячалетий.- Алматы, 1992.


Дөңгелек стол

11-апта

7Тахир Бұйдаш хандар тұсындағы Қазақ хандығы.

Қазақ хандығының уақытша әлсіреу кезеңіне тоқтала отырып, құлдырау себептерін айқындау, талдау жасау.

Абусеитова М.Х. Казахское ханство во второй половине XVI в. – Алма-ата, 1985. –

Баяндама

12-апта

7Хақназар хан, Шығай хан, Тәуекел хандар тұсындағы қазақ хандығы, ішкі, сыртқы саясаты.

Хақназар ханның қа қазақ жерлерін біріктіру саясаты,

Шығай хан тұсындағы Қазақ хандығы,

Тәуекел ханның Орта Азияға жорығы және оның маңызы жайлы талдау жасау.

ХҮІ ғ. ІІ жартысындағы Қазақ хандығының саяси тарихына тоқталу, сараптама жасау.Султанов Т.Н. Кочевые племена Приаралья в XV – XVIII вв. – М., 1982.- 215 с.

Агдарбеков Т.А. Абусеитова М.К. Казахстан и центральная Азия в ХҮ-ХҮІІІ вв. А.,1998.Коллоквиум


13-апта

7Есім хан, Жәңгір, Тәуке хандар тұсындағы қазақ хандығы.

ХҮІІ-ХҮІІІ ғғ. басындағы Қазақ хандығының қоғамдық құрылысына тоқтала отырып талдау жасау. «Жеті жарғы» заңдар жинағына тарихи талдау.


Проблемы национально-государственного строительства в Казахстане.- Алма-Ата, 1990.-357 с.


Реферат

14-апта

7

Пән бойынша СӨЖ тапсырмаларды орындау және тапсыру кесетесі


Тапсырма тақыры

тапсырма

Әдебиеттер

Бақылау түрі

Орынд мерзімі

Мак балл

1.


Қазақстан жеріндегі тас дәуірі археологиясы, зерттелу тарихы.

Қазақ тарихындағы сақ тайпаларының қоғамдық өмірі, тұрмыстық жағдайына тоқталу.

Әмірханов М.Б., Сандықбаева Ө.Д. Ежелгі және орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы. Оқу құралы- Алматы, 2008 Алпысбаев Х.А. Памятники нижнего палеолита Южного Казахстана А., 1979.

Пікір талас

3 апта

7

2.

Андронов мәдениеті. Беғазы-Дәндібай мәдениеті.

Қазақстан территориясындағы қола дәуірі кезеіңіне талдау жасай отырып, қола дәуіріндегі егіншілік, мал шаруашылығы, аңшылық кәсіптерін талдау. Беғазы-Дәндібай мәдениеті —қола дәуірінің соңғы кезеңінде (б.з.б. 9 — 8 ғасырлар) Орталық  Қазақстанды қоныстанған тайпалар мәдениеті жайлы талдау жасау.

Қазақстан тари хы, 5-томдық. А.1996.Атабаев Қ.

Древняя бронза Казахстана.-Алматы,1998.

Древняя керамика Казахстана .-Алматы,1998

Байпаков К.М., Таймагамбетов Ж.К., Жумаганбетов Т. Археология Казахстана. А-Ата. 1994г.

Бернштам А.К. Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая М.-Л., 1952.


Коллок виум

5 апта

7

3.

Бесшатыр қорғандарының зерттелуі.

Бесшатыр — көне қорымдар тобы, сақ дәуірінің аса ірі ескерткіші жайлы, Алматы облысы Іле өзенінің жағалауынан 3 км жерде, Желшағыр тауының бөктеріндегі Шылбыр қойнауында. 1957, 1959 — 61 жылдары Жетісу археологиялық экспедициясына

сараптама жасау.Кадырбаев М.К. Сокровища древнего Казахстана А., 1979.

Дебат

7 апта

7

4.

Есік қорғаны «Алтын адам» ескерткішінің зерттелу тарихы

Сақ ескерткіштерінің ең атақтысы – Есік обасы жайлы зерттеу жүргізу, талдау жасау. Алматының шығысында 50 шақырымдай жерде, Іле Алатауының баурайында 1969-1970 жылдары табылған туралы жан-жақты сараптама жасау.

Акишев А. К. «Костюм „Золотого Человека“ и проблема катафрактария». Акишев К. А., Акишев А. К. «Происхождение и семантика иссыкского головного убора». — Агапов Л., Акишев Акишев К.А. Курган Иссык. М., 1978.Реферат

8 апта

7

5.

Шыңғыс ханның Қазақ тарихында алтын орны

Шыңғысхан және оның билігі, ішкі және сыртқы саясатын анықтай отырып, ұлыстардың құрылуын талдау жасау. Алтын Орда, Ақ Орда мемлекеттерінің құрылуы мен құлауына хронологиялық талдау жасау

Кадырбаев А.Ш. Казахстан в эпоху Чингисхана и его преемников ХІІ-ХІҮ века. А., 1992

Агаджанов С.Г. Очерки истории огузов и туркмен Средней Азии ІХ-ХІІІ вв. Ашхабад 1969 г

Қоңыратбаев Т., Қоңыратбаев Ә, Көне мәдениет жазбалары


Реферат

9 апта

7

6.

ХІІІ-ХҮ ғғ. Қазақстанның материалдық және рухани мәдениеті. Дін. Өнер.


Орта ғасырлық қазақстан қалалары мен қоныстары, қалалар санына зерттеу жүргүізе отырып, Қазақ халқының рухани, материалдық мәдениетінің дамуы мен салт-дәстүрлері, әдет- ғұрыптары, іни нанымдарын анықтап талдау жасау.

Жалғаспайұлы С. Ежелгі және ортағасырдағы Қазақстан. А., 1995.

Кляшторный С.Г, Султанов Т.И. Казахстан: летопись трех тысячилетий. А., 1992

Пірімбетов Е.У. Қазақ елінің тарихы. А., 2003ж.


Библиографиялық көрсеткіш

10 апта

7

7.

Қазақстан моңғолдық дәуірден кейінгі кездегі саяси құрылымдар дәуірінде (ХІҮ-ХҮғғ.)


Қазақстан моңғолдық дәуірден кейінгі кездегі саяси құрылымды анықтай отырып, Ақ Орда, Ноғай Ордасы, Моғолстан мемлекеттері туралы жан-жақты талдау жасау.


Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б., Древние города Казахстана . А-1971 г

Караев О., История Караханидского каганата. Ф-1983г
Дөңгелек стол

11 апта

7

8.

Қазақстан ХҮғ.-ХҮІІІ ғғ. Бірінші үштігінде.


Қазақ хандығының құрылуына терминдік талдау жасай отырып, қазақ хандығының дамуы мен нығаюын, ішкі, сыртқы саясатын анықтап сараптау жүргізу

Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б., Древние города Казахстана . А-1971 г

Караев О., История Караханидского каганата. Ф-1983г
Хронологиялық кесте

12 апта

7

9.

ХҮІІ-ХҮІІІ ғ ғ бірінші ширегіндегі қазақ орыс, қазақ-жоңғар қатынастары.

ХҮІІ-ХҮІІІ ғ басындағы қазақ-жоңғар, қазақ-орыс қатынастары жайлы сараптама жасау.

Жалғаспайұлы С. Ежелгі және ортағасырдағы Қазақстан. А., 1995.

Кляшторный С.Г, Султанов Т.И. Казахстан: летопись трех тысячилетий. А., 1992Дебат

13 апта

7

10.

ХҮ-ХҮІІІ ғ.үштігіндегі дәстүрлі Қазақ қоғамы.


Қазақ халқының шаруашылығы, көшпелі мал шаруашылығының дамуына тоқтала отырып,

Қазақ қоғамының жағдайы, әлеуметтік құрылымы мен саяси жағдайы туралы сараптама жасау.Жалғаспайұлы С. Ежелгі және ортағасырдағы Қазақстан. А., 1995.

Кляшторный С.Г, Султанов Т.И. Казахстан: летопись трех тысячилетий. А., 1992

Пірімбетов Е.У. Қазақ елінің тарихы. А., 2003ж.


Аннотация

14-15 апта

7


9. Студенттердің білімін бағалау жүйесі

Аудиториялық сабақтарға (дәріс) қатысу үшін -1 балл

Семинар сабағына жауап максималды-5 балл(әр студент 15 семинарда жауап беруі тиіс)

ОЖСӨЖ тапсырмаларын орындаған үшін максималды балл 7 балл

СӨЖ тапсырмаларын орындаған үшін максималды балл 7 балл

Пән бойынша максималды көрсеткіш-230 бб

30 дәріс х 1 балл-30 балл

15 семинар х 4 балл-60 балл

ОЖСӨЖ х 7 балл-70балл

СӨЖ х 7 балл- 70 баллРЕЙТИНГІЛІК-БАҒАЛАУ ЭКВИВАЛЕНТТІК ҚОРЫТЫНДЫ:

әріптік бағалау

сандық бағалау

пайыз көрсеткіші

дәстүрлі жүйедегі бағалау

А

4,0

95-100

өте жақсы

А-

3,67

90-94
В+

3,33

85-89

жақсы

В

3,0

80-84
В-

2,67

75-79
С+

2,33

70-74

қанағаттанарлық

С

2,0

65-69
С-

1,67

60-64
Д+

1,33

55-59
Д

1,0

50-54
Ғ

0,00

0-49

қанағаттанғысыз


Рейтингіні есептеуЖұмыс түрі

Ұпай саны
 • Ағымдағы бақылау- 20 %

 • Семинар тапсырмалары– 10 %

 • Межелік бақылау – 30 %
Қорытынды баға төмендегі нұсқа бойынша есептеледі

(Р1+Р2)


ИО = [ ------------ ] х 0,6 + Э х 0,4

2

мұндағы:Р1 – бірінші рейтинг бағасының сандық эквиваленті

Р2 – екінші рейтинг бағасының сандық эквиваленті

Э – емтихандағы бағаның сандық эквиваленті

10.Курс саясаты:

Барлық тапсырамаларды көрсетілген уақытында өткізу қажет. Барлық тапсырмаларды қабылдап алу емтиханға 7 күн қалғанда аяқталады. Барлық тапсырманы өткізбеген студенттер емтиханға кіргізілмейді. Жұмысты кеш тапсырсаңыз: қосымша тапсырма беру арқылы жұмыс көлемін ұлғайтылады; Емтиханға келмесеңіз: орынды себеп болса, бұрынғы орындалған жұмыстарыңыз есепке алынады; орынсыз себеп болса, тапсырманы орындауыңыз қажет және осы мәселеге қатысты университет саясаты есепке алынады. Әрбір тақырыпты қайталау және өтеу міндетті. Өтілген материалды меңгеру деңгейі тест арқылы тексеріледі. Тест алыдын ала ескертілмей өткізіледі. Аудиториялық сабақтарды босатпау, кешікпеу міндетті. Себепсіз сабақтан қалсаңыз: қосымша шығармашылылық жұмыс беріледі (реферат, көркем мәтінге талдау т.б.); Сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақ босатылғанға теңгеріледі.Кеңестер: оқу үрдісінде, қарым-қатынаста компетентті болыңыз; топта және оқытушылармен ашық, сыпайы, шыншыл болыңыз; оқу процесіне белсенді қатысу, топпен жұмыс істей білуіңіз керек; тапсырманы шығармашылылықпен орындаңыз.

Курсқа қойылатын талаптар. Курсты толықтай игеру мақсатында студенттер қойылған талаптарды орындаулары тиіс.

Сабаққа қатысу: дәріс және тәжірибелік сабақтарға міндетті түрде қатысу. Егер студент белгілі бір себептер мен сабаққа қатыса алмаса, барлық өткен материалдар бойынша жауап беру тиіс.

Тәртіп: сабақ үстінде үнемі тәртіп бұзған студент аудиториядан шығарылып жіберіледі және барлық курс бойынша «қанағаттанғысыз» бағасы қойылады.

Бақылау жұмыстары: бақылау жұмысын студент міндетті түрде орындап, белгіленген уақытта тапсыру тиіс.

Межелік бақылау: межелік бақылау қорытындысы студенттің сабаққа қатысуын, өздік жұмысты уақытында орындауын, сабақта ауызша және жазбаша түрде жауап беруінескере отырып ойылады.

Емтихан: қорытынды мемлекеттік емтиханға барлық студенттер үшін билеттік жүйе негізінде жүргізіледі. Билеттің әрбір нұсқасы үш сұрақтан тұрады.
: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> ОҚУ Әдістемелік кешен пәН «Қазақ Әдебиетін жаңа технология бойынша оқыту әдістемесі» мамандық
2016 -> Педагогика 1-вариант Педагогика ғылымының зерттеу объектісі
2016 -> Ертеңгілік «Алтынсың ғой анашым» Тәрбиеші: Шуканаева Р. С. Бадамша ауылы 2013ж 8 Наурыз мерекесіне арналған ертеңгілік
2016 -> Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Ақтай-сай ауылы Самал Жумина Орынбасарқызы
2016 -> Решение на прошедшей неделе было принято Советом Ассоциации
2016 -> Төмендегі мәтінді қазақ тіліне аударыңыз
2016 -> «Педагогика тарихы» пәнінен дәрістер тезисі №1 Дәріс тақырыбы: Педагогика тарихы пәні мен міндеттері. 2 сағат Дәріс тақырыбының мақсаты
2016 -> "Т. Аубакиров атындағы жалпы орта мектебі" Сайыс тақырыбы: “1916 жылғы ұлт – азаттық көтеріліске 100 жыл”
2016 -> Қазақстан республикасының отбасы-неке қатынастарын реттеу заңЫ
©tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет