Рабочая учебная программа Мамандық: 5В0712 «Машина жасау»Дата08.07.2016
өлшемі284.6 Kb.
түріРабочая учебная программаД. СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджменті жүйесі

Пәннің жұмыс оқу бағдарламасы


бет
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


Бекітемін

АТжЭФ деканы

_________Г. Мухамедиев

« » ж.
НЕМІС ТІЛІ

Жұмыс оқу бағдарламасы


НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

Рабочая учебная программа


Мамандық: 5В0712 «Машина жасау», 5В0713 «Көлік, көлік техникасы және технологиялары», 5В072200 «Полиграфия», 5В072300 «Техникалық физика», 5В072400 «Технологиялық машиналар және жабдықтар», 5В080600 «Аграрлық техника және технология», 5В0901 «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру»

Өскемен

Усть-Каменогорск2013

Жұмыс оқу бағдарламасы 5В0712 «Машина жасау», 5В0713 «Көлік, көлік техникасы және технологиялары», 5В072200 «Полиграфия», 5В072300 «Техникалық физика», 5В072400 «Технологиялық машиналар және жабдықтар», 5В080600 «Аграрлық техника және технология», 5В0901 «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру»

мамандығының студенттеріне арналып, Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру стандарты негізінде «Шетел тілдер» кафедрасында дайындалды.

Шет тілдер кафедрасының отырысында талқыланды.


Кафедра меңгерушісі А.Сарсембаева
____________________ж. №____ хаттама

Ақпараттық технологиялар және энергетика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды.


Төраға Т.Абдрахманова
______________________ж. №____ хаттама

Дайындаған


доцент Т.Абдрахманова

Норма бақылаушы Т.Тютюнькова1 ПӘННІҢ ЕҢБЕК СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ


Семестр

Кредит саны

Оқу түрі

СӨЖ сағаты саны

Жалпы сағат

саны

Бақылау түрі

Жанаспалы сағат саны

дәріс

семинар. (іс-тәжір.)

оқу

зертхан. оқу

СОӨЖ

барлық сағат саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Күндізгі оқу түрі

1

3
45
30

75

60

135

РБ1, РБ2, реферат

2

3
45
30

75

60

135

РБ1, РБ2, емтихан

Күндізгі қысқартылған оқу түрі

Сырттай оқу түрі

Сырттай қысқартылған оқу түрі

2 ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ
2.1 Оқылатын пәннің сипаттамасы

Берілген бағдарлама практикалық неміс тілін біріші шет тілі ретінде жүргізу РК 5.04.019 – 2011 жылы ҚР МЕМЛ.бекітілген және ШҚМТУ-нің кредиттік технология бойынша 5В0712 «Машина жасау», 5В0713 «Көлік, көлік техникасы және технологиялары», 5В072200 «Полиграфия», 5В072300 «Техникалық физика», 5В072400 «Технологиялық машиналар және жабдықтар», 5В080600 «Аграрлық техника және технология», 5В0901 «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру» мамандықтарында оқитын студент-бакалаврларға арналған. Неміс тілі 1 және 2 семестрлерде өтіледі. Жалпы сағат саны 270, оның ішінде аудиторлы жұмыс – 150 сағат, СӨЖ – 120 сағат.

Курстың ішіне мыналар кіреді:

- практикалық неміс тілінің грамматикасының дәрістері;

- семинар сабақтар,дәрісте алған теориялық білімдерін бекіту мен неміс тілін меңгеруін арттыру;

- ОБЖӨЖ (оқытушымен бірлесіп жасайтын өздік жұмыс) дегеніміз студенттер үшін жеке консультация беру, мәтіндермен және грамматикалық жаттығулармен жеке және топпен жұмыс жасау;

- СӨЖ (студенттердің өздік жұмысы), теориялық материалмен жұмыс жасау, тақырыптар бойынша Power Point бағдарламасымен презентация дайындау жасау семинар сабақтарына дайындалу.

Курс материалының барлық көлемін орындау, әрбір сабаққа дайындалу, барлық аудиторлық тапсырмаларын орындауда белсенді қатысу міндетті.


1.2 Пән оқыту мақсаттары

Неміс тілін жалпы білім беретін пән ретінде оқыту мақсаты- студенттердің лингвистикалық, дискурсивті және социо-мәдени құзырлылығын қалыптастыру.

Лингвистикалық құзырлықтың мазмұнына бағдарламасымен белгіленген француз тілінің фонетикасы, грамматикасы және лексикасы кіреді.

Дискурсивті құзырлық кәсіби қатынасу бағдарламасымен белгіленген тақырыптар бойыанша бойынша әңгімелей алу бейімділігін қамтиды.

Социо-мәдени компонент студенттердің халықаралық коммуникация білімдерін, ҚР-мен Германия мемлекеті арасындағы қарым-қатынас туралы білімдерін дамытады.


2.3 Пәннің оқу нәтижелері
Оқу барысында студентт білу керек (тіл аспекттісіне байланысты):
«Неміс тілін» игеру үшін студенттерге мынадай тіл аспектілерін білу қажет:

фонетиканегізгі оқу ережесін және оқу ережесін, алфавиттегі әріптерді және әріп қосындыларын оқу ;

орфографияәріп және оның қосындыларын жазу ;

лексика жиі кездесетін сөздер, сөзжасайтын модельдер;

грамматика – негізгі грамматикалық конструкциялар.

Студенттер бұдан басқа мыналарды білулері қажет:

- мәтіндерді сөздікпен оқып, сөздіксіз оның мазмұнын түсіну;

- мәтіндерді француз тілінен өз тіліне сөздікпен аудару;- өтілген мәтіндерді ауызша айтқан кезде түсіну;

- өтіп кеткен мәтіндер бойынша сұрақтар қойып, оларға жауап беріп және немісше өз ойын білдіре отырып әңгімелесе алулары қажет.

2.4 Пререквизиттер
Алматы – 2005 жалпыбілімдік пәндер типтік оқу бағдарламалары цикліне сай шетел тілдерінің оқытуы студенттердің жоғарғы оқу орынына дейінгі дайындығына байланысты вариативтік түрде болу керек.

Жоғарғы оқу орынында неміс тілін бастап үйренушілерге неміс тілінің әліпбиін білу керек.

Мектептен кейін неміс тілін жалғастырып оқып жатқан студенттерге шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық компетенциялар деңгейіндегі (Common European Framework of Reference – CEFR) А1 (сау қалы деңгейі)/ А2 (шама алдыңғы деңгейі) икемділіктер қажет. Олар мынандай болады:


Элементтік меңгеру

А1

Нақты тапсырмаларды орындау үшін керекті сөйлемшелер мен белгілі сөздерді түсініп және айту қабілеттер. Танысу, біреуді таныстыру, заттар, таныстар, тұрған жер туралы сұрақ қойып сұраққа жауап беру қабілеттер. Егер әңгімелесуші баяу және анық сөйлесе, және көмектесуге дайын болса жеңіл әңгімеге қатысу қабілеттер.

А2

Өмірдің негізгі салаларымен байланысты жиі кездесетін сөздермен сөйлемдерді түсіну қабілеттер (мысалы, өзі және жанұясы туралы, сауда туралы, жұмысқа тұру туралы және т.б.). Күнделікті немесе таныс тақырыпқа мағлумат айырбастау қабілеттер. Жеңіл сөйлемшелерде өзі туралы, өзінің жақындары туралы айту, күнделікті өмірдегі негізгі аспектілер туралы айту қабілеттер.2.5 Постреквизиттер

«Неміс тілі» курсын аяқтағаннан кейін студенттер алынған білім өздігімен дамытып жақсарта алады.

Курстың соңында студенттер В2 деңгейіне жетуге тиіс, бұл деңгей шетел тілдерінің меңгеруіне байланысты бүкіл еуропалық құзыреттеріне (Common European Framework of Reference — CEFR) сай болу керек:


 • Белгіленген және жалпы тақырыптардағы күрделі мәтіндердің мазмұнын түсініп білу

 • Шетелден келген азаматтармен тез және қиналмай сөйлесу

 • Әртүрлі тақырыптарға анық, толық хабарлама жасап білу

 • Негізгі мәселеге өзінің ойын білдіру, басқа пікірлердің жақсы және жаман жақтарын айтып үйрену


3 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


3.1 Оқу жұмысының жоспары
Тақырып атауы, оның мазмұны

Еңбек сыйымдылығы, сағ.

Оқу түрлері

Күндізгі

Күндізгі қысқ.

Сырттай

Сырттай қысқ.

1

2

3

4

5

1 семестр

Практикалық сабақтар

1

2

3

4

5

Thema 1 Bekanntschaft. “Guten Tag!”

Deutsche Phonetik. Vokale und Konsonante. Diphthong. Wortakzent. Satzakzent. Intonation.

Können: Können einander grüßen

1 Тақырып Танысу. «Сәлеметсізбе!»

Неміс тілінің фонетикасына кіріспе. Дыбыстар: дауысты және дауыссыз. Дифтонгтар. Сөздегі екпін. Сөйлемдегі екпін. Ырғақ.

Дағдылар: Амандасу қабілеті4


Thema 2 Meine Familie. Über mich.

Können: Können über die Familie, über sich selbst erzählen, und das Gespräch unterhalten

Grammatik: Substantiv. Geschlecht von Substantiven. Zahl von Substantiven. Rolle der Substantiven im Satz. Artikel. Arten der Artikel. Gebrauch von unbestimmten, bestimmten, Teilartikeln.

Schreiben: Übungen, Testen

Hören: Texte, Dialoge

Тақырып 2: Менің жанұям

Дағдылар: Өзі туралы, жанұя туралы айту, сонымен қатар әңгімені жалғастыру

Грамматика: Зат есім. Зат есімнің жынысы. Зат есімнің саны. Зат есімнің сөйлемдегі рөлі. Артикль. Артикльдің түрі. Белгілі, белгісіз артиклдің түрлері. Артиклдің қолданбауы.

Жазу: жаттығулар, грамматикадан тесттер

Тыңдау: тақырып бойынша мәтіндер, диалогтар5


Thema 3: Mein Arbeitstag

Grammatik: Einfacher Satz. Erweiterter und unerweiterter Satz.

Können: Können über den Arbeitstag erzählen und das Gespräch unterhalten

Schreiben: Übungen, Testen

Hören: Texte, Dialoge

Тақырып 3: Жұмыс күні

Грамматика: Жай сөйлем. Жайылма сөйлем.

Дағдылар: Өзіңнің жұмыс күнің туралы айту және әңгімені жалғастыру

Жазу: жаттығулар, грамматикадан тесттер

Тыңдау: тақырып бойынша мәтіндер, диалогтар
4


1

2

3

4

5

Thema 4: Reise Grammatik: Person. Verben. Konjugation. Rektion der Verben. Indikativ und Imperativ.

Können: Können über die Länder, die man besuchen will, erzählen, über Ihre Reise, und das Gespräch unterhalten

Schreiben: Übungen, Testen

Hören: Texte, Dialoge

4 тақырып: Саяхат. Етістік. Шақ. Етістік түрлері. Жіктеу түрлері. Етістік басқару. Ашық рай және бұйрық рай.

Дағдылар: Өзің барғың келетін жерлер туралы, саяхат туралы айту және әңгімені жалғастыру

Жазу: жаттығулар, грамматикадан тесттер

Тыңдау: тақырып бойынша мәтіндер, диалогтар5


Thema 5: Essen. Mahlzeiten

Grammatik: Pronomen und Zahlen. Arten der Pronomen. Arten der Zahlen.

Können: Können über gesundes Essen, über Geschmack erzählen und das Gespräch unterhalten

Schreiben: Übungen, Testen

Hören: Texte, Dialoge

5 тақырып: Тамақ. Тамақ қабылдау уақыты.

Грамматика: есімдіктер және сандар. Есімдік түрлері. Сандар түрлері.

Дағдылар: Пайдалы тамақ туралы, дәм туралы айту және әңгімені жалғастыру

Жазу: жаттығулар, грамматикадан тесттер

Тыңдау: тақырып бойынша мәтіндер, диалогтар4


Thema 6: gesunde Lebensweise

Grammatik: Genuskategorie. Aktiv und Passiv.

Können: Können über gesunde Lebensweise, über die Rolle des Sports im Leben erzählen und das Gespräch unterhalten

Schreiben: Übungen, Testen

Hören: Texte, Dialoge

6 тақырып: Салауатты өмір салты

Грамматика: Етіс. Негізгі және ырықсыз етіс.

Дағдылар: Салауатты өмір салты туралы, спорттың рөлі туралы айту және әңгімені жалғастыру.

Жазу: жаттығулар, грамматикадан тесттер

Тыңдау: тақырып бойынша мәтіндер, диалогтар5


Thema 7: Mein Studium 7 Grammatik: Adjektiv. Partizip I, II. Deklination der Adjektiven. Komparationsstufen.

Können: Können über das Studium, über Universität, über das Fach erzählen und das Gespräch unterhalten

Schreiben: Übungen, Testen

Hören: Texte, Dialoge

7 тақырып: Менің оқуым

Грамматика: Сын есім. Есімшелер. Сын есімнің жіктеуі. Шырайлар.

Дағдылар: өзіңнің оқуың туралы, университет туралы, мамандығың туралы айту және әңгімені жалғастыру

Жазу: жаттығулар, грамматикадан тесттер

Тыңдау: тақырып бойынша мәтіндер, диалогтар


4


Thema: Nazionalfeste

Grammatik: Adverb. Wortbildung. Bildung zusammengesetzter und abgeleiteter Wörter, Adjektiven und Verben.

Können: Können über Feste, Sitten und Bräuche erzählen und das Gespräch unterhalten.

Schreiben: Übungen, Testen

Hören: Texte, Dialoge

8 тақырып: Ұлттық мейрамдар

Грамматика: үстеу. Сөзжасам. Күрделі, құрмалы зат есімдердің, сын есімдердің және етістіктердің жасалуы.

Дағдылар: Мейрам туралы, салт дәстүрлер туралы айту және әңгімені жалғастыру

Жазу: жаттығулар, грамматикадан тесттер

Тыңдау: тақырып бойынша мәтіндер, диалогтар5


Thema 9: Berühmte Personen

Grammatik: Komplizierter Satz. Satzgefüge und Satzreihe. Punktuation in Sätzen.

Können: Können über berühmte Menschen, über ihre Leistungen erzählen und das Gespräch unterhalten

Schreiben: Übungen, Testen

Hören: Texte, Dialoge

9 тақырып: Әйгілі адамдар

Грамматика: Күрделі сөйлемдер. Салалас құрмалас және сабақтас құрмалас сөйлемдер. Сөйлемдегі тыныс белгілері.

Дағдылар: атақты адамдар туралы, олардың істері туралы айту және әңгімені жалғастыру

Жазу: жаттығулар, грамматикадан тесттер

Тыңдау: тақырып бойынша мәтіндер, диалогтар4


Thema: Meine Stadt

Grammatik: Infinitiv. Infinitivgruppen. Abhängiger Infinitiv.

Können: Können über die Stadt, über ihre Sehenswürdigkeiten erzählen und das Gespräch unterhalten

Schreiben: Übungen, Testen

Hören: Texte, Dialoge

10 тақырып: Менің қалам.

Грамматика: инфинитив. Инфинитив топтар. Тәуелді инфинитив.

Дағдылар: Өз қалаң туралы, қалаңның көрікті жерлері туралы айту және әңгімені жалғастыру

Жазу: жаттығулар, грамматикадан тесттер

Тыңдау: тақырып бойынша мәтіндер, диалогтар5


Мұғалімнің жетекшілігімен жүргізілетін студенттің өз бетімен істеген жұмыс

Thema 1 Bekanntschaft. “Guten Tag!”

Deutsche Phonetik. Vokale und Konsonante. Diphthong. Wortakzent. Satzakzent. Intonation.

Können: Können einander grüßen

1 Тақырып Танысу. «Сәлеметсізбе!»

Неміс тілінің фонетикасына кіріспе. Дыбыстар: дауысты және дауыссыз. Дифтонгтар. Сөздегі екпін. Сөйлемдегі екпін. Ырғақ.

Дағдылар: Амандасу қабілеті3


Thema 2 Meine Familie. Über mich.

Können: Können über die Familie, über sich selbst erzählen, und das Gespräch unterhalten

Grammatik: Substantiv. Geschlecht von Substantiven. Zahl von Substantiven. Rolle der Substantiven im Satz. Artikel. Arten der Artikel. Gebrauch von unbestimmten, bestimmten, Teilartikeln.

Schreiben: Übungen, Testen

Hören: Texte, Dialoge

Тақырып 2: Менің жанұям

Дағдылар: Өзі туралы, жанұя туралы айту, сонымен қатар әңгімені жалғастыру

Грамматика: Зат есім. Зат есімнің жынысы. Зат есімнің саны. Зат есімнің сөйлемдегі рөлі. Артикль. Артикльдің түрі. Белгілі, белгісіз артиклдің түрлері. Артиклдің қолданбауы.

Жазу: жаттығулар, грамматикадан тесттер

Тыңдау: тақырып бойынша мәтіндер, диалогтар3


Thema 3: Mein Arbeitstag

Grammatik: Einfacher Satz. Erweiterter und unerweiterter Satz.

Können: Können über den Arbeitstag erzählen und das Gespräch unterhalten

Schreiben: Übungen, Testen

Hören: Texte, Dialoge

Тақырып 3: Жұмыс күні

Грамматика: Жай сөйлем. Жайылма сөйлем.

Дағдылар: Өзіңнің жұмыс күнің туралы айту және әңгімені жалғастыру

Жазу: жаттығулар, грамматикадан тесттер

Тыңдау: тақырып бойынша мәтіндер, диалогтар
2

3

4

5

1

3


Thema 4: Reise Grammatik: Person. Verben. Konjugation. Rektion der Verben. Indikativ und Imperativ.

Können: Können über die Länder, die man besuchen will, erzählen, über Ihre Reise, und das Gespräch unterhalten

Schreiben: Übungen, Testen

Hören: Texte, Dialoge

4 тақырып: Саяхат. Етістік. Шақ. Етістік түрлері. Жіктеу түрлері. Етістік басқару. Ашық рай және бұйрық рай.

Дағдылар: Өзің барғың келетін жерлер туралы, саяхат туралы айту және әңгімені жалғастыру

Жазу: жаттығулар, грамматикадан тесттер

Тыңдау: тақырып бойынша мәтіндер, диалогтар3


Thema 5: Essen. Mahlzeiten

Grammatik: Pronomen und Zahlen. Arten der Pronomen. Arten der Zahlen.

Können: Können über gesundes Essen, über Geschmack erzählen und das Gespräch unterhalten

Schreiben: Übungen, Testen

Hören: Texte, Dialoge

5 тақырып: Тамақ. Тамақ қабылдау уақыты.

Грамматика: есімдіктер және сандар. Есімдік түрлері. Сандар түрлері.

Дағдылар: Пайдалы тамақ туралы, дәм туралы айту және әңгімені жалғастыру

Жазу: жаттығулар, грамматикадан тесттер

Тыңдау: тақырып бойынша мәтіндер, диалогтар3


Thema 6: gesunde Lebensweise

Grammatik: Genuskategorie. Aktiv und Passiv.

Können: Können über gesunde Lebensweise, über die Rolle des Sports im Leben erzählen und das Gespräch unterhalten

Schreiben: Übungen, Testen

Hören: Texte, Dialoge

6 тақырып: Салауатты өмір салты

Грамматика: Етіс. Негізгі және ырықсыз етіс.

Дағдылар: Салауатты өмір салты туралы, спорттың рөлі туралы айту және әңгімені жалғастыру.

Жазу: жаттығулар, грамматикадан тесттер

Тыңдау: тақырып бойынша мәтіндер, диалогтар3


Thema 7: Mein Studium 7 Grammatik: Adjektiv. Partizip I, II. Deklination der Adjektiven. Komparationsstufen.

Können: Können über das Studium, über Universität, über das Fach erzählen und das Gespräch unterhalten

Schreiben: Übungen, Testen

Hören: Texte, Dialoge

7 тақырып: Менің оқуым

Грамматика: Сын есім. Есімшелер. Сын есімнің жіктеуі. Шырайлар.

Дағдылар: өзіңнің оқуың туралы, университет туралы, мамандығың туралы айту және әңгімені жалғастыру

Жазу: жаттығулар, грамматикадан тесттер

Тыңдау: тақырып бойынша мәтіндер, диалогтар


3


Thema: Nazionalfeste

Grammatik: Adverb. Wortbildung. Bildung zusammengesetzter und abgeleiteter Wörter, Adjektiven und Verben.

Können: Können über Feste, Sitten und Bräuche erzählen und das Gespräch unterhalten.

Schreiben: Übungen, Testen

Hören: Texte, Dialoge

8 тақырып: Ұлттық мейрамдар

Грамматика: үстеу. Сөзжасам. Күрделі, құрмалы зат есімдердің, сын есімдердің және етістіктердің жасалуы.

Дағдылар: Мейрам туралы, салт дәстүрлер туралы айту және әңгімені жалғастыру

Жазу: жаттығулар, грамматикадан тесттер

Тыңдау: тақырып бойынша мәтіндер, диалогтар3


Thema 9: Berühmte Personen

Grammatik: Komplizierter Satz. Satzgefüge und Satzreihe. Punktuation in Sätzen.

Können: Können über berühmte Menschen, über ihre Leistungen erzählen und das Gespräch unterhalten

Schreiben: Übungen, Testen

Hören: Texte, Dialoge

9 тақырып: Әйгілі адамдар

Грамматика: Күрделі сөйлемдер. Салалас құрмалас және сабақтас құрмалас сөйлемдер. Сөйлемдегі тыныс белгілері.

Дағдылар: атақты адамдар туралы, олардың істері туралы айту және әңгімені жалғастыру

Жазу: жаттығулар, грамматикадан тесттер

Тыңдау: тақырып бойынша мәтіндер, диалогтар3


Студенттің өз бетімен жұмысы

Thema 1 Bekanntschaft. “Guten Tag!”

Deutsche Phonetik. Vokale und Konsonante. Diphthong. Wortakzent. Satzakzent. Intonation.

Können: Können einander grüßen

1 Тақырып Танысу. «Сәлеметсізбе!»

Неміс тілінің фонетикасына кіріспе. Дыбыстар: дауысты және дауыссыз. Дифтонгтар. Сөздегі екпін. Сөйлемдегі екпін. Ырғақ.

Дағдылар: Амандасу қабілеті6


Thema 2 Meine Familie. Über mich.

Können: Können über die Familie, über sich selbst erzählen, und das Gespräch unterhalten

Grammatik: Substantiv. Geschlecht von Substantiven. Zahl von Substantiven. Rolle der Substantiven im Satz. Artikel. Arten der Artikel. Gebrauch von unbestimmten, bestimmten, Teilartikeln.

Schreiben: Übungen, Testen

Hören: Texte, Dialoge

Тақырып 2: Менің жанұям

Дағдылар: Өзі туралы, жанұя туралы айту, сонымен қатар әңгімені жалғастыру

Грамматика: Зат есім. Зат есімнің жынысы. Зат есімнің саны. Зат есімнің сөйлемдегі рөлі. Артикль. Артикльдің түрі. Белгілі, белгісіз артиклдің түрлері. Артиклдің қолданбауы.

Жазу: жаттығулар, грамматикадан тесттер

Тыңдау: тақырып бойынша мәтіндер, диалогтар6


Thema 3: Mein Arbeitstag

Grammatik: Einfacher Satz. Erweiterter und unerweiterter Satz.

Können: Können über den Arbeitstag erzählen und das Gespräch unterhalten

Schreiben: Übungen, Testen

Hören: Texte, Dialoge

Тақырып 3: Жұмыс күні

Грамматика: Жай сөйлем. Жайылма сөйлем.

Дағдылар: Өзіңнің жұмыс күнің туралы айту және әңгімені жалғастыру

Жазу: жаттығулар, грамматикадан тесттер

Тыңдау: тақырып бойынша мәтіндер, диалогтар
6


Thema 4: Reise Grammatik: Person. Verben. Konjugation. Rektion der Verben. Indikativ und Imperativ.

Können: Können über die Länder, die man besuchen will, erzählen, über Ihre Reise, und das Gespräch unterhalten

Schreiben: Übungen, Testen

Hören: Texte, Dialoge

4 тақырып: Саяхат. Етістік. Шақ. Етістік түрлері. Жіктеу түрлері. Етістік басқару. Ашық рай және бұйрық рай.

Дағдылар: Өзің барғың келетін жерлер туралы, саяхат туралы айту және әңгімені жалғастыру

Жазу: жаттығулар, грамматикадан тесттер

Тыңдау: тақырып бойынша мәтіндер, диалогтар6


Thema 5: Essen. Mahlzeiten

Grammatik: Pronomen und Zahlen. Arten der Pronomen. Arten der Zahlen.

Können: Können über gesundes Essen, über Geschmack erzählen und das Gespräch unterhalten

Schreiben: Übungen, Testen

Hören: Texte, Dialoge

5 тақырып: Тамақ. Тамақ қабылдау уақыты.

Грамматика: есімдіктер және сандар. Есімдік түрлері. Сандар түрлері.

Дағдылар: Пайдалы тамақ туралы, дәм туралы айту және әңгімені жалғастыру

Жазу: жаттығулар, грамматикадан тесттер

Тыңдау: тақырып бойынша мәтіндер, диалогтар6


Thema 6: gesunde Lebensweise

Grammatik: Genuskategorie. Aktiv und Passiv.

Können: Können über gesunde Lebensweise, über die Rolle des Sports im Leben erzählen und das Gespräch unterhalten

Schreiben: Übungen, Testen

Hören: Texte, Dialoge

6 тақырып: Салауатты өмір салты

Грамматика: Етіс. Негізгі және ырықсыз етіс.

Дағдылар: Салауатты өмір салты туралы, спорттың рөлі туралы айту және әңгімені жалғастыру.

Жазу: жаттығулар, грамматикадан тесттер

Тыңдау: тақырып бойынша мәтіндер, диалогтар6


Thema 7: Mein Studium 7 Grammatik: Adjektiv. Partizip I, II. Deklination der Adjektiven. Komparationsstufen.

Können: Können über das Studium, über Universität, über das Fach erzählen und das Gespräch unterhalten

Schreiben: Übungen, Testen

Hören: Texte, Dialoge

7 тақырып: Менің оқуым

Грамматика: Сын есім. Есімшелер. Сын есімнің жіктеуі. Шырайлар.

Дағдылар: өзіңнің оқуың туралы, университет туралы, мамандығың туралы айту және әңгімені жалғастыру

Жазу: жаттығулар, грамматикадан тесттер

Тыңдау: тақырып бойынша мәтіндер, диалогтар


6


Thema: Nazionalfeste

Grammatik: Adverb. Wortbildung. Bildung zusammengesetzter und abgeleiteter Wörter, Adjektiven und Verben.

Können: Können über Feste, Sitten und Bräuche erzählen und das Gespräch unterhalten.

Schreiben: Übungen, Testen

Hören: Texte, Dialoge

8 тақырып: Ұлттық мейрамдар

Грамматика: үстеу. Сөзжасам. Күрделі, құрмалы зат есімдердің, сын есімдердің және етістіктердің жасалуы.

Дағдылар: Мейрам туралы, салт дәстүрлер туралы айту және әңгімені жалғастыру

Жазу: жаттығулар, грамматикадан тесттер

Тыңдау: тақырып бойынша мәтіндер, диалогтар6


Thema 9: Berühmte Personen

Grammatik: Komplizierter Satz. Satzgefüge und Satzreihe. Punktuation in Sätzen.

Können: Können über berühmte Menschen, über ihre Leistungen erzählen und das Gespräch unterhalten

Schreiben: Übungen, Testen

Hören: Texte, Dialoge

9 тақырып: Әйгілі адамдар

Грамматика: Күрделі сөйлемдер. Салалас құрмалас және сабақтас құрмалас сөйлемдер. Сөйлемдегі тыныс белгілері.

Дағдылар: атақты адамдар туралы, олардың істері туралы айту және әңгімені жалғастыру

Жазу: жаттығулар, грамматикадан тесттер

Тыңдау: тақырып бойынша мәтіндер, диалогтар6


2 семестр

Практикалық сабақтар

Thema 1: Meine Wohnung

Grammatik: Modalität. Modalverben. Modalkonstruktionen.

Können: Können über das Haus, die Wohnung, Design, Interieur erzählen und das Gespräch unterhalten

Schreiben: Übungen, Testen

Hören: Texte, Dialoge

1 тақырып: Менің пәтерім.

Грамматика: Модальдық. Модальдық етістіктер. Модальдық тіркестер.

Дағдылар: өз үйің туралы, пәтерің туралы, дизайн туралы, үйдің ішкі көрінісі туралы айту және әңгімені жалғастыру

Жазу: жаттығулар, грамматикадан тесттер

Тыңдау: тақырып бойынша мәтіндер, диалогтар9


Thema 2: Mein zukünftiges Berufsleben

Grammatik: das Verb lassen und seine Bedeutung

Können: Können über zukünftiges Berufsleben erzählen und das Gespräch unterhalten

Schreiben: Übungen, Testen

Hören: Texte, Dialoge

2 тақырып: Менің болашақ кәсіби өмірім

Грамматика: Lassen етістігі және оның мағынасы

Дағдылар: өзіңнің болашақ мамандығың туралы айту және әңгімені жалғастыру

Жазу: жаттығулар, грамматикадан тесттер

Тыңдау: тақырып бойынша мәтіндер, диалогтар6


Thema 3: Mein zukünftiger Beruf

Grammatik: Partizip. Erweiterter Attribut. Partizipialkonstruktion.

Können: Können über zukünftigen Beruf, über seine Vorteile und Nachteile erzählen und das Gespräch unterhalten

Schreiben: Übungen, Testen

Hören: Texte, Dialoge


 1. тақырып: Менің болашақ мамандығым.

Грамматика: Есімше. Үйірлі анықтауыш. Анықтауыш. Есімшелі тіркес.

Дағдылар: өзіңнің болашақ мамандығың туралы, оның жақсы және жаман жақтары туралы айту және әңгімені жалғастыру

Жазу: жаттығулар, грамматикадан тесттер

Тыңдау: тақырып бойынша мәтіндер, диалогтар12


Thema 4: Deutsch und seine Rolle im Berufsleben

Grammatik: Konjunktivformen.

Können: Können über Deutsche Sprache und ihre Rolle im Berufsleben vom zukünftigen Spezialisten erzählen und das Gespräch unterhalten

Schreiben: Übungen, Testen

Hören: Texte, Dialoge


 1. тақырып: Неміс тілі және оның кәсіби өмірдегі рөлі

Грамматика: Шартты райдың құрылуы. Конъюнктивтің түрлері.

Дағдылар: неміс тілі туралы, оның болашақ маманның өміріндегі рөлі туралы айту және әңгімені жалғастыру

Жазу: жаттығулар, грамматикадан тесттер

Тыңдау: тақырып бойынша мәтіндер, диалогтар9


Thema 5: Deutsch und deutschsprachige Länder

Grammatik: Gebrauch vom Konjunktiv.

Können: Können über Deutsch und deutschsprachigen Länder erzählen und die Wahl des Deutschen begründen, das Gespräch unterhalten

Schreiben: Übungen, Testen

Hören: Texte, Dialoge


 1. тақырып: Неміс тілі және неміс тілінде сөйлетін жерлер.

 2. Грамматика: Шартты райдың қолдануы.

Дағдылар: неміс тілі туралы, неміс тілінде сөйлетін жерлер туралы айту, неміс тілін таңдау себептерін айту және әңгімені жалғастыру

Жазу: жаттығулар, грамматикадан тесттер

Тыңдау: тақырып бойынша мәтіндер, диалогтар


9


1

2

3

4

5

Мұғалімнің жетекшілігімен жүргізілетін студенттің өз бетімен істеген жұмыс

Thema 1: Meine Wohnung

Grammatik: Modalität. Modalverben. Modalkonstruktionen.

Können: Können über das Haus, die Wohnung, Design, Interieur erzählen und das Gespräch unterhalten

Schreiben: Übungen, Testen

Hören: Texte, Dialoge

1 тақырып: Менің пәтерім.

Грамматика: Модальдық. Модальдық етістіктер. Модальдық тіркестер.

Дағдылар: өз үйің туралы, пәтерің туралы, дизайн туралы, үйдің ішкі көрінісі туралы айту және әңгімені жалғастыру

Жазу: жаттығулар, грамматикадан тесттер

Тыңдау: тақырып бойынша мәтіндер, диалогтар6


Thema 2: Mein zukünftiges Berufsleben

Grammatik: das Verb lassen und seine Bedeutung

Können: Können über zukünftiges Berufsleben erzählen und das Gespräch unterhalten

Schreiben: Übungen, Testen

Hören: Texte, Dialoge

2 тақырып: Менің болашақ кәсіби өмірім

Грамматика: Lassen етістігі және оның мағынасы

Дағдылар: өзіңнің болашақ мамандығың туралы айту және әңгімені жалғастыру

Жазу: жаттығулар, грамматикадан тесттер

Тыңдау: тақырып бойынша мәтіндер, диалогтар6


Thema 3: Mein zukünftiger Beruf

Grammatik: Partizip. Erweiterter Attribut. Partizipialkonstruktion.

Können: Können über zukünftigen Beruf, über seine Vorteile und Nachteile erzählen und das Gespräch unterhalten

Schreiben: Übungen, Testen

Hören: Texte, Dialoge


 1. тақырып: Менің болашақ мамандығым.

Грамматика: Есімше. Үйірлі анықтауыш. Анықтауыш. Есімшелі тіркес.

Дағдылар: өзіңнің болашақ мамандығың туралы, оның жақсы және жаман жақтары туралы айту және әңгімені жалғастыру

Жазу: жаттығулар, грамматикадан тесттер

Тыңдау: тақырып бойынша мәтіндер, диалогтар6


Thema 4: Deutsch und seine Rolle im Berufsleben

Grammatik: Konjunktivformen.

Können: Können über Deutsche Sprache und ihre Rolle im Berufsleben vom zukünftigen Spezialisten erzählen und das Gespräch unterhalten

Schreiben: Übungen, Testen

Hören: Texte, Dialoge


 1. тақырып: Неміс тілі және оның кәсіби өмірдегі рөлі

Грамматика: Шартты райдың құрылуы. Конъюнктивтің түрлері.

Дағдылар: неміс тілі туралы, оның болашақ маманның өміріндегі рөлі туралы айту және әңгімені жалғастыру

Жазу: жаттығулар, грамматикадан тесттер

Тыңдау: тақырып бойынша мәтіндер, диалогтар6


Thema 5: Deutsch und deutschsprachige Länder

Grammatik: Gebrauch vom Konjunktiv.

Können: Können über Deutsch und deutschsprachigen Länder erzählen und die Wahl des Deutschen begründen, das Gespräch unterhalten

Schreiben: Übungen, Testen

Hören: Texte, Dialoge


 1. тақырып: Неміс тілі және неміс тілінде сөйлетін жерлер.

 2. Грамматика: Шартты райдың қолдануы.

Дағдылар: неміс тілі туралы, неміс тілінде сөйлетін жерлер туралы айту, неміс тілін таңдау себептерін айту және әңгімені жалғастыру

Жазу: жаттығулар, грамматикадан тесттер

Тыңдау: тақырып бойынша мәтіндер, диалогтар


6


Студенттердің өз бетімен жұмысы

Thema 1: Meine Wohnung

Grammatik: Modalität. Modalverben. Modalkonstruktionen.

Können: Können über das Haus, die Wohnung, Design, Interieur erzählen und das Gespräch unterhalten

Schreiben: Übungen, Testen

Hören: Texte, Dialoge

1 тақырып: Менің пәтерім.

Грамматика: Модальдық. Модальдық етістіктер. Модальдық тіркестер.

Дағдылар: өз үйің туралы, пәтерің туралы, дизайн туралы, үйдің ішкі көрінісі туралы айту және әңгімені жалғастыру

Жазу: жаттығулар, грамматикадан тесттер

Тыңдау: тақырып бойынша мәтіндер, диалогтар12


Thema 2: Mein zukünftiges Berufsleben

Grammatik: das Verb lassen und seine Bedeutung

Können: Können über zukünftiges Berufsleben erzählen und das Gespräch unterhalten

Schreiben: Übungen, Testen

Hören: Texte, Dialoge

2 тақырып: Менің болашақ кәсіби өмірім

Грамматика: Lassen етістігі және оның мағынасы

Дағдылар: өзіңнің болашақ мамандығың туралы айту және әңгімені жалғастыру

Жазу: жаттығулар, грамматикадан тесттер

Тыңдау: тақырып бойынша мәтіндер, диалогтар12


Thema 3: Mein zukünftiger Beruf

Grammatik: Partizip. Erweiterter Attribut. Partizipialkonstruktion.

Können: Können über zukünftigen Beruf, über seine Vorteile und Nachteile erzählen und das Gespräch unterhalten

Schreiben: Übungen, Testen

Hören: Texte, Dialoge


 1. тақырып: Менің болашақ мамандығым.

Грамматика: Есімше. Үйірлі анықтауыш. Анықтауыш. Есімшелі тіркес.

Дағдылар: өзіңнің болашақ мамандығың туралы, оның жақсы және жаман жақтары туралы айту және әңгімені жалғастыру

Жазу: жаттығулар, грамматикадан тесттер

Тыңдау: тақырып бойынша мәтіндер, диалогтар12


Thema 4: Deutsch und seine Rolle im Berufsleben

Grammatik: Konjunktivformen.

Können: Können über Deutsche Sprache und ihre Rolle im Berufsleben vom zukünftigen Spezialisten erzählen und das Gespräch unterhalten

Schreiben: Übungen, Testen

Hören: Texte, Dialoge


 1. тақырып: Неміс тілі және оның кәсіби өмірдегі рөлі

Грамматика: Шартты райдың құрылуы. Конъюнктивтің түрлері.

Дағдылар: неміс тілі туралы, оның болашақ маманның өміріндегі рөлі туралы айту және әңгімені жалғастыру

Жазу: жаттығулар, грамматикадан тесттер

Тыңдау: тақырып бойынша мәтіндер, диалогтар12


Thema 5: Deutsch und deutschsprachige Länder

Grammatik: Gebrauch vom Konjunktiv.

Können: Können über Deutsch und deutschsprachigen Länder erzählen und die Wahl des Deutschen begründen, das Gespräch unterhalten

Schreiben: Übungen, Testen

Hören: Texte, Dialoge


 1. тақырып: Неміс тілі және неміс тілінде сөйлетін жерлер.

 2. Грамматика: Шартты райдың қолдануы.

Дағдылар: неміс тілі туралы, неміс тілінде сөйлетін жерлер туралы айту, неміс тілін таңдау себептерін айту және әңгімені жалғастыру

Жазу: жаттығулар, грамматикадан тесттер

Тыңдау: тақырып бойынша мәтіндер, диалогтар


12


ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1 Попов А.А., Попок М.Л. Практический курс немецкого языка. Т.1,2, Репринтное издание. – М.: Иностранный язык, 2003.- 464 с.

2 Бориско Н.Ф. Интенсивный курс немецкого языка. -3-е изд., испр. и перераб.-К.:А.С.К., 2001.-400с.

3. Завьялова В.М., Ильина Л.В. Практический курс немецкого языка. – М.: ЧЕРО, 1999. – 335с.

4. А.В. Овчинникова, А.Ф. Овчинников 500 упражнений по грамматике немецкого языка. – Москва, 2007. – 305 с.

5. Шелингер Н.А., Клемент В.И., Шелкова И.К., Эман Н.Ф. Учебник немецкого языка для заочных технических вузов.М.,1972,1977,1382.

6. ГумилёвВ., Золотарёва Т.К., Казакова Н.В., Левина З.Г.

Учебник немецкого языка для технических вузов. М.,1979.

7. Грабарь-Пассеж М.Ё..Кирзнер Б.М. Справочник по грамматике немецкого языка. М.,1961.

8. Васильева М.М., Гевелинг Л.Н. Практическая грамматика немец­кого языка. М., 1961,1962.

9. Канищева Е.Н. и др. Курс немецкого языка для заочных техни­ческих вузов.- М., 1964,1973,1979.

10. Борисова Т.В., Дзиома Е.Ф., Канищева Е.Н., Николаенко Г.Н. Лексический

минимум по немецкому языку для заочных неязыковых ву­зов.- М..1973.

11. Миллер Е.Н. Lernt Deutsch sprechen!- Ульяновск,1993

12. Шульц Х., Зундермайер В. Немецкая грамматика с упражнениями. - М.: Лист,1999

13. Учебные пособия по обучению чтению.

14. Учебные пособия по обучению лексике.15. Книги для чтения по профилю вуза.

16. Отраслевые немецко-русские словари.
Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> Ф1 и вкгту 701. 01-01-1-2011
MethodBook -> 7 беттің 1 Қазақстан Республикасының Министерство Білім және ғылым образования и науки министрлігі Республики Казахстан
MethodBook -> Жылу техникасы
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Министерство Білім және ғылым образования и науки
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Реферат: 1 семестр Емтихан: 2 семестр Өскемен Усть-Каменогорск 2013 Силлабус 5В0712 «Машина жасау»
MethodBook -> Д. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандығы: 5В070200 «Автоматтандыру және басқару» Оқу формасы: күндізгі Курс: 1 Семестр: 2 Кредиттер саны: 3
MethodBook -> «Жалпы инженерлік пәндер» кафедрасы, машинажасау және көлік факультеті
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандықтар: 5В070900 «Металлургия»


Достарыңызбен бөлісу:


©tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет