Тест по казахскому языку тіл білімінің сөз және оның мағынасын зерттейтін тіл білімінің саласыжүктеу 239.83 Kb.
Дата05.07.2016
өлшемі239.83 Kb.
Книжка-вопросник

для набора учащихся в 10 класс

на 2010/2011 учебный год

Костанай 2010ТЕСТ ПО КАЗАХСКОМУ ЯЗЫКУ
1. Тіл білімінің сөз және оның мағынасын зерттейтін тіл білімінің саласы.

а) лексикология;

б) морфология;

в) лексикография;

г) орфография;

д) лексика2. Бірыңғай үнді дауыссыз дыбыс қатысқан сөзді табыңыз.

а) Ғазиз ;

б) желбегей;

в) керімсал;

г) Арман;

д) Гауһартас


3. Тасымалдауға болмайтын сөздерді табыңыз.

а) жиын, әнші;

б) белуар, биязы;

в) адам, қарт;

г) таңертең,

д) кейі, бейім


4. Мақалды табыңыз.

а) Байлық байлық емес, денсаулық- байлық; б) Төбесі көкке жетіпті; в) Көппен көрген ұлы той;

г) Баяғы жартас – бір жартас; д) Мұрнына су жетпеу.

5.Синонимдік қатар дегеніміз- ....

а) бір түбірден таралған сөздер тізбегі;

б) мағынасы әр түрлі сөздер;

в) мағынасы бірдей сөздердің екшеленіп алынуы;

г) мағынасы бір – біріне жақын бірнеше сөздер тізбегі;

д) мағыналарының алшақ болуы


6. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз.

а) қолаң шаш;

б) ойнап жүр;

в) биік шың;

г) сыр айту;

д) жігері құм болу


7. Антонимдік жұпты көрсетіңіз.

а) асығыс – асығу; б) сондай – ақ ; в) бұлақ – бастау; г) ақылды – ақымақ; д) аппақ - қарайған


8. Омоним бола алмайтын сөзді белгілкңіз.

а) қаңтар;

б) жай;

в) илеу;

г) еңбек;

д) көрік9. Еңбек тақырыбына арналған мақалды табыңыз.

а) Кең пейілді кем болмас;

б) Кәсіп, кәсіп түбі – нәсіп;

в) Көңіл – қазы, көз – таразы;

г) Арық атқа қамшы ауыр;

д) Өзім білем өрге апармас.


10. Омонимнің синонимнен айырмашылығы.

а) мағынасы жақын, дыбысталуы әр түрлі ;

б) мағынасы бірдей, дыбысталуы әр түрлі;

в) дыбысталуы да, жазылуы да бірдей, мағынасы әр түрлі;

г) мағынасында бір – біріне жақындық бар;

д) мағынасы алшақ, дыбысталуы неше түрлі;11. Мақалға тән ерекшелікті табыңыз.

а) бір ғана сөзден тұрады;

б) құрамындағы сөздер ауыстыруға келеді.

в) авторы белгілі болады;

г) көпшілікке үндеу мақсатында айтылады;

д) ой тұжырымдалып, даналық түйінді пікір түрінде айтылады.


12. Жаңа сөздердің жасалуы.

а) құрылыс;

б) синтез;

в) сөзжасам;

г) сөз түбірі;

д) сөз құрамы13. Мағынасытерең, ойды қысқа бейнелейтін, мақал – мәтелге ұқсас, айтуға оңай сөз тіркесі.

а) тұрақты тіркес ;

б) афоризм;

в) мақал;

г) идиома;

д) мәтел
14. Бір ұғымның қатары бола алмайтын сөзді белгілеңіз.

а) март- наурыз;

б) финиш – мөре;

в) светофор –жолшам;

г) пенсия –зейнетақы;

д) старт – сөре
15. Тіршіліктің көзі.

а) ай; б) от; в) күн; г) электр тоғы; д) ғарыш


16. Тіршілік құбылыстарын түсіндіру ғылымы.

а) математика;

б) физика;

в) экономика;

г) социология;

д) биология


17.Ауыспалы мағынада қолданылып тұрған сөзді белгілеңіз.

а) қараңғы ауыл;

б) ақ қар;

в) қазақ елі;

г) көкірегі ояу;

д) өрмелеп шығу


18. И дыбысына біткен сөзге тұйық етістік жұрнағы (у) жалғанғанда болатын өзгеріс.

а) еш өзгеріссіз тура жалғанады ;

б) түбір соңындағы ы,і дыбыстары түсіріліп жазылады;

в) у жұрнағы ю –ға айналып жалғанады;

г) у жұрнағы жалғана алмайды;

д) талғамай жалғанады


19. Буын үндестігін табыңыз.

а) қазір;

б) өсімтал;

в) мейірімділік ;

г) қонақпен;

д) сәнқой


20. Синоним қатысқан сөйлемді табыңыз.

а) Бүгінгі дос, ертеңгі жау;

б) Бала – шаға дірдек қағуда;

в) Ат атылған мылтық дыбысынан үркіп кетті;

г) Нар –түйеден, тұлпар – биеден;

д) Жел дүрілдейді, ысқырады, ұлиды.
ТЕСТ ПО КАЗАХСКОМУ ЯЗЫКУ ЗАВЕРШЕН.

ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ


 1. Укажите форму слова лесок:

 1. Леска Б) Лесочек В) Лесник Г) Лесной Д) Лесу


2. Научный стиль употребляется в ...

 1. Общении граждан с учреждениями и учреждений между собой.

Б) Научных трудах ученых для выражения результатов исследовательской деятельности.

В) Словесно-художественном творчестве.

Г) Обыденной речи, в беседах.

Д) Агитационно-массовой деятельности


3. Определите тип простого предложения.
Счастье лучше богатства.

А)Односоставное безличное предложение.

Б) Односоставное неопределенно-личное предложение.

В) Односоставное определенно-личное предложение.

Г) Двусоставное предложение.

Д) Односоставное назывное предложение.


4. Укажите количество пропущенных знаков препинания в предложении:
По ночам они выходили на тенистый берег реки и сидя на камнях поросших мягким темно-зеленым мхом и на старых поваленных бурей стволах деревьев смотрели на волны и слушали то что они шептали тихо пробегая до моря из непонятной туманной мглой занавешенной
дали.

А)9 Б) 8 В) 10 Г) 7 Д) 6


5. Определите вид придаточного предложения.

Ехало много молодежи, так что в вагоне было шумно и весело.

А) Определительное Б) Сравнительное В) Времени Г) Степени качества Д) Следствия


6. Укажите количество пропущенных знаков препинания;

Все смолкло одни кузнечики взапуски трещали сильнее из земли поднялись белые пары расстилавшиеся по лугу и по реке река присмирела в ней вдруг плеснул кто-то в последний раз затем она стала неподвижна.

А) 4 Б) 2 В) 5 Г) 3 Д) 6


7. В бессоюзном сложном предложении ставится тире:

А) Вдруг мужики с топорами явились лес зазвенел застонал затрещал.

Б) Всю дорогу до хутора молчали говорить мешала тряская езда.

В) Небо очистилось замелькали звёзды становилось уже светло.

Г) Тут его осенила мысль люди должны быть где-то поблизости.

Д) Я поглядел кругом торжественно и царственно стояла ночь.


8. Слово с ударением на третьем слоге:

А) Красивее Б) Спокойнее В) Буржуазия Г) Километр Д) Намерение


9. Укажите количество пропущенных знаков препинания в предложении:
Порога широкой лентой вьется между полями засохшего жнивья и блестящей росою зелени кое-где при дороге попадается угрюмая ракита или молодая березка бросая длинную тень на засохшие колеи и мелкую зеленую траву дороги.

А)Три Б) Пять В) Четыре Г) Шесть Д) Два


10.Укажите ряд омонимов:

А) Лесной ключ, ключ от замка

Б) Иглы ежа, хвойные иглы

В) Программа реконструкции города, программа по математике

Г) Новая редакция статьи, редакция газеты

Д) Экстренная работа, экстренный вызов


11. Неопределенно-личное предложение:

А) односоставное предложение со сказуемым в форме 1-го лица настоящего или будущего времени.

Б) двусоставное предложение со сказуемым-глаголом в форме 2-го лица настоящего или будущего времени.

В) двусоставное предложение, в котором сказуемое выражено глаголом в форме множественного числа прошедшего времени.

Г) односоставное предложение со сказуемым в форме 3-го лица множественного числа в настоящем или будущем времени.

Д) односоставное предложение со сказуемым, выраженным безличным глаголом или глаголом в неопределенной форме.


12. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении:

A) С того самого дня весь дом лег на плечи Айганши женге ее постоянно ссорились старуха-мать болела а потом умерла братья ленились бездельничали.

Б) Айганша одна работала на промысле кормила стирала и обшивала все подряд скоро она совсем перестала думать о себе одевалась кое-как.

В)Каждое утро перед выгоном скота стояла над аулом Доса сплошная ругань чаще всего шумели и ругались Судр Ахмет и Каракатын.

Г) Совсем мало рыбаков осталось возле Мунке а большинство ушли к Досу с семьями.

Д) Давно уже не было единства среди рыбаков давно они разделились на два аула аул Мунке и аул Доса.


13. Буква Ь используется для обозначения грамматической формы

А)Ноч(ь) Б) Кляч(ь) В) Ерш(ь) Г) Похож(ь) Д) Дач(ь).


14. Укажите прилагательное, в суффиксе которого пишется о.
А) Глянц...вый. Б) Ландыш...вый. В) Свинц..вый. Г) Ключ... вой. Д) Плюш...вый.
15. Слово в этом словосочетании пишется слитно.

А) Пятьсот(шестьдесят) листов. Б) Трех(тысячный) километр.

В) Два(миллиона) литров. Г) Три(тысячи) километров.

Д) Сто(четыре) пуда.


16. Укажите, в каком местоимении пишется ни-:

А)Н... чего не боится. Б) Тут и делать н...чего В) Н... на чем взгляду отдохнуть.

Г) H... с кем слово молвить. Д) Посоветоваться н... с кем.
17. Значение смысловых отношений между простыми предложениями в бессоюзном сложном:

Поднявшись на холм, мы увидели неожиданную картину: на опушке леса стояли два лося.

А)Условие Б) Время В)Пояснение Г) Последовательность Д) Дополнение.


18. Слово с ударением на первом слоге:

А)Создать Б) Понял В)Поняла Г) Понять Д) Создала.


19. Укажите предложение, в котором НИ является частицей.

А) (Ни)кто не брался за сомнительное дело.

Б) (Ни)куда не хотелось идти.

В)Спать не хотелось (ни)кому.

Г) Он (ни)кого не слушал.

Д ) На улице (ни)души.


20. Определите, чем осложнено предложение:

Солнце, великолепное и яркое, поднималось над морем.

А)Вводными словами.

Б) Обособленными обстоятельствами.

В)Обособленными определениями.

Г) Вводным предложением.

Д) Обособленными дополнениями.ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗАВЕРШЕН.

ТЕСТ ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

1.Постоянными эпитетами в устной народной поэзии являются:

А) Добрый конь, добрые вести, лето тёплое

Б) Ясный взгляд, ясные ночи, золотые дни

В) Добрый конь, храбрая дружинушка, храбрый поступок

Г) Добрый молодец, родной батюшка, слёзы горючие, чистое поле

Д) Ранняя весна, яркое солнышко, добрые вести.


2. Какой поэт не является поэтом пушкинской поры?

А) П.Дельвиг Б) М.Лермонтов В) В.Кюхельбеккер Г) К.Батюшков Д) И.Пущин


3. «Да помнится, что ты ещё в запрошлом лете!

Мне здесь же как-то нагрубил ;

Я этого, приятель, не забыл!» - строка из басни И.А.Крылова:

А) «Квартет» Б) «Свинья под дубом» В) «Волк на псарне» Г) «Демьянова уха» Д) «Волк и Ягнёнок».


4. Для чего Чичиков скупал «мёртвые души»?

А) Для того, чтобы считаться богатым помещиком

Б) Для того, чтобы выгодно жениться, назвавшись владельцем тысяч душ

В) Для того, чтобы заложить их в опекунский совет в качестве живых

Г) по другим причинам Д) выполнял задание по службе
5. М.Ю.Лермонтов обвиняет своё поколение в бездействии в стихотворении:

А) «Парус» Б) « Смерть поэта» В) «Дума» Г) «Родина» Д) «Тучи».


6. «Нашёл деньги, ни с кем не делись. Всё себе возьми…»,- говорит в пьесе Д.И.Фонвизина «Недоросль»:

А) Митрофан Б) Простакова В) Скотинин Г) Простаков Д) Еремеевна.


7. Чацкий – герой произведения:

А) А.Грибоедова «Горе от ума» Б) Н.В.Гоголя «Мёртвые души»

В) Н. Карамзина «Бедная Лиза» Г) М.Лермонтова «Мцыри» Д) А.Пушкина «Евгений Онегин».
8. Определите размер стихотворения А.Фета

«Шумела полночная вьюга в лесной и глухой стороне»:

А) дактиль Б) ямб В) анапест Г) хорей Д) амфибрахий.


9. Кому принадлежит идея «Ревизора»?

А) Гоголю Б) Жуковскому В) Пушкину Г) Погодину Д) Малиновскому


10. В пословице «Ученье – свет, а не ученье – тьма» использован художественный приём:

А) эпитет Б) антитеза В) олицетворение Г) сравнение Д) гипербола.


11. В какой части романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» Печорин попадает

в мир контрабандистов?

А) «Максим Максимыч» Б) «Тамань» В) «Бэла» Г) Княжна Мери» Д) «Фаталист»


12. Среди персонажей «Герой нашего времени» отсутствует герой:

А) Вулич Б) Вернер В) Печорин Г) Грушницкий Д) Арбенин.


13. М.Ю.Лермонтов был сослан на Кавказ в 1837 году за:

А) Поэму «Демон» Б) драму «Маскарад» В) стихотворение «Смерть поэта»

Г) стихотворение «Яне унижусь пред тобою» Д) поэму «Вадим».
14. Историю жизни какого помещика дал Гоголь в «Мёртвых душах»?

А) Манилов Б) Плюшкин В) Собакевич Г) Ноздрёв Д) Коробочка


15. Каким было отчество Татьяны Лариной из романа А,С,Пушкина «Евгений Онегин»?

А) Николаевна Б) Алексеевна В) Дмитриевна Г) Андреевна Д) Антоновна


16. Назовите жанр, в котором преобладают философские размышления, грустные раздумья, скорбь:

А) Песня Б) Сонет В) Элегия Г) Ода Д) Баллада


17. Людей, близких Евгению Базарову по духу, называют:

А) Шестидесятники

Б) Пятидесятники

В) Декабристы

Г) Восьмидесятники

Д) Романтики


18. «В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли», - эти слова принадлежат:

А) А.Чехову Б) Ф.Достоевскому В) М.Горькому Г) Л.Толстому Д) И.Тургеневу.


19. «На одном столе стоял даже сломанный стул, и рядом часы с остановившимся маятником, к которому паук уже приладил паутину»,- это жилище в поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые души» принадлежит:

А) Ноздрёву Б) Собакевичу В) Плюшкину Г) Коробочке Д) Манилову.


20. Кого из помещиков Н,В,Гоголь назвал «прорехой на человечестве» в своей поэме «Мёртвые души»?

А) Ноздрёва Б) Манилова В) Коробочку Г) Плюшкина Д) Собакевича
ТЕСТ ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ЗАВЕРШЕН.

ТЕСТ ПО ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА

1. Первый принудительный набор коренного населения в воинские части в Туркестане был объявлен в:

А) 1918 году В) 1919 году С) 1920 году Д) 1921 году Е) 1922 году

2. Декрет «О введении делопроизводства на киргизском (казахском) языке» ЦИК Казахстана принял 22 ноября:

А) 1921 года В) 1922 года С) 1923 года Д) 1924 года Е) 1925 года

3. Северный и Восточный Казахстан от колчаковцев освободила 5-ая армия Восточного фронта под командованием:

А) М.Тухачевского В) М. Фрунзе С) А.Джангильдина Д) Л.Емелева Е) В.Чапаева

4. Городское население в период индустриализации росло главным образом за счёт:

А) Депортированных В) Иностранных специалистов, прибывших на работу по контракту С) Оралманов Д) Прибывших из крупных городов СССР

Е) Оседающего кочевого населения

5. Огромную работу по мобилизации на нужды обороны чёрных, цветных металлов, всех возможных ресурсов провели учёные Казахстана во главе с:

А) Н. Зеленским В) В. Комаровым С) А.Байковым Д) И.Курнаковым

Е) К.Сатпаевым

6. В ходе Февральской революции 1917 года наряду с Советами рабочих и солдатских депутатов были созданы:

А) Внесудебные органы «тройки» В) Чрезвычайные комитеты С) Наркомпросы

Д) Ликбезы Е) Органы Временного правительства

7.Официально провозгласила ислам государственной религией:

А) Киргизская АССР В) Туркестанская автономия

С) Территориально-националистическая автономия Букеевской Орды

Д) Автономия Казах - Киргизских областей «Алаш» Е) КазАССР

8. Акмолинская и Семипалатинская области из подчинения Сибревкома были переданы в КазАССР в:

А) 1921 году В) 1922 году С) 1923 году Д) 1924 году Е) 1925 году

9. Инициатива создания танковой колонны «Комсомолец Казахстана » в сентябре 1942 года принадлежала комсомольцам:

А) Чимкента В) Уральска С) Алма-Аты Д) Павлодара Е) Актюбинска

10. За подвиги в годы Великой Отечественной войны удостоено звания Героя Советского Союза казахстанцев:

А) 497 чел. В) 520 чел. С) 600 чел. Д) 650 чел. Е) 700 чел.

11. 27 военных учебных заведений Казахстана в годы Великой Отечественной войны подготовили офицеров:

А) 8 тыс. чел. В) 10 тыс. чел. С) 16 тыс. чел. Д) 20 тыс. чел. Е) 25тыс. чел.

12.Первым Президентом АН КССР был:

А) К.Казибаев В) О.Сулейменов С) С.Садвакасов Д) К.Сатпаев Е) Е.Бекмаханов

13. Система ценрализованного управления электростанциями Казахстана была введена в строй со второй половины:

А) 30-ых годов В) 40-ых годов С) 50-ых годов Д) 60-ых годов Е) 70-ых годов

14. М. Ауэзов завершил работу над второй книгой романа эпопеи «Абай» в:

А) 1946г. В) 1947г. С) 1948г. Д) 1949г. Е) 1950г.

15. В 50-ые годы 20 века производство огромного количества промышленного сырья в Казахстане обусловило быстрое развитие:

А) Систем транспорта и коммуникаций В) Газовой промышленности

С) Обрабатывающей промышленности Д) Перерабатывающей промышленности

Е) Химической промышленности

16. В период освоения целины Первым секретарём ЦК Компартии Казахстана был:

А) Л.Мирзоян В) Г.Колбин С) Ф.Голощёкин Д) Л.Брежнев Е) Ж..Шаяхметов

17. Наилучший показатель целинников: миллиард пудов зерна был собран в:

А) 1954 году В) 1955 году С) 1956 году Д)1957 году Е) 1958 году


18. В результате решений, принятых на Пленуме ЦККПСС в марте 1965 года, около половины хозяйств, производящих зерновые специализировались:

А) На одновременном производстве удобрений В) Как учебно-экспериментальные хозяйства С) На производстве продуктов собственного потребления

Д) На производстве товарной продукции Е) На производстве кормов

19. Президент РК подписал Указ о закрытии Семипалатинского ядерного полигона:

А) 28 апреля1991года В) 28 августа1991 года С) 28 сентября 1991 года

Д) 28 октября1991 года Е) 28 декабря 1991года

20.Руководителем комитета по формированию немецкой автономии на территории республики в 1979 году был назначен:

А)Б.Тайжанов В) Д.Кунаев С) А.Коркин Д) А.Кадыржанов

Е) Ж..Шаяхметов

ТЕСТ ПО ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА ЗАВЕРШЕН.

ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКЕ.

1.Решите уравнение:

A) -4; 4; Б) -12; -2; В) 0; 5; Г) -6; 6; Д) -2; 2

2. Корень уравнения равен:

A) ; Б) 10,5; В) ; Г) ; Д)

3. Решите систему уравнений:

A) (4; 5); Б) (-2;-3); В) (3; 4); Г) (1; 2); Д) (2:3)

4. Решите неравенство:

A) x >0; Б) x < -8; В) x > -8; Г) x > -2; Д) x < -2

5. Решением системы неравенств является промежуток:

A) (-3; 3); Б) [2; 4]; В) (-1; 6); Г) (1; 6]; Д) [2; 4)

6. Сумма первого и четвертого членов арифметической прогрессии равна 26, а ее второй член больше пятого на 6. Найдите сумму третьего и пятого членов прогрессии.

A) 24; Б) 21; В) 22; Г) 20; Д) 23.

7. Найдите знаменатель геометрической прогрессии, если

A) ; Б) ; В) ; Г) ; Д)

8. Килограмм говядины с костями стоит 780 тенге, килограмм говядины без костей – 90 тенге, а килограмм костей – 15 тенге. Сколько граммов костей в килограмме говядины?

A) 0,2 Б) 0,1 В) 0,16 Г) 0,3 Д) 0,4

9. Упростите выражение:

A) 1; Б) tgx; В) -1-2tg²x; Г) -1; Д) tg²x

10. Упростите:

A) -1; Б) 2; В) 0; Г) -2; Д) 1

11. Упростите:

A) –ctgα; Б) -tg4α; В) tgα; Г) tg4α; Д) ctgα

12. Упростите:

A) ; Б) ; В) ; Г) ; Д)

13. Вычислить , если ,

A) ; Б) ; В) ; Г) ; Д)

14. Значение выражения равно:

A); Б) ; В) -2; Г) 2; Д) 1

15. Гусеница ползет по стволу яблони. За 1 час она поднялась на 10 см , за второй час опустилась на 4 см, за третий час вновь поднялась на10 см, а за четвертый час опустилась на 4 см. Так она продолжала подниматься и опускаться. На сколько сантиметров она поднимется за 23 часа?

А) 72 Б) 84 В) 80 Г) 76 Д) 66

16. Радиус вписанной в равносторонний треугольник окружности равен 3 см. Найдите высоту треугольника.

A) 9 см; Б) 8 см; В) 6 см; Г) 7 см; Д) см

17. Диагонали ромба равны 24 и 70. Найдите сторону ромба.

A) 45; Б) 35; В) 44; Г) 42; Д) 37

18. В равнобокой трапеции большее основание равно 2,7 м, боковая сторона равна 1 м, угол между ними . Найдите меньшее основание.

A) 2 м; Б) 1,5 м; В) 1,8 м; Г) 1,7 м; Д) 1,3 м

19. Диагональ параллелограмма образует с двумя его сторонами углы 25 и 35, тогда углы параллелограмма равны

A) 50 и 70 ; Б) 60 и 120; В) 80 и 110; Г) 60 и 70; Д) 50 и 130

20. Высота опущенная на гипотенузу прямоугольного треугольника делит его на два треугольника, площади, которых соответственно 6 см2 и 54 см2. Найдите гипотенузу треугольника.

A) 24 см; Б) 18 см; В) 20 см; Г) 16 см; Д) 25 см.
ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКЕ ЗАВЕРШЕН

ТЕСТ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

1. Замените данное выражение одним словом:

You put it into your tea or coffee.

A) Salt B) Sugar C) Sand D) Flour E) Juice

2.Правильно написано слово

A) Diffecult B) Dufficult C)Difficalt D) Deefficult E) Difficult3. “Wet” является антонимом слова:

A) Dry B) Fast C) Old D) Neat E) Light4.Найдите синоним слова “To worry”:

A) To appeal B) To go on C) To apply D) To trouble E) To turn5. Окончание читается отлично от других в слове:

A) Needed B) Waited C) Developed D) Wanted E) Expected6. Найдите общее слово для данной группы слов:

A) Arm B) Body C) Finger D) Palm E) Neck7. Выберите правильный вариант перевода слова: Невозможный

A) Possible B) Impossible C) Inpossible D) Dispossible E) Unposssible8. Выберите правильный вариант:

This man is a symbol of the British nation. His name is

A) Uncle Sam B) John Bull C) Winston Churchill D) Tony Blair

E) Prince Charles9. Дополните предложение существительным в притяжательном падеже:

This is my ... coat.

A) wifes’s B) wife’s C) wifes’ D) wife E) wives

10. Завершите разделительный вопрос.

Nobody wrote the letter, did …?

A) he B) it C) she D) they E) you

11. Отметьте форму глагола, перед которой можно поставить «to”:

A) grown B) have grew C) grow D) will grow E) grew12. Выберите правильный вариант ответа:

What is the national emblem of England?

A) shamrock B) tulip C) violet D) rose E) maple leaf

13. Заполните пропуск:

Dad was invited to ... to see the headmaster.

A) school B) schools C) the school’s D) school’s E) a school

14. Вставьте необходимый предлог в предложении:

Doing exercises is good ... your health.

A) in B) from C) to D) for E) with

15. 869 правильно читается:

A) eight hundred sixty-nine B) seven hundred and sixty-nine

C) eight hundred sixty-five D) eight hundred sixty-three E) eight hundred and sixty-nine

16. Найдите порядковое числительное:

A) Twelvth B) Twelfth C) Twelve D) Twelveth E) Twenty17. Закончите предложение:

The shortest word in this group is ...

A) July B) February C) May D) July E) April

18. Выберите правильный вариант местоимения.

That butterfly looks like a flower. Aren’t ... wings wonderful?

A) her B) other C) its D) their E) ours

19. Выберите предложение с правильным указательным местоимением:

A) These big black box is rather new.

B) This big black box is rather new.

C) That big black boxes are rather new.

D) These big black box are rather new.

E) Those big black box is rather new.20. Вставьте нужное слово.

Where do ... live?

A) oxes B) oxens C) oxs D) oxen E) ox


ТЕСТ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ЗАВЕРШЕН.

ТЕСТ ПО ФИЗИКЕ
1. Тело начинает падение с некоторой высоты. У Земли его скорость равна 30м/с. Найти высоту падения тела (g= 10 м/с2)

А. 22,5 м. В 45м. С. 180 м. D. 60м. E. 90 м.


2. Ниже перечислены движения тел относительно Земли. Какую систему отсчета, связанную с одним из этих тел, нельзя считать инерциальной? Систему отсчета, связанную с Землей, примите за инерциальную.

А. Мальчик бежит с постоянной скоростью.

B. Автомобиль движется равномерно по горизонтальной части дороги.

C. Поезд движется равноускоренно.

D. Хоккейная шайба равномерно скользит по гладкому льду.

E. Поезд движется равномерно по горизонтальной части дороги.


3. Автомобиль движется равномерно по мосту со скоростью 18 км/ч. За какое время он пройдет мост, если длина моста 480 м?

А. 96 с. B. ≈ 27 с. C. ≈ 27 ч. D. 8460 с. E. 100 с.


4. Ракета, движущаяся из состояния покоя с ускорением 80 м/с2, на пути 1000 м приобретает скорость:

А. 500м/с. B. 450м/с. C. 400 м/с D. 300м/с. E. 350м/с.


5. Равноускоренное прямолинейное движение характеризуется…

А. Перемещением. B. Путем, пройденным телом. C. Скоростью.

D. Ускорением. E. Массой тела.
6. Пловец плывет против течения реки. Если скорость пловца относительно воды 1,5 м/с, а скорость течения реки 0,5 м/с, то скорость пловца относительно берега

А. 1,5м/с B. 0,75м/с. C. 1м/с. D. 2м/с. E. 0,5м/с.7. Тело движется под уклон с ускорением 0,5 м/с2. Если его начальная скорость равна 6 м/с, то через 30 с он приобретает скорость:

А. 21 м/с. В. 17м/с. С. 13м/с. D.15м/с. Е. 10м/с


8. За 10 с от начала движения автомобиль приобрел скорость 15 м/с. При этом он прошел путь:

А. 25м. В. 35 м. С. 55 м. D.75м. Е. 65 м.


9. Теплоход движется равномерно и прямолинейно со скоростью 4 км/ч относительно воды. Человек идет по палубе теплохода со скоростью 3 км/ч в направлении, перпендикулярном вектору скорости теплохода. Какова скорость человека относительно воды.

А. км/ч. В. 7 км/ч. С. 1 км/ч. D. км/ч. Е. 5 км/ч.


10. Уравнения движения двух тел: х1 = 20 – 4t и х2= 10 + t. Найти время и место встречи.

А. t = 4, х=14. В. t = 2, х=12. С. t = 5, х=15. D. t = 10, х=20.

Е. t = 3, х=13.

11. Определите массу тела, который под действием силы 0,1 Н получает

ускорение 0,2м/с2.

А) 0,005кг В) 0,5кг С) 0,05кг D) 0,65 кг Е) 5кг


12. Динамометр, находящийся на полюсе Земли, показывает 10 Н. Показание этого же динамометра на высоте, равной радиусу Земли

А)10Н. В) 2,5 Н. С) 5Н. D) 20Н. Е) 15 Н.


13. Груз, подвешенный на пружине жесткости k1 совершает гармонические колебания с циклической частотой ω1. Циклическая частота ω2 колебаний того же груза на пружине жесткостью k2 = 4k1

А) ω2 = ω1/4. В) ω2 = ω1 С) ω2 = 4 ω1D) ω2 = ω1/2 Е) ω2 = 2 ω1


14. Растягивая резинку силой 45 Н, ученик удлинил ее на 9 см. Укажите, какое удлинение он получил бы силой 110 Н.

А)30 см В)20см С) 18 см D) 9 см Е)22см


15. Тело массой m поднимают по наклонной плоскости с ускорением а. Определить силу тяги Fт, если коэффициент трения μ, а угол наклона α.

А) Fт = ma - mg + μmgcosα. В) Fт = mgsinα - μmgcosα- ma.

С) Fт = mgsinα + μmgcosα- ma. D) Fт = ma + + μmgcosα.

Е) Fт = ma - mgsinα - μmgcosα.


16. На тело на поверхности Земли действует сила тяжести 50 Н. Определите

его массу (g = 10м/с2).

А) 50кг В) 6 кг С) 5,2 кг D) 4,9кг Е) 5 кг


17. Период колебаний математического маятника длиной 40 м равен

А) ≈ 2 с. В) ≈ 1/13с. С) ≈ 13с. D) ≈ . Е) ≈ 3,14с.18. Материальная точка совершает гармонические колебания по закону х = 0,02 cos(πt + π/2), м. Определите период колебаний

А) 6,28с. В) π/2 с. С) 19,7 с. D) 0,02 с. Е) 2 с.


19. Неподвижное тело, подвешенное на пружине, увеличивает ее длину на 100 мм. Период вертикальных колебаний этого тела на пружине будет равен

А) 0,628с. В) 0,3 с. С) 0,4с. D) 1,2 с. Е) 1с.


20. Уравнение гармонических колебаний материальной точки имеет вид х=10соs(ωоt + 30°), м. Определите амплитуду колебаний.

А) 5 м. В) 1 м. С) 0,1м. D) 0,5м. Е) 10 м.


ТЕСТ ПО ФИЗИКЕ ЗАВЕРШЕН
ТЕСТ ПО БИОЛОГИИ
1.В результате пищеварения жиры расщепляются до:

А) Глицерина и жирных кислот. Б) Аминокислот. В) Углекислого газа. Г) Глюкозы.

Д) Воды.

2. Органическое вещество, являющееся источником энергии и метаболической воды в клетке:

А) Белок. Б) Крахмал. В) Нуклеиновая кислота. Г) Жир. Д) Углевод.3. Главным поставщиком энергии для синтеза АТФ в клетках является:

А) Минеральные соли. Б) Кислород. В) Аминокислоты. Г) Витамины. Д) Глюкоза4. Неподвижным соединением соединены:

А) Кости стопы. Б) Кости кисти. В) Бедренная кость и голень. Г) Позвонки. Д) Теменная и лобная кости.5. Особенно быстро сокращаются:

А) Скелетные мышцы. Б) Мышцы кишечника. В) Мышцы сосудов. Г) Мышцы мочевого пузыря. Д) Сердечные мышцы.6. Придаточные корни образуются

А) Только на главном корне. Б) На всех видах корней. В) На боковых побегах.

Г) Только на нижней части корня. Д) На стебле.

7. Функция сердцевины стебля

А) Запас питательных веществ. Б) Утолщение. В) Газообмен.

Г) Движение органических веществ. Д) Движение раствора минеральных веществ.

8. Стебель гороха

А) Вьющийся. Б) Стелющийся. В) Укороченный. Г) Цепляющийся. Д) Прямостоячий.9. К классу сосальщиков относится.

А) Дождевой червь. Б) Аскарида. В) Острица. Г) Планария. Д) Печеночный сосальщик.10. Промежуточный хозяин печеночного сосальщика.

А) Баран. Б) Моллюск. В) Лошадь. Г) Рыба. Д) Корова.11. Острица—представитель типа.

А) Круглые черви. Б) Членистоногие. В) Кишечнополостные. Г) Кольчатые черви.

Д) Плоские черви.

12. Безвреден для человека круглый червь.

А) острица. Б) кошачья двуустка. В) эхинококк. Г) аскарида. Д) волосатик.13. К образованию атмосферы привел процесс

A) Фотосинтеза. Б) Дыхания. В) Размножения. Г) Оплодотворения. Д) Обмена веществ14. Образуют известковые отложения

A) Клубеньковые бактерии. Б) Почвенные бактерии. В) Лишайники. Г) Водоросли.

Д) Кораллы.

15. Называют предшественником человека

A) Древнейшего человека. Б) Кроманьонца. В) Древнего человека.

Г) Современного человека. Д) Австралопитека.

16.Расщепление по фенотипу для дигибридного скрещивания организмов гетерозиготных по обеим признакам при полном доминировании

А) 3:1:1:3. Б) 1:1. В) 9:3:3:1 Г) 1:2:1. Д) 3:1.17. Хромосомные мутации - это

А) Качественное изменение отдельных генов. В) Изменение структуры генов.

С) Изменение нуклеотидов в молекуле ДНК. Д) Перестройки хромосомы.

Е) Изменчивость, меняющая РНК.18. Перекрестное опыление между разными самоопыляющимися линиями растений называется.

А) Межлинейной гибридизацией. В) Методом полиплоидии. С) Методом ментора.

Д) Методом экспериментального мутагенеза. Е) Отдаленной гибридизацией.

19. Входит в состав молекулы РНК:

А) Тимин и рибоза. Б) Дезоксирибоза и цитозин. В) Дезоксирибоза и Тимин.

Г) Урацил и рибоза. Д) Дезоксирибоза и урацил.

20. Органоид, содержащий ферменты, способные расщеплять органические вещества:

А) Лизосома. Б) Хромопласт. В) Гранула. Г) Лейкопласт. Д) Хлоропласт.


ТЕСТ ПО БИОЛОГИИ ЗАВЕРШЕН

ТЕСТ ПО ХИМИИ


 1. Число электронных слоев в атоме фосфора:

А) 1 В) 2 С) 3 D) 4 Е) 5

 1. Как изменяются металлические свойства в ряду: Li → Na → K → Rb

А) не изменяются В) ослабевают С) периодически ослабевают D) усиливаются

Е) усиливаются, а затем ослабевают 1. Степень окисления фосфора в веществах H3PO4, P2O3 соответственно равны:

А) -3, +5 В) -3, +3 С) +5, +3 D) +3, -3 Е) -1, +2

 1. Формулы продуктов реакции и коэффициенты перед ними в уравнении реакции между гидроксидом натрия и серной кислотой:

А) Na2SO4 и H2 В) Na2SO4 и 2H2O С) Na2SO3 и H2 D) Na2SO4 и H2O Е) Na2SO3 и H2

 1. Вещество «x» в схеме превращений: X2→ HX → NaX

А) H В) O С) Cl D) S Е) Fe

 1. Электронная формула атома 1s22s22p63s23p3 формулы газообразного водородного соединения и высшего оксида этого элемента:

А) H2S и SO3 В) NP3 и T2O5 С) PH3 и P2O5 D) CH4 и CO2 Е) SiH4 и SiO2

 1. При диссоциации вещества в водном растворе образовались ионы Na+, OH-. Это вещество является:

А) кислотой В) щёлочью С) кислой солью D) средней солью Е) двойной солью

 1. Реакция ионного обмена идет до конца в результате выделения газа при взаимодействии:

А) K2CO3 + BaCl2 В) NaOH + H2SO4 С) HCl + K2CO3 D) MgCl2 + BaSO4 Е) Na3PO4 + AgNO3

 1. В каком растворе соли лакмус не изменит свою окраску:

А) K2CO3 В) MgSO4 С) Na2SO3 D) FeCl2 Е) Zn(NO3)2

 1. Количество вещества нитрата бария, образовавшегося при сливании растворов, содержащих 3 моль азотной кислоты и 4 моль гидроксида бария, равно:

А) 1,5 моль В) 2 моль С) 3 моль D) 4 моль Е) 5 моль

 1. Электронная формула внешнего энергетического слоя атома хлора:

А) 2s22p6 В) 3s23p3 С) 3s23p5 D) 4s24p6 Е) 4s24p5

x y

 1. Формулы веществ, обозначенные «x» и «y» в схеме превращений: Zn → Zn(NO3)2 → ZnCO3:

А) x – NO; y – H2O В) x – HNO3; y – K2CO3 С) x – NH3; y - CO

D) x – N2; y – C Е) x – HNO2; y – CH4 1. Термохимическое уравнение реакции горения сероводорода: 2H2S + 3O2→ 2SO2 + 2H2O + 1166кДж. При сгорании 11,2л (н.у.) сероводорода выделится теплоты:

А) 291,5 кДж В) 583 кДж С) 874,5 кДж D) 1166 кДж Е) 340кДж

 1. Наиболее ярко выраженные металлические свойства проявляет:

А) Be В) Cs С) Ne D) Ca Е)Li

 1. Коэффициент перед формулой восстановителя в уравнении реакции горения алюминия в кислороде равен:

А) 1 В) 2 С) 3 D) 4 Е) 5

 1. С образованием соли и выделением водорода протекает взаимодействие:

А) H2SO4 + Cu В) HCl + Na С) H2SO4(конц.) + Ag

D) H2SO4(конц.) + Mg Е) HCl + Au
 1. Вещество, формула которого С6Н6, относится к классу:

А) алканов В) алкинов С) алкенов D) Аренов Е) алкадиенов


 1. Функциональная группа спиртов:

O

∕∕А) – C

\

OHO

∕∕

В) – C\

H

С) - ОНO

∕∕

D) - C\

O – R1

Е) R – O – R1


 1. Уравнение реакции получения ацетилена в лаборатории:

А) С2Н5ОН → С2Н4 + Н2О В) СаС2 + 2Н2О → С2Н2 + Са(ОН)2

С) С2Н2 + Н2О → СН3СНО D) 2СН4 → С2Н2 + 3Н2 Е) С + 2Н2 → СН4 1. Молекулярная формула органического вещества, содержащего 52,17% углерода, 13,04% водорода, 34,78% кислорода, имеющего плотность паров по водороду 23, - это:

А) С2Н4О В) С2Н6О С) С2Н4О2 D) С2Н6О2 Е) С3Н8О


ТЕСТ ПО ХИМИИ ЗАВЕРШЕН
©tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет