Педагогика 1-вариант Педагогика ғылымының зерттеу объектісі


Түсініктерді, фактілерді, теорияларды, заңдылықтарды игеружүктеу 1.23 Mb.
бет3/6
Дата20.06.2016
өлшемі1.23 Mb.
1   2   3   4   5   6

19. Түсініктерді, фактілерді, теорияларды, заңдылықтарды игеру:

A) Білім қалыптасуының көрсеткіштері. B) Іскерлік қалыптасуының көрсеткіштері.

C) Дағды қалыптасуының көрсеткіштері. D) Тұлғалық қасиеттер қалыптасуының көрсеткіштері.

E) Тәрбиелілік көрсеткіші.
20. Стрестік жағдайлар туғызу, кездейсоқтық элементі болуы:

A) Ауызша емтиханға тән.B) Тест түріндегі емтиханға тән. C) Диктант.

D) Жазбаша бақылау жұмысы. E) Шығарма жазуға тән.

21. Үй тапсырмасының қажеттілігі себебі:

A) Игерілген білімді, іскерлікті, дағдыларды сабақта толық бекіту мүмкін еместігі.

B) Оқушылардың өзіндік жұмыстары үшін бағалар жинау мүмкіндігі.

C) Оқушылардың сабақтан бос уақыттарының болуы.

D) Оқушылардың дайындық деңгейлерінің әртүрлілігі.

E) Теория мен практиканы біріктіру талабы.

22. Оқыту процесінің компоненті:

A) Оқыту бағдарламасы. B) Оқыту мазмұны. C) Сабақ. D) Оқыту жоспары. E) Мұғалім іс-әрекеті.

23. Оқыту процесіндегі бақылау функциясы:

A) Реттеушілік. B) Жүйеқұраушы.C) Қалыптастырушы. D) Жетекшілік. E) Ынталандыру.
24. Қандай бақылау принципі оқыту нәтижесін анықтау мұғалім тұлғасынан тәуелсіз болуын талап етеді?

A) Объективтілік. B) Жүйелілік. C) Көрнекілік. D) Саналалық. E) Беріктік.
25. Әр сабақта оқушылардың оқу материалдарын игеруін жүйелі түрде бақылау:

A) Ағымдық бақылау.

B) Тақырыптық бақылау.

C) Аралық бақылау.

D) Қорытынды бақылау.

E) Оқыту әдісі.

Педагогика

1-нұсқа
1. Әр түрлі деңгейдегі басқару субъектілерінің оның барлық звен-оларымен (министрліктен оқыту-тәрбие мекемелеріне дейін) жүйелі, жоспарлы және мақсатты бағытталған өз-ара іс-әрекеттері:

A) Білім беруді жобалау. B) Білім беруді дианостикалау. C) Білім беруді басқару.

D) Білім беруді жоспарлау. E) Басқару деғгейлері.
2. Анықталған мақсатқа жетуді қамтамасыз ететін, басқарғанда сақталатын негізгі ережелер, оған қойылатын талаптар:

A) Басқару заңдылықтары. B) Басқару принциптері. C) Басқару жағдайы.

D) Басқару кезеңдері. E) Басқару әдістері.
3. Білім беру мекемесінің іс-әрекетін, құрылымын анықтайтын ережелер жиынтығы:

A) Устав.B) Білім беру туралы заң. C) Конституция. D) Білім беру туралы концепциялар. E) Оқыту жоспары.

4. Демократияландыру және гуманизацияландыру, жүйелілігіr және тұтастық, коллегиялық басқарудағы жекелік:

A) Басқару заңдылықтары. B) Басқару әдістері. C) Басқару құралдары.

D) Басқару принциптері. E) Басқару тәсілдері.
5. Мектептегі басқару жүйесінің деңгейлері:

A) Оқыту жоспары, оқыту бағдарламалары, сабақ жоспары.

B) Мектеп директоры, мектеп директорының орынбасары, мұғалімдер, оқушылар.

C) Бастауыш сыныптар, орта сыныптар, жоғары сыныптар.

D) Ата-налар, мектеп ұжымы, оқушылар ұжымы. E) Мұғалімдер, көмекші персоналдар.
6. Мектеп кеңесі:

A) Коллегиалдық басқару органы.

B) Жоғарғы басқару субъектісі тағайындайтын орган.

C) Мүшелерін директор тағайындайтын жеке басқару органы.

D) Ата-аналарды қоғамдық органы.

E) Оқушылардың қоғамдық органы.

7. Басқарудағы авторитаризмді, субъективтілікті жоюға бағытталған басқару принципі:

A) Орталықтандыру мен орталықсыздандырудың үйлесімдігі. B) Коллегиалдық және жеке басқару бірлігі.

C) Басқарудағы ақпараттың объективтілігі мен толықтығы.

D) Басқаруды демократияляандыру. E) Жүйелілік және тұтастық.
8. Басшылардың, мұғалімдердің, оқушылардың және ата-аналардың инициативасын және µзіндік іс-әрекеттерін дамытуға бағытталған басқару принципі:

A) Басқарудағы ақпараттың объективтілігі мен толықтығы.

B) Орталықтандыру мен орталықсыздандырудың үйлесімдігі.

C) Жүйелілік және тұтастық. D) Басқаруды демократияляандыру.

E) Коллегиалдық және жеке басқару бірлігі.
9. Мұғалімдерді жұмысқа алу, оларды жұмыстан босату:

A) Білім беру жергілікті басқармасының міндеті.

B) Мектеп диреторының оқу ісі жөніндегі орынбасарының міндеті.

C) Мектеп диреторының тәрбие ісі жөніндегі орынбасарының міндеті.

D) Мектеп кеңесінің. E) Мектеп директорының.
10. Мектептің әдістемелік жұмысын ұйымдастыру формасы:

A) Ата-аналар комитеті. B) Педагогикалық кенес. C) Мектеп кенесі.

D) Оқушылар комитеті. E) Әдістемелік күн.
11. Мұғалімдердің әдістемелік деңгейін көтеру:

A) Педагогикалық кеңестің функциясы. B) Мектеп кеңесінің функциясы.

C) Әдістемелік кеңестің функциясы. D) Ата-аналар комитетінің функциясы.

E) Оқушылар комитетінің функциясы.
12. Мектеп директорының орынбасарын тағайындайтын:

A) Мектеп кеңесі. B) Ата-аналар комитеті. C) Мектеп директоры.

D) Оқушылар ұжымы. E) Педагогикалық кеңес.
13. Мектеп жоспары түрлері:

A) Оқыту жоспары, тәрбие жоспары.

B) Сабақ жоспары, тәрбие іс-шаралары жоспары.

C) Ағымдық, аралық, қорытынды.

D) Перспективті, жылдық, ағымдық. E) Ата-аналармен жұмыс жоспары.
14. Оқу-тәрбие процесін жетілдіру мәселелерімен айналысатын тұрақты жұмыс істейтін орган:

A) Мектеп кеңесі. B) Педагогикалық кеңес. C) Ата-аналар комитеті.

D) Әдістемелік кеңес. E) Жас мұғалім мектебі.
15. Мектептің жылдық жоспарын бекітеді, мектеп жұмысының қорытындысын шығарады:

A) Педагогикалық кеңес. B) Әдістемелік кеңес. C) Ата-аналар комитеті.

D) Мектеп кеңесі. E) Оқушылар ұжымы.
16. Педагогикалық кеңестің төрағасы:

A) Мектеп диреторының оқу ісі жөніндегі орынбасары.

B) Мектеп диреторының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары. C) Мектеп директоры.

D) Ата-аналар көмитетінің төрағасы. E) Ең беделді педагог.
17. Пәндік әдістемелік бірлестік:

A) Бір мектептегі кез келген пән мұғалімдерінен құралады.

B) Бір немесе бірнеше мектептің бір пән мұғалімдерінен құралады.

C) Мектептің тәжірибелі мұғалімдерінен тұрады.

D) Ата-аналармен мектеп ұжымы өкілдерінен құралады. E) Мектеп басшыларынан құралады.
18. Мектепте әдістемелік жұмысты ұйымдастыру формасына жатпайды:

A) Әдістемелік кеңес. B) Пәндік-әдістемелік бірлестік. C) Проблемалық семинар.

D) Әдістемелік күн. E) Мектеп кеңесі.
19. Педагогикалық талдау мәні:

A) Мектеп басшылығы мен мұғалімдер арасындағы қарама-қарсы.

B) Педагог жұмысындағы кемшіліктерді табу.

C) Педагогикалық процестің даму тенденциялары мен жағдайын анықтау, оны басқару туралы ұсыныстар жасау.

D) Оқушылардың үлгерімін көтеру. E) Оқушылар іс-әрекеттерін басқаруды жетілдіру.
20. Педагогикалық кеңестің жұмысы жоспарланады:

A) Мектептің жұмысының жылдық жоспарында. B) Календарлық жоспарда.

C) Мектеп директорының жеке жоспарында. D) Мектептің тәрбие жоспарында.

E) Мектеп директоры орныбасарының жеке жоспарында.
21. Мұғалімдердің теориялық және практикалық дайындықтарының бірлігін қамтамасыз етуге бағытталған әдістемелік жұмыс формасы:

A) Әдістемелік кеңес. B) Әдістемелік күн. C) Пәндік-әдістемелік бірлестік.

D) Проблемалық семинар және практикум. E) Жас мұғалім мектебі.
22. Педагогикалық ұжымның, жеке мұғалімнің іс-әрекетіндегі нақты бір бағытты тексеру:

A) Фронтальді бақылау. B) Ағымдық бақылау. C) Аралық бақылау.

D) Тақырыптық бақылау. E) Қорытынды бақылау.
23. Педагогикалық ұжымның, жеке мұғалімнің іс-әрекетіндегі барлық бағыттарын тексеру:

A) Қорытынды бақылау. B) Ағымдық бақылау. C) Аралық бақылау.

D) Тақырыптық бақылау. E) Фронтальді бақылау.
24 Мектеп құжаттарын тексеру, бақылау, ауызша және жазбаша бақылау жұмыстары, анкета алу, озық педагогикалық тәжірибені зерттеу:

A) Мектепішілік бақылау құралдары. B) Мектепішілік бақылау формалары. C) Мектепішілік бақылау түрлері

D) Мектепішілік бақылау әдістері. E) Басқару әдістері.
25. Педагогикалық талдау объектісі:

A) Мұғалім, оқушы тұлғалары. B) Мектептің ата-аналармен жұмысы. C) Мектеп құжаттары.

D) Сабақ, тәрбие шаралары. E) Мұғалім, оқушы іс-әрекеттері.

Педагогика

1-нұсқа
1. Дүниетаным:

A) Шындықты ұғыну. B) Адам санасының ерекше айрықша формасы.C) Адамдар қарым-қатынасын түсіну.

D) Өзіндік позициясын таңдау. E) Басқа адамды түсіну әдістері.
2. Тәрбие процесінің тиімділігінің негізгі белгісі:

A) Оқушының жүріс-тұрысы.B) Үлгерімі.C) Білімдер, іскерліктер жєне дағдылар.

D) Оқушының жеке ерекшеліктері. E) Жағдайларға бейімделу.
3. Оқушылармен сыныптан тыс тәрбие жұмысын ұйымдастырудың негізгі формаларын көрсетіңіз:

A) Жас натуралистер мен техниктер станциясының жұмысы. B) Балалар спорт мектептері.

C) Тақырыптық кештер, конкурстар, олимпиадалар, КВН (КТК). D) Үйірмелік жұмыс. E) Музыка мектептері.
4. Отбасындағы бала тәрбиесі жүйесі сипатталады:

A) Ата-ананың жеке жүріс-тұрысы жєне стилі арқылы бала тұлғасының дамуына жағдай жасаумен.

B) Біріге еңбек етуді ұйымдастырумен.

C) Моральдік және материалдыќ мадаќтаулармен.

D) Ата-аналар тәжірибесін берумен.

E) Тұрақты жєне уақытша ой тапсырмаларын берумен.
5. Мектепте негізгі тәрбиелік функция жүктеледі:

A) Сынып жетекшісіне. B) Мектеп директорына. C) Пән мұғаліміне.

D) Сынып старостасына. E) Мектеп директоры орынбасарына.
6. Еліктеуге негізделген тәрбие әдісі:

A) Сендіру.B) Жаттығу.C) Құптау.D) Оның үлгілігінеге.E) Әдеттендіру, үйрету.
7. Оқушыларды тәрбиелік бірлестігі (тобы):

A) Тұратын жеріндегі достары.B) Құрдастары.С) Достары.D) Әріптестері.E) Сынып ұжымы.
8. Оқыту процесінің компоненттері:

A) Оқыту әдістері және формалары.

B) Оқыту мақсаты, міндеттері, мазмұны, формалары, әдістері және нәтижелері.

C) Оқыту құралдары мен оқыту әдістерінің ертіндіілігі.

D) Оқыту мазмұны мен нтижелері. E) Оқыту тәсілдері.
9. Оқыту әдісi:

A) Оқыту мақсаты мен міндеттеріне жету жолдары.B) Оқушы мен мұғалімнің бірлескен іс-әрекеті.

C) Оқытуды ұйымдастыру формасы.D) Оқушы іс-әрекетін басқару.E) Сабақта қойылған мақсат.
10. Педагогикалық процестің даму стратегиясын ғылыми негізде басқаратын коллегиялық орган:

A) Әдістемелік кеңес.B) Мектептің педагогикалық кеңесі.C) Жиналыс.D) Өндірістік жиналыс.E) Пәндік бірлестік.
11. Ұжымдық теориясын жасаған педагог-ғалым:

A) К.Д. Ушинский. B) В.А. Сухомлинский. C) С.Т. Шацкий. D) Я.А. Каменский. E) А.С. Макаренко.
12. Білім берудің екі жақтығы мыналай қарым-қатынаста көрінеді:

A) Отбасымен мектеп.B) Оқушымен сынып.C) Оқытумен оқу.

D) Өзіндік білім алумен оқу. E) Білім берумен тәрбие.
13. Жарысу, мадақтау, жазалау – бұл әдістер:

A) Іс-әрекетті және мінез -құлықты ынталандыру.

B) Іс-әрекет және қарым - қатынас тәжірибесін қалыптастыру.

C) Сананы қалыптастыру.D) Зіндік сананы қалыптастыру.

E) Мінез -құлық мәдениетін қалыптастыру.
14. Көптеген факторлардың және өмір жағдайларының ықпал етуімен тұлға өзгеруіндегі үздіксіздік мына түсінікпен айқындалады:

A) Әлеуметтену.B) Қалыптасу.C) Қалыптастыру.D) Тәрбие.E) Өзгерушілік.
15. Тәрбие принципі – бұл:

A) Үздіксіздік. B) Мықтылық. C) Ғылымилық.D) Тұрақтылық.E) Көрнекілік.
16. Жеке көзқарасты қалыптастыру мақсатында дәлелдер негізінде тәрбиеленушіге интеллектуалдық-эмоционалдық әсер ету әдісі:

A) Жаттығу. B) Талап. C) Сендіру. D) Ынталандыру. E) Мадақтау.
17. Негізгі сипаттарын және оның бірізділігін қамтамасыз ететін сабақ элементтерінің жиынтығы:

A) Сабақ мазмұны.B) Сабақ құрылымы.C) Сабақ тақырыбы.D) Сабақ түрі.E) Сабақ санасы.
18. Нақты тәрбие процестерін ұйымдастыру варианты – бұл:

A) Тәрбие тәсілдері B) Тәрбие принциптері. C) Тәрбие әдістері. D) Тәрбие формалары. E) Тәрбие мазмұны.
19. Баланың бүгінгі күні қалыптасқан психикалық функциялардың ерекшелңктерін Л.С. Выгодский былай деп атады:

A) Дамудың көкейтесті деңгейі.B) Дамудын жақын зонасы.C) Дамудың қажетті шарттары.

D) Дамудың әлеуметтік жағдайы. E) Баланың психологиялық жағдайы.
20. Дамудың жақын зонасы айқындалады:

A) Баланың ересектердің көмегінсіз істей алатын әрекеттерімен.

B) Ересектермен бірлесе істейтін әрекеттерімен.

C) Қалыптасқан психикалық функцияларының ерекшеліктерімен.

D) Баланың психикалық жағдайымен. E) Баланың өзіндік санасының даму деңгейімен.
21. Тәрбиелік іс-әрекеттің тиімділігі анықталады:

A) Тәрбиеші өткізген шаралар санымен. B) Тәрбиелік іс-шараға тартылған оқушылар санымен.

C) Оқушылардың тәрбиелілік деңгейімен. D) Оқушылардың бағынуы және тәртібімен.

E) Девиантты мінез-құлықты балалардың жоқтығымен.
22. Ұжымдық творчестволық жұмыс әдістемесін құрған:

A) А.С. Макаренко. B) В.А. Сухомлинским. C) С.Т. Шацким.D) П.П. Блонским. E) И.П. Ивановым.
23. Педагогикалық процестің элементарлық «ұясы»:

A) Педагогикалық бақылау.B) Педагогикалық жағдай.C) Педагогикалық баға.

D) Педагогикалық диагностика. E) Педагогикалық консилиум.
24. Мектеп администрациясының басқару объектісі:

A) Педагогтар және оқушылар. B) Оқушылар және олардың ата-аналары.C) Педагогикалық процесс.

D) Оқыту процесі. E) Қызметкерлер және мұғалімдер.
25. Педагогикадағы әдіснама – бұл:

A) Тәрбие, білім беру және оқыту туралы оқу.

B) Тану принциптері, әдістері, формалары және процедуралары туралы оқу.

C) Білім беру және тәрбие мақсаттары туралы оқу.D) Педагогикалық процестің субъектілері туралы оқу.

E) Ғылыми танудың қажеттілігі туралы оқу.
Педагогика

1-нұсқа


1. Айқындаушы (констатациялық) эксперименттін мақсаты:

A) Терминологиялық аппаратты анықтау. B) Жана педагогикалық теориялар жасау.

C) Танымның ғылыми әдістері туралы оқу жасау. D) Зерттеу пәнінің бастапқы жағдайын анықтау.

E) Зерттеу пәнін өзгерту.
2. Қалыптастырушы эксперимент бағытталады:

A) Зерттеу пәнін өзгертуге. B) Зерттеу нәтижелерін талдауға.

C) Зерттеу нәтижелерін тіркеуге.

D) Зерттеу терминологиясын түзетуге. E) Алғашқы жағдайды анықтауға.
3. Ғылыми шығарманы сынай талдау және бағалау – бұл:

A) Аннотация. B) Реферат. C) Рецензия. D) Баяндама. E) Тезис.
4. Жана педагогикалық білімдерді қалыптастыру процесі, танымдық іс-әрекет түрі – бұл:

A) Педагогикалық бақылау.B) Педагогикалық эксперимент,

C) Ғылыми педагогикалық зерттеу.

D) Педагогикалық экспертиза.E) Педагогикалық консилиум.
5. Бақылау ғылыми әдіс ретінде:

A) Іс-әрекет міндетімен шартталған арнайы мақсатты қабылдау.

B) Кез келген шындықты көрсететін психикалық процесс.

C) Құбылыстарды есту органдармен тану.

D) Құбылыстарды иіскеу органдармен тану.

E) Құбылыстарды дәм сезу органдармен тану.
6. Гипотеза – бұл:

A) Шешуді қажет ететін міндет. B) Тексеруді қажет ететін болжам.C) Зерттеу жолдары.

D) Зерттеу әдістері. E) Зерттеу құралы.
7. Мектептегі бас баллдық шкаласы жүйе:

A) Номиналдық. B) Интервалдық. C) Қатынас шкаласы. D) Рангтік.

E) Қатынасты.
8. Зерттеу негізінде жататын және теориялық интерпретацияға әсер ететін бастапқы философиялық идеялар жиынтығы:

A) Әдіснамалық негіз.B) Эмпириялық негіз.C) Таным теориясы.

D) Зерттеу әдісі.E) Зерттеу тәсілі.
9. Педагогикалық процесс келесі жүйеге жатады:

A) Адам - табиғат. B) Адам – көркелі бейне. C) Адам - техника.

D) Адам - адам. E) Адам – белгілер жүйесі.

10. Ұжым дәстүрлері – бұл:

A) Ұжымдық өмірдің тұрақты формалары. B) Тәрбиенушілерді қызықтыратын практикалық мақсат..

C) Дамудың бір кезеңінен екінші кезеғіне өту процесі. D) Алқашқы ұйымдасу кезеңі.

E) Мақсатқа женіу жолы.
11. Оқушылардың танымдық іс-әрекетін белсендіретін дискуссия:

A) Оқыту принципі.B) Оқыту заңдылықтары.C) Оқыту заңы.D) Оқыту әдісі. E) Оқыту формасы.
12. Оқыту – бұл:

A) Іскерлікті қалыптастыру. B) Оқу барысында қиындық туған оқушыға мұғалімнің көмек беруі.

C) Оқыту мақсатын іске асыруға арналған педагогтің реттелген іс-әрекеті.

D) Педагогтің өзіндік іс-әрекеті.E) Теориядан практикаға көшу процесін басқару.
13. Дидактика категориясы:

A) Тәрбие мақсаты. B) Ізгілікті дамыту.C) Оқыту процесі.D) Тұлға әлеументтенуі. E) Тәрбие.
14. Оқытудың сыныптың-сабақтың жүйесін жасаған:

A) Сократ. В) К.Д.Ушинский. С) Платон. D) Я.А.Коменский. E) В.А.Сухомлинский.
15. Жаңа материалды өткен материалмен байланыстыруды талап ететін дидактикалық принцип:

A) Көрнекілік. B) Бірізділік.C) Шамаға лайықтық.D) Ғылымилық. E) Саналылық.
16. Оқытудың әдіснамалық негізі:

A) Оқыту әдістері мен принциптер.B) Тану процесі.C) Ақыл-ой жұмысы.

D) Ғылыми тану теориясы. E) Неотомизм.
17. Ғылымның соңғы жетістіктері негізінде педагогикалық процесті ұйымдастыруды келесі принцип талап етеді:

A) Жүйелілік. B) Көрнекілік. C) Мықтылық. D) Ғылымилық.

E) Шамаға лайықтылық.
18. Мектепті басқарудағы коллегиалдық – бұл келесі принципке жатады:

A) Мектепті демократияландыру. B) Мектепті ізгілендіру. C) Білім беруді гуманитаризациялау.

D) Авторитарлық мектептің. E) Басқарудың ескірген түрі.
19. Педагогикалық кеңес жұмыс жоспарланады:

A) Күнтізбек жоспарында. B) Оқу-тәрбие жұмысының жылдық жоспарында.C) Жеке жұмыс жоспарында.

D) Мектептің тәрбие жұмыс жоспарында. E) Директордың орынбасарлары жоспарында.
20. Өзінде белгілі бір қасиеттерді дамытуға бағытталған адамның саналы іс-әрекеті:

A) Тәрбиелеу. B) Қайта тәрбиелеу. C) Өзін-өзі тәрбиелеу. D) Іскерлік. E) Өзін-өзі сендіру.
21. Индивиднің әлеуметтік ортаға енуі – бұл:

A) Тәрбие. B) Әлеуметтену. C) Қалыптастыру.D) Тұлғаның қалыптасуы. E) Қоғамдық даму.
22. Ата-анада балаға тұқым қуалаушылық арқылы беріледі:

A) Адамгершілік қасиеттер. B) Жігерлік.C) Өмір сүру образы. D) Нерв жүйесі типі. E) Мінез-құлқы.
23. Игерілген білімдерді практикада қолдана білу амалын игеру - :

A) Білімділік. B) Білімді игеру. C) Тәрбиелілік. D) Іскерлік. E) Білім.
24. Оқытудағы сапалылық және белсенділік бұл:

A) Дидактикалық принцип. B) Зерттеу әдісі. C) Зерттеу тәсілі. D) Оқыту әдісі.E) Оқыту заңдылығы.
25. Тәрбие принципі - ол:

A) Үздіксіздік. B) Беріктік. C) Ғылымилық. D) Көрнекілік.

E) Табандылық.

Педагогика каз


1-нұс

2-нұс

3-нұс

4-нұс

5-нұс

6-нұс

7-нұс

8-нұс

9-нұс

10нұс

1

D

A

C

B

E

A

A

C

B

D

2

E

C

B

B

C

C

A

B

A

A

3

B

A

B

B

B

C

C

A

C

C

4

A

C

E

E

E

C

D

D

A

C

5

C

D

B

D

C

B

A

B

A

A

6

B

C

B

C

B

A

C

A

D

B

7

C

D

A

C

B

D

D

B

E

D

8

A

A

D

C

B

D

A

D

B

A

9

B

A

E

D

A

D

B

E

A

D

10

D

C

A

B

A

A

B

E

B

A

11

A

A

A

B

C

D

A

C

E

D

12

E

B

C

B

E

E

A

C

C

C

13

C

E

D

B

C

C

C

D

A

C

14

D

A

B

A

A

A

B

B

A

D

15

A

A

A

C

C

A

A

A

A

B

16

B

D

B

B

A

B

B

C

C

D

17

B

B

C

C

B

B

D

B

B

D

18

D

A

C

C

E

B

C

E

D

B

19

B

D

D

A

B

D

A

C

A

B

20

B

D

C

C

C

C

A

A

B

C

21

B

C

A

A

A

B

A

D

C

B

22

A

C

D

E

B

C

B

D

E

D

23

E

E

D

A

C

D

E

E

B

D

24

C

C

C

C

A

D

A

D

C

A

25

B

B

B

D

C

A

A

D

B

A


: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> ОҚУ Әдістемелік кешен пәН «Қазақ Әдебиетін жаңа технология бойынша оқыту әдістемесі» мамандық
2016 -> Ертеңгілік «Алтынсың ғой анашым» Тәрбиеші: Шуканаева Р. С. Бадамша ауылы 2013ж 8 Наурыз мерекесіне арналған ертеңгілік
2016 -> Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Ақтай-сай ауылы Самал Жумина Орынбасарқызы
2016 -> Решение на прошедшей неделе было принято Советом Ассоциации
2016 -> Төмендегі мәтінді қазақ тіліне аударыңыз
2016 -> «Педагогика тарихы» пәнінен дәрістер тезисі №1 Дәріс тақырыбы: Педагогика тарихы пәні мен міндеттері. 2 сағат Дәріс тақырыбының мақсаты
2016 -> "Т. Аубакиров атындағы жалпы орта мектебі" Сайыс тақырыбы: “1916 жылғы ұлт – азаттық көтеріліске 100 жыл”
2016 -> Қазақстан республикасының отбасы-неке қатынастарын реттеу заңЫ
2016 -> А. Байтұрсынов орта мектебі. Пәні: Дүниетану Тақырыбы: Отбасы. Отбасы мүшелері. Мақсаты


1   2   3   4   5   6


©tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет