Тақырыптық-күнтізбелік жоспары 6-сынып (факультатив)Дата06.07.2016
өлшемі65.52 Kb.


Тақырыптық-күнтізбелік жоспары

6-сынып (факультатив)
(барлығы 17 сағ,
2 аптада 1 сағ)

Тақырыптар атауы

Сағат саны

Кіріспе.

1

Кіріспе. Техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру.

1
Ақпарат және ақпараттық үдерістер
2

Ақпараттарды компьютерде өңдеу. Бағдарламалық жабдықтар.

1

Компьютер-ақпаратты өңдеу құралы

3

Компьютердің негізгі құрылғыларының міндеттері және мүмкіндіктері.

1

4

Дербес компьютер. Жүйелік блок. Монитор.
5

Пернетақта.(клавиатура).  Тышқан (мышь).

1

6

Программалық қамтамасыз етудің жалпы сипаттамасы және жіктелуі. Операциялық жүйе ұғымы.

1

7

Операциялық жүйені басқарудың негізгі тәсілдері және объектілері. Файлдар, бумалар және белгішелер.

1

8

Объектілерді іздеу. Бумалар мен белгішелерді құру. Атын өзгерту. Практикалық жұмыс.

1

9

Объектілерді көшірмелеу, орнын ауыстыру және жою. Практикалық жұмыс.

1

10

Ақпаратты жазу және санау. Ақпаратты тасымалдаушылар.

1

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

11

Қарапайым графикалық редакторы. Суретті ашу, сақтау. Графикалық редактордың сурет салу құралдары.

1

12

Суреттің үзінділерін ерекшелеу. Суреттің үзінділерімен жұмыс. Графиктік ақпаратты өңдеу (бейнелерді масштабтау, трансформациялау), баспаға дайындау. Баспадан шығару.

1

13

Қарапайым мәтіндік редакторы. Редактор интерфейсі. Мәтінді теру ережесі. Мәтін бойымен жылжыту. Мәтіннің үзіндісін ерекшелеу.

1

14

Мәтінді редакциялау және пішімдеу. Қаріп. Абзац.

1

15

Графиктік және мәтіндік ақпараттарды өңдеу. Аралас құжаттарды құру.

1

16

Калькулятор. Блокнот.

1

17

Дыбыстық ақпаратты өңдеу. Дыбыс жазу

1

Тақырыптық-күнтізбелік жоспары

7-сынып (факультатив)
(барлығы 17 сағ,
2 аптада 1 сағ)
Тақырыптар атауы

Сағат саны

Кіріспе (1 сағат)

1

Кіріспе. Техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру.Ақпарат және ақпараттық үрдістер (1 сағат)

2

Информатика. Ақпарат. Ақпараттардың алуан түрлілігі және оларды өңдеудің тәсілдері. Ақпарат саны, ақпарат өлшем бірлігі. Ақпарат қасиеті. Әлемнің ақпараттық бейнесі.

1

Компьютер (7 сағат)

3

Есептеу техникасының даму тарихы. Электронды-есептеуіш машиналардың кезеңдері.

1

4

Компьютерлік техниканың даму үрдісі

1

5

Компьютердің негізгі құрылғыларының міндеттері және мүмкіндіктері.

1

6

Пернетақта.

1

7

Операциялық жүйені басқарудың негізгі тәсілдері және объектілері. Файлдар, бумалар және белгішелер

1

8

Бумалар мен белгішелерді құру. Атын өзгерту. Объектілерді іздеу. Объектілерді көшірмелеу, орнын ауыстыру және жою.

1

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (9 сағат)

9

Қарапайым мәтіндік редакторы. Редактор интерфейсі. Мәтінді теру ережесі. Мәтін бойымен жылжыту. Мәтіннің үзіндісін ерекшелеу.

1

10

Графиктік және мәтіндік ақпараттарды өңдеу. Аралас құжаттарды құру.

1

11

Microsoft Word Мәтіндік процессоры жайлы жалпы мағлұмат, программа интерфейсі. Құжаттарды құру және сақтау

1

12

Мәтінді пішімдеу және редакциялаудың негізгі әдіс-тәсілдері. Қаріп, абзацтар, шегіністер мен аралықтар.

1

13

Microsoft Power Point офистік бағдарламасы. Программа интерфейсімен танысу.

1

14

Презентациялар. Мультимедиялық презентациялардың конструкторы. Безендіру шаблондары

1

15

Мәтінді құру. Кестелерді, суреттерді, бейнені және дыбысты кірістіру. Анимация әсерлерін баптау. Презентацияларды көрсету

1

Телекоммуникация (2 сағат).

16

Компьютерлік байланыстың негізгі түрлері. Ауқымды ақпараттық желілер. Жергілікті желі. Интернетте ақпаратты іздеу. Электрондық пошта.

1

17

Ақпаратты қорғау және ақпараттық қауіпсіздік

1Тақырыптық-күнтізбелік жоспары

8-сынып (факультатив)
(барлығы 17 сағ,
2 аптада 1 сағ)
Тақырыптар атауы

Сағат саны

Кіріспе.

1

Техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру

1

 

Алгоритмдеу және программалау

2

Алгоритм және оның атқарушылары. Алгоритмді жазу пішімі. Блок-схемалар.

1

3

Программалау – алгоритмді формальды жазу тәсілі. Алфавит.

1

4

Программалау тілінің синтаксисі. Арифметикалық өрнектерді жазу ережесі

1

5

Программа құрылымы. Айнымалылар типтері.

1

6

Енгізу және шығару операторлары, меншіктеу операторы.

1

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

7

Растрлық графика. Растрлық графиканы өңдеу бойынша программа интерфейсі. Растрлық бейнелердің параметрлері. Растрлық бейнелермен жалпы жұмыс жасау тәсілдері. Түстер. Салу құралдары.

1

8

Microsoft Word Мәтіндік процессорында мәтіндік құжаттарды форматтау.

1

9

Нөмірленген және маркерлеген тізімдер. Бағандар. Беттердің параметрлері. Жиек. Алдын ала қарау. Құжатты баспадан шығару.

1

10

Кестелер. Кестелер құру. Кестелерді редакциялау.

1

11

Кесте ішіндегілерін енгізу және пішімдеу

1

12

Графикалық объектілерді және көркем жазуларды кірістіру. Суреттер мен жазуларды пішімдеу

1

13

Математикалық мәтінді енгізу

1
Өзіндік жұмысы

1

14

Power Point бағдарламасында презентация құру. Безендіру шаблондары. Слайд жасау.

1

15

Кестелерді, суреттерді, бейнені және дыбысты кірістіру. Анимация әсерлерін баптау. Презентацияларды көрсету.

1

16

Презентацияларды баспадан шығару.

1

17

Практикалық жұмыс

1Календарно - тематическое планирование по факультативный курсу информатики в 6 классе на 2013 – 2014 учебный год


(Всего: 17 часа в 2 неделю 1 час)

ТемаТ.Б. и правила поведения в кабинете ВТ.Текстовый процессор Word. Основные понятия.Основные правила по набору текста.Редактирование текста.Форматирование и редактирование текстаВставка таблиц.Графическое представление информацииГрафический редактор CorelDraw. Способы создания графического изображения в графическом редактореНавыки работы с контурами.

Управление масштабом просмотра объектов.

Группировка, разделение, удаление объектов.
Работа с текстомДополнительные возможностиПонятие алгоритма и исполнителя.Способы представления алгоритмов. Блок-схема. Типы алгоритмов.Линейные алгоритмы.

Построение блок-схем.

Разветвляющие алгоритмы.

Построение блок-схем

Циклические алгоритмы.

Построение блок-схем.
Календарно - тематическое планирование по факультативный курсу информатики в 7 классе на 2013 – 2014 учебный год


(Всего: 17 часа в 2 неделю 1 час
ТемаТ/б и правила поведения в кабинете ВТ. Аптечка. Оказание первой медицинской помощи при поражении электрическим током. Упражнения по снятию напряжения с глаз. Журнал рабочего места.Оборудование ПК. Свойства Моего компьютера.Окна в WINDOWS. Работа с окнами.Файлы, папки, ярлыки . Создание папок, копирование, перемещение, переименование и удаление папок, ярлыков.Файлы, папки, ярлыки Корзина. Удаление объектов в корзину. Восстановление удаленных файлов и папок.Носители информации. Запись и считывание информации. Форматирование дискет. Установка и запуск программ с компакт - дисковПредставление о графической, текстовой и звуковой информации. Обработка графической информации.Работа с документами в текстовый редакторе Word . Назначение, меню, панели инструментов, режимы. Создание, сохранение и открытие документов.Правила набора текста. Выделение фрагментов текста. Использование панели форматирования и меню. Редактирование фрагментов текста. Форматирование.Вставка и рисование таблиц. Автоформат таблиц. Ввод и редактирование текста в таблицеФорматирование таблиц. Обрамление и заливка.Буфер обмена. Вставка графических объектов в текст и текстовых в графику. Панель рисования MS Word.Алгоритмы. Свойства алгоритмов.. Понятие алгоритма. Виды алгоритма.Основные понятия о языке Pascal: алфавит, типы данных и переменных, операторы. Структура программы. Линейные алгоритмы.Программирование алгоритмов ветвленияАлгоритмизация и начала программированияПрием и передача сообщений с помощью компьютера. Локальная сеть. Электронная почта.

Календарно - тематическое планирование по факультативный курсу информатики в 8 классе на 2013 – 2014 учебный год


(Всего: 17 часа в 2 неделю 1 час)

Тема
1

Т/б и правила поведения в кабинете ВТ. Аптечка. Оказание первой медицинской помощи при поражении электрическим током. Упражнения по снятию напряжения с глаз. Журнал рабочего места.
2

Текстовый редактор Word. Назначение, меню, панели инструментов, режимы. Создание, сохранение и открытие документов. Правила набора текста. Выделение фрагментов текста.
3

Редактирование и форматирование текста
4

Вставка и рисование таблиц. Автоформат таблиц. Ввод и редактирование текста в таблице. Форматирование таблиц.
5

Редактор формул.

Символы..


6

Графика в текстовом редакторе. Дополнительные возможности
7

Электронные таблицы Назначение и принцип работы; меню Обработка числовой информации. Структура таблиц.
8

Ввод текста, формул, команд. Создание и заполнение таблиц
9

Формулы и функции

Форматирование формул


10

Практическая работа с ЭТ
11

Графические возможности ЭТ
12

Понятие базы данных. Табличная форма представления информации.
13

Создание и редактирование базы данных
14

Поиск, сортировка, фильтрация в БД. Работа с записями в БД. Создание простейших форм.
15

Язык программирования Паскаль.
16

Ветвление.

Циклы.

17

Графические возможности языка программирования Pascal.


Каталог: download -> version -> 1409935163 -> module
version -> Тақырыбы: Өзге тілдің бәрін біл, Өз тіліңді құрметте. Секция: қазақ әдебиеті
version -> Жалпы орта білім деңгейінің ОҚу пәндері бойынша үлгілік тақырыптық жоспарлары
version -> Ғалымдардың ең ежелгі адамды атауы
version -> Қазақстан тарихы сұрақ кітапшасы
version -> БАҒдарламасы 5-9 сыныптар Астана 2010 Қазақстан республикасы білім және ғылым инистрлігі
version -> Тип урока: изучение нового материала, урок-соревнование. Педагогические технологии
version -> БАҒдарламасы 10-11 сыныптар жаратылыстану-математикалық бағыт
version -> [Қарақытай] 1217-1218 ж. Хорезм шахы Мұхамет Текеш теңге соқтырған қала: [Отырар]
module -> Информатика пәнінен тақырыптық-күнтізбе жоспары 2013-2014 оқу жылы
module -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі №115 бұйрығына 34-қосымша Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-11 сыныптары үшін «Информатика»


Достарыңызбен бөлісу:


©tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет