P(- 3;4), Q(6;- 2) нүктелері берілген. Q нүктесіне қарағанда р нүктесіне симметриялы м нүктесінің координаталарын табыңызжүктеу 104.38 Kb.
Дата30.06.2016
өлшемі104.38 Kb.
001

P(– 3;4), Q(6;– 2) нүктелері берілген. Q нүктесіне қарағанда Р нүктесіне симметриялы М нүктесінің координаталарын табыңыз.

A)M(15;– 8)

B)M(0;8)


C)M(– 3;2)

D)M(15;– 1)

E)M(– 5;7)

002


Катеттері 12 және 9 болатын тік бұрышты үшбұрыштың гипотенузасына жүргізілген медианасын табыңыз.

A)3


B)6

C)7,5


D)30

E)15


003

Тік бұрышты үшбұрыштың гипотенузасына жүргізілген биіктік осы үшбұрышты аудандары 1,5 см2 және 13,5 см2 болып келетін екі үшбұрышқа бөледі. Үшбұрыштың гипотенузасын табыңыз.

A)8 см

B)9 см


C)13 см

D)15 см


E)10 см

004


Тік бұрышты үшбұрыштың гипотенузасына жүргізілген биіктік осы үшбұрышты аудандары 2 см2 және 32 см2 болып келетін екі үшбұрышқа бөледі. Үшбұрыштың гипотенузасын табыңыз.

A)32 см


B)17 см

C)16 см


D)20 см

E)18 см


005

MNP үшбұрышының N бұрышының биссектрисасы МР қабырғасын ұзындықтары 14 және 6 болып келетін кесінділерге бөледі. MNP үшбұрышының периметрін табыңыз, егер MN–NP=16 болса.

A)56

B)64


C)50

D)42


E)60

006


Үшбұрыштың қабырғалары ; 15; 30 болса, үлкен бұрышын табыңыз.

A)100°


B)150°

C)60°


D)120°

E)90°


007

Үшбұрыштың қабырғалары ; 16; 32 болса, үлкен бұрышын табыңыз.

A)60°

B)80°


C)90°

D)120°


E)100°

008


MNK үшбұрышында NK=24, ал N бұрышының сыртқы бұрышы 150°тең. MN-ге жүргізілген биіктікті табыңыз.

A)16


B)12

C)14


D)18

E)10


009

Табандары 25 пен 11-ге тең, ал бүйір қабырғалары 13 пен 15-ке тең болатын трапецияның биіктігін табыңыз.

A)13

B)11


C)14

D)10


E)12

010


Катеттері 4 және 12-ге тең тікбұрышты үшбұрышқа іштей тік бұрышы ортақ квадрат сызылған. Осы квадраттың қабырғасын табыңыз.

A)4


B)3

C)5


D)6

E)2


011

Радиусы 5 дм-ге тең шеңберге іштей сызылған дұрыс үшбұрыштың қабырғасына квадрат салынған. Осы квадраттың периметрін табыңыз.

A)15дм

B)20дм

C)20 дм

D)15дмE)10дм

012


Параллелограмм диагоналінің ұзындығы 24 см, ол параллелограмм қабырғаларымен 90° және 30° бұрыш жасайды. Параллелограмм қабырғаларын табыңыз.

A)

B)

C)

D)

E)

013

Параллелограмм диагоналінің ұзындығы 15 см, ол параллелограмм қабырғаларымен 90° және 30° бұрыш жасайды. Параллелограмм қабырғаларын табыңыз.A)

B)

C)

D)

E)

014


Параллелограмм диагоналінің ұзындығы 21 см, ол параллелограмм қабырғаларымен 90° және 30° бұрыш жасайды. Параллелограмның қабырғаларын табыңыз.

A)

B)

C)

D)

E)

015

Параллелограмм диагоналінің ұзындығы 3 см, ол параллелограмм қабырғаларымен 90° және 30° бұрыш жасайды. Параллелограмм қабырғаларын табыңыз.A)

B)

C)

D)

E)

016


Тең бүйірлі трапецияның диагоналі 20 дм және ол бүйір қабырғасымен 60° бұрыш, ал табанымен 45° бұрыш жасайды. Трапецияның бүйір қабырғасын табыңыз.

A) дм

B) дм

C) дм

D) дм

E) дм

017

Радиустарының ұзындықтары 15 см және 49 см болып келетін екі шеңберлер ұзындықтарының қосындысына ұзындығы тең болатын шеңбердің радиусын табыңыз.


A)26 см

B)64 см


C)32 см

D)60 см

E)28 см

018


Радиустарының ұзындықтары 13 см және 49 см болып келетін екі шеңберлер ұзындықтарының қосындысына ұзындығы тең болатын шеңбердің радиусын табыңыз.
A)28 см

B)62 см

C)26 см

D)60 см


E)56 см

019


Периметрі 30 см болып келетін дұрыс алтыбұрышқа шеңбер сырттай сызылған. Осы шеңберге іштей сызылған квадраттың периметрін табыңыз.

A)16 см


B)24см

C)24 см


D)20см

E)16см

020

Центрі О нүктесі болатын шеңберден 2 м қашықтықта жатқан А нүктесінен шеңберге жанама жүргізілген. Егер шеңбер радиусы 3 м болса, онда жанасу нүктесінен А нүктесіне дейінгі қашықтықты табыңыз.A)2 м

B)4 м


C)5 м

D)2,1 м


E)3 м

021


Радиусы 5-ке тең шеңбердің центрінен ұзындығы 8-ге тең хордасына дейінгі қашықтықты табыңыз.

A)7


B)6

C)4


D)5

E)3


022

Радиусы 5-ке тең шеңбердің центрінен ұзындығы 6-ға тең хордасына дейінгі қашықтықты табыңыз.

A)7

B)3


C)6

D)5


E)4

023


теңдеуімен берілген шеңбердің радиусын табыңыз.

A)5


B)3

C)6


D)7

E)4


024

теңдеуімен берілген шеңбердің радиусын табыңыз.

A)5


B)3

C)7


D)6

E)4


025

Cуреттегі көрсетілген сегменттің ауданын табыңыз.


6 см


0
A)

B)

C)

D)

E)

026


Cуреттегі көрсетілген сегменттің ауданын табыңыз.

9 см


0

A)

B)

C)

D)

E)

027

ТабандарыАD және ВС болатын АВСD трапециясының диагоналдары О нүктесінде қиылысады. Егер де АОD үшбұрышының ауданы 45 см2,АD=3см, ВС =5 см болса, онда ВОС үшбұрышының ауданын табыңыз.

A)25 см2

B)135см2

C)250 см2

D)125см2

E)198см2

028

Егер дұрыс үшбұрышқа іштей сызылған шеңбер радиусы 6 см-ге тең болса, онда үшбұрыш ауданын табыңыз.A)

B)

C)

D)

E)

029


Егер дұрыс үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер радиусы см-ге тең болса, онда үшбұрыш ауданын табыңыз.

A)

B)

C)

D)

E)

030

Егер дұрыс үшбұрышқа іштей сызылған шеңбер радиусытең болса, онда үшбұрыш ауданын табыңыз.A)

B)

C)

D)

E)

031


Егер дұрыс үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер радиусы4 см-ге тең болса, онда үшбұрыш ауданын табыңыз.

A)

B)

C)

D)

E)

032

Шеңбердің ұзындығы 16,8-ге тең. Шеңбердің радиусының жуық мәнін жүздік үлеске дейінгі дәлдікпен анықтаңыз.A)16,46

B)12,94


C)13,41

D)2,68


E)25,87

033


Егер көпбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы жетібұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысынан екі есе көп болса, онда көпбұрыштың қабырғалар саны

A)18


B)16

C)14


D)12

E)15


034

Егер көпбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы сегізбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысынан екі есе кем болса, онда көпбұрыштың қабырғалар саны

A)12

B)9


C)6

D)14


E)5

035


Егер көпбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы он екі бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысынан екі есе кем болса, онда көпбұрыштың қабырғалар саны

A)7


B)9

C)12


D)6

E)14


036

Егер ізделінді дөңес көпбұрыштың бұрыштарының қосындысы дөңес сегізбұрыштың бұрыштарының қосындысынан 2 есе артық болса, онда ізделінді дөңес көпбұрыштың қабырғаларының санын табыңыз.

A)12

B)11


C)14

D)13


E)10

037


Егер ізделінді дөңес көпбұрыштың бұрыштарының қосындысы дөңес жетібұрыштың бұрыштарының қосындысынан 2 есе артық болса, онда ізделінді дөңес көпбұрыштың қабырғаларының санын табыңыз.

A)13


B)12

C)11


D)10

E)14


038

Егер ізделінді дөңес көпбұрыштың бұрыштарының қосындысы дөңес алтыбұрыштың бұрыштарының қосындысынан 2 есе артық болса, онда ізделінді дөңес көпбұрыштың қабырғаларының санын табыңыз.

A)11

B)12


C)13

D)10


E)14

039


Ұқсас көпбұрыштың қабырғалары 2:1 қатынасындай, ал үлкен көпбұрыштың ауданы 36 см. Кіші көпбұрыштың ауданын табыңыз.

A)12


B)15

C)18


D)9

E)10


040

функциясының максимум және минимум нүктелерін табыңыз.

A)

B)

C)

D)

E)

041

функциясының максимум және минимум нүктелерін табыңыз.

A)

B)

C)

D)

E)

042

функциясының максимум және минимум нүктелерін табыңыз.

A)

B)

C)

D)

E)

043

функциясының ең үлкен мәнін табыңыз.

A)4


B)8

C)

D)1

E)2


044

функциясының ең үлкен мәнін табыңыз.

A)8


B)

C)2


D)1

E)4


045

функциясының ең үлкен мәнін табыңыз.

A)6


B)1,5

C)3


D)1

E)

046

Егер , , және векторларының арасындағы бұрыш 60ºболса, онда табыңыз.A)7

B)49


C)

D)14


E)3

047


Егер , ,және векторларының арасындағы бұрыш 60ºболса, онда табыңыз.

A)7


B)3

C)3,5


D)

E)14


048

Егер , ,және векторларының арасындағы бұрыш 60ºболса, онда табыңыз.

A)

B)9


C)3

D)1


E)1,5

049


параллелограмм болса, векторларының қосындысын табыңыз.

A)4


B)1

C)0


D)3

E)5


050

параллелограмм болса, векторларының қосындысын табыңыз.

A)4


B)0

C)3


D)1

E)5


051

Егер , және болса, онда табыңыз.

A)13

B)19


C)4

D)12


E)6

052


Егер , және болса, онда табыңыз.

A)0


B)15

C)100


D)20

E)5


053

Егер , және болса, онда табыңыз.

A)4

B)0


C)3

D)5


E)2

054


және векторларының арасындағы бұрыштың косинусын табыңыз.

A)–

B)

C)

D)

E)

055

және векторларының арасындағы бұрыштың косинусын табыңыз.

A)

B)–

C)

D)

E)

056

Егер , және болса, онда және векторлары арасындағы бұрышының косинусын табыңыз.A)

B)

C)

D)

E)

057


Егер , және болса, онда және векторлары арасындағы бұрышының косинусын табыңыз

A)

B)–

C)–D)

E)

058

Егер , және болса, онда және векторлары арасындағы бұрышының косинусын табыңызA)

B)

C)–

D)

E)–

059


АВСD квадратының қабырғасы 2-ге тең, ал диагоналдары О нүктесінде қиылысатын болса, онда скаляр көбейтіндісін табыңыз.

A)0


B)–1

C)1


D)0,5

E)2


060

АВСD квадратының қабырғасы 3-ке тең, ал диагоналдары О нүктесінде

қиылысатын болса, онда скаляр көбейтіндісін табыңыз.

A)–1


B)1

C)0


D)2

E)0,5


061

АВСД квадратының қабырғасы 5-ке тең, ал диагоналдары О нүктесінде

қиылысатын болса, онда скаляр көбейтіндісін табыңыз.

A)–1


B)0

C)2


D)1

E)0,5


062

Берілген нүктеден квадраттың барлық төбелеріне дейінгі қашықтық 13 см-ге тең, ал квадраттың диагоналі 10 см болса, берілген нүктеден квадрат жазықтығына дейінгі қашықтықты табыңыз.

A)см

B)5 см


C)см

D)см

E)12 см

063


Берілген нүктеден квадраттың барлық төбелеріне дейінгі қашықтық 13 см-ге тең, ал квадраттың диагоналі 24 см болса, берілген нүктеден квадрат жазықтығына дейінгі қашықтықты табыңыз:

A)см

B)см

C)12 см


D)см

E)5 см


064

Берілген нүктеден квадраттың барлық төбелеріне дейінгі қашықтық 13 см-ге тең, ал квадраттың диагоналі 18 см болса, берілген нүктеден квадрат жазықтығына дейінгі қашықтықты табыңыз.

A)5 см

B)смC)см

D)см

E)12 см

065


Берілген нүктеден квадраттың барлық төбелеріне дейінгі қашықтық 13 см-ге тең, ал квадраттың диагоналі 14 см болса, берілген нүктеден квадрат жазықтығына дейінгі қашықтықты табыңыз.

A)см

B)5 см

C)смD)см

E)12 см


066

және нүктелері арқылы өтетін түзудің теңдеуін жазыңыз.

A)x–3у–6=0

B)2x+3y – 6=0

C)2x – 3y – 6=0

D)2x – y+6=0

E)2x – 3y +6=0

067

P(–1;4), Q(3;5) нүктелері берілген. Q нүктесіне қарағанда P нүктесіне симметриялы М нүктесінің координаталарын табыңыз.A)M(2;7)

B)M(2;3)


C)M(1;3,5)

D)M(7;6)


E)M(–2;–3)

068


P(–3;5), Q(6;2) нүктелері берілген. Q нүктесіне қарағанда P нүктесіне симметриялы М нүктесінің координаталарын табыңыз.

A)M(0;1)


B)M(–3;2)

C)M(15;–1)D)M(1;–1)

E)M(5;4)
: upload -> iblock
iblock -> Поэмасын табыңыз. A «Ескендір». B «Ақын өлімі туралы аңыз»
iblock -> Сабақ: Қазақ тілі Мектеп: Қызылорда хбб нзм уақыты: 25. 11. 2013 ж
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: Жалпы білім беретін орта мектеп оқушыларын Қазақстан тарихы
iblock -> «Бекітемін» Қр бғМ вице-министрі Иманғалиев Е. Н
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: Жалпы білім беретін орта мектеп оқушыларын Қазақстан тарихы
iblock -> Қазақстан тарихы пәні бойынша Талапкерлерді кешенді тестілеуге арналған тест спецификациясы
iblock -> Сабақ жоспарының құрылымы Қазақстан тарихы 9-сынып
iblock -> Сабақ 2 сағат Мектеп: Семей қаласы фмб нзм
iblock -> Елена воевода по пути евразийских караванов: проблемы сотрудничества и межкультурной коммуникации
©tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет