ТАҚырып №1 Жүйенің жалпы теориясы. Жүйелік талдаудың категорияларыжүктеу 487 Kb.
Дата29.06.2016
өлшемі487 Kb.
ТАҚЫРЫП №1 Жүйенің жалпы теориясы. Жүйелік талдаудың категориялары
«Жүйе» ұғымы ғылыми айналымға қашан енді:

 1. ХІХ ғ. 60 ж;

 2. ХХ ғ. 20 ж;

 3. ХХ ғ. 30 ж;

 4. ІХ ғ. 40 ж

 5. ХІ ғ. 50 ж;

Саяси жүйенің қағидасын көрсетіңіз:

 1. саяси плюрализм және идеологиялық саналуандылық

 2. жерге жеке меншік

 3. кәсіпкерліктің заңмен қорғалуы

 4. мемлекеттік тілдің үстемдігі

 5. бәсекенің болуы

Қазақстан Республикасы құқық жүйесінің негізін қандай құқық саласы құрайды?

 1. конституциялық құқық

 2. қаржылық құқық

 3. мемлекет және құқық теориясы

 4. азаматтық құқық

 5. әкімшілік құқық

Саяси жүйедегі рөлі мен іштей ұйымдасуына байланысты саяси партияларды топтастырады:

 1. Авангардтық;

 2. Сайлаушылар;

 3. Парламенттік;

 4. Қауымдастық;

 5. Барлығы дұрыс;

Саяси әлеуметтанудағы маңызды мәселелер:

 1. саяси биліктер, саяси тәрбие, саяси іс-әрекеттер

 2. кәсібиқызметтер

 3. дау-жанжалмәселелері

 4. жауаптылық пен төзімділік

 5. мәденижінеруханимәселелер

Саясат дегенiмiз не:

 1. Билiктi ұйымдастыру, ұлттар мен мемлекеттер арасындағы қарым - қатынастар саласындағы әрекеттер жиынтығы.

 2. Қоғамда билiктi жүзеге асыратын қызмет пен қатынастарды зерттеу;

 3. Ортақ мүддеге жету үшiн ұлттардың күш бiрiктiруi;

 4. Көпшіліктің хұқының құрметтелуi;

 5. Ақыл - ойдың сипаты;

Саясаттану қандай ғылым:

 1. Саясат туралы ғылым

 2. Саяси қайраткерлердiң өмiрбаяндары;

 3. Адамзат биологиялық даму заңдылықтарын зерттейтiн ғылым;

 4. Мемлекет құрылысы туралы пiкiр талас;

 5. бұдан басқа.

«Политика» еңбегiнiң авторы кiм:

 1. Платон

 2. Аристотель

 3. Әл – Фараби

 4. Сократ

 5. Демокрит

Саясаттанудың негiзгi зерттеу объектiлерi:

 1. Саяси билiктiң қалыптасуы мен дамуының, оның мемлекеттi, қоғамды жасау түрлерi мен әдiстерiнiң және қолданылуының заңдылықтары.

 2. Адамдар арасындағы қарым - қатынас формаларын зерттеу;

 3. Партиялардың, қоғамдық қозғалыстардың қызметтерiн бақылау, қадағалау;

 4. Саяси лидерлiкке баулу;

 5. Жауаптар дұрыс

Демократиялық саяси жүйе ойдағыдай өз ісін атқаруы үшін, әдетте, тармаққа бөледі. Атқарушы биліктің осы жүйесінің негізін қалаушыларды ата?

 1. Джон Локк пен Ш. Л. Монтеське

 2. Гегель мен Джон Локк

 3. .Ш. Л. Монтеське мен Гегель

 4. Ш. Л. Монтеське пен Б. Спиноза

 5. Б. Спиноза менДжон Локк

"Саяси жүйенiң" анықтамасы:

 1. Сайлау жүйелерiнiң жиынтық бейнесi;

 2. Билiк;

 3. Мемлекет;

 4. Саяси институттардың, қатынастардың, ережелердiң, саяси мәдениет пен сананың бiртұтас реттелген жиынтығы;

 5. Қоғамның партиялық жүйесi.

Саяси жүйені «кіріс» және «шығыс» негізінде, талап пен қолдау принциптері арқылы түсіндірген ғалым

 1. Д.Истон

 2. Т. Парсонс

 3. Э. Дюргейм

 4. П.Моррис

 5. П. Шарон

Саяси жүйенің құрлымы неше бөлікке бөлінеді.

 1. 4

 2. 6

 3. 3

 4. 7

 5. 2

Саяси сипаты жоғары саяси инситутқа төмендегілердің қайсы жатады.

 1. мемлекет

 2. кәсіподақ

 3. жастар

 4. кәсіпкерлер

 5. билік

Саяси жүйенің құрлымдық бөлігі болып табылатын саяси ережеге жатпайтын нұсқаны көрсетіңіз?

 1. құқтық заң акты

 2. хұқықтық норма

 3. конститутция

 4. ұйымдарды қорғау

 5. жарғылық ережелер

Мемлекеттің толық анықтамасын айтыңыз

 1. Мемлекет –ол белгілі бір аумақ шеңберінде адамдардың әлеуметтік топтар, таптар мен бірлестіктердің қатынастарымен мен қызметтерін ұйымдастыратын, бақылайтын қоғамның саяси жүйесінің негізгі элементін айтамыз

 2. Мемлекет -ол қоғам басшысы, адамдар сол елдің азаматы болуы керек.

 3. Мемлекет –ол саяси жүйенің басты элементі, негізгі ұйымы, арнаулы күштерді пайдалана отырып, өз аумағындағы азаматтардың мүддесін қорғайды, алғашқы қауымда болған жоқ.

 4. Мемлекет –ол экономикаға, салыққа, несие, экономикалық бағдарламаларға, әлеуметтік өмірді ұйымдастыруға, заңдылықты қамтамасыз етуге, мәдени-тәрбиелік салада мемлкет халыққа білім беруге, ғылыммен әдебиет өнерге қамқорлық жасауы.

 5. Мемлекет –ол азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекет құруы идеясы.

Саяси режим – бұл…

 1. Белгiлi бiр мемлекеттерге тән саяси қатынастар жиынтығы, басқару әдiстерiнiң сипаты.

 2. Ортақ мақсатқа жету үшiн тұлғаның белгiлi бiр әлеуметтiк топты басқаруы;
 1. Зорлық күшiмен бiр адамды өз ықпалына көндiру қабiлетi;

 2. Саяси институттар мен индивидтердiң арасындағы байланыстарды реттейтiн заңдар жинағы;

 3. Саяси оқиғалардың белгiлi бiр мерзiмде қайталанып отыруы.

Қазақстанда қандай партиялық жүйе қалыптасқан?

 1. Көппартиялық;

 2. Қоспартиялық;

 3. Аралас;

 4. Бiрпартиялық;

 5. Қазақстандапартиясызсаясижүйе.

Саясижүйенiң бастыэлементіқайсы:

 1. Саяси режим

 2. Мемлекет;

 3. Саяси партиялар;

 4. Саяси мүдде

 5. Саяси күрес;Қоғамның саяси жүйесінің толық анықтамасын айтып бер.

 1. Қоғамның саяси жүйесі деп билік жүргізіп, қоғамда тұрақтылық пен тәртіпті қамтамасыз ететін, әлемуметтік топтар, таптар, ұлттар, мемлекеттер арасындағы саяси өзара қатынастарды реттейтін ұйымдар мен мекемелердің жиынтығын айтады.

 2. Қоғамның саяси жүйесі деп саяси биліктің пайда болуын қазіргі саясаттануда мемлекеттің пайда болуымен байланыстыруын айтады.

 3. Қоғамның саяси жүйесі деп мемлекетті қорғайу, ішкі тәртіпті сақтайу, саяси билікті құлатуға әрекет жасаушыларға мүмкіндік бермеуді айтады.

 4. Қоғамның саяси жүйесі –қоғамдықпікір тудырып, саяси өмірге ықпал ету жағынан оны 4-ші билік түрін айтады.

 5. Қоғамның саяси жүйесі деп адамдарға міндетті заңдарды шығару мен ұйымдарды сақтауын айтады.

Түрлі әлеуметтік және саяси жүйелердің біртіндеп жақындасуы қалай айтады?

 1. Саяси-әлеуметтік конвергенция

 2. Саяси-әлеуметтік байланыс

 3. Саяси-әлеуметтік заңда

 4. Саяси-әлеуметтік институттар

 5. Саяси-әлеуметтік мүдделер

Саясаттанушы Ж. Брондел бүгінде саяси жүйені неше топқа бөледі.

 1. 5

 2. 4

 3. 7

 4. 3

 5. 2

Қоғамның саяси жүйе теориясы қашан қалыптасты

 1. ХХғ. 50-жылдар

 2. ХХғ. 20- жылдар

 3. ХІХғ. 50-жылдар

 4. ХХғ. 30-жылдар

 5. ХІХғ. 30-жылдар

"Саяси жүйенiң" анықтамасы:

 1. Саяси институттардың, қатынастардың, ережелердiң, саяси мәдениет пен сананың бiртұтас реттелген жиынтығы

 2. Мемлекет;

 3. Билiк;

 4. Сайлау жүйелерiнiң жиынтық бейнесi;

 5. Қоғамның партиялық жүйесi.

Тоталитаризм терминінің анықтамасы:

 1. шектеулі билік

 2. ақсүйектер билігі

 3. халық билігі

 4. монархиялы билік

 5. жауаптар дұрыс емес

Тоталитаризмның ғылыми негізін қалаған ғалымдардан кімді білесің?

 1. К. Фридрихс

 2. Х. Линдс

 3. Ч. Бросс

 4. Д.Истон

 5. Г. Алмонд

Қазақстандағы басқару түрiн ата.

 1. Президенттiкбасқару;

 2. Конституциялық монархия;

 3. Парламенттiкбасқару;

 4. Араласбасқарутүрi;

 5. Хандықбилiкжүйесi.

Монархиялық басқарудың ерекше белгiсi: 1. Жоғарғы мемлекеттiк билiк мұрагер- монархта болатын басқару формасы;

 2. Феодалдық меншiк;

 3. Бiрнеше императордың болуы

 4. Ақсүйек байлардың билiк етуi;

 5. Билiк бұтақтарының болуы, сайлау жүйесiнiң бекiтiлуi.

"Демократия"– бұл …

 1. Халық билiгі,саяси режимнiң түрi;

 2. өз ойын дәлелдi түрде айта бiлу қабiлетi;

 3. Тапсыз қоғам;

 4. Билiктi зорлық немесе күш қолдану арқылы жүзеге асыратын институттар мен ұйымдар жүйесi;

 5. өтпелi кезеңде тиiмдi деп саналатын басқару түрi.

Сайлаужүйесi– бұл…

 1. Заңшығарушы билiк тармағыныңижұмысiстеутәртiбi;

 2. Құрылымдар мен саясиинституттаржиынтығы;

 3. Саясиқатынастардыңәдiстерi мен формалары;

 4. Билiк бұтақтарыарасындағы тепе – теңдiк жүйесi;

 5. Жауаптар дұрыс

Мажоритарлықжүйе…

 1. Үмiткерлердiң белгiлi округ бойыншакөпшiлiк дауысалуыменанықталатынсайлаужүйесi

 2. Халықбұқарасыныңжаппайсайлауғақатысуы;

 3. Сайлаукезiндежекеүмiткергежасалатынжеңiлдiк;

 4. Сайлаушылардыңбелсендiлiгiн арттырудымақсатеткенұйымныңжұмысәдiстерi;

 5. Электорат санынанықтайтынесепжүйесi.

Бірпартиялық жүйе ненің белгісі?

 1. тоталитарлық

 2. либералдық

 3. авториторлық

 4. демократиялық

 5. шовинистік

Әртүрлі әлеуметтік жүйелердің қосылып, «аралас қоғамға» бірігуге негізделген концепция.

 1. Конвергенция

 2. Конформизм

 3. Лоббизм

 4. Легитимділік

 5. Бұданбасқа

Сайлау жүйелерiнiң негiзгi түрлерiн атаңыз:

 1. Пропорционалды, мажоритарлы;

 2. Шетел бақылаушыларының қатысуын құптайтын сайлау жүйесi;

 3. Баламалысайлаужүйесi;

 4. Тiкелейнемесежанамасайлау;

 5. Референдум немесе плебисцит:

Қазақстанда қандай партиялық жүйе қалыптасқан?

 1. Көппартиялық;

 2. Қоспартиялық;

 3. Аралас;

 4. Бiрпартиялық;

 5. Қазақстанда партиясыз саяси жүйе.

Саяси билікті жүзеге асыруға жағдай жасайтын қоғамда тұрақтылық пен тәртіпті қамтамасыз ететін институттар жиынтығы қалай аталады:

 1. Саяси жүйе

 2. Саяси режим

 3. Саяси үрдіс

 4. Саяси мәдениет

 5. Мемлекет

Пропорционалдық сайлау жүйесінің айырмашылығы:

 1. жеңіп алынған дауыспен

 2. абсолютті сайланады

 3. сайлаушылар қолдауымен

 4. жауаптар реті жоқ

 5. дауысы 50 пайыздан асса

Қазақтан Республикасының Мәжілісіне сайлану қандай сайлау әдісімен іске асырылады:

 1. пропорционалдык (партиялық тізімдер арылы

 2. мажоритарлық

 3. Репрезентативтік

 4. Консенсустық

 5. аралас

Сайлау жүйесi– бұл…

 1. Заңшығарушы билiк тармағыныңи жумыс iстеу тәртiбi;

 2. Құрылымдар мен саяси институттар жиынтығы;

 3. Саяси қатынастардыңәдiстерi мен формалары;

 4. Билiк бұтақтары арасындағы тепе – теңдiк жүйесi;

 5. Жауаптар дұрыс

Пропорционалдық сайлау жүйесінің айырмашылығы:

 1. жеңіп алынған дауыспен

 2. абсолютті сайланады

 3. сайлаушылар қолдауымен

 4. жауаптар реті жоқ

 5. дауысы 50 пайыздан асса

ТАҚЫРЫП №2 Қоғамның саяси жүйе теориясы. Саяси жүйенің легитимділік жағдайы

1. Саяси жүйе типтерінің бірін көрсет:


A. дәстүрлі;

B. монархиялық;

C. индустриалдық;

D. әскери;

E. әлеуметтік
Қоғам саяси жүйеге мыналар арқылы әсер етеді:
A. талаптар;

B. климат;

C. қолдау;

D. космос. 


E. ұсыну
3. Сыртқы саясат-бұл:


 1. халықаралық байланыстар жүйесіндегі басты компонент

 2. ғылыми техникалық прогресс

 3. мемлекет

 4. қоғамның эволюциялық дамуы

 5. реформалар


4. Саяси жүйе - бұл:

A. саяси институттар жиынтығы


B. ұлттық қауіпсіздік
C. азаматтардың өзара қатынасының тұрақтылығы
D. энергетикалық ресурстар
E. экономикалық өсу
5. Саяси режим – бұл:
A. саяси билікті жүзеге асырудың тәсілдерінің, әдістерінің және тәсілдерінің жиынтығы;

B. қоғамның таптарға бөліну нәтижесінде пайда болған қоғамды ұйымдастырудың саяси формасы;

C. мемлекеттік шеңберінен тыс және оның араласуынсыз пайда болатын адамдардың ресми және бейресми бірлестіктерінің жиынтығы;

D. саясат субъектілерінің билікті жүзеге асыру мен қоғамды басқарумен байланысты ұйымдасқан біртұтас нормативтік-құндылықтық негіздердегі іс-әрекеттер жиынтығы; 


E. саяси жүйелердің қызмет етуінің формасы.
Мемлекеттегі саяси режим нені сипаттайды:
A. биліктің қандай әдістермен және тәсілдермен жүзеге асырылатынын;

B. меншіктің қалай бөлінетіндігімен;

C. мемлекеттің әкімшілік-территориялық бөлінісімен;

D. биліктің жоғарғы органдарының құрылысымен;


E. биліктің легитмділігімен
Саясаттануда саяси режим деп нені айтады:
A. популизм

B. авторитаризм;

C. автономия;

D. бюрократия;

E. пауперизм
Мына аталғандардың қайсысы тоталитаризмнің сипатты белгісі болып табылмайды:
A. жалғыз ғана мемлекеттік идеология;

B. жалғыз билеуші партия;

C. жалпы мемлекеттік жалғыз ғана дін;

D. басқаша ойлаушыларды қудалау;

E. БАҚ бақылау жүргізу
Демократияның моделі болып табылмайтынын көрсетіңіз:
A. ұлтшылдық;

B. коллективистік;

C. индивидуалистік;

D. плюралистік;

E. өкілетті
 Либералды демократияның кемшілігі болып табылмайтынын көрсет:
A. жеке тұлғаның саяси араласуының жеткіліксіздігі;

B. адамның ұжымдық табиғатын теріске шығару;

C. парламентаризм;

D. қоғамды басқарудағы мемлекет ролін кеміту;


E. шектен шыққан құндылықты даралық
Тек ұжымдық демократияға тән болатынын көрсет:
A. халық бұқарасының саяси процеске тартылуы;

B. биліктің сайланбалы органдарының болуы;

C. жариялылық;

D. адам құқықтарының сақталу

E. БАҚ еркіндігі
Мына елдердің қайсысы демократиялық емес:
A. Япония.

B. Канада;

C. Пакистан;

D. Дания;


E. Франция
Қай идеология демократияға жат болып табылады:
A. коммунизм.

B. консерватизм;

C. социал-демократия;

D. либерализм;

E. неолиберализм
Демократияның авторитаризмнен басты айырмашылығы неде:
A. құқықтар мен бостандықтардың сақталуымен

B. меншік формаларының жариялылығы;

C. азаматтық қоғамның болуымен;

D. өзгеше ойлаумен күресу;

E. билік органдарының сайланбалылығы;
Демократиялық әділ сот қай ежелгі құдайдың бейнесінен көрінеді:
A. Фемиданың

B. Никаның

C. Венераның

D. Аврораның 


E. Афинаның
Демократиялық қоғамның азаматтық мәдениет теориясын жасауда негізгі рольді кім атқарды:
A. К. Маркс пен Ф. Энгельс

B. Г. Алмонд пен С. Верба

C. Т. Парсонс пен Р. Мертон

D. Г. Моска мен В. Парето

E. В. Пугачев пен Б. Капустин
Демократиялық мемлекеттің азаматтары өмір сүріп отырған саяси жүйенің өндірісінің қызметін қай рольде атқарады:
A. сайлаушылар

B. жеке меншік иелері;

C. жалдамалы жұмысшылар

D. тұтынушылар

E. сатып алушылар
Адам бір мезгілде әрі экономикалық та, әлеуметтік те, саяси да тіршілік иесі. Осы соңғы (саяси) сипатында ол мына рольде көрінеді:
A. демократиялық топтың өкілі;

B. атеист;

C. материалдық игіліктерді тұтынушы;

D. партия мүшесі

E. кәсіби топтың өкілі
Саяси жүйенің сипатымен, азаматтардың санасымен және эмоцияларымен, олардың саяси процестегі мінез-құлқымен, белгілі бір құндылықтарға, дәстүрлер мен салттарға қатынасымен байланысты күрделі саяси құбылыс:

 
A. саяси идеология


B. саяси сана;
C. саяси процесс
D. саяси мәдениет;
E. саяси реализм
Саяси жүйенің өзгерістерге тұрақты түрде және тиімді бейімделіп, институттардың жаңа түрлерін құруға қабілеті мен мүмкіндігі: 

A. саяси модернизация 


B. саяси көшбасшылық
C. саяси сана
D. саяси идеология
E. саяси әлеуметтену
Саяси жүйенің құрылымында саясатты реттеуші барлық ережелер жиынтығы нені құрайды:
A. институционалдық жүйешікті

B. коммуникативтік жүйешікті

C. нормативтік жүйешікті

D. мәдени жүйешікті

E. экономикалық жүйешікті
«Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының шынайы ахуалын көрсететін мемлекеттік билікті жүзеге асырудың құралдары мен әдістерінің жиынтығы» – бұл ненің анықтамасы:
A. саяси жүйенің

B. саяси мәдениеттің

C. саяси режимнің

D. мемлекеттің

E. саяси сананың
Саяси жүйенің функционалдық жағы ретінде «саяси режим» деп не ұғынылады? 

А. басқару формасы;


В. мемлекеттік құрылыс;
С. басқару тәсілі;
D. мемлекеттік құрылыстың формасы

Е. әдістер

ТАҚЫРЫП №3 Саяси жүйе типологиясы

Саяси жүйе неше бөліктен тұрады:
A. 4;

B. 5;


C. 3;

D. 1;


E. 2;
Саяси жүйені оның саяси тәртібіне қарай бөледі:
A. Барлық жауабы дұрыс;

B. Авторитарлық;

C. Демократиялық;

D. Дұрыс жауабы жоқ ;

E. Тоталитарлық;
Саяси ережелелер;
A. Саяси институттардың өзара бірлесіп әрекет етуін қамтамасыз етеді және саяси жүйенің ережелік негізін құрайды;

B. Таптардың этникалық бірлестіктердің тұлғалар мен қоғамның, азамат пен

мемлекет арасындағы қатынастарды құрайды;

C. Қоғамда белгілі бір тәртіпті орнатады, оны басқарады, экономикалық және әлеуметтік құрылымын қорғайды;

D. Мемлекеттік билікті жүзеге асыруға, саяси жүйені идеологиялар мен

доктриналарда, қоғамдық пікірді, саяси сана мен мәдениетті қалыптастыруға ат салысады;

E. Белгілі бір әлеуметтік топтың немесе көпшілік халықтың саяси билігін

қамтамасыз етеді;


Саяси жүйедегі рөлі мен іштей ұйымдасуына байланысты саяси партияларды топтастырады:
A. Барлығы дұрыс;

B. Сайлаушылар;

C. Парламенттік;

D. Қауымдастық;

E. Авангардтық;
«Жүйе» ұғымы ғылыми айналымға қашан енді:
A. ХХ ғ. 20 ж;

B. ХІХ ғ. 60 ж;

C. ХХ ғ. 30 ж;

D. ІХ ғ. 40 ж;

E. ХІ ғ. 50 ж;
Қай елде екі партиялық жүйе қалыптасқан
А. США

В. Япония

С. Испания

D. Италия

Е. ФРГ
Адамның саясатқа, билікке, саяси жүйеге, қоғамның саяси мәдениетінің қалыптасуына деген көзқарасын қалыптастыруда “саясаттан басқаның бәріне рұхсат етілген” –деген қағидат, қандай саяси режим яки басқару нысанында әрекет етеді ?
А. авторитарлық

В. парламенттік

С. президенттік

D.тоталитарлық

Е. демократиялық

Саяси режим конституциялық тәртіппен сипатталып, саяси билікті жүзеге асыратын мемлекеттің типі:

A. Құқықтық

B. Әлеуметтік

C. Зайырлы

D. Әскери

E. Тоталитарлық
Партиялық жүйе:

A. Барлық саяси партиялардың жиынтығы

В. Партиялармен мемлекет арасындағы қатынастар жүйесі

C. Партиялардың билік жүргізуі

D. Өкілдік мекемелер жиынтығы

Е. Лобби топтары


Саяси шешім – бұл:

A. Саяси әрекеттер жобасын таңдау және негіздеу

B. Мәселелерді ашу, анықтау

C. Мақсаттарды қалыптастыру және оның басым бағыттарын анықтау

D. Саяси процестің жүру әдісі

E. Саясат субъектілерінің саяси қатынастарға тартылуы


Мажоритарлық жүйе.... сипатталады:
A. Заңда қарастырылғандай көп дауыс жинаған кандидат жеңген болып саналады

B. Саулау округтері бөлінбейді;

C. Сайлаушылар саяси партия үшін дауыс береді

D. Депутатстық мандаттар партия ықпалына қарай бөлінеді

E. Депутаттар өз партиясынан тәуелсіз болады

Қай елде пропорционалды сайлау жүйесі бар


A. Түркия;

B. Үндістан;

C. Канада;

D. Австралия;

E. Жаңа Зеландия;
Қоғамдық жүйені мемлекет пен азаматтық қоғамға бөлетін саясаттың тұжырымдамасы:

A. либерализм;

B. кейнсиандық;

C.тоталитарлық;

D. анархизм;

E. консерватизм;


Қоғамда әлеуметтік теңсіздікті, оның жікке бөлінуін сипаттайтын түсінік:

A. әлеуметтік стратификация;

B. әлеуметтік құрылым;

C.әлеуметтік-таптық құрылым;

D. әлеуметтік жүйе;

E. қоғамдық жүйе.


Әлеуметтік дифференциация мен саяси биліктің өзара әрекетінің институционалды деңгейі неден көрінеді?
A. әлеуметтік өкілдік жүйесінде.

B. билік жүйесінде;

C. саяси жүйеде;

D. қоғамда қалыптасып жатқан және ұйымдастырылып қойған топтардың жүйесінде;

E. партиялық жүйеде;
Әлеуметтік жүйелер теориясының негізін салушы:
A. Т. Парсонс;

B. Д. Истон;

C. Г. Алмонд;

D. Ж. Блондель;

E. Г. Спиро.
ТАҚЫРЫП № 4 Саяси режим саяси билікті жүзеге асырудағы әдіс пен бақылау ретінде. Саяси режимнің типтері
Cаяси жүйелер теориясының негізін салған:

A. Д. Истон;

B. Н. Макиавелли;

C. Т. Гоббс;

D. Г. Алмонд;

E. Е. Вятр.


«Қоғамның саяси жүйесі» ұғымына үйлес ежелгі гректің сөзі:
A. полития;

B. полис;

C. автаркия;

D. демократия;

E. монархия.
Саяси жүйе орындайтын саси әлеуметтендіру қызметінің мәні:
A. қоғам мүшелерін саяси қызметке тарту;

B. саяси шешімдерді шығаратындарға талаптар қою;

C. талаптар мен шағымдарды жинақтап қорыту, оларға саяси платформа, мәлімдеме, бағдарлама түрін беру;

D. қоғам дамуының жолын, мақсатын, міндетін анықтау;

E. қоғамдағы адамдардың және топтардың іс-әрекеті туралы ережелер мен заңдарды өңдеу.
Саяси жүйе атқаратын мүдделер артикуляциясы қызметінің мәні:
A. саяси шешім шығаратындарға талаптар қою;

B. саяси жүйенің әр түрлі бөлшектерінің өзара әрекеті;

C.қоғамджағы адамдардың және топтардың іс-әрекеті туралы ережелер мен заңдарды өңдеу;

D. ішкі және сыртқы қауіпсіздікті қамтамасыз ету;

E. рухани және материалдық құндылықөтарды бөлу.
Саяси жүйе атқаратын саяси коммуникация қызметінің мәні?
A. саяси жүйенің әр түрлі бөлшектерінің өзара әрекеттері;

B.жанжалдарды реттеу, жаза қолдану;

C. қоғам мүшелерін саяси қызметке тарту;

D. заңдар мен ережелердің орындалуын бақылау;

E. адамдардың және топтардың қоғамдағы іс-әрекетін реттейтін ережелер мен заңдарды өңдеу.
Саяси жүйенің институционалдық жүйешесі:
A. мемлекет, саяси партияллар, қоғамдық-саяси ұйымдар мен қозғалыстар, БАҚ, діни ұйымдар;

B. саяси өмірді реттейтін құқықтық және моральдық ережелер, саяси дәстүрлер;

C. саяси қызметтің бағыттары мен түрлері, билікті жүзеге асырудың әдістері мен тәсілдері;

D. қоғамның саяси өміріне қатысушылардың саяси идеялары, көзқарастары, түсінігі, сезімдері;

E. өзара әрекеттің түрлері мен қарым-қатынастарының жиынтығы.
Саяси жүйенің функционалдық жүйешесі:
A. саяси қызметтің формалары мен бағыттары, билікті іске асырудың әдістері мен жолдары (тәсілдері);

B. мемлекет, саяси партиялар, қоғамдық-саяси қозғалыстар мен ұйымдар;

C. саяси өмірді реттеуші құқықтық және моральдық нормалар, саяси дәстүрлер;

D. саяси жүйе аясында және одан тыс өзара әрекеттердің түрлі формалары;

E. осы қоғам үшін типтік болып, қалыптасып кеткен саяси ұғым-түсініктер

үлгілерінің (стереотиптерінің) кешені.


Саяси жүйенің нормативтік жүйешесі:
A. саяси өмірді реттеуші құқықтық және моральдық нормалар, саяси дәстүрлер;

B. мемлекет, саяси партиялар, қоғамдық-саяси ұйымдар мен қозғалыстар;

C. саяси қызметтің түрлері мен бағыттары, билікті жүзеге асырудың әдістері мен жолдары (тәсілдері);

D. саяси жүйе аясында және одан тыс өзара әрекеттердің түрлі формалары;

E. осы қоғам үшін типтік болып қалыптасып кеткен саяси ұғым-түсініктер үлгілерінің (стереотиптерінің) кешені.
Төменде аталған саяси жүйелердің қайсысы олардың тұрақтылыққа немесе өзгерістерге негізделетінін сипаттайды:
A. консервативтік және трансформацияланушы.

B. жаңартылған және дәстүрлі;

C. ашық және жабық;

D. демократиялық және автократиялық;

E. құл иеленушілік және буржуазиялық;
Саяси мәдениет типіне байланысты саяси жүйелердің қандай түрлері ажыратылады?
A. ағылшын-американдық, континенталды-еуропалық, индустрияландыруға дейінгі (жартылай индустрияланған), тоталитарлық.

B. дамушы және кертартпа;

C. ашық және жабық;

D. демократиялық және автократиялық;

E. командалық және сайысқа (жарысқА. түсу;
Биліктің шоғырлануына және бөлінісіне қарай саяси жүйелер мынандай болып жіктеледі:
A. орталықтандырылған және орталықтандырылмаған;

B. сайысқа түсетін және әлеуметтік табыстыратын;

C. жаңартылған және дәстүрлі;

D. демократиялық және автократиялық;

E. дамушы кертартпа.
Саяси режимінің сипатына қарай саяси жүйелер мынандай болып бөлінеді:
A. авторитарлық, тоталитарлық, демократиялық;

B. ашық және жабық;

C. сайысқа түсетін және әлеуметтік табыстыратын;

D. дамушы және кертартпа;

E. төтенше және дистрибутивтік.
Әлеуметтік-экономикалық құрылым формациясы мен сипатының типіне сәйкес саяси жүйелер мынандай болады:
A. құл иеленушілік, феодалдық, буржуазиялық, социалистік.

B. ашық және жабық;

C. авторитарлық, тоталитарлық, демократиялық;

D. орталықтандырылған және орталықтандырылмаған;

E. дамушы және кертартпа;

ТАҚЫРЫП №5 Тоталитарлы режимнің теориясы мен саяси тәжірибесі

Тоталитарлық режимнің түріне не жатады?

А. ұлтшыл - социализм

В. анархизм

С. либерализм

D. модернизм

Е. консерватизм

КСРО-да қандай саяси режимнің түрі үстемдік жүргізді

А. тоталитарлық

В. авторитарлық

С. демократиялық

D. диктатура

Е. жеке билік

Диктатураға тән:

A. Саяси плюрализм

B. Биліктіңбөлінуі

C. Биліктіңлегитимділігі

D. Қаруқолдану

E. Азамат пен тұлға құқықтарының үстемділігі

Мемлекеттоталитарлық, авторитарлық, демократиялықболып:

А. Биліктіжүзегеасыруынақарай

В. Шекаралықбелгісінеқарай

С. Әкімшілікбөлінуінеқарай

D. Экономикалықсаясатынақарай

E. Әлеуметтіксаясатынақарайбөлінеді

Адамның мемлекетке толықтай бағынуының саяси үлгісі:

A.Тоталитаризм

B. Социал-демократия

C. Протекционизм

D. Либерализм

E. Ұлтшылдық

Қайсы тотолитарлық жүйедегі мемлекет

A. Сол түстік корея

B. Жапония

C. Канада

D. Германия

E. Аргентина

КСРО да қай жылы толталитарлық жүйе орнады

A.30 шы


B.20 шы

C.40 шы


D.50 шы

E.60 шы


Қай жылы Мао Цзэдун үлкен секіріс бағытын жариалады

A. 1958


B.1960

C.1956


D.1950

E.1945


Қай мемлекеттер тоталитарлық жүйеде болған

A. Германия Жапония Италия

B.КСРО АҚШ Англия

C.Түркия Италия Швецария

D.Испания Канада Германия

E.Ветнам Оң түстік Корея Қытай

«Фашизм» сөзінің мағынасын айтып көрсетіңіз

A.бірлестік

B.еркін

C.қорғанысD.шексіз

E.жалпы


«Коммунизм» сөзінің мағынасын айтып көрсетіңіз

A.жалпы


B.еркін

C.бірлестік

D.қорғаныс

E.шексіз


Фашистік идеологияның негізін қалаушылардан кімді білесіз?

A.О.Шпенглер

B.Р.Авинариус

C.Р.Кошто

D.А.Гитлер

E.К.Маркс

Cоциал-демократиялық идеологияның теориялық негізін салған кім

A.Э. Бернштейн

B.В.И. Ленин

C.Д.Белл


D.Г.Коль

E.Н. Кристолл

Саяси билікті жүзеге асыруға жағдай жасайтын қоғамда тұрақтылық пен тәртіпті қамтамасыз ететін институттар жиынтығы қалай аталады:

A.Саяси жүйе

B.Саяси режим

C.Саяси үрдіс

D.Саяси мәдениет

E.Мемлекет

Саяси тәртіп деп...

A. саяси билік, қоғамды басқарудың әдіс-тәсілдер жиынтығын, азаматтардың құқықтары мен еркіндіктерінің демократиялық дәрежесін айтады.

B.адал, шынайы сайыс арқылы түрде өткізілетін сайлауда айтады.

C.қоғамдық пікір тудыртып, саяси өмірге ықпал етуін айтады

D.адамдардың психологиялық және әлеуметтік теңсіздіктерін айтады

E.қоғамға арнайы білімі мен тәжірибелері бар кәсіби басқарушыларын айтады

Саяси жүйенің құрлымдық бөлігі болып табылатын саяси ережеге жатпайтын нұсқаны көрсетіңіз?

A. құқтық заң акты

B. хұқықтық норма

C. конститутция

D. ұйымдарды қорғау

E. жарғылық ережелер

«Тоталитарлық» саяси тәртіп ұғымы латынның қай сөзінен алынған

A.жалпы


B.оқу

C.жеке


D.айқын

E.үстемдік

Тоталитаризм терминінің анықтамасы:

A.шектеулі билік

B.халық билігі

C.ақсүйектер билігі

D.монархиялы билік

E.жауаптар дұрыс емес

Бірпартиялық жүйе ненің белгісі?

A.тоталитарлық

B.авториторлық

C.либералдық

D.демократиялық

E.шовинистік

Төмендегi партиялардың қайсысы идеологиялың айырмашылық негiзiнде ерекшеленген:

A.Социалистiк, коммунистiк, буржуазиялық, ұлттық- демократиялық, реформистiк.

B.Прогрессивтi, демократиялық, революциялық, монархиялық, радикалды;

C.Басқарушы, оппозициялық, жария, көлеңкелi;

D.Бұқаралық, кадрлық, таптық, парламенттiк;

D.Дiни, экстремистiк, экологиялық, республикалық.

Бірпатриялық мемлекетті көрсетіңіз?

A.Қытай


B.Үндістан

C.Греция


D.Тунис

E.Сенигал

Тоталитаризмның ғылыми негізін қалаған ғалымдардан кімді білесің?

A.К. Фридрихс

B.Х. Линдс

C.Ч. Бросс

D.Д.Истон

E.Г. Алмонд

Италияда тоталитарлық жүйе орнаған жыл

A.1922


B.1920

C.1918


D.1930

E.1925


Германиядағы фашизымның орнаған уақыты

A.1933


B.1928

C.1930


D.1920

E.1926


Саяси режим – бұл…

A.Белгiлi бiр мемлекеттерге тән саяси қатынастар жиынтығы, басқару әдiстерiнiң сипаты

B.Ортақ мақсатқа жету үшiн тұлғаның белгiлi бiр әлеуметтiк топты басқаруы;.

C.Зорлық күшiмен бiр адамды өз ықпалына көндiру қабiлетi;

D.Саяси институттар мен индивидтердiң арасындағы байланыстарды реттейтiн заңдар жинағы;

E.Саяси оқиғалардың белгiлi бiр мерзiмде қайталанып отыруы.

Мемлекет басқару түрімен құрылысына қарай нешеге бөлінеді?

A.3-ке


B.4-ке

C.5-ке


D.6-ға

E.Бөлінбейді

«Билiк» дегенiмiз не:

A.қоғамдық қатынастарды ұйымдастыру формасы;

B.өз ойын жүйелi түрде айтып жеткiзу қабiлетi;

C.Капитал (ақша)

D.Мемлекеттi басқаруға қатысты дау - дамай

E.Қарулы күштер мен құқық қорғау органдары.

Биліктің легитимді типтерін көрсет?

A. дәстүрлі, харизматикалық, ұтымды, партриархалдық, азаматтық және белсенділік.

B.дәстүрлі, сыни-тиімді, партриархалдық, қорғаныстық және практикалық.

C.харизматикалық, саяси, партриоттық, қорғаныстық және белсенділік.

D.дәстүрлі, харизматикалық, тиімді-сыни, партриархалдық, қорғаныстық және практикалық

E.моделдік, теориялық, тиімді- сыни және қазіргі

Германия фашистер көсемін калай атады

A.Фюрер


B.Президент

C.Император

D.Сегун

E.ГенералТоталитаризм терминінің анықтамасы:

A.шектеулі билік

B.халық билігі

C.ақсүйектер билігі

D.монархиялы билік

E.жауаптар дұрыс емес

«Тоталитарлық» саяси тәртіп ұғымы латынның қай сөзінен алынған

A.жалпы


B.оқу

C.жеке


D.айқын

E.үстемдік

ТАҚЫРЫП №6 Демократияның тарихи тағдырлары. ХХІ ғасырдағы саяси дамудың демократиялық сценарилері

Демократияны талдағанда идеалдар мен априорлық бағалау тұжырымдарынан абстракцияланатын және демократияны зерттегенде оны сол күйінде зерттеуді талап ететін амал:


A. эмпирикалық;

B.нормативтік;

C. диалектикалық;

D. әлеуметтанымдық;

E. құндылықтық.
Демократияның пайда болған жері:
A. Афины;

B. Вавилон;

C. Рим;

D. Фивы;


E. Спарта.
Демократия кезінде биліктің ресми көзі болып табылатын не?
A. халық;

B. монарх;

C. аристократия;

D. бюрократия;

E. дін басылары.
Қандай принциптер негізінде партиялар демократиялық, авторитарлық және тоталитарлық болып бөлінеді:
A. саяси жүйенің басқа элементтеріне қатысы бойынша;

B. билікті іске асыруға қатысуына байланысты;

C. өмір сүрудің тұрақтылығына байланысты;

D. іс-әрекеттің әлеуметтік ортасына қарай;

E. саяси темпераментіне қарай.

Тікелей демократия мына нысанда іске асады:


A. Референдум

B. Өзін-өзі басқару

C. Шешім

D. Заң шығару бастамасында

E. Парламент.
Мемлекеттік биліктің атқарушы органдары
A. Үкімет, орталық және жергілікті атқарушы органдар

B. Президент, Конституциялық кеңес

C. Сенат, Мәжіліс

D. Сот және прокуратура

E. Парламент, мәслихаттар
Көрсетілген институттардың қайсысы Қазақстанның саяси режимін сипаттайды:
A. демократиялық мемлекет

B. құқықтық мемлекет

C. зайырлы мемлекет

D. біртұтас мемлекет

E. президенттік республика
Демократиялық режимдер:
A. Басқарудың президенттiк және парламенттiк түрлерi;

B. Сот және прокуратура

C. орталықтандырылған

D. құндылықтық

E. Заң шығару бастамасында
"Демократия" – бұл …
A. Халық билiгі,саяси режимнiң түрi;

B. Сот билігі

C. Жер билігі

D. Үстем тап билігі

E. Кеңес билігі
Плюралистiк демократия дегенiмiз не?

A. Азаматтарды» өз пiкiрiн еркiн айту мүмкiндiгi;B. қамау

C. жүдеу

D. топтау

E. қысып ұстау
Демократияны теріс түсінген тобырдың билiгi, ол:

A. Охлократия

B. Демократия

C. Тирания

D. Аристократия

E. Полития

Демократиялық режимге тән белгілерге не жатпайды?


А. армия мен полицияның саясатқа араласуы

В. биліктің сайланбалы және жауапкершілікті болуы

С. Партиялық жүйенің дамыған болуы.

D. Билік тармақтарының жіктелуі

Е. азаматтардың еркіндігі мен құқықтарының болуы
Демократиялық режимге тән белгіні атаңыз?

А. халықтың мемлекеттік істерді шешуге қатысу құқығы

В. саяси мәселелерді шешуде қатал шараларды қолдану

С. азаматтардың құқығы мен еркіндігінің шектелуі

D. қоғам өмірінің барша саласының мелекет тарапынан қатаң бақылауға алынуы

Е. қоғамды басқару қызметінің бір тұлғаның қолына шоғырлануы

Қазақстан Республикасында биліктің жалғыз қайнар көзі және субъектісі болып табылады:


 1. Халык

 2. Азамат

 3. Адам

 4. Демократия

 5. Өзін-өзібасқару.

Тікелей демократия мынанысандаіскеасады: 1. Референдм

 2. Заңшығарубастамасында

 3. Өзін-өзібасқару

 4. Шешім

 5. Парламент.

Көрсетілген институттардың қайсысы Қазақстанның саяси режимін сипаттайды: 1. демократиялықмемлекет

 2. құқықтықмемлекет

 3. зайырлымемлекет

 4. біртұтасмемлекет

 5. президенттік республика

Қазақстан Республикасын ҚРКонституциясының 1-бабына сәйкес: 1. әлеуметтік, құқықтық, зайырлы, демократиялықмемлекетдепбекітеді

 2. конституциялықмемлекетретіндебекітеді

 3. демократиялыққұқықтықмемлекет болып табылады

 4. әлеуметтікмемлекетқұрумақсатынқояды

 5. құқықтықмемлекетқұрумақсатынқояды.

Діни институттардың мемлекеттік институттардан бөлінуі қандай мемлекеттерге тән? 1. зайырлы мемлекеттерге

 2. демократиялық мемлекеттерге

 3. құқықтық мемлекеттерге

 4. клерикалдымемлекеттерге

 5. геократиялықмемлекеттерге

Қазақстан Республикасындадемократияныңкелесітүрлерібекітілген: 1. өкілеттіжәнетікелей демократия

 2. шектелген демократия

 3. өркениетті демократия

 4. президенттік демократия

 5. ашық демократия

ҚРконституциялыққұрылысындабекітілген демократия нысандары: 1. өкілеттіжәнетікелей демократия

 2. тек тікелей демократия

 3. тек өкілетті демократия

 4. конституциялыққұрылыснегіздерінде демократия нысандарыбекітілмеген

 5. жергілікті референдум демократия принципы ретіндебекітілген

Өкілеттідемократияныңкөрінісіретінде: 1. Мемлекеттікбиліктеөкілеттіоргандардыңболуыменсипатталады

 2. Орталықатқарушыбилікорганынабағынған, жергіліктімемлекеттікбасқаруоргандардыңболуыменсипатталады

 3. Тек қанажергіліктіөкілеттіорганныңболуыменсипатталады

 4. Сот билігіменсипатталады

 5. ҚРКонституциясында демократия нысандарытуралынормаларкөріністаппаған

Адам және азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының кепілдіктерінің келесі түрлері болады: 1. әлеуметтік, экономикалық және заңдық

 2. мәдени, экономикалық және заңдық

 3. әлеуметтік, ұлттық және заңдық

 4. мемлекеттік және заңдық

 5. демократиялықжәнезаңдық

Экономикалық жүйеніңқағидаларынкөрсетіңіз: 1. меншіктіңәралуандығыжәнезаңменқорғалуы, еркінкәсіпкерлік, заңменреттелгенбәсекеніңболуыжәнетағыбасқалар

 2. экономикалықжүйеніреттеудегімемлекеттіңүстемдігі

 3. экономикадаконсервативтікпозицияныңболуы

 4. әлеуметтікжүйенің негіздері тарайды

 5. жоспарлы экономиканың кейбір қағидалары және нарықтық экономикалық барлық қағидалары тарайды

ҚР саяси жүйесінің негізін қалыптастырады: 1. Қоғамдық бірлестіктер (саяси партиялар, қоғамдық ұйымдар, діни бірлестіктер) мен мемлекеттік институттар мен сипатталады

 2. Тек саяси партиялардың болуы

 3. Тек қоғамдық ұйымдардың болуы

 4. Тек халықаралық ұйымдардың болуы

 5. Тек мемлекеттік институттардың болуы

Атқарушы органдардың жүйесін қандай орган басқарады? 1. Үкімет

 2. Парламент

 3. Президент

 4. Президент және Парламент

 5. КонституциялықКеңес

ҚР сот жүйесі өзінің негізгі қағидалары мен сипаттары бойынша келесі жүйеге сәйкес келеді: 1. романо-германдық сот жүйесіне

 2. континенталдық соттық жүйеге

 3. англосаксондық және континенталдық соттық жүйеге

 4. ҚРерекшесоттықжүйежоқ

 5. англосаксондық соттық жүйеге

Демократиялық саяси жүйе ойдағыдай өз ісін атқаруы үшін, әдетте, мемлекеттік билікті заң шығарушы, атқарушы, сот билігі етіп үш тармаққа бөледі. Атқарушы биліктің осы жүйесінің негізін қалаушыларды ата?

 1. Джон Локк пен Ш. Л. Монтеське

 2. Гегель мен Джон Локк

 3. Ш. Л. Монтеське мен Гегель

 4. Ш. Л. Монтеське пен Б. Спиноза

 5. Б. Спиноза менДжон Локк

Демократияның тарихи формалары:

 1. антикалық, классикалық және қазіргі.

 2. моделдік, теориялық және қазіргі

 3. алғашықы қауымдық, өркениеттік, және қазіргі

 4. азаматтық, қоғамдық және қазіргі

 5. моделдік, азаматтық және қазіргі

: ebook
ebook -> Оқу-әдістемелік материал Кіші мектеп жасындағы тіл дамыту әдістемесі
ebook -> 5В 050121- Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына арналған
ebook -> «Тілді жоғары мектепте оқыту әдістемесі»
ebook -> 6М 011700- «Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы» Магистранттарға арналған
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
ebook -> ОҚУ-Әдістемелік кешені (Барлық мамандықтарға арналған)
ebook -> Тарих кафедрасы
ebook -> «Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы»
ebook -> Ағылшын тілі пәні бойынша 1-курс студенттеріне арналған
©tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет