Педагогика 1-вариант Педагогика ғылымының зерттеу объектісі


Тұлғаның санасын қалыптастыру әдісіне жатпайдыжүктеу 1.23 Mb.
бет2/6
Дата20.06.2016
өлшемі1.23 Mb.
1   2   3   4   5   6

5. Тұлғаның санасын қалыптастыру әдісіне жатпайды

A) Түсіндіру. B) Лекция. C) Әңгімелесу. D) Педагогикалық талап қою. E) Пікірталас.
6. Мемлекеттің белгілі бір жалпы принциптер негізінде құрылған, бір-бірімен байланысты оқыту-тәрбие мекемелерінің жиынығы:

A) Мектептен тыс мекемелер. B) Әлеуметтік жүйе. C) Білім беру жүйесі. D) Дидактикалық жүйе.

E) Педагогикалық жүйе.

7. Оқытудың мазмұнын, әдістерін, ұйымдастыру формаларын ғылыми нақтылайтын педагогикалық теория:

A) Оқыту технологиясы. B) Педагогикалық технология. C) Дидактика.

D) Педагогикалық менеджмент. E) Тәрбие теориясы.
8. Дидактиканың зерттеу пәні:

A) Оқыту процесі. B) Білім беру мазмұны.

C) Сабақ беру (мұғалім іс-әрекеті) және оқудың (оқушы ісәрекеті) байланысы, олардың өзара қимылы.

D) Оқыту әдістері. E) Тәрбие.
9. Дидактика категориясы:

A) Тәрбие мақсаты. B) Тұлғаны қалыптастыру. C) Тұлғаны дамыту.

D) Білім беру мазмұны. E) Тәрбие әдістері.
10. Оқыту мақсаты - оқушыларда интеллектуалдық іскерліктерді, түсініктерді, көріністерді, білімдерді дайын түрде қалыптастыру:

A) Дамыта оқыту. B) Дәстүрлі дидактикалық концепция. C) Педоцентрлік концепция.

D) Проблемалық оқыту. E) Бағдарламалап оқыту.
11. Сабақ беру басымды роль атқаратын дидактикалық жүйе:

A) Педоцентрлік концепция. B) Дәстүрлі дидактикалық концепция.C) Түсіндірмелі-сипаттай оқыту.

D) Дамыта оқыту. E) Психологиялық оқыту теориялары.
12. Оқыту мақсатын іске асыруды, оқушылардың білімдерді қабылдауын, қорытуын және практикада қолдануын қамтамасыз етуге бағытталған мұғалім іс-әрекеті:

A) Оқу. B) Сабақ беру. C) Білім беру. D) Тәрбиелеу. E) Оқыту.
13. Оқыту процесінің бір жағы сабақ беру, ал екінші жағы – бұл:

A) Оқыту. B) Оқу. C) Білім беру. D) Тану. E) Тәрбие.
14. Оқыту процесінің методологиялық негіздері:

A) Таным теориясы. B) Тарихи материализм. C) Неотомизм. D) Бихевиоризм. E) Экзистенциализм.
15. Оқыту процесінде іске асырылатын функциялар:

A) Оқушылардың ой-өрісін кеңейту, іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыыру.

B) Оқыту мазмұнын, ұйымдастыру формаларын анықтау.

C) Оқушыларға білім беру, оларды тәрбиелеу, дамыту.

D) Оқыту әдістерін, құралдарын таңдау.

E) Оқыту маақсатын қою, міндеттерін анықтау.
16. Оқыту процесінің қозғаушы күштері:

A) Мұғалімнің жігері.

B) Оқу тапсырмалары мен оқушылардың білім деңгейі арасындағы қарама-қайшылықтар.

C) Білімдерді, іскерліктерді, дағдыларды игеру қажеттілігін оқушылардың түсінуі.

D) Дидактикалық зерттеулер.

E) Ғылым мен практиканың байланысы.
17. «Белгіліден белгісізге, жайдан күрделіге» ережелері қандай принципке жатады?

А) Ғылымилық. В) Көрнекілік. С) Шамаға лайықтық.D) Теориямен практиканың байланысы.

E) Жүйелілік және бірізділік.

18. Оқыту принципі:

A) Оқыту материалын таңдау негізінде жататын қағидилар.

B) Оқытудың ғылымилығын қамтамасыз етеін қағидалар.

C) Оқыту процесін ұйымдастыруға қойылатын талаптар.

D) Оқыту процесінің компоненттері арасындағы байланыстар.

E) Орындауды қажет ететін ережелер.
19. Қандай оқыту принципі оқыту мазмұны оқушыларды ғылымның даму деңгейіне сәйкес объективті ғылыми фактілер, теориялар және заңдармен таныстыруды талап етеді:

A) Ғылымилық. B) Көрнекілік. C) Саналылық және белсенділік.

D) Жүйелілік және бірізділік. E) Шамаға лайықтық.
20. Қандай оқыту принципі сезім органдарын оқыту материалдарын қабылдауға және өңдеуге мақсатты қатыстыруды талап етеді:

A) Саналылық және белсенділік. B) Ғылымилық. C) Көрнекілік. D) Шамаға лайықтық. E) Жүйелілік және бірізділік.
21. Жүйелілік және бірізділік принципі:

A) Оқыту процесін және оның мазмұнын бір тәртіппен құрастыруды талап етеді.

B) Оқушылардың жас ерекшеліктерін ескеру.

C) Оқыту процесінде оқушыларды білімді практикада қолдануға ынталандыру.

D) Көрнекіліктерді қолдануды талап ету.

E) Оқушының мүмкіндіктерін ескеру.
22. Оқыту барысында өмірден мысал келтіру, оқушыларды өндіріспен таныстыруды қандай оқыту принципі талап етеді:

A) Көрнекілік. B) Шамаға лйықтық. C) Беріктік .D) Ғылымилық.

E) Оқыту мен практиканың байланысы.
23. Білімнің есте жақсы сақталуын, олардың оқушы санасының бір бөлігі, жүріс-тұрысының негізі болуын талап ететін принцип:

A) Беріктік. B) Жүйелілік және бірізділік. C) Ғылымилық.

D) Саналылық және белсенділік.

E) Оқыту мен практиканың байланысы.
24. Оқытудың қандай принципі оқушылардың даму ерекшеліктерін, оқу мүмкіндіктерін ескеруді талап етеді:

A) Ғылымилық. B) Көрнекілік.C) Шамаға лайықтық. D) Беріктік.

E) Саналылық және белсенділік.
25. Қабылдау, пайымдау, қорыту, бекіту, практикада қолдану:

A) Педагогикалық процесс кезеңдері. B) Оқыту процесінің компоненттері. C) Іс-әрекет компоненттері.

D) Білімді игеру процесінің кезеңдері. E) Сабақ элементтері.

Педагогика

1-вариант
1. Оқыту процесінің құрылымдық компонентіне жатпайды:

A) Оқыту мақсаты. B) Оқыту нәтижесі. C) Оқыту әдістері.

D) Оқыту құралдары. E) Оқыту заңдылықтары.
2. Білім беру мазмұнын анықтау қандай сұраққа жауап береді?

А) Қалай оқыту.В) Кімді оқыту. С) Нені оқыту. D) Неге оқыту. Е) Қашан оқыту.3. Оқыту процесі барысында оқушылар игеретін ғылыми білімдер, прак-тикалық іскерліктер мен дағдылар, іс-әрекет және ойлау әдістері жүйесі:

A) Тәрбие. B) Білім беру мазмұны. C) Оқыту. D) Оқыту тәсілдері. E) Білімі.
4. Білім беру мазмұнын анықтауға әсер ететін фактор:

A) Ата-ана қажеттіліктері. B) Оқу құралдарымен жабдықтауы. C) Мектептін мүмкіндіктері.

D) Қоғамның экономикалық дамуы.

E) Қоғам қажеттіліктері., ғылымның даму деңгейі.
5. Білім беру мазмұнын анықтаудың дидактикалық материализм теориясы бойынша білім беру мақсаты:

A) Тұлғаны дамыту. B) Оқушылардың ойлауын дамыту.

C) Оқушыларға әртүрлі ғылымдардан неғұрлым көп білім беру.

D) Іс-әрекет әдістерін қалыптастыру. E) Оқушылардың қиялын дамыту.
6. Оқыту пәндерінің тізімін, сағат санын көрсетіп оқу жылдарына бөлетін, аптасына әрбір пәнге тиісті сағат санын анықтайтын құжат – ол:

A) Оқыту бағдарламасы. B) Оқыту жоспары. C) Сабақ жоспары.

D) Календарлық жоспар. E) Тақырыптық жоспар.
7. Оқыту пәнінің мазмұнын ашатын, тақырыптардың кезектестігін, оларды игеруге бөлінген уақыттарды және оқыту пәнінің мақсаты мен міндеттерін анықтайтын құжат:

A) Мемлекеттік стандарт. B) Оқыту бағдарламасы. C) Оқыту жоспары. D) Оқулық. E) Оқу құралы.
8. Белгілі бір тәртіппен және режиммен жүретін мұғалім мен оқушылардың біріккен іс-әрекеттерінің сырт көрінісі:

A) Оқыту мазмұны. B) Оқытуды ұйымдастыру формасы. C) Оқыту процесі.

D) Тәрбие процесі. E) Оқыту принципі.
9. Сыныптық-сабақтық жүйенің теориялық негізін жасаған:

A) Я.А.Коменский. B) К.Д.Ушинский. C) Дж. Локк. D) И.Ф.Гербарт. E) А.Дистервег.
10. Қабілеттеріне, дайындық дәрежесіне және интеллектуалдық даму деңгейіне байланысты оқушыларды сыныптарға бөлу – ол:

A) Маннгейм жүйесі. B) Белл-Ланкастер жүйесі. C) Дальтон-план.

D) Трамп жоспары. E) сыныптық-сабақтық жүйесі.
11. Қәзіргі заманғы мектептегі оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы:

A) Экскурсия. B) Үйірмелер. C) Сабақ. D) Консультация. E) Үйдегі оқу жұмысы.
12. Оқытуды ұйымдастыру формасына жатпайды:

A) Сабақ. B) Экскурсия. C) Семинар. D) Факультатив сабақ. E) Бақылау.
13. Сабақта оқушылардың оқу жұмыстарын ұйымдастыру формалары:

A) Дербес, топтық және жаппай оқыту.

B) Проблемалық оқыту, бағдарламалық оқыту, түсіндірмелі-иллюстративтік оқыту.

C) Дербес, топтық және фронтальді.

D) Дидактикалық ойындар, конференция-сабақ.

E) Жаттығу.
14. Сабақтың негізгі белгілері:

A) Оқушылардың тұрақты құрамы, бір пәнге арналуы, арнайы кесте бойынша жүруі.

B) Арнайы бөлмеде өтуі, оқу құралдары болуы.

C) Сабақтың 45 минут жүруі.

D) Мұғалімнің басшылығы, оқудың практикамен байланысы.

E) Білім беру, тәрбиелеу, дамыту міндеттерінің шешілуі.
15. Бір-бірімен байланысты, бір-бірімен шартталған сабақ элементтерінің жиынтығы:

A) Оқыту әдістері. B) Оқыту тәсілдері. C) Сабақ құрылымы.

D) Сабақта қолданылатын оқыту құралдары. E) Дидактикалық міндеттер.
16. Сабақ түрін анықтаудың кең тараған жолы:

A) Дидактикалық мақсатына байланысты. B) Оқыту мақсатына жетуге кеткен уақытқа байланысты.

C) Мұғалім іс-әрекетінің сипаты. D) Оқушы іс-әрекетінің сипаты.

E) Оқушылардың оқу жұмыстарын ұйымдастыру сипатына байланысты.
17. Дальтон-план:

A) Оқытуды ұйымдастырудың жаппай формасы. B) Оқытуды ұйымдастырудың жекеленген формасы.

C) Оқытуды ұйымдастырудың жеке-топтық формасы. D) Оқытуды ұйымдастырудың жеке формасы.

E) Оқу әдісі.
18. Аралас сабақта:

A) Тек жаңа білімдер қалыптастырылады. B) Тек жаңа іскерліктер қалыптастырылады.

C) Тек жаңа дағдылар қалыптастырылады.

D) Оқу материалдары бекітіледі. E) Бірнеше дидактикалық міндеттер шешіледі.
19. Сабақта оқушылардың бірдей тапсырмаларды жеке-жеке орындаулары - оқушылардың оқу жұмысын ұйымдастырудың:

A) Фронтальді формасы.

B) Жеке формасы.

C) Топтық формасы.

D) Бригадалық формасы.

E) Ұжымдық формасы.
20. Білім беру мазмұны құжаттармен айқындалады:

A) Календарлық жоспар, сабақ жоспары. B) Әдістемелік нұсқаудар, оқыту құралдары.

C) Оқыту жоспары, оқыту бағдарламасы, оқулықтар. D) «Білім туралы» заң.

E) Мектептің оқу-тәрбие жұмысы жоспары.
21. Білім беру міндеттерін шешуге бағытталған мұғалім мен оқушылардың біріккен іс- әрекеттері:

A) Оқыту әдісі. B) Оқыту құралы. C) Оқыту тәсілі. D) Оқыту түрі. E) Оқытуды ұйымдастыру формасы.
22. Оқыту әдісі дидактикада қандай сұраққа жауап береді:

A) Нені оқыту.B) Қалай оқыту.C) Қашан оқыту.D) Не үшін оқыту.E) Қайда оқыту.
23. Жаттығу, лабораториялық жұмыс, практикалық жұмыс:

A) Көрнекілік әдістер. B) Ауызша әдістер. C) Практикалық әдістер.

D) Зерттеу әдістері. E) Кітаппен жұмыс.
24. Ауызша, көрнекілік және практикалық әдістері қандай белгіге байланысты жіктелген:

А) Білім түпнұсқасы.B) Танымдық іс-әрекет. C) Ынтымақтастық формасы.

D) Дидактикалық мақсатқа байланысты. E) Оқушы іс-әрекетіне байланысты.
25. Түсіндірмелі-иллюстративтік, репродуктивтік, проблемалық мазмұндау, ізденіс түрлері, зерттеушілік әдістер деп жіктеудің негізгі белгісі:

A) Дидактикалық міндет. B) Оқудағы ынтымақтастық. C) Танымдық іс-әрекет түрі.

D) Білім түпнұсқасы.E) Бинарлық жіктеу.

Педагогика

1-вариант
1. Мұғалімнің проблеманы қоюы және өзінің оны шешудің жолдарын көрсетуі:

A) Проблемалық мазмұндау. B) Репродуктивтік. C) Зерттеушілік әдістері.

D) Түсіндірмелі-иллюстративтік. E) Ізденіс түрлері.
2. Игеру мақсатымен ақыл-ой немесе практикалық қимылдарды бірнеше рет қайталау:

A) Түсіндіру. B) Кітаппен жұмыс. C) Жаттығу. D) Бақылау.

E) Лекция.
3. Танымдық іс-әрекетті ұйымдастыру және іске асыру әдісіне жатпайды:

A) Әңгіме. B) Түсіндіру. C) Дискуссия. D) Иллюстрация. E) Демонстрация.
4. Оқу-танымдық іс-әрекетті ынталандыру әдісі:

A) Демонстрация. B) Зерттеу әдісі. C) Танымдық ойындар. D) Түсіндіру. E) Иллюстрация.
5. Бақылау әдісі:

A) Түсіндіру. B) Жазбаша бақылау. C) Жаттығу. D) Дидактикалық ойын. E) Анкета алу.
6. Жоғары сыныптарда қолданылатын күрделі, көлемді оқу материалын монологтік баяндау:

A) Лекция. B) Түсіндіру. C) Әңгіме. D) Әңгіме-кеңес. E) Оқу дискуссиясы.
7. Рецензия жазу:

A) Оқығанның қысқаша мазмұнын жазу. B) Оқыған әдебиеттегі негізгі ойларды жазу.

C) Оқығаннан дәлме-дәл үзінді. D) Оқығанға өз ойын білдіріп қысқа пікір жазу.

E) Конспектілеу.
8. Оқу материалын ойластырылған сұрақтар жүйесі арқылы игертуге бағытталған оқытудың диалогтік әдісі:

A) Жаттығу. B) Практикалық жұмыс. C) Дидактикалық ойын. D) Әңгіме-кеңес. E) Түсіндіру.
9. Дидактика – бұл:

A) Тұлға дамуының заңдылықтарын зерттейтін ғылым.

B) Тұлға қалыптасуының заңдылықтары туралы ғылым.

C) Өсіп келе жатқан ұрпақты тәрбиелеу және білім беру туралы педагогиканың бөлімі.

D) Білім беру теориясын жасайтын жалпы педагогика бөлімі.

E) Тәрбиелей оқытуды зерттейтін ғылым.
10. Сабақ, семинар:

A) Ұйымдастыру формалары. B) Педагогикалық жүйе.

C) Оқыту әдістері. D) Оқыту құралдары.

E) Дидактиаклық жүйе.
11. Ұйымдастыру кезеңі, өткен бөлімдер бойынша тапсырмалар жүйесін орындау, қортынды жасау:

A) Аралас сабақ. B) Білімді және іскерлікті бекіту сабағы.

C) Жаңа білім қалыптастыру сабағы.

D) Жүйелеу және қорыту. E) Жаңа іскерлікті қалыптастыру сабағы.
12. Оқыту әдісі:

A) Оқушылардың танымдық іс-әрекетіне басшылық жасау амалдары.

B) Оқушыларда іскерлік және дағды қалыптастыру үшін мұғалім қолданатын тәсілдер жиынтығы.

C) Білім және дағды қалыптастыру мақсатымен нақты қимылдарды көп рет қайталау.

D) Оқушылардың білім, іскерлік, дағдыны игеру, олардың дүниетанымын қалыптастыру және қабылеттерін дамыту жолдары.

E) Оқушыларға білім, іскерлік, дағдыны игерту, олардың танымдық қабілеттерін және тұлғалық қасиеттерін дамытуға бағытталған педагог және оқушылардың өзара байланысқан іс-әрекеттері.
13. Түсіндіру:

A) Оқыту материалын мұғалімнің мәнерлі, әсерлі баяндауы.

B) Оқушыларды жаңа білімді игеруге ынталандыру.

C) Теориялық мәнін ашу, фактілерді, құбылыстарды бірізді, дәлелді баяндау.

D) Ғылыми фактілерді баяндау.

E) Оқу материалын индуктивті баяндау әдісі.
14. Мұғалімнің іс-әрекеті - сабақ беру басымды роль атқаратын дидактикалық жүйе:

A) Дәстүрлі. B) Педоцентрлік. C) Қазіргі заманғы. D) Авторитарлық. E) Демократиялық.

15. Нәтижесінде білім, іскерлік, дағды, іс-әрекет және жүріс-тұрыс (мінез-құлық) тәжірибесі, тұлға қасиеттері қалыптасатын педагог пен оқушылар-дың белсенді, мақсатты бағытталған өзара қимылдау процесі:

A) Оқыту. B) Тәрбие. C) Білім беру. D) Тану. E) Сабақ беру.
16. Тану, тәжірибе және жаттығулар негізінде мінез-құлықтың және іс-әрекеттің жаңа формалары пайда болу немесе ескілердің өзгеру процесі:

A) Сабақ беру.B) Оқу. C) Оқыту. D) Білім беру. E) Өзіндік білім алу.
17. Ғылыми фактілерді, түсініктерді, заңдарды, заңдылықтарды түсінуі, есте сақтауы және қайтадан айту:

A) Іскерлік. B) Білім. C) Дағды. D) Тәжірбие. E) Білім беру.
18. Игерілген білімдер негізінде практикалық және теориялық іс-әрекетті орындауға дайындығы:

A) Білім. B) Іскерлік. C) Дағды. D) Тәжірбие. E) Білім беру.
19. Материалдық және идеалдық деп жіктелетіндер:

A) Оқыту принциптері. B) Оқыту әдістері. C) Оқытуды үйымдастыру формалары.

D) Оқыту құралдары. E) Тәрбие әдістері.
20. Бағдарламалап оқыту мақсаты:

A) Тәрбие мақсаттарын шешу. B) Оқушылардың оқу жетістіктерін анықтау.

C) Оқыту процесін басқаруды жетілдіру.

D) Автоматтандырылған қарама-қарсы байланыстарды қамтамасыз ету.

E) Оқушылардың оқу мүмкіндіктері туралы ақпарат алу.
21. Оқушылардың өзіндік оқу жұмыстары:

A) Педагогтің көмегінсіз орындалатын оқушы іс-әрекеті.

B) Оқыту процесіндегі педагогтің тапсырмасымен және оның басшылығы-мен орындалатын оқушы іс-әрекеті.

C) Педагог басшылығымен, бірақ тікелей қатысуынсыз орындалатын оқушы іс-әрекеті.

D) Бақылау жұмысымен сәйкес.

E) Сабақтан тыс танымдық іс-әрекет.
22. Oқытудың екі жақтылық сипаты:

A) Отбасы мен мектептің ынтымақтастығы. B) Оқушы мен сыныптың біріге қимылдауы.

C) Сабақ беру мен оқытудың бірлігі. D) Өзіндік білім алу мен оқытудың бірлігі.

E) Білім беру мен тәрбиенің бірлігі.
23. «Ұлы дидактика» еңбегінің авторы:

A) Л.Н.Толстой. B) К.Д.Ушинский. C) А.С.Макаренко. D) Я.А.Коменский. E) К.Гельвеции.
24. Дидактикалық принципке жатпайды:

A) Ғылымилық. B) Теорияның өмірмен, практикамен байланысы. C) Жүйелілік және бірізділік.

D) Үздіксіздік. E) Белсенділік және сапалылық.
25. Білім көзі ауызша немесе баспа сөзі болатын оқыту әдістері:

A) Ауызша әдістер. B) Көрнекілік әдістер. C) Иллюстрация. D) Практикалық әдістер. E) Демонстрация.
Педагогика

1-нұсқа
1. Cабақ құрылымы тәуелді:

A) Сабақ түрінен.

B) Оқыту әдістерінен.

C) Оқыту құралдарынан.

D) Дидактикалық принциптерден.

E) Білім беру мазмұнынан.
2. Оқушылар біліміндегі олқылықтарды анықтау, оқыту процесіне түзету енгізу, әрі қарай оқытуды жоспарлау, үлгермеушілікті жоюға бағытталған ұсыныстар:

A) Оқытудағы диагностика. B) Білімді бекіту жетілдіру міндеттері.

C) Іскерлік және дағдыларды қалыптастыру міндеттері.

D) Білімді қорыту міндеттері. E) Білімді жүйелеу.
3. Бағдарламалап оқыту мақсаты:

A) Тәрбиелік міндеттерді шешу. B) Қатаң бақылау.

C) Оқытуды басқару, оқушылардың өзіндік жұмыс істеу деңгейін арттыру, оқытуды жекелендіру.

D) Автоматтандырылған қарама-қарсы байланыстары бар жаттығулар.

E) Оқушылардың оқу мүмкіндіктері туралы ақпарат алу.
4. Проблемалық оқыту мәні:

A) Оқушылардың танымдық мүмкіншіліктерін зерттеу.B) Оқушылардың танымдық іс-әрекеттерін басқару.

C) Оқушылар алдына проблемалар қою. D) Оқушылардың өзіндік ізденіс іс-әрекеттерін ұйымдастыру.

E) Оқытуда қарама-қарсы байланыстарды қамтамасыз ету.
5. Ағымдық бақылау, аралық бақылау, қорытынды бақылау:

A) Бақылау түрлері. B) Бақылау формалары. C) Бақылау міндеттері. D) Бақылау әдістері.

E) Бақылау құралдары.
6. Бақылау формалары:

A) Ауызша бақылау, жазбаша бақылау. B) Практикалық жұмыстар, машиналы бақылау.

C) Жеке, топтап және фронтальды. D) Ағымдық, аралық және қорытынды. E) Тест.
7. Оқыту процесінің нәтижелілігін дидактикалық процесті оқыту жағдайымен бірлікте анықтау:

A) Бақылау. B) Жүйелеу. C) Оқыту. D) Диагностика. E) Тәрбиелеу.
8. Бағалау – бұл:

А) Тексеру процесі. B) Тексеру нәтижесі. C) Бақылау әдісі. D) Бақылау құрылымы. E) Қарама-қарсы байланыс.
9. Бақылаудың дидактикалық процестің барлық кезеңінде жүруін талап ететін принцип:

A) Объективтілік. B) Жүйелілік. C) Көрнекілік. D) Ғылымилық. E) Саналылық.
10. Ауызша тексеру, жазбаша тексеру, практикалық жұмыстар:

A) Бақылау түрлері. B) Бақылау әдістері.C) Тексеру құралдары. D) Диагностика. E) Оқыту кезеңдері.
11. Диктант:

A) Бақылау әдісі. B) Тексеру процесі. C) Диагностика. D) Сабақ элементі. E) Оқу әдісі.
12. Бір мезгілде бір оқушының ауызша жауап беруі, 2-3 оқушының тақтада жұмыс істеп сұрауға дайындалулары, қалғандарының өз орындарында жеке тапсырмаларды орындауы:

A) Комбинацияланған (нығыздалған). B) Дараланған. C) Топтық. D) Жекеленген. E) Фронтальді.
13. Проблемалық жағдай:

A) Оқушылардың білім деңгейінің төмендігі. B) Оқыту процесінде туған қиындық.

C) Қойылған оқу-танымдық міндетті өзіндік шешуге оқушылардың игерген білімдерінің жеткіліксіздігі.

D) Мұғалім іс-әрекеті мен оқушылар іс-әрекеттері арасындағы сәйкессіздік. E) Мұғалім білімінің төмендігі.14. Проблеманы қою:

A) Сұрақты анықтау. B) Не белгілі, не белгісіз және нені шешу керектігін анықтау.

C) Қиындық себебін анықтау. D) Проблеманы шешу жолдарын көрсету. E) Болжам жасау.
15. Дидактикалық тест:

A) Оқу материалдарын игеру деңгейін анықтайтын стандарттандырылған тапсырмалар жиынтығы.

B) Оқыту материалы бойынша сұрақтар жиынтығы.

C) Іскерліктер мен дағдылардың қалыптасу деңгейін анықтайтын жазбаша жұмыстар.

D) Білімді бақылау процесі. E) Оқушы қабілеттерін тексереді.
16. Валидтілік, мықтылық, объективтілік.

A) Тест түрлері. B) Тестіге қойылатын талаптар. C) Тест құрылымы. D) Тест формалары.

E) Тест нәтижелерін өңдеуге қойылатын талаптар.

17. Тестінің валидтілігі:

А) Бағдарламаға сәйкестігі. B) Оқушылардың дайындық деңгейіне сәйкестігі.

C) Сұрақтардың оқушыларға түсініктілі, анықтығы.

D) Жобаланған біліміділік деңгейін анықтауға сәйкестігі.

E) Білім беру мақсаты мен міндеттеріне сәйкестігі.


18. Тестінің мықтылығы тәуелді:

A) Тапсырмалар қиындылығынан. B) Тапсырмалардың әртүрлілігінен. C) Тапсырмалар санынан.

D) Сұрақтың ұзындығынан. E) Жауаптардың ұзындығынан.
: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> ОҚУ Әдістемелік кешен пәН «Қазақ Әдебиетін жаңа технология бойынша оқыту әдістемесі» мамандық
2016 -> Ертеңгілік «Алтынсың ғой анашым» Тәрбиеші: Шуканаева Р. С. Бадамша ауылы 2013ж 8 Наурыз мерекесіне арналған ертеңгілік
2016 -> Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Ақтай-сай ауылы Самал Жумина Орынбасарқызы
2016 -> Решение на прошедшей неделе было принято Советом Ассоциации
2016 -> Төмендегі мәтінді қазақ тіліне аударыңыз
2016 -> «Педагогика тарихы» пәнінен дәрістер тезисі №1 Дәріс тақырыбы: Педагогика тарихы пәні мен міндеттері. 2 сағат Дәріс тақырыбының мақсаты
2016 -> "Т. Аубакиров атындағы жалпы орта мектебі" Сайыс тақырыбы: “1916 жылғы ұлт – азаттық көтеріліске 100 жыл”
2016 -> Қазақстан республикасының отбасы-неке қатынастарын реттеу заңЫ
2016 -> А. Байтұрсынов орта мектебі. Пәні: Дүниетану Тақырыбы: Отбасы. Отбасы мүшелері. Мақсаты


1   2   3   4   5   6


©tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет